De Dystopische Reset

Schuld voedt de Ommekeer

Verbazingwekkende Toekomst

Klassieke Schuldenval

Het Belang van Wakker Zijn

 

Niets is wat het lijkt

We leven in een uniek tijdsperk, we zijn getuige van het einde van de wereldwijde onderdrukking en het schuld-monetaire systeem. We leggen de waarheid bloot over onze wereld, ten goede of ten kwade. Onze generatie gaat de toekomst op Aarde bepalen. Het moet duidelijk zijn; we willen allemaal een betere wereld voor onszelf en toekomstige generaties.

 

Het is belangrijk de kenniskloof tussen de wakkeren in de wetenschap en de slapende schapen te verkleinen. Niets is wat het lijkt en dit moet algemeen bekend worden onder de bevolking. Er is geen pandemie en het Covid-virus bestaat niet, aangezien geen enkele wetenschapper in staat is geweest dit virus te lokaliseren, zij hebben geen enkel bewijs gevonden voor asymptomatische overdracht van het coronavirus.

 

De Dystopische Reset

Vergis je niet! Het begon met socialisme, dat veranderde in fascisme en nu bereikt het zijn laatste stadium van communisme. Het stadium, waarin mensen niets bezitten en daar volkomen gelukkig mee zijn. Dat is Orwells; Dystopische “Grote Reset”: “Bezit niets en wees gelukkig”.

 

Zij die blijven slapen zullen zeer binnenkort wakker worden in een dictatuur, Orwell 3.0. Orwell 2.0 hebben we al gekend, en ervaren we nu. De Deep State vecht voor haar leven en passen nu hun dictatoriale democratie toe, het is nu of nooit voor hen!!!

 

Wat de mensen nodig hebben is zelfbestuur in het oude Griekenland genaamd Anarchie. Waar mensen zelfbestuur hebben van onderop en nooit andersom, top down zoals nu het geval is, want dat is niets anders dan dictatuur!

 

Onthoud:

 • Socialisme, is een sociale illusie
 • Communisme, is de illusie van gelijke verdeling
 • Democratie, is de illusie van machtsverdeling
 • Rechtsstaat, is de illusie van rechtvaardigheid
 • School en universiteit, is de illusie van onderwijs
 • Big Pharma, is de illusie van genezing
 • Big Oil, is de energie illusie
 • Geld, is de waarde illusie
 • Centrale Bank Economie, is een monetaire illusie
 • MSM, is informatieve illusie
 • Internet, is de Illusie van Transparantie
 • Hollywood, is de illusie der illusies

 

En dit wordt al jaren gepromoot, en betekent in werkelijkheid:

 • De gezondheidszorg maakt mensen zieker.
 • Farmaceutica zijn giftig en genezen niet
 • Democratie is dictatuur.
 • Anarchie is zelfbestuur, maar gepromoot als opstand.
 • Vrijheid is Oorlog

 

Democratie is onbetwistbaar oplichterij en zal vroeg of laat falen. Het is het hooggeachte westerse ideaal, maar niets meer dan een dictatoriaal corrupt maffiabestuur, omdat het voortdurend de inherente rechten van individuen, of van elke minderheid schendt, door de almachtige heerschappij van de meerderheid, die de natuurlijke rechten van individuen niet respecteert boven de eisen van meerderheden

 

Economieën storten in wanneer de kosten van de schuldenlast sneller groeien dan de inkomens gedurende een lange periode van minstens 50 jaar of meer, in welke situatie de wereld zich thans bevindt. De minste verstoring zoals een faillissement van Evergrande in China zal het hele financiële en bancaire systeem laten instorten. Zorg voor voldoende cash en houd zilveren en gouden munten achter de hand.

 

Schuld voedt Ommekeer

Dit zijn geen normale wanbetalingscycli. Deze is anders, want schuld voedt ommekeer, omdat schuld zich opbouwt bovenop bergen van eerdere schulden. Zodra de kosten van de schuldenlast sneller beginnen te groeien dan de economie, wordt de totaal opgebouwde schuld nooit meer afgebouwd, en dat is de periode die de wereld sinds 2008 heeft bereikt. Vroeg of laat begint de schuld exponentieel te groeien, veel sneller dan het inkomen, dat nu gebeurt. En dan is het gewoon niet meer te beheren. Dat is het moment waarop de trend van de kredietcyclus omslaat, en de crisis toeslaat.

 

Het Diep Staat Empire stort in. Het licht komt onze kant op. De Centrale Bank economie begint haar instorting en dit is al zichtbaar. Het is in een neerwaartse spiraal, met devaluerende fiat valuta’s. Een crash is ophanden, aangezien Banken elke nacht triljoenen verliezen. Zelfs buitensporige Repos kunnen de banken niet overeind houden. De ineenstorting zal kort en intens zijn voordat het QFS systeem wordt ingevoerd en operationeel wordt.

