Overgang van 3D naar 5D

 

De Anunnaki verlaagden de aardfrequentie en haar polarisatie van positief naar negatief, bedoeld voor oorlog en vernietiging. Hoe meer mensen gedood worden, hoe beter de rest kan worden gecontroleerd en gemanipuleerd.

Het op schuld gebaseerd geldsysteem zet mensen in de schuld en maakt hen tot schuldslaaf. Samenzweringtheoretici worden geclassificeerd als negatieve doemdenkers, terwijl het tegendeel waar is, zij zijn de echte waarheidszoekers en verkondigers.

 

De mensheid is diep gehersenspoeld om positief in negatief te kunnen omzetten. Door de schapen in een wereld van illusie te laten leven. Een wereld waar democratie wordt verkondigd als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid dictatuur is waar 51% de overige 49% bestiert. Daarom, werd anarchie veranderd in opstand, terwijl het feitelijk zelfbestuur is!

 

Hoe eerder het mensdom wakker wordt voor de eclatante leugens en het bedrog, des te beter is het voor iedereen. Wees niet timide; laat het een uitdaging voor je zijn te mogen helpen ons maximaal potentieel te bereiken.

 

Onze wereld is gevuld met een grote hoeveelheid vuiligheid, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, vervalste beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en hersenspoeling.

 

In de laatste fase van de huidige 3D-cyclus op aarde hebben degenen die zijn ontwaakt de taak het menselijk ras te informeren over alle criminele acties van de Deep State Cabal. En, de door hen begane misdaden tegen de mensheid te tonen, dat met de dag duidelijker waarneembaar wordt.

 

Het zijn ernstige misdaden tegen de mensheid, gepleegd door het hoogste Cabal echelon binnen de Inter Galactische Gemeenschap. Zij opereren achter de schermen op Aarde en negeren alle natuurwetten. De mensheid moet begrijpen dat deze wetten herhaaldelijk zijn overtreden, dat ernstige consequenties heeft.

 

Nodeloze slachtoffers zijn degenen die in de rij staan voor een gratis vaccinatie tegen een pandemie die niet bestaat, ondanks de vele waarschuwingen door betrouwbare en deskundige bronnen over de gevaren voor de mens en de ware bedoeling ervan.

 

De slachtoffers zijn degenen die door middel van hersenspoeling in de MSM geestesziek werden gemaakt. Met zulke mensen kan geen nieuw begin worden opgebouwd, waarom twee derde van de mensheid op aarde in ballingschap zal verdwijnen. Deze vaststelling is het resultaat van de vele pathologische leugens verstrekt door autoriteiten.

 

Met zombies kan geen nieuwe wereld worden opgebouwd. De domheid en stompzinnigheid bij overheden houden dit alles in evenwicht. Als het niet zo triest was, zou men zich dood kunnen lachen om de verkondigde idioterieën. Het wachten is op de ontwaking van de massa, met of zonder hersenbeschadiging door Covid injecties. De meesten zullen mogelijk eerst wakker worden als hun eigen kindertjes door de gif spuiten sterven, of als er niets meer te eten is. Hoe dan ook het grote einde is nabij!

 

De planetaire overgang van 3D naar 5D vereist verhoging van de aardfrequentie, waarbinnen het slapende schapenvolk zich niet kan handhaven. Feitelijk, kan niets een Planetaire Overgang tegenhouden, deze maakt deel uit van de universele evolutie van Werelden.

 

De energie aanpassing, voornamelijk voor het fysieke lichaam, moet worden doorgevoerd waarvoor de aardfrequentie langzaam stapsgewijze stijgt van 7,8 naar 40Hz. Om de overgang te kunnen maken van 3D naar 5D. Vele zielen hebben reeds een plan gemaakt voor de incarnatie van nu. Anderen hebben ervoor gekozen dit proces niet te doorlopen, zodat zij dis-incarneren voordat de overgang van 3D naar 5D plaatsvindt.

