Centrale bankiers de grootste geldzwendelaars op planeet Aarde

Hoge Inflatie onvermijdelijk

Overmatig gelddrukken zonder inflatie, hoe is dat mogelijk?

Hoe de overheid Scam functioneert

De Geldzwendel uitgelegd

 

Hoe ze de economie manipuleren

Geld is het hart van de economie. Het is de maatstaf in onze huidige 3D-wereld. Het vertelt wat dingen waard zijn, hoeveel kan worden geïnvesteerd, wat de moeite waard is en wat niet. Geld – met name de rente dat het verdient – vertelt wanneer uit te breiden of in te krimpen. Het vertelt wanneer harder te werken of af te remmen. Het vertelt welke richting moet worden gevolgd.

Gedurende tenminste honderd jaar is het bestaande financiële geldsysteem tot het uiterste gemanipuleerd om het in leven te houden, terwijl het de wereld op haar knieën bracht m.b.v. financiële engineering dat allang alarmerend had moeten zijn voor elk goed opgeleide deskundige.

Maar de meerderheid van deskundigen is meesterlijk in het duister gehouden over de verborgen agenda, ondanks dat iedere keer wel de alarmklokken luidden. Een zorgvuldig uitgevoerde analyse leert dat het hele monetaire systeem – bewust of onbewust – zelfvernietigend is.

Het overmatig drukken van schuldgeld is aangeland in haar definitief eindstadium van zelfvernietiging, omdat de schuld over de hele wereld bandeloos is toegenomen. Waardoor kredietgeldsysteem in reverse-modus is gegaan. Vanwege, de eeuwigdurende schuldspiraal. Omdat het benodigd geld voor betaling van rentelasten over de schuld niet wordt uitgegeven. Paradoxaal is derhalve geen liquiditeit beschikbaar alle schulden terug te betalen. En nog belachelijker; wanneer alle schulden zijn terugbetaald, is er geen nepgeld, currency, meer in omloop.

 

Centrale bankiers de grootste geldzwendelaars op planeet Aarde

Als je wilt weten wie op onze planeet de crimineelste geldzwendelaars zijn, en wilt begrijpen hoe dit mogelijk is gemaakt, lees dan verder tot het einde van dit artikel.

Er wordt geen grotere zwendel gepleegd dan die door de centrale bankiers. De Federal Reserve, de ECB met alle andere centrale banken hebben ‘illegaal’ het monopolie verkregen voor de uitgifte en creatie van geld en de hoeveelheid ervan. Ze kunnen hun balans op elk moment verhogen of verlagen zonder enige kosten, d.m.v. aankoop of verkoop met ‘vals’ geld van activa. Het is geld gemaakt uit het niets ondersteund door ‘eeuwig durende’ overheidsschulden.

De Centrale Banken hebben sinds 2008 hun monetaire basis vervijfvoudigd, terwijl de rente op praktisch nul gesteld bleef. Met andere woorden, ze hebben voortdurend de geldhoeveelheid en de rente gemanipuleerd, t.b.v. het redden van banken vanwege de financiering van de enorme tekorten op de uitgaven van overheden.

Bedenk; Het geldaandeel is de helft van bijna elke transactie. Door het geld te manipuleren, manipuleren ze het hele economisch systeem. De basiseenheid van het systeem is een soort geld dat de wereld nog nooit eerder heeft gehad, t.w. de post-1971 fiatdollar en later de euro. Het is papiergeld – evenveel waard als mensen denken dat het waard moet zijn, beheerd door mensen die denken, als de tijd verstrijkt, het elke keer minder waard moet worden.

 

De hoeveelheid liquide reserves die banken moeten aanhouden tegen hun uitstaande leningen is nu zo klein, dat “geen enkele weerstand” kan worden geboden aan het uitstaand kredietbedrag door het systeem gecreëerd.

 

 

Hoge Inflatie onvermijdelijk

Banken behoeven slechts een ​​bepaalde hoeveelheid aan te houden ter dekking van hun “solvabiliteitsratio.” Dit verruimt hun kredietverlening tot een veelvoud t.o.v. hun eigen vermogen, t.w. het geld van aandeelhouders.