 

Verbazingwekkende Toekomst

De patriotten vechten voor een verbazingwekkende toekomst, die echt is, en gaat gebeuren. Om een paar dingen te noemen die komen gaan; Vrije Energie, Interstellair Reizen, Tele Tijdreizen, een asset-gedekt monetair systeem, natuurlijke geneeswijzen voor echte genezing, beëindiging van de geld-raket van chronische ziektes zoals kanker, methodologieën om de atmosfeer te zuiveren van giftige en rampzalige Chemtrails effecten door geo-engineering, einde van blootstelling aan gevaren van GMO-voedsel, een terugkeer naar 100% biologisch voedsel, aanbod van levensmiddelen zonder gifstoffen, beëindiging 5G, en giftige vaccinatieprogramma’s. Met andere woorden een echt Gouden Eeuw zal aanbreken. Vele ontwikkelingen die verborgen zijn gehouden, zullen worden onthuld. Evenals, zal achtergehouden geschiedenis worden onthuld.

 

Ongeveer vierhonderdvijftigduizend jaar geleden, tijdens de tweede ijstijd op aarde, reisden hoogontwikkelde bewoners van planeet Nibiru, die in Soemerische teksten Anunnaki worden genoemd, dat betekent “zij die vanuit de hemel naar de aarde kwamen”, naar de aarde. Het was op het moment dat deze twee planeten dicht bij elkaar stonden.

 

Toen, de Anunnaki gedurende meer dan 100.000 jaar op Arde goud gedolven hadden kwam de Anunnaki arbeidersklasse in opstand. Ze wilden dit uitputtende werk in de mijnen niet meer verrichtten.

 

In zijn boek, de 12e Planeet, schrijft Sitchin; Anu, de vader van Enki en Enlil, zag dat het mijnwerk van de mijnwerkers erg zwaar was. Hij vroeg zich af of het goud niet op een andere manier gedolven kon worden, waarop Enki voorstelde voor deze taak een primitieve arbeider te ontwikkelen, werkers die later Adamu werden genoemd en die dit zware werk konden overnemen. Enki wist nl. dat in Afrika, in het verleden Abzu genaamd, veel primitieve mensachtige wezens bestonden, die hij Homo Erectus noemde. Enki’s plan was om uit deze wezens, werkers te scheppen, een plan dat werd goedgekeurd door de vergadering van Anunnaki leiders.

 

Het is duidelijk dat de herziening van de geschiedenis van de Oudheid verstrekkend qua invloed zal zijn, en ingrijpende gevolgen zal hebben. Met dit nieuwe inzicht lijkt het erop dat de conventionele verklaringen over de oorsprong van de mens en de Aarde onzin zijn. Het is duidelijk dat buitenaardsen een complexe rol hebben gespeeld met betrekking tot de evolutie van de mens.

 

Klassieke schuldenval

Geldcreatie via de uitgifte van schulden moet in evenwicht zijn met de economische groei. Naarmate de schuldenlast toeneemt, is meer groei nodig, en wanneer deze groei stokt, stokt het hele geldsysteem, tenzij overtollige schuld wordt weggenomen. Met andere woorden; De schuld is nu te ver doorgeschoten zodat wereldwijd het huidige financiële fiat systeem onderuit gaat.

 

De wereld is beland in de klassieke schuldenval. Wanneer teveel geld schuldig is, is elke tegenslag een crisis. Het is dan; meer lenen, of toegeven dat rekeningen niet betaald kunnen worden. Maar soevereine regeringen hebben een derde optie. Zij hebben “drukpersen”, waardoor zij het geld kunnen creëren dat nodig is, met andere woorden de munteenheid tot meer opblazen. Dat lost het probleem niet op. Maar het verstoort en vertraagt het uiteindelijke noodlot. En als dat zijn beloop heeft, verandert een eenvoudig, eerlijk faillissement in een corrupte, catastrofale ramp.

 

Wat gebeurde er met al dat geld dat de Centrale Banken in het systeem stopten? Net als water, moet het ergens naar toe. Een deel ervan is gebruikt om drugs te kopen. Sommigen kochten nieuwe auto’s. Een deel is aangewend om politieke schulden af te lossen en vriendjes om te kopen. Voorts, een deel t.b.v. consumentenbestedingen. Maar het meeste verdween in de kapitaalmarkten, zoals onroerend goed en papieren activa zoals beursaandelen.

 

Als gevolg ging de economie van Main Street achteruit, terwijl aandelen en onroerend goed marketen omhoog gingen. Toen de crisis begon waren Wereldwijd aandelen zo’n 80 biljoen dollar waard. Vandaag, vele jaren later, zijn ze meer dan honderden biljoenen waard.

