Jezus Christus werd gekruisigd omdat Hij de Geldwisselaars onthulde en uitroeide!

Buitenaardse Controle Matrix

Totale controle over de wereldbevolking

De Oorsprong van de Khazaren

 

Elkeen die van persoonlijke vrijheid houdt, is aangemoedigd verder te lezen

 

Het Khazaarse Rijk

Kazachstan is de bakermat van de wereldwijde financiële maffia, die een golf van onrust heeft gecreëerd, die begon met massaprotesten die officieel werden uitgelokt door een tweevoudige verhoging van de prijzen van vloeibaar petroleumgas aan het begin van dit jaar.

 

Nergens in de opgetekende geschiedenis is de kunst, geld te verdienen uit het niets beter ontwikkeld dan in het oude Khazaarse Rijk, dat zich ontwikkelde uit nomadische roverclans die opereerden op de westelijke karavaanroutes in het Kaukasusgebergte, ten noorden van Irak en tussen de Zwarte Zee en het gebied rond de Kaspische Zee. In de tiende eeuw hadden de Khazaren een rijk gecreëerd dat zich uitstrekte van het noorden van de Zwarte Zee tot het Oeralgebergte en van het westen van de Kaspische Zee tot de Dnjepr-rivier.

 

De Khazaarse krijgsheren besloten dat het omwisselen en uitlenen van geld winstgevender en minder gevaarlijk zou zijn dan het overvallen van karavanen. Er was één probleem. Het Khazaarse Rijk was bijna gelijk verdeeld tussen christenen, moslims en joden. Zowel de christenen als de moslims geloofden dat het berekenen van rente op een lening, toen woekerrente genoemd, een zonde was. Alleen joden mochten openlijk rente vragen over leningen. Of ze het nu uit praktische overwegingen deden, of uit werkelijke religiositeit, de Khazaarse aristocratie beleed haar bekering tot het Jodendom.

 

“Sommige geleerden geloven dat de Khazaren de voorouders zijn van veel Oost-Europese Joden”

 

Zoals, o.a. de Rothschilds, die Europa meer dan een eeuw financieel hebben geregeerd, en dat nu nog steeds doen door het financiële wereldsysteem te domineren. Zij zijn de geldschieters van de Rockefellers en andere rijke families. Belangrijk is op te merken dat geen van deze bekeerde Khazaren enige band met Joden hadden, maar toch beweren zij Zionistische Joden te zijn. Meer ter zake, Joden zijn geen Zionisten, en Zionisten zijn geen Joden.

 

De moderne “magie” van het scheppen van geld uit het niets had zijn wortels in de oude stad Babylon, zo’n 600 jaar vóór de geboorte van de Messias – Yeshua, algemeen bekend als Jezus Christus.

 

Handelaren in dit vak stonden historisch bekend als “geldwisselaars”, meer precies; “verander je geld van jouw hand in hun hand”. Toen Yeshua met rechtvaardige woede de Tempel binnenstormde, de tafels van de geldwisselaars omver gooide en hen streng op hun hoofd en schouders sloeg, renden zij de Tempel uit, terwijl Yeshua verklaarde:

 

“Maak het huis van mijn Vader niet tot een huis van koopwaar.”

 

Jezus Christus werd gekruisigd omdat Hij de geldwisselaars onthulde en uitroeide!

Deze geldwisselaars riepen dagen later om Zijn dood. Dus, dat was de echte reden, waarom Jezus Christus gekruisigd werd. Jezus Christus en zijn volgelingen werden gekruisigd omdat zij zich vrijmoedig uitspraken tegen het kwaad van de Romeinen en hun vals-Israëlitische farizeeër-poppen.

 

De Romeinen waren reeds volgelingen van diezelfde Babylonische slavenhandel codes. Dit geeft aan dat de connectie tussen de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeërs meer was dan louter toeval. Het geeft aan dat op een bepaald moment in de oude geschiedenis; de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeërs van Israël een gemeenschappelijke culturele afstamming hadden.

