HET KWANTUM FINANCIEEL SYSTEEM (QFS)

 

De echte heersers

De Archon bloedlijn families wilden van aanvang af de wereld domineren, dat vereiste bundeling van krachten van de 13 invloedrijkste Archon bloedlijn families. Professor Adam Weishaupt stelde in 1773 op verzoek van Mayer Amschel Rothschild daarvoor het plan op. Het uiteindelijke doel was, en is nog steeds, één wereld dictatuur met één leider aan de top, gevestigd in Jeruzalem, Israël. Hiertoe werden alle overheden en invloedrijke politici omgekocht om mee te werken aan dit doel, zonder te weten waartoe het moest leiden.

 

Iedereen die betrokken is bij dit koop- en omkoopsysteem weet dat het in hun eigen belang is deel te nemen, en de gegeven instructies stipt uit te voeren. Het is daadwerkelijk een wereldwijd verspreide epidemie, en vele malen erger dan men zich kan voorstellen. De huidige structuur is onder het rechtssysteem van het zeerecht goedgekeurd. Het corrigeren van dit grote onrecht terug naar het landrecht, moet de hoogste prioriteit van het volk worden! De controlerende schaduwmachten achter het centrale banken systeem, dienen voor altijd te worden vernietigd om een einde te maken aan deze wereldwijde corruptie en tirannie.

 

De werkelijke heersers in Washington DC zijn de onzichtbare Luciferianen en de Khazaren, zij oefenen hun macht uit van achter de schermen.

 

Dankzij het zeerecht, kan met strikt legale middelen de weg naar totale dictatuur in de wereld worden gerealiseerd, onzichtbaar en ongehoord door het Congres of het Parlement, zelfs de President, of het volk.

 

Officieel zijn constitutionele regeringen geïmplementeerd, maar binnen onze regeringen en het politiek systeem vertegenwoordigt een ander lichaam een ​​parallelle vorm van bestuur, het is de bureaucratische elite die vindt dat Constituties nutteloos zijn, omdat ze zeker zijn dat zij aan de winnende kant van het spel staan.

 

Alle onacceptabele ontwikkelingen in beleidsovereenkomsten, zoals de vluchtelingencrisis, zijn terug te voeren naar deze groep die ons onderdrukt om aan de wensen van de geheime machthebbers tegemoet te komen.

 

De misdaden van Central Bankiers zijn legendarisch en veelvuldiger dan hier kan worden vermeld. Door het verstrekken van grote leningen aan vrijwel elk land en het volk, zijn deze afhankelijk geworden van de ‘geheime’ controlerende macht van de Globale Maffiose. Regeringen die onafhankelijk willen blijven worden krachtig aangepakt en verwijderd; hun leiders worden onttroond. Als dit niet mogelijk is door middel van een politieke propaganda coup of d.m.v. economische sancties, dan wordt de CIA, Mossad, of militair geweld ingezet om hun doel te bereiken, het land en volk te onderwerpen aan het Nieuwe Wereldorde regime.

 

Het blijkt zelfs dat de Chinese overheid eveneens bestuurd wordt door een centrale bank van de “Nazi- Rothschild”- groep, die over de hele wereld de geldstroom dicteert en controleert in elke natie waarin een centrale bank is gevestigd. Ze hebben zodoende volledige controle verkregen over alle geldstromen. Ter ondersteuning beschikken ze over het volledige 5-Eyes- support dat hun gezag onbetwist en onomstreden maakt.

 

De rijken en machtigen, meer precies de banksters, misbruiken hun macht om de zwakken te onderdrukken en te vernietigen, samen met de complete economie. Het gordijn wordt nu opengetrokken om de Khazarian maffia volledig bloot te leggen met hun gemene plannen om alles te infiltreren, en de hele wereld te tiranniseren. Zodat alleen hun Babylonische Talmudism, bekend als Luciferianism, de oude Satanische Baalaanbidding, zegeviert!

 

De wereld is aangekomen op een kruispunt in de beschaving. De globalisten hebben door middel van het politieke establishment, verwoestingen aangebracht in onze samenleving, industrie, cultuur, enz. met het doel zichzelf te verrijken. Ze zijn nu in paniek geraakt doordat over de hele wereld hun corruptie wordt herkend en bevestigd.

