De grote ontwaking van het menselijk bewustzijn

 

Vermeerdering van het Starseed-DNA

Tegen het einde van het jaar 2018 werden de lichtkrachten in het zonnestelsel van de Aarde ingezet in een allesomvattende planetaire bevrijdingsoperatie, die de naam “Operatie Vrijheid Aarde” kreeg. In de eerste paar uur van deze ongelooflijke galactische operatie, vernietigden en verwijderden speciale delta veiligheidstroepen een groot kunstmatig scherm, genaamd, Dyson Sphere uit het zonnestelsel van de Aarde dat letterlijk alle toegang tot de 5e Dimensie blokkeerde!

 

Een andere speciale missie van de Lichtkrachten, werd Operatie Meesterwerk genoemd, bestaande uit het afbuigen van grote hoeveelheden hoog vibrerend gammalicht uit de galactische kern, vanuit de zon van de Aarde, naar het oppervlak van planeet Aarde, met het doel de strengen 4 en 5 van het slapend Starseed DNA op Aarde te activeren.

 

Het doel van deze missie was de atomaire trilling resonantie van het Sterrenzaad-DNA te verhogen, zodat wakkeren in staat zijn bewust het 5de Dimensionale niveau te kunnen waarnemen en te beleven!

 

Een echt belangrijke nieuwsgebeurtenis vond plaats aan het begin van operatie “meesterwerk” dat elk zonne-observatorium op Aarde zeer duidelijk kon waarnemen en gedetailleerde foto’s en video-opnamen van maakten met weergave van de ruimteschepen van de Lichtkrachten die deze bijzondere licht-afbuiging operatie in de nabijheid van de Zon uitvoerden.

 

De Lichtkrachten waren 100% succesvol met de verwijdering van de straling van dit licht naar de Aarde. Gedurende de laatste drie Aardjaren is tot op heden elke ferme lichtstraal aan kosmisch licht gemeten, afkomstig uit de galactische kern, geregistreerd en gedocumenteerd zowel door de Aard Alliantie alsmede alle kosmische instellingen op Aarde.

 

Welwillende Galactics in ons zonnestelsel verzorgden ook het technisch werk om de vibratie van de Aarde te verhogen; het licht naar de Aarde brengen was dus de helft van deze operatie! Dit hoogfrequente scalaire licht moest in het kristallijne raster van de planeet Aarde worden verankerd, zodat het op Aarde kan worden opgeslagen met als doel het bewustzijnsniveau van alle wezens op Aarde te verhogen.

 

Door de eeuwen heen zijn de Pleiadeanen altijd het leidend licht geweest voor Aardwezens, door klaarheid en hoop te brengen voor elkeen die wakker is!

 

De onderstaande informatie is afkomstig uit een direct gedecodeerde etherische transmissies van goedwillende Lichtwerkers die in het zonnestelsel van de Aarde zijn gestationeerd. Enkele details komen rechtstreeks van leden van de Aard Alliantie, ook bekend als de Grote Witte Broederschap.

 

Al deze informatie is speciaal gecodeerd om letterlijk te worden toegepast op de levenssituatie van elke lezer, zodat het speciaal geschreven is voor elk wakker wezen!

 

Vanaf dit moment moet je wel zijn afgestemd op de juiste frequentie, om in staat te zijn de gegevens voor jezelf te kunnen decoderen, waardoor een nog groter bewustzijn en klaarheid ontstaat over wat nu gebeurt!

 

Laat alles wat door je heen stroomt door jezelf vertalen van je hart! Luister niet naar de opinies van anderen. Je bent een zelfstandig denkend wezen! Wees ervan verzekerd dat de antwoorden op al je vragen gegeven zullen worden, en dat het de juiste antwoorden zijn!

 

 

De Boodschap ontvangen en doorgegeven door Michael Love

 

Plejadische Ascensie Leer – Goddelijk Licht – Transmissie van Plejadische Lichtkrachten – Januari/Februari 2022

 

Een speciale boodschap voor de Starseeds van de nieuwe aarde, toegereikt voor onmiddellijk planetaire uitzending.

 

 

De grote ontwaking van het menselijk bewustzijn

 

Geweldig,

De Pleiadeanen zijn meesters van het bewustzijn en grote meesters van het evolutionaire proces!

 

Hieronder, wordt deze heilig  en geavanceerde Plejadische ascensie-lering gepresenteerd om jullie bij te staan in jullie groots werk! Deze datastroom is gecodeerd met speciale DNA triggers ontworpen om jullie DNA te activeren naar steeds hogere niveaus van het bewustzijn, over wat gaande is!

 

Ontvang onze Welgemeende Heilwens en liefde voor alle Starseeds op planeet aarde!