 

Vóór Jezus Christus, rond 50 v. Chr. was het Julius Caesar die werd vermoord toen hij probeerde controle te krijgen over het geldsysteem van het koninkrijk door het slaan van munten die in de dagelijkse handel gebruikt konden worden. Met een overvloed aan echt geld floreerde het koninkrijk, de handel floreerde en iedereen profiteerde. Iedereen, behalve de geldwisselaars, wier inkomsten op zijn kop werden gezet toen hen de controle over de financiën van het land werd ontnomen.

 

Het is allemaal een groot bedrog, van boven naar beneden, en overal daar tussenin. De leugen is op elk niveau anders! Resulterend in wereldwijde corruptie, inclusief; steekpenningen, chantage, moord, drugshandel, witwassen van geld, wereldwijde wapenverkoop, mind control, mensenhandel, pedofilie en uiteindelijk zelfs de Satanische Ritualistische Bloedoffers van jonge kinderen zoals naar voren kwam in het PizzaGate onderzoek en op een bredere schaal met PedoGate.

 

Buitenaardse Controle Matrix

De Angst-energieën die uit deze brute, gruwelijke rituelen worden opgewekt, worden gebruikt om des-in-geïncarneerde wezens te voeden die op een ander frequentieniveau leven, net buiten ons bereik.

 

De wereld heeft zo’n 200 miljoen gechipte publieke “handlangers” die ofwel Draco hybriden, Gray-klonen of gedaante-verwisselaars zijn – totaal gecorrumpeerde volgelingen, die het middenkader vormen van deze bizarre Buitenaardse Controle Matrix.

 

Mensen ploeteren en zwoegen, om voorwaarts te strompelen, en doen wat ze gezegd worden, zonder enig idee waar dit allemaal toe leidt, omdat deze look-alikes gewoon niet van deze wereld zijn, ook al is het moeilijk te begrijpen en te accepteren!

 

Een groep Satan-aanbidders – Luciferianism/Satanisme/Baalaanbidders – is erin geslaagd te infiltreren in de hoogste geledingen van Financiën – Het Vaticaan – Regeringen – het leger – Religies, en zelfs in eeuwenoude Geheime Genootschappen zoals de Tempeliers, de Jezuïeten, Vrijmetselaars, en de Ridders van Malta. De leugen is intussen zo groot geworden, dat ze niet meer van de waarheid is te onderscheiden!

 

Deze criminelen zijn ook geïnfiltreerd in de Militaire Leiding – Bankiers – Bedrijfsleiders – Geestelijken – Media Executives – Top Rechters – Top Wetshandhavers en Top Advocaten – Hollywood Producenten en Acteurs – samen met directeuren en management van agentschappen, zoals NSA, CIA, FBI, DHS, KGB, FSB, Mossad, MI5 en MI6.

 

Alle agentschappen en instellingen zijn gecompartimenteerd, en krijgen slechts een klein deel te horen van wat gepland wordt op een “need-to-know” basis, zodat ze in staat zijn hun deel van het plan uit te voeren, zonder een volledig overzicht te hebben van de uiteindelijke doeleinden en gevolgen. Voor de rest worden zij voorgelogen! Onnodig te zeggen, dat als ze de hele agenda zouden kennen, ze niet zouden willen meewerken!

 

Via de wereldwijd gecontroleerde media, die “voortdurend” negatieve nieuwsstromen verspreiden, die zorgvuldig worden verspreid, omdat het zeer belangrijk is voor hun Controle van de realiteit voor het volk.

 

De Khazaarse maffia voert geheime oorlogen tegen alle mensen en alle soevereine naties, door het gebruik van “Valse-vlag”, Gladio-achtig terrorisme. Via het illegale en ongrondwettelijke Federal Reserve System en bijna alle centrale bankieren, infiltreren en kaapten zij alle bankinstellingen met behulp van Babylonische Zwarte Magie, beter bekend als Babylonische Geld Magie of de geheime kunst geld te maken uit het niets en de macht van kwaadwillige woeker te gebruiken om rente te accumuleren.

 

Totale controle over de wereldbevolking

Khazaren hebben veel belang gehecht aan de totale controle over de wereldbevolking en het bezit van alle grondstoffen op aarde, waarvoor triljoenen zijn geïnvesteerd.

 

Goud, zilver en olie zijn de hoofddoelen, naast absolute controle over olievoorraden, water en vruchtbaar land, die de voorkeur genieten als hulpbronnen om hun agenda verder te voltooien.