Dit is onze laatste kans onze belangen en beschaving te redden. Het is nu of nooit, inmiddels weet de hele wereld dat de wereldmachten met hun New World Order eropuit zijn de mensheid te vernietigen o.a. d.m.v. Covid gif injecties en de corporate media, die niet in het minst is geïnteresseerd in journalistiek, maar uitsluitend in de promotie van de politieke agenda; t.w. de vernietiging van de beschaving en de mensheid.

 

Ze zullen alles ondernemen wat nodig is om hun wijdverbreide criminaliteit op onze kosten verder te verbreiden. Ze stoppen voor niets, in hun voornemen elk levend wezen op aarde te vernietigen.

 

Het herstel van de schade die is toegebracht aan alle volkeren op onze planeet kan langduren. Maar uiteindelijk zal alles worden gecorrigeerd, tenminste als de mensheid massaal wakker wordt en de controle terugneemt, door invoering van het nieuwe QFS-geldsysteem en het landrecht.

 

Waarover onze buitenaardse gastauteur Vital Frosi hieronder meer vertelt.

 

HET KWANTUM FINANCIEEL SYSTEEM (QFS)

De hele Aarde en haar mensheid maken nu een uniek moment van verandering door. Deze beweging wordt de Planetaire Overgang genoemd. Alles zal zeer intens zijn! Er zullen diepgaande veranderingen plaatsvinden in alle bekende en onbekende sectoren, omdat de Oude Aarde oplost om plaats te maken voor haar vervanger, dat wil zeggen, het Nieuwe Planetaire Thuis.

 

Alles wat is geleerd, geweten, geloofd en beoefend, zal in een paar jaar geleidelijk ophouden te bestaan. Er is al veel veranderd, maar omdat deze veranderingen getimed zijn, merken de meeste mensen het niet eens.

 

Vergelijk het met je haar of je vingernagels: ze groeien voortdurend, maar het valt pas op als ze al groter zijn. Dit is hoe de veranderingen van de Oude Aarde naar de Nieuwe Aarde worden gemaakt.

 

Als niets meer is, zoals vroeger, kan ik hier over vele onderwerpen spreken, maar vandaag zal ik slechts enkele beschouwingen wijden aan het Financieel Stelsel, aangezien dit nog steeds een basiselement is voor het voortbestaan van iedereen. Op dit moment zijn er miljarden mensen die zich zorgen maken over hun baan, hun bedrijf, hun salaris en hun basisbehoeften om in hun levensonderhoud te voorzien.

 

Deze bezorgdheid is te begrijpen, maar de verzekering die wij hebben van de Hogere Orde die de Werelden bestuurt, is dat alles wonderbaarlijk goed gaat, en dat dit de Aarde en haar mensheid naar een Nieuw Tijdperk leidt, ook wel de gouden era genoemd.

 

Op de Nieuwe Aarde zal geen situatie meer bestaan van pijn en lijden, daarom zal er geen enkele vorm van schaarste zijn. Er zal overvloed zijn zonder grenzen, want zij die thans de financiën uit het evenwicht brengen, zullen niet langer meer bestaan.

 

De overheersers, de bedriegers, de uitbuiters, de slavendrijvers, kortom, alle macht die sommigen over anderen uitoefenen, zal ophouden te bestaan. En de Aarde, als een vrouwelijke energiebron, dat wil zeggen, als een moeder, zal alles geven wat haar kinderen nodig hebben.

 

Eindelijk, is de tijd van Overvloed en Voorspoed aangebroken! Alle dominerende machten worden ontbonden en concurrentie zal ophouden te bestaan om plaats maken voor samenwerking.

 

HOE GAAT HET NIEUWE FINANCIËLE SYSTEEM ERUIT ZIEN?

De enige zekerheid die we vooralsnog hebben, is dat niemand het van tevoren kan weten, om verschillende redenen. En de belangrijkste reden is dat het geen systeem is dat enig menselijk wezen kent, aangezien het een Kwantum-programma is dat buiten de Aarde is gecreëerd.

 

De coördinator ervan is Saint Germain, Opgestegen Meester van de Zevende Straal, die, toen hij hier op Aarde incarneerde, naast zovele personages, Jozef, de vader van Jezus, de graaf van Saint Germain en Merlijn, de alchemist, was.