 

Geld heeft waarde zolang er niet te veel van is. De markt kan best een beetje vals geld absorberen. Maar er is een grens. En die grens is nu sterk overtreden, mogelijk gemaakt door:

  • Een wereldwijde overcapaciteit aan productie, gefinancierd door eerdere leningen
  • Een enorme overvloed aan goedkope arbeid, in hoge mate voortgebracht door uitbreiding van de kredietverlening over de laatste 50 jaar

Zonder deze twee unieke omstandigheden zou het onverantwoorde beleid van de centrale banken zeer zeker hoge inflatie hebben veroorzaakt, in de grootte van double-digit of zelfs hoger.

Maar deze situatie loopt nu teneinde, grote hoeveelheden geld worden nu dagelijks gedrukt om het corrupte geldsysteem overeind te houden. Reken op twee cijferige inflatie en kijk eens naar de prijzen van brandstof aan de pomp om je te overtuigen.

 

Overmatig gelddrukken zonder inflatie, hoe is dat mogelijk?

Overheden behoeven zich geen zorgen te maken over de hoeveelheid aan leningen. Centrale banken kopen de staatsobligaties van overheden – die ze op hun balans houden – waarvan ze de rente terugstorten – en de hele zaak kan worden vergeten. En wanneer die obligaties vervallen, kunnen de centrale banken de terugbetaalde hoofdsom gebruiken, om meer overheidsschuld te kopen!

Feitelijk is het drukken van geld, zonder dat inflatie optreedt voor de nu bestaande groep van centrale bankiers iets wat vorige centrale bankiers alleen maar van konden dromen.

Politici, genieten ook van deze ‘eens in de geschiedenis’ mogelijkheid van roekeloosheid. Zij zijn in staat te doen wat niemand voor hen kon doen: geld lenen zonder terug te betalen. Het publiek heeft dat nog niet begrepen of in de pers gelezen, maar het zal binnenkort wel moeten gebeuren.

De onkunde van het volk op het gebied van kapitaal, geld, financiën, en economie is schrikbarend, het is de tragische ‘valstrik’ van het fascisme in de sluipende ‘Big-Brother-Maatschappij’ dat door veel mensen in alle leeftijdsgroepen nog steeds wordt ontkend en beschouwd wordt als samenzweringstheorieën, als ze er iets over horen. Dir geldt voor alle beroepen op elk intellectueel niveau en stroming. Al deze mensen delen de ziekte van ontkenning versterkt door onwetendheid en luiheid zich te informeren.

Ook weten deze mensen niets over goud en zilver, noch hebben enig interesse in edelmetalen als eerlijk geld, of hebben geen belangstelling voor de corruptie binnen het bankwezen en de overheid, nog minder voor de door de overheid gevoerde drugshandel, en daaruit voortvloeiende financiële zwarte inkomsten.

 

Hoe de overheid Scam functioneert

Opzettelijk draait elke regering op schuldgeld, van de centrale bank, dat zij zelf hadden kunnen uitgeven zonder rente te betalen! Elke dag stapelen ze meer schuld op, die de “Nationale Schuld” wordt genoemd. Deze schuld bestaat uit, promesses, oftewel beloftes, het vermeldde bedrag terug te betalen, het zijn schuldbekentenissen, die als wettig betaalmiddel worden gebruikt, meer bekend als fiatgeld, dat op frauduleuze wijze wordt geboekt in de criminele boekhouding van de overheid.

Als iemand jou betaalt met een fiat geldbiljet is dat feitelijk een schuldbriefje, dat niets anders is als een schuldbekentenis een schuld die je accepteert als betaling. Zodoende  wordt een krediet gecreëerd voor de betaler. Het is een schuld die steeds groter wordt, en nu bij jou ligt. Je wordt nooit betaald totdat je dit schuldinstrument weer doorgeeft aan iemand anders in ruil om iets van waarde te kopen. Dus, de schuld wordt gebruikt om iets te kopen dat echte waarde heeft.

