De Planetaire Overgang

 

Niets zal ooit nog hetzelfde zijn

Planeet Aarde is een octaaf hoger gegaan in de Galactische spiraal en dit verandert haar vibratie en frequentie. Deze frequenties zullen de sluiers doorbreken en het bewustzijn bevrijden. Het Nieuwe Tijdperk is aangebroken. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Alle Aardse zielen die nog niet klaar zijn met hun leerproces zullen moeten verhuizen naar andere Scholen, andere Derde Dimensie Planeten. Dit mutatiepunt is het begin van thuiskomst. Het bewustzijn heeft het frequentieniveau van 5D bereikt. De bevrijding voor de wakkeren is eindelijk aangebroken!

 

In de derde dimensionale wereld die we achter ons laten is niets echt. Veel zo niet alles is een illusie, tenminste zoals veel in 3D wordt waargenomen. Het lijkt te bestaan, omdat de fysieke zintuigen van de mens dat bevestigen. Maar feitelijk is het niets meer dan een holografische projectie, noodzakelijk voor het in standhouden van het gereduceerde bewustzijn.

 

In deze toestand wordt geloofd dat het leven beperkt is tot geboorte, opgroeien, en sterven. De strijd om te overleven is steeds de grootste uitdaging. En zelfs dit is een illusie, want de ziel overleeft de dood van het fysieke lichaam en incarneert verder in een nieuw lichaam, enzovoorts, totdat alle lessen zijn geabsorbeerd, begrepen en toegevoegd aan de nieuwe versie van de hogere ziel.

 

Gelukkig zijn met je leven wordt spoedig de algemene ondervinding. Sommigen zeggen, dat geld geluk kan kopen, maar geld kan alleen goederen en diensten kopen.

 

Mensen moeten zelfstandig en onafhankelijk van anderen gaan denken; om op vernieuwende wijze te handelen; de meeste, zo niet alle bestaande parameters zullen spoedig verouderd zijn. De betekenis en de waarde van geld gaat totaal verschillen van wat gebruikelijk is. Iedereen zal voldoende geld hebben om van te leven. Er zal geen noodzaak zijn voordeel te behalen op anderen, of te stelen om iets te kopen.

 

Bekwaamheid is de enige limiet van iemands kunnen. Iedereen is vrij, geoorloofd elke hobby te ontplooien, en te werken wanneer men wil.

 

GESARA is ontworpen om armoede en alle daaruit voortvloeiende kwalen van de Aarde te verwijderen tijdens de overgangsfase, en wordt ingevoerd zodra het bestaande geldsysteem, dat in handen is van de cabal, zichzelf volledig heeft vernietigd.

 

De veranderingen zullen niet worden doorgevoerd omwille van de armoede, maar maken deel uit van het plan om comfort en bescherming te brengen. Dit zal de ervaring van de mensen naar een nieuw niveau brengen om vreugde en geluk te brengen.

 

Planeet Aarde krijgt een hogere positieve dimensie voor Milieu, Voedsel, Geluk, dat meer banen schept door de redding en zuivering van de planeet Aarde. De bruto-omzet-metriek is overbodig, de besteding van geld is slechts een illusie, evenals nummers voor de waarde van aandelen en onroerend goed, etc. Mensen gaan zich realiseren wat werkelijk hun levensdoel is, dat door de meerderheid is vergeten.

 

GELIJK HEBBEN OF GELUKKIG ZIJN?

 

Het laatste moment van de planetaire overgang

Door: Vital Frosi

 

Geliefden!

De titel van dit artikel van vandaag, is nog nooit zo goed van toepassing geweest als nu. Alles wordt een argument tot discussie omdat iedereen gelijk wil hebben. Het lijkt erop dat iedereen zichzelf plotseling een geleerde en een gedegen erkende deskundige vindt over elk onderwerp. Het blijkt uit het schrift, de schaarse studies en de kennis van de eigen taal, maar hoe dan ook het is een mening die zich aan alle anderen wil opdringen.

 

Wanneer wij stellen dat niemand het geweten van anderen kan veranderen, geven wij in feite informatie en niet alleen maar een mening. Dit moment van de mensheid is het einde van een cyclus. De voorgaande teksten, presenteerden alle variaties en mogelijkheden, zodat een ieder die dit werk volgt, op de hoogte is en kan begrijpen, wat nu in feite gebeurt met onze Planeet en de mensheid.

 

We zitten in een planetaire overgang. De aarde is niet langer een wereld van beproevingen en boetedoeningen, maar een wereld van regeneratie. Alsof dit nog niet genoeg is, veranderen de frequenties die zich vroeger in de Derde Dimensie bevonden langzaam naar hoger om in de Vijfde Dimensie te vibreren.

 

De verandering zal totaal en definitief zijn. Het is alsof ieder van ons naar een andere planeet wordt getransporteerd. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. In korte tijd zal de mensheid die de Nieuwe Aarde zal erven, niet langer een beperkt bewustzijn hebben zoals op de Oude Aarde.

 

Het Fotonen Licht dat reeds onze Planeet binnenkomt, verruimt het bewustzijn van alle zielen die hier nu geïncarneerd zijn. Zelfs zonder uitgebreide kennis beschouwen mensen zichzelf al als experts over elk onderwerp.

 

Het is duidelijk dat velen gelijk hebben in hun overwegingen, omdat zij reeds over aangeboren kennis beschikken of kennis hebben verworven in het huidig bestaan. En dit versterkt de kennis nog meer. Maar een grote meerderheid heeft geen enkele basis van kennis waardoor hun begrip is vertekend. Om die reden zijn ze manipuleerbaar.