 

Het QFS zal een transitorisch financieel systeem zijn dat zal worden gebruikt gedurende een overgangsperiode tussen nu en de komende decennia, omdat er in de toekomst geen behoefte meer zal zijn aan welk soort valuta dan ook.

 

Niemand kan de exacte datum weten wanneer het zal beginnen. Maar het zal spoedig zijn. Mogelijk zelfs dit jaar 2022, anders in de loop van het volgend jaar. Het is mogelijk dat het misschien niet in alle landen tegelijk van start gaat. Het lijkt erop dat er nog steeds regeringen zijn die niet verbonden zijn met de Earth Alliance. Zulke regeringen moeten verwijderd worden om de QFS vrij te geven aan hun volk.

 

Eén informatie die al is vrijgegeven, zegt dat alles klaar is, alles getest en alles goedgekeurd. Alles wat overblijft is de trekker overhalen. De middelen zijn beschikbaar. En zelfs voor de landen waar ze zullen worden vrijgegeven, is wat we mogen weten, dat het niet voor alle mensen tegelijk zal zijn. Er zijn belangrijke criteria die in acht moeten worden genomen, en de belangrijkste daarvan is moraliteit.

 

Oude munten zullen hun waarde verliezen. Het bekende geld zal geen doel meer dienen. Dan zullen zij die hun geld illegaal verkregen hebben, de nieuwe armen van de planeet worden.

 

Er is nog een ander belangrijk aspect: allen die middelen en zelfs rijkdommen bezitten die binnen de ethiek en de moraal zijn verdiend, zullen niets verliezen. Dergelijke middelen zullen worden toegevoegd aan de nieuwe waarden die voor iedereen beschikbaar zullen worden gesteld. Het lijkt ook eerlijk en redelijk dat dit zo is. Niemand verliest ooit wat echt van hem is.

 

Maar zoals het hier wordt beschreven, is de precieze vorm van alles nog onbekend. In feite kunnen de meesten zich niet eens een voorstelling maken van de werkelijke manier van bestaan, omdat de mens deze helemaal nog niet kent. Niemand heeft zich ooit een systeem van deze omvang kunnen voorstellen.

 

Een paar weken geleden, een stukje informatie dat was ontvangen, ging ongeveer zo:

 

“Stel je voor dat alle mensen, ongeacht of ze een bankrekening hebben, een onbeperkte kredietkaart krijgen, om in hun behoeften te voorzien. Alles wat je nodig hebt, voedsel, medicijnen, producten, een huis om in te wonen, enz., je hoeft alleen maar met de kaart te vegen en de aankoop wordt vrijgegeven en betaald. Aan alle behoeften zal op deze manier worden voldaan.

 

Maar als een familie een huis nodig heeft, kunnen ze geen paleis verwachten, want in dat geval zal de kaart de middelen niet vrijgeven. Het wachtwoord schijnt een geweten te hebben. Je kunt alles hebben wat je echt nodig hebt, maar niets meer dan dat.

 

Misschien hebben we nog de mogelijkheid om te werken, om dat beetje extra te verdienen. Bied een activiteit aan om wat verschil te maken. Maar het belangrijkste is dat niemand ooit nog schaarste en gebrek behoeft mee te maken.

 

Er wordt aan herinnerd dat nog enige tijd behoefte zal zijn aan bepaalde diensten en activiteiten binnen de productieketen en de dienstverlening. De wereld verandert snel, maar zal niet helemaal stoppen.

 

Er is een noodzakelijke tijd voor alle aanpassingen.

De tijd van slavernij door arbeid en schuld loopt ten einde. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn! Wees voorbereid op het nieuwe dat snel komt. Wees niet bang voor je beroep of je bedrijf. Vrees niet voor de toekomst! Vertrouw, want de Gouden Eeuw is niet goud door kleur, maar goud” door overvloed dat jullie verdienen.

 

Weet dat je enorm wordt bijgestaan door de Goddelijke Gastheren. De wereld van verzoening en bewijs neemt afscheid! Welkom in het nieuwe tijdperk!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

 

 

U bent uitgenodigd om lid te worden van de FWC, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte blijft.

 

𝐈𝐓 𝐇𝐀𝐒 𝐁𝐄𝐆𝐔𝐍! “𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐭𝐨𝐦𝐬 𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐨 𝐀𝐩𝐩𝐞𝐚𝐫 Soon”