Denk hierover eens na op een andere wijze; elke keer dat een schuld wordt gemaakt, wordt nominaal een gelijkwaardig krediet gecreëerd, voor hetzelfde bedrag. In een gezonde boekhouding zijn schulden en leningen van nature met elkaar in balans. Schuld en Credit moeten altijd met elkaar in evenwicht zijn! Waarom elke boekhouding een balans heeft! Er kan geen X-biljoen euro “Nationale Schuld” zijn gecreëerd, zonder het bestaan ​​van een corresponderende gelijke X-biljoen “Nationaal Credit”. Het niet boeken van de corresponderende liquiditeit is een zeer ernstige en strafbare fraude!

 

De Deep State criminelen gingen nog een stapje verder; ze bedachten en implementeerden de eeuwigdurend groeiende schuldspiraal om het volk eeuwig in schuldslavernij te houden.

 

Maar nu is er iets veranderd, t.w. de terugbetaling van schulden. Dit is een grote verandering, een enorme gebeurtenis die een trend creëert t.w. het uit de schulden komen.

 

De afbouw van schuld door het betalen ervan, is een contractie. En contractie betekent depressie. De wereld gaat in een depressie, en dat gaat zeer vervelend worden. Het eindresultaat is; dat in alle naties de overheden hun goudreserves zullen moeten herwaarderen, want dat is het enige wat nog voor ze is overgebleven.

Zij worden gedwongen hiertoe hun toevlucht te nemen om de handel draaiende te houden. En om zelf aan het bewind te kunnen blijven. Geen enkel land is economisch volledig onafhankelijk. Alle naties moeten dingen kopen die anderen produceren. En om de wereldhandel draaiende te houden, is geen andere oplossing dan terug te gaan naar goud. En, dat is moment waarop het nieuwe QFS geldsysteem kan worden geïntroduceerd, als enig juiste en rechtvaardige vervanging.

 

De Geldzwendel uitgelegd

Er zijn twee soorten geld in circulatie.

  1. geld verkregen uit energie = ‘vertrouwensgeld’
  2. geld uit NIETS, gecreëerd d.m.v. ‘schuld’ door Centrale Banken = ‘schuldgeld’

 

  • Het vertrouwensgeld gecreëerd uit prestatie-energie wordt wettelijk gelijkgesteld met schuldgeld geschapen uit het niets. Dit veroorzaakt inflatie van de bestaande geldhoeveelheid geld dat reeds in omloop is, omdat de aanwezige geldhoeveelheid wordt vergroot, zonder vergroting van het aanbod van goederen of diensten. Deze inflatie is diefstal het verlaagt de koopkracht van elke munt reeds in omloop.
  • Door gelijkstelling van Vertrouwensgeld met Schuldgeld verkrijgt schuldgeld het vertrouwen van vertrouwensgeld. Dat betekent ‘misbruik’ van vertrouwen door de overheid t.a.v. het publiek.
  • Het Axioma is: een euro – kan maar één keer worden uitgegeven, en dat wordt geïgnoreerd. Waardoor diezelfde euro nog een keer door de overheid wordt besteed om als onderpand te verstrekken aan de Centrale Bank voor de creatie van 1 euro aan schuldgeld, enz.

Schuldafbetaling geschieden met schuldgeld dat uit NIETS is gecreëerd door diezelfde Centrale Bank. Dat heet dan publieke schuld’, die gebruikt is voor de creatie van schuldgeld. Dit is effectief oplichting, omdat nu de gedupeerde burgers buiten hun medeweten verplicht worden deze ‘nepschuld’ aan de Centrale Bank d.m.v. het belastinggeld af te betalen!

 

Samenvatting

De gelijkstelling van schuldgeld met het vertrouwensgeld resulteert in de verplichting de ontstane eeuwig publieke schuld af te betalen, wat de essentie is van het schuldgeld. Met ander woorden; eeuwigdurende schuld is de verplichting dat in essence het schuldgeld definieert en het volk tot slaaf veroordeelt.

 

U bent uitgenodigd om lid te worden van de FWC, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte blijft.