 

Iedereen die tegen is, wordt geëlimineerd, zoals het geval was met Hugo Chavez, de president van Venezuela, die opzettelijk werd gedood door besmetting met kankercellen.

 

Oorlogen worden gecreëerd en uitgevochten om deze enorme ruwe grondstoffen in handen te krijgen; Irak en Libië zijn twee recente en duidelijke voorbeelden. Het standpunt is dat geen enkel land zijn eigen rijkdommen aan grondstoffen mag bezitten. Landen die niet gediend zijn van de Nieuwe Wereldorde en opkomen voor hun eigen soevereiniteit worden neergeslagen.

 

Oekraïne werd opzettelijk door het “Westen” bezet om dezelfde reden teneinde toegang te krijgen tot de olievoorraden in Centraal-Azië, maar niet alleen wat de olievoorraden betreft, maar ook om de pijplijn routes te controleren. Want degene die de oliepijpleidingen controleert, heeft ook de controle over alle nieuwe toekomstige oliebronnen.

 

Dat was ook de reden voor de begonnen oorlog in Syrië, waar Assad in de weg stond om hun pijplijn plannen vanuit Afghanistan te realiseren, de Syrische oliereserves in beslag te nemen, en hun Khazaar gecontroleerde centrale bank op te richten.

 

De Oorsprong van de Khazaren

Veel lezers hebben gevraagd wat het verschil is tussen de echte Joden, en de Joden die aan de macht zijn. Om dit kort en simpel uit te leggen; De zeer machtige Khazaren die zijn geïnfiltreerd en heersen over vele landen in de wereld, doen zich voor als Joden, zij noemen zichzelf Zionisten. Echter, een echte Jood is geen Zionist.

 

De Khazaren zijn een Turks-Mongools volk, dat in de 8e eeuw het Joodse geloof omarmde, en zich zo infiltreerde onder de Joden. De echte Joden zijn de Sefardische Joden, ook Aziatische Joden, Mizrahi. Dit zijn de mensen die de echte Joden zijn, er zijn ook Ethiopische Joden die zwart zijn, die worden – Falasha genoemd.

 

Daarom zijn niet alle Joden echte Joden. Geloof creëert geen natie, behalve voor hen die het doelbewust creëren om er voordeel uit te halen. De echte Joden zijn wijze mensen, integendeel; de Khazaren die zeer corrupt en oneerlijk zijn.

 

De Khazaarse maffia heeft de meeste geschiedenisboeken veranderd om hun bestaan te verbergen voor een wereld die onwetend werd gemaakt over de aanwezigheid van hun verborgen hand. Zij hebben spreekwoordelijke bergen verzet om ervoor te zorgen dat de geschiedenis door hen werd geschreven, zodat zij achter de poppenspelers ongezien in de schaduw konden blijven.

 

Bijgevolg zouden de mensen van de wereld nooit weten wie hun controleurs waren, of wat zij gedaan hebben.

 

Een markant voorbeeld uit het bestaan van de Khazaren is het feit, dat toen de Verenigde Staten het meest kwetsbaar waren, Amerika’s trouwste bondgenoot tussenbeide kwam met hun marine en Amerika redde van een verraad dat Amerika zou hebben vernietigd.

 

Er zouden vandaag geen Verenigde Staten van Amerika zijn als hun beste vriend, Rusland, hun land niet had gered. Maar dankzij de Khazaarse leugens, denken veel Amerikanen dat Rusland hun vijand is, terwijl hun zogenaamde vijanden hun beste vrienden zijn.

 

Dit is de alom gebruikelijke Khazaarse misleiding, Zwart is Wit en Wit is Zwart, zoals Boven Onder is en Onder Boven is. Het is de volks Clown-Wereld die we nu meemaken, dat een zeer lange tijd geleden is begonnen. Dit is waarom de MSM bijna nooit de waarheid vertelt, maar leugens verbreidt.

 

Vladimir Poetin versus de nieuwe wereldorde: Khazariaanse rijk ontmaskerd, verborgen geschiedenis Rusland redde de USA. Bekijk deze zeer aanbevolen, informatieve en leerzame video. https://www.bitchute.com/video/UK8026M75HHl/