 

Dit zijn de plaatsen waar het nieuwe gedrukte geld heen is gegaan. Niet in de appeltaarten, maar wel in de hemel. Dit alles is beter bekend als inflatie. Dat zou ieder weldenkend mens wantrouwig moeten maken.

 

Het Belang van Wakker Zijn

Ten dienste van de Diepe Staats en de voltooiing van hun Agenda 2030, leeft de mensheid reeds millennia in een kunstmatig gecreëerd Magnetisch Hologram, gevormd in de zogenaamde 3e Dimensie. Rond het kalenderjaar 2030, moet het plan van 90% bevolkingsvermindering afgerond zijn. Dit wordt thans gerealiseerd onder het mom van Covid19, met uiteindelijk volledige slavernij voor de 10% overlevenden die als hun dienaren in leven worden gehouden.

 

Het hologram is ontworpen en bestuurd door zwarte occulte magiërs van buiten aardse Reptielachtige menselijke hybriden, die gespecialiseerd zijn in het misleiden en gedachten controleren van mensen.

 

In het tijdperk van de Grote Zondvloed en de ark van Noach Enki her-ontwierp, het organisch en goddelijk menselijk lichaam, dat genetisch gedegradeerd werd, door tien van de 12 DNA-strengen te ontkoppelen, teneinde de mensheid uit haar Groot Kosmisch Intelligentie te weg te halen.

 

Gedachtencontrole van de massa wordt gerealiseerd door de Massamedia, die alleen negatieve nieuwsstromen uitzenden via televisie, radio, tijdschriften, kranten, om het menselijk brein te hacken, ten einde volledige controle te behouden over de realiteitsperceptie van de massa.

 

Het collectief gedrag wordt bepaald door gangbare gedachten van de mensheid. Zij beïnvloeden en manipuleren zorgvuldig middels geheim esoterisch oude kennis het gedachtenproces, dat te maken heeft met het magnetisch raster rondom het aardoppervlak van de planeet, om energieën op mensen over te dragen via visueel holografische voorstellingen van de werkelijkheid. Door op deze wijze het bewustzijn van de mens te annexeren, creëren zij met geweld een vooraf ontworpen werkelijkheid.

 

Oorspronkelijk is de mensheid geschapen door de grote Schepper met eeuwig onsterfelijke zielen. – De ontkoppeling was noodzakelijk voor de uitvoering van het mind control programmeren. Daarvoor moet de mensheid in een lage trillingsfrequentie verblijven om een gecontroleerd en illusionaire werkelijkheid te kunnen handhaven. Hetwelk anders onmogelijk zou zijn geweest. Sterker nog, de reptielachtige hybriden kunnen niet op planeet Aarde verblijven onder de oorspronkelijk hogere aardfrequentie.

 

Zodra de vrije wil bij de meerderheid is weggenomen, worden mensen bang en vragen om meer bescherming van de overheid, gevolg door meer beperkingen om zich veiliger te kunnen voelen.

 

Dat nu gebeurt, onder de Covid regels. Het is het nieuw geschapen menselijk lichaam dat in vele miljoenen om ons heen leeft, en niet meer in staat is uit hun slavernij te ontwaken.

 

Dat zijn de wezens waar de Diepe Staat het meest van houdt. Mensen die geen vrijheid willen, maar veiligheid, dat past in hun wereldgevangenis matrix, ontworpen om te leven in lage en giftige vibraties.

 

Voor lezers die denken dat dit te ver gezocht is, kijk eens om je heen en observeer de vele Gezichtsmaskers, de Chemtrails, en erken de gevaren van stralingsemissies door Micro Wave Ovens, slimme meters, slimme telefoons, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G en binnenkort 6G.

 

Het uiteindelijk plan van het hoogste cabal-echelon is zich te ontdoen van het oude losgekoppeld menselijk lichaamsvorm. Ze bereiken dit door het doden van 90% van de bestaande bevolking door hen te vergiftigen via voedsel en medicijnen, om zodoende de oude lichaamsconfiguratie uit te roeien welke niet langer voor hen bruikbaar is.

 

Als dit eenmaal is voltooid, wordt het onmogelijk een echt vrije wil uit te oefenen en zich te verzetten tegen deze overname. Inmiddels, is deze beperking meer en meer zichtbaar geworden.

 

Degenen die niet wakker zijn, leven hun dagelijks leven binnen het matrixsysteem, en stemmen stilletjes ermee in, tenzij ze zich ertegen uitspreken. Wordt iedereen automatisch opgenomen, of ze dat leuk vinden of niet. Tenzij de mensheid onmiddellijk tot tegen actie overgaan door uit deze Matrix te stappen.