De Khazaarse Krijgsheren

Onze beschaving staat op het spel

Geheimzinnigheid

Geld vervangt Religie

Van hoog tot laag Bedrog

Babylonische Geld-Magie

De Kaping van het Britse Banksysteem

Het ware plan

Satanisch Joodse Pedovores achter de Covid-Jab Genocide

 

De Onthulling van het grootste kwaad

Het wordt tijd dat de corruptie van ons geldsysteem, het grootste kwaad de wereld ooit heeft ervaren, wordt onthuld. Het is ook tijd voor de wereld samen te werken om deze misdaad voor eens en altijd uit te roeien, m.b.v. alles dat daarvoor nodig is. De werkelijke doelstellingen van de in het geheim regerende Cabal zijn veel “verontrustender” – en “sinisterder” dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen.

 

Elite psychopaten besturen de wereld! Een relatief kleine groep van satanisch narcistische Luciferian psychopaten, die zijn georganiseerd volgens sektarische ideologieën van de Vrijmetselarij; met tot hun beschikking onbeperkte invloed en middelen. Deze wezens hebben geen empathie, bezitten ongefundeerde logica, zijn opgepompt met leugens. Hun agenda brengt ons direct in het moeras van de Archon Bloedlijn – de Anunnaki en Draco Reptielen Control Matrix!

 

De Khazaarse Krijgsheren

Nergens is de kunst van het maken van geld uit het niets beter ontwikkeld dan in het oude Khazaren Rijk, dat evolueerde van nomadische raider clans die de karavaanroutes richting het westen in het Kaukasus Gebergte ten noorden van Irak en tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee beroofden.

 

Reeds in de tiende eeuw hadden de Khazarians een rijk vol rijkdommen bij elkaar gestolen, dat zich uitstrekte van het noorden van de Zwarte Zee naar de Oeral en ten westen van de Kaspische Zee naar de Dnjeper rivier.

 

De krijgsheren van de Khazarians dachten dat het wisselen en uitlenen van geld winstgevender zou zijn, en minder gevaarlijk dan overvallen op caravans. Er was een probleem. Het Khazaren rijk was bijna gelijk verdeeld tussen christenen, moslims en joden. Zowel christenen en moslims geloofden dat het belasten van rente op een lening, genaamd woekerrente in die tijd, een zonde was. Alleen Joden konden openlijk rente op leningen berekenen en belasten. Of ze het uit praktische overwegingen deden, of uit oprechte religiositeit, de Khazarische elite aristocraten beleden hun bekering tot het Jodendom.

 

“Sommige geleerden geloven dat de Khazaren de voorouders zijn van veel Oost-Europese joden”

 

Dit zijn onder meer de Rothschilds, die Europa gedurende meer dan een eeuw financieel plunderen. Zoals ze trouwens nog steeds doen door het wereldwijde financiële systeem te domineren. Ze zijn de supporters en financiers alle andere 13 Archon bloedlijn families zoals o.a. de Rockefellers. Belangrijk om te weten; geen van deze bekeerde Khazaren behoren in enige mate tot de Joodse bloedlijn. Ze noemen zich zionisten. Meer specifiek; Echte Joden zijn geen Zionisten en Zionisten zijn geen Joden.

 

Onze beschaving staat op het spel

De Rothschild bankiers hebben het voornemen onze beschaving in beslag te nemen, om tot 90% van de mensen uit te roeien d.m.v. FEMA Kampen e.d., terwijl islamitische huurlingen veel geld worden betaald om de EU en de VS over te nemen. – Trump heeft de taak toebedeeld gekregen deze cabal gestuurde verraders uit te schakelen.

 

De “geheime regering” bestuurt door de Khazaarse maffia, voert deze operatie uit, m.b.v. negatieve Draco Reptielen, Zwarte Adel, het Vaticaan, jezuïeten, en de monarchie. Het proces wordt gerund door de Bush/Clinton Nazi’s, CIA-secties, en corrupte FBI-afdelingen. In feite is de hele groep overheidsagentschappen, zoals de Gerechtelijke macht, rechters, advocaten en nep rechtbanken een deel van hun façade, die onbetwistbaar de rechten van de mensheid schenden, zoals gestipuleerd door de Schepper.

 

Om hun geheime controle over ons te versterken en ons financieel te plunderen, hebben ze gedurende honderden jaren geprobeerd de echte antwoorden over wie en wat we werkelijk zijn, ons te onthouden ter wille van hun rijkdom en macht, terwijl zij zelf gruwelijke daden op andere leden van onze samenleving verrichten.

 

Geheimzinnigheid

Geld controlerende maatregelen en methoden van de Rothschild bankdynastie, joods of anderszins, zijn tientallen jarenlang geëmuleerd door Globalistische financiers. Een belangrijk onderdeel van deze controle is geheimhouding.