 

Manipulatie is tegenwoordig een veel voorkomende praktijk. De heersers van de mensheid weten heel goed hoe ze deze tactiek moeten toepassen. Dus, ze creëren valse informatie, juist datgene wat voor hen van belang is. Zij verstrekken deze informatie aan de manipuleerbare massa’s via de media, die daarvoor worden betaald. Terwijl, de toch al beperkte inzichten en kennis van de massa tot de misinformatie bijdragen.

 

IJdelheid en het opgeklopte ego dat de mens eigen is, dragen nog meer bij tot het bestaan van belangenconflicten en oeverloze discussies, die altijd gericht zijn op de belangen van degenen die de massa dienen.

 

Het is nog nooit anders geweest. Dit is een tijd van definities en keuzes die elk mens naar een andere tijdlijn zal brengen. De ene zal naar de Nieuwe Aarde gaan, en de andere zal daaromheen worden geleid, dat wil zeggen naar Planeten die voor hun ballingschap bestemd zijn, al naar gelang de trilling van elk die dit pad kiest. Dit is het laatste moment van de planetaire overgang.

 

Als tot nu toe iets vaak “schreeuwend” werd gedefinieerd, zoals men placht te zeggen, zal nu geen sprake meer zijn van dit middel. Het heeft geen zin om te proberen gelijk te hebben.

 

Wat de compatibele tijdlijn bepaalt, is de frequentie van elk. Het zal geen reden zijn of het gebrek eraan. Het zal de staat van elk bewustzijn zijn. Het zijn, zoals Christus Jezus zei, zij die de nieuwe aarde zullen beërven.

 

Wil je gelijk hebben of gelukkig zijn?

Het is tenminste waard erover na te denken. Denk ook aan de mogelijkheid dat je het mis hebt. Weet te erkennen dat er nog verrassingen zijn en nog veel meer zullen komen. Sta open en ontvankelijk te zijn voor informatie, ook al is die niet in overeenstemming met de eigen overtuigingen of concepten.

 

Als wij al die tijd bedrogen zijn, willen degenen die dat gedaan hebben, dat voortzetten. Ga niet in discussie; observeer gewoon en dan zul je zien en ontdekken hoe de heersers van de wereld van nu hun spel spelen.

 

Het speelbord ligt op tafel en nu worden de laatste zetten van het spel getoond. Maar in de ruimere visie van de reeds ontwaakte in het bewustzijn, is het eindresultaat reeds bekend. En niets en niemand kan dit veranderen, omdat het hele proces van Overgang en Opstanding reeds is vastgelegd. HET LICHT HEEFT GEWONNEN!

 

Wanneer dergelijke informatie wordt doorgegeven, is dat ook een manier om de harten gerust te stellen die getroffen zijn door het moment en door de verwachting van wat komen gaat.

 

Wij zijn er om opheldering te verschaffen, echter altijd met inachtneming van ethiek en respect voor alles en anderen. Wij zijn hier niet om erkend te worden of om hoge kijkcijfers en volgers te behalen.

 

Het doel is alleen te informeren en te verduidelijken. Als er maar 5 lezers zijn die deze boodschap begrijpen, is dat al genoeg. Wij hebben niemands goedkeuring nodig, want het is voldoende dat het door de zeef van het geweten en verantwoordelijkheid gaat. Wij willen niemand overtuigen.

 

**

De laatste tekst die hier werd gepubliceerd, over frequenties, leverde een zeer belangrijke bemoediging aan duizenden mensen die konden begrijpen wat ze voelden.

 

Bijna tweeduizend reacties alleen al. Bij het aanbreken van de dag met de strijd tussen Rusland en Oekraïne, werd het commentaar van de tekst afgeleid. Waardoor meer dan 90% van de 1.300 reacties, buiten het onderwerp van de tekst vielen.

 

Sommige antwoorden werden gegeven om bepaalde twijfels op te helderen, hetgeen tot woede en verbale agressie van verschillend kaliber leidde. Inclusief een grote demonstratie door gebrek van respect, ethiek en moraal, gekenmerkt door hen die kozen voor de tijdlijn van verbanning van de Aarde.

 

Er was zelfs iemand die schreef dat hij mij regelmatig volgde, maar nu ermee stopte mij verder te volgen vanwege een of andere reactie. Ter verduidelijking er zijn geen volgelingen nodig om mijn missie te vervullen. Ik hoef alleen maar te weten dat ik verantwoordelijk ben voor mijn daden en mijn handelingen. Niets meer.

 

Niemand is verplicht op deze site te zijn. Zaden worden gezaaid om goede vruchten voort te brengen. De zaden die op de stenen vallen zijn helaas verloren.

 

Daarom zullen vanaf heden geen vragen meer beantwoord worden die geen verband houden met het onderwerp van de gepubliceerde tekst. Het is beter om slechts 10 vragen te hebben die werkelijk opheldering kunnen verschaffen aan degene die de vraag stelt en ook aan degenen die het volgen, dan honderden waarvan er vele alleen maar dienen om meer discussies en haat motivatie onder de lezers te brengen.

 

In de laatste tekst van 2021 was reeds geschreven:

IN 2022 NIET IN CONFRONTATIES TE GAAN.

 

Laten we de confrontatie uit de weg gaan.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

 

U bent uitgenodigd om lid te worden van de FWC, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte blijft.

https://www.youtube.com/watch?v=D9u1UYYT77c