 

Slechts een derde van de bevolking heeft besloten voor transformatie om het materiële leven te verlaten. Zij zijn degenen die nu het energieverschijnsel van frequentie verschuiving aan de lijve ondervinden.

 

Onze terugkerende buitenaardse auteur Vital Frosi, bericht hierover nog meer.

 

 

HET VERHOGEN VAN DE FREQUENTIES

 

Geliefden!

In een tijd waarin de aarde in transitie is en de mensheid aan het ascenderen is, zijn de varianten en veranderingen van alles wat ons omringt zichtbaar. Niets is echter te vergelijken met de wisseling van frequenties, want die worden niet gezien maar gevoeld.

 

De overgang van de Derde Dimensie naar de Vijfde Dimensie gebeurt niet plotseling. Dat zou leiden tot de vernietiging van de planeet en het einde van de aardse mensheid betekenen. Wij hebben reeds erover geschreven in eerdere teksten. De Overgang duurt gemiddeld drie eeuwen. We zijn nu in de laatste decennia, dus we kunnen het intenser voelen dan ooit te voren.

 

De laatste gebeurtenissen van de Overgang, zullen samenvallen met de hemelvaart van een groot deel van de mensheid. Allen die klaar zijn om hun ervaringen in een Wereld van Uitputting en Beproevingen wordt beëindigd, zij zullen overgaan naar de Nieuwe Aarde, dat wil zeggen naar de Vijf Dimensionale Wereld.

 

De Oude 3D Aarde wordt langzaam vervangen door de Nieuwe 5D Aarde. De frequenties gaan beetje bij beetje omhoog en dalen dan weer, zodat de geïncarneerden zich kunnen aanpassen zonder de gevolgen van een abrupte overgang te ondergaan. . Zo kunnen we observeren hoe elke persoon in dit proces vordert.

 

Frequentie is geen kennis en nog minder een individuele wil. Frequentie is een trilling die overeenkomt met een hoger of minder hoog bewustzijn; een meer verruimd of minder verruimd bewustzijn. Het is de staat van elk bewustzijn dat bepaalt in welk frequentiegebied een ieder zich bevindt.

 

Toch verhoogt niemand de frequentie met sprongen. Het lukt ook niemand snel te stijgen en daar lang te blijven. Wat gebeurt is een geleidelijke opmars. Het is alsof je twee stappen vooruit doet en één stap terug. We gaan een paar frequentie-bereiken hoger en hoger, en doen dan een stap terug om het fysiek, emotioneel en mentale lichaam te acclimatiseren.

 

Elke frequentielijn die wordt overschreden is steeds een prestatie. En met elke verovering, wordt het langer mogelijk binnen dat bereik te blijven. Dus, de hele periode hebben we de mogelijkheid door te gaan naar korte afslagen van de Vijf Dimensionale sporen, om daar elke keer voor een langere tijd te verblijven.

 

En als we teruggaan naar 4D of zelfs 3D banden, gaan we terug naar geringer dichte banden en blijven daar steeds korter.

 

En zo beweegt de mensheid zich naar 5D. De tijd is niet ver meer dat velen zich niet meer zullen terugtrekken naar lagere niveaus. Men zal steeds langer in de 5D-frequentie blijven totdat de lagere Dimensies definitief is verlaten. Omdat we in een overgangsfase verkeren, verloopt dit proces niet voor iedereen op hetzelfde moment. Het hangt ervan af hoe een ieder zich opstelt in termen van houding, begrip en vibratie.

 

Je kunt zien hoe je proces vordert. Maak geen vergelijkingen met anderen. Observeer en voel gewoon je vibraties en je reacties op elk moment van je dagelijkse leven. Zie hoe snel alles verandert van de ene dag op de andere en zelfs van het ene uur op het andere.