 

Zonder jullie, zou hier geen licht zijn!

Jullie zijn het licht dat schijnt!

We geven jullie grote eer!

Laat het licht worden!

 

Begin van de transmissie…

 

Magnifiek

Planeet aarde ondergaat op dit moment een grote transformatie, een geweldige expansie van het bewustzijn vindt plaats over de hele wereld! De wezens van planeet aarde ontwaken, één voor één uit een lange slaap als het opkomend licht in hun ogen schijnt!

 

De grote ontwaking van het menselijk bewustzijn werd voorspeld door de oude wijzen en wel dat het ging gebeuren in onze moderne tijd, wanneer het licht van de ‘grote zon’ zou terugkeren en weer op de aarde kon schijnen!

 

Wat is de oorzaak van deze nieuwe evolutie van het bewustzijn?

De hoofdoorzaak achter de huidige transformatie en evolutie van de aarde is het verhoogde niveau van kosmisch licht dat op dit moment de planeet binnendringt! De grote kosmische cycli beginnen weer, waardoor steeds meer kosmisch licht terug kan keren op planeet aarde!

 

De kracht van het licht in het zonnestelsel van de Aarde heeft overuren gedraaid om zoveel mogelijk van dit licht naar de oppervlakte van de planeet te leiden om het grote evolutieproces op Aarde opgang te helpen!

 

Massieve golven van hoogfrequent scalair licht, afkomstig uit de galactische kern (de centrale zon), worden nu opgeladen in de corona van de zon en dan op frequentiebasis omgeleid naar de aarde!

 

Grote hoeveelheden van dit exotisch licht zijn recentelijk waargenomen in de atmosfeer van de aarde en deze golven zijn te zien in de Schumann holte van het magnetisch veld van de aarde!

 

De Pleiadeanen zeggen dat het huidig niveau van centraal zonlicht dat de aarde bereikt hier de laatste 26.000 jaar niet aanwezig is geweest, en dat het nu het aangewezen moment is te profiteren van dit goddelijke licht.

 

Deze scalaire lichtgolven vibreren super hoog en bevatten pakketjes intelligente informatie die alles wat ze aanraken transformeren in hogere conditie!

 

Als deze kosmische lichtgolven het oppervlak van planeet aarde raken, dringen de exotische deeltjes met snelheden van bijna 4 miljoen km/h het Aurisch energieveld van het menselijke lichaam binnen en worden dan naar elke lichaamscel getransporteerd.

 

Deze hoogfrequente lichtgolven bevinden zich in de gamma golflengte en resoneren tussen 40-100 hertz, wat precies gerelateerd is aan zowel de resonantie van de vijfde dimensie als de gamma hersengolf van het bewustzijn! De gamma bewustzijnstoestand is een verheven staat van het zijn dat beschreven wordt als een staat van extase, gelukzaligheid en het Paradijs!

 

Het is een staat van het zijn waarin vele bovennatuurlijke vermogens worden geactiveerd!

 

Wat is het mechanisch proces van bewuste ascensie en evolutie, als dit goddelijke licht in contact komt met het gelaagde systeem in het lichaam?

 

Wanneer dit hoogfrequente gamma licht je cellen binnenkomt, gaat het razendsnel door de cel en de pakketjes informatie/deeltjes die dit goddelijk licht bevatten, ze dragen letterlijk een universele levenscode over welke geschreven wordt in de eigenlijke DNA-sequenties!

 

Het menselijk genoom wordt opnieuw gecodeerd met een efficiënter programma. Deze nieuwe, hoger-dimensionale code geeft nieuwe commando’s aan het lichaam en creëert nieuwe geometrische energiebanen!

 

Deze nieuwe geavanceerde DNA codering instrueert de slapende DNA strengen om terug te keren naar hun natuurlijke positie in het universele 12D-patroon van het menselijk DNA!

 

DNA is de biologische computermodule die pakketten van universele lichtinformatie ontvangt, opslaat en uitzendt, genaamd lichtcodes, welke de instructies zijn die al het leven creëren en in werking stellen!

 

Het DNA ontvangt en zendt dit licht van en naar het kwantumveld via een multidimensionaal chakra portaal en verdeelt dit licht binnen het lichaam via de Nadis die functioneren als kleine optische vezelkabels.

 

Toelichting: Nadi is hetzelfde als een buis of pijp waar water gemakkelijk doorheen stroomt.

 

Deze universele programmeercode komt voort uit een inprenting of onveranderlijk patroon in het kwantumveld. De hele genetische code wordt geschreven door deze universele lichtcode!

 

Wanneer de hogere lichtcodes, gedragen door kosmische- en zonnestralen vanuit de oorspronkelijke universele template, in het DNA zijn geschreven, verbinden alle slapende strengen zich weer in één van de 12 corresponderende resonantie portalen of deuren van de chakra’s!