 

Er zijn momenten van grote vrede, en kort daarna lijkt het of de wereld voorgoed instort. Er zijn momenten van grote vreugde, en kort daarna maakt een vreemde droefheid zich van je meester. Er zijn momenten van grote euforie afgewisseld met momenten van ontmoediging; momenten van totaal begrip met onverklaarbare woede; momenten van groot vertrouwen met extreme angst; met nog veel andere symptomen.

 

Wanneer je opstijgt naar Vijf Dimensionale frequenties, lijkt het alsof de wereld inderdaad veel beter is en het gevoel van welzijn constant is. Wanneer de frequentie echter terugkeert naar lagere regionen, d.w.z. naar de Derde Dimensie, is de schok onvermijdelijk. Het ongemak is onmiddellijk voelbaar.

 

Observeer hoe dit in je dagelijks leven gebeurt. Raak niet ontmoedigd als het frequentiebereik daalt. Begrijp gewoon dat je op een stijgende ladder staat, en een paar sporten naar beneden gaat, dat belemmert de opstijging niet. Jezelf bevestigen op die klim vereist dat je 2 of 3 sporten omhoog gaat en dan weer 1 of 2 naar beneden. Ook dan gaat de vooruitgang verder.

 

Bepaalde dingen die ooit aanvaardbaar waren, beginnen nu ondraaglijk te worden. De samenleving met bepaalde mensen; bepaalde soorten gesprekken en onderwerpen; bepaalde plaatsen die vroeger werden bezocht; bepaalde gebeurtenissen; bepaalde gedragswijzen; en zo ook met het eten en traditionele gewoonten, deze worden nu als een last gezien die je moet verdragen.

 

Merk op hoeveel je veranderd bent ten opzichte van een paar jaar geleden. Herzie die oude gewoonten en probeer je voor te stellen hoe je het nu doet. Zeker, het zal je niet aanmoedigen ze te herhalen. Dit alles is onaanvaardbaar geworden binnen in je huidige routine.

 

DIT IS EIGENLIJK FREQUENTIE VERSCHUIVING!

 

Je bent  binnen de Vijf Dimensionale banden en blijft daar langer en langer. En het wordt steeds moeilijker te verdragen in de lagere regionen te verblijven, zelfs als je er nog naar terug moet.

 

Dus iemand kan zeggen, waarom niet gewoon in de 5D vibratiebanden blijven? Ook al klinkt het redelijk, we zijn er nog niet klaar voor. Deze aanpassing voltrekt zich geleidelijk. Zelfs het fysieke lichaam moet zich aanpassen aan het nieuwe DNA, want van koolstofbasis verandert het langzaam in kristallijne basis.

 

De planetaire overgang is een grootse gebeurtenis die het hele melkwegstelsel aangaat. En het opstijgen van de ziel is een gebeurtenis waarbij de hele Monade van je Geest bij betrokken is. Stel je voor dat deze twee grootste gebeurtenissen gelijktijdig plaatsvinden!

 

Inderdaad, het is niets voor een gewone sterveling. Het zal alleen mogelijk zijn voor een deel van de geïncarneerde mensheid, juist diegene die er klaar voor is en de leertijd in 3D dualiteit heeft afmaakt.

 

Degene, die deze boodschap leest of beluistert, bevindt zich precies op dit punt van overgang.

 

Jullie zijn bezig, sport voor sport op te schuiven naar 5D. Je voelt alles wat hier beschreven is. En het is dit proces dat je de vooruitgangen en terugtrekkingen doet voelen, want dit is de meest voorkomende formule binnen de ascensie van elke ziel.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

𝟓𝐃 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘 – 𝐇𝐎𝐖 𝐓𝐎 𝐒𝐇𝐈𝐅𝐓 𝐓𝐎 𝐀 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐄𝐑 𝐃𝐈𝐌𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎𝐍 & 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐅𝐄𝐒𝐓 𝐅𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑! ~ (𝟐𝟎𝟐𝟐)