 

Chakra’s zijn niet-fysieke multidimensionale energieportalen (anders gezegd ‘wormgaten’) in het gelaagde lichaam dat een aantrekkingskracht uitoefenent op de DNA-streng en deze op zijn plaats houdt!

 

Wanneer de DNA-streng weer in de juiste poort is aangesloten, begint de geavanceerde kosmische datastroom door de DNA-streng te vloeien, door naar buiten via het centrale zenuwstelsel door het hele lichaam!

 

Wanneer de hogere codes van het licht, gedragen door kosmische en zonnestralen van de oorspronkelijke universele template, in het DNA zijn geschreven, verbinden zich alle slapende strengen weer in één van de 12 corresponderende resonantie portalen of deuren van de chakra’s!

 

Hoewel er 12 primaire DNA strengen zijn, zijn er triljoenen en triljoenen kleine kristallijne ragfijne strengen, nadi’s genaamd, die deze kosmische energie door het hele lichaam voeren, waar het gedecodeerd wordt en op prachtige manieren waargenomen wordt door het wezen dat het lichaam bewoont!

 

De mensheid werd oorspronkelijk geboren als het ras van geavanceerde lichtende sterren in hogere dimensies op basis van een 12D menselijk DNA sjabloon dat ter plaatse is geperfectioneerd!

 

Deze goddelijke mens is onsterfelijk, kan niet vernietigd worden, kan alle dingen doen, is almachtig en kent geen grenzen!

 

Dit is jullie goddelijke menselijkheid en dit is waar jullie naar terugkeren!

 

Licht is informatie, en duisternis is simpelweg het gebrek aan informatie!

Wanneer informatie wordt achtergehouden en jullie geen toegang hebben tot informatie, zijn jullie in de duisternis en dat is onwetendheid!

 

Toen de eerste twee mensen op de moderne aarde (Adam en Eva) zo’n 300.000 jaar geleden werden geschapen door manipulatieve en egoïstische scheppers, werden tien van de twaalf strengen van het DNA uitgeschakeld en werd de mensheid geknecht en in duisternis gedompeld zonder enige informatie!

 

Het goede nieuws is dat toen het menselijk DNA in die oude dagen werd losgekoppeld, de strengen op hun plaats werden gelaten in de fysieke containers, en nu letterlijk opnieuw worden verbonden met de hulp van welwillende wezens en het licht dat zij uitzenden dat overeenkomt met de oorspronkelijke goddelijke blauwdruk van het menselijk lichaam!

 

Naarmate meer en meer hi-vibrerend licht de aarde bereikt, brengt dat de biologische evolutie op gang! Deze kosmische kristallijne stralen zijn de aarde binnengedrongen en ontladen een soort ioniserende straling die onze DNA neutraliseert, reinigt, her-codeert, van energie voorziet, transformeert en herbouwt, waardoor alle levende systemen zich kunnen uitbreiden en meer licht innemen, terwijl het DNA van het lichaam opnieuw wordt gecodeerd door dit centrale zonlicht dat binnenkomt via de zon van de aarde. Dan, op veel hogere niveaus beginnen universele data door het lichaam te stromen om toegang te creëren tot veel hogere dimensies van het bewuste bewustzijn!

 

Dit is de evolutie en ascensie die op dit moment plaatsvindt op planeet aarde!

 

Hopelijk, is het je opgevallen, dat ‘licht’ heel, heel belangrijk is, als het gaat om ascensie, de ontwaking en bewustwording evolutie!

 

Na 26.000 jaar duisternis, keert de aarde terug naar een gebied in de kosmos waar hoog vibrerende centrale zonnestralen de aarde weer kunnen bereiken!

 

Behulpzame, positieve krachten van licht zijn nu en masse in het zonnestelsel van de aarde om het binnenkomende het licht te versterken, alle grote zonne-observatoria op aarde hebben ze reeds waargenomen, toen ze serieus werk deden rond de zon van de aarde.

 

Stel je een verlicht schip voor dat zo groot en geavanceerd is dat het een deel van de zonnecorona kan aftappen en zelfs energie naar de zon kan sturen!

 

Is er iets wat je persoonlijk kunt doen om veel meer van dit krachtige licht in je DNA te ontvangen?

 

Wij zeggen; het mysterie in het licht wat jullie zoeken zit erin!

 

In de vervolgepisode, zit een Pleiadiaans geschenk dat jullie sneller dan wat dan ook zal voortstuwen op je evolutionaire reis!

 

Wort vervolg in deel 2

 

Wees een Pilar van licht en Verbind je met het wereldwijde netwerk met je lichtpiramide, doe dit elke dag een keer vanuit je hart.