 

Gebruikmakend van omgekochte politici, die de publieke woede en controle moeten opvangen; is het merendeel van de globalisten in staat geweest zich straffeloos buiten het publieke oog te houden. Om arbeiders en anderen met hun vals geld en valse oorlogen arm te stelen, om miljarden uit de Main Street economie te halen en in eigen zak te steken.

 

En, na hun grootste diefstal in de hele geschiedenis, beleren ze de arme slachtoffers over het broeikaseffect, racisme, en genderkwesties. Let op; deze Globalistische Parasitecrats zijn in de wandeling geïdentificeerd onder namen als; illuminatie. Jezuïeten, vrijmetselaars, etc. allen insiders in de geheime staat. Eigendom van de Rothschild Khazarian Maffia – RKM, Cabal, elite, establishment, of Power to Be – PTB; die de maçonniek Joodse centrale banken kartel controleren, inclusief de CIA, MI-6, en de Mossad; met het doel overheden, ondernemingen, rechtshandhaving, het onderwijs en de media te ondermijnen, in hun complot om alle rijkdom te onteigenen, het menselijk ras te vernietigen, en de overgebleven mind gecontroleerde bevolking als hun slaven in te lijven.

 

Geld vervangt Religie

De uitvinding van de drukpers, voor het drukken van geld, maar ook de Bijbel, heeft geleid tot het tijdperk van Verlichting en de ondergang van de Roomse Kerk. – Geld verving religie als het nieuwe controlemechanisme van de rijke elite.

 

Rijkdom geeft macht, door voortdurende geldschepping, dat uit handen van het volk was gestolen, en gegeven werd aan de internationale bankiers. Dit is de belangrijkste macht voor onderdrukking van het volk.

 

Het maakt rijke Goden en arme burgers. Door deze toestand verloren de burger hun vrijheid. Om onze vrijheid te herwinnen moeten we de macht van de Rothschilds breken, het geld uitgegeven door dit onwettig te verklaren, omdat het verkregen werd via het koloniale script.

 

“Bankinstellingen zijn gevaarlijker dan staande legers”, zei Jefferson; en dat “het betalen van rente op leningen en de terugbetaling ervan door het nageslacht, onder de naam van financiering, niets anders is dan zwendel op grote schaal”, voegde Jefferson eraan toe.

 

Het geldsysteem is niets anders dan support voor de Rothschild geldaristocratie. De macht van gelduitgave moet van de banken worden weggenomen en worden teruggeven aan het volk dat het toebehoort.

 

Van hoog tot laag Bedrog

Het is allemaal bedrog! Van boven tot onder, en overal ertussen in, op elk niveau is de leugen verschillend! Als gevolg daarvan – bestaat wereldwijd corruptie, door omkoping, afpersing, moord, drugshandel, witwassen van geld, wereldwijd illegale verkoop van wapens, mind control, mensenhandel, pedofilie en uiteindelijk zelfs de Satanisch rituele Bloedoffers van jonge kinderen, worden gebruikt om aanwezig spirituele wezens te voeden die op andere frequenties leven, net buiten ons bereik.

 

De wereld telt maar liefst 200 miljoen gechipte publiek ” handlangers” die ofwel hybriden, klonen, of shapeshifters zijn – volledig corrupte marionetten, die het midden “management” vormen van deze bizarre Buitenaardse Controle Matrix – en alles uitvoeren zonder het waarom en hoe te kennen, zonder enige indicatie waartoe het leidt, deze wezens zijn niet van deze wereld!

 

Een groep van Satan aanbidden – Luciferianism – zijn erin geslaagd om de hoogste posities te infiltreren van Financiën – Het Vaticaan – Overheden – het leger en voordien zelfs de eeuwenoude geheime genootschappen zoals de Ridders van de Tempeliers, de jezuïeten, Vrijmetselaars, en de Ridders van Malta. De leugen is inmiddels zo groot; waardoor die bijna niet meer is te onderscheiden van de waarheid!

 

Deze lieden, zijn ook geïnfiltreerd in de militaire leiding – bankiers – corporate CEO’s – Geestelijken – Media Executives – Top Rechters – Top van de Politie, en Top Advocaten – Hollywood-producenten en acteurs – zoals ook in overheidsagentschappen zoals NSA, CIA, FBI, DHS, KGB, FSB, Mossad, MI5 en MI6. Deze zijn allemaal gecompartimenteerd, elk wordt slechts voor een deel geïnformeerd over wat de bedoeling van het plan is, zodat zij in staat zijn hun deel ervan uit te voeren, maar worden voorgelogen over de rest ervan! Want als ze de volledige agenda te horen kregen; zouden zij zelfs niet willen meewerken!

 

Via de wereldwijd gecontroleerde Media, wordt zorgvuldig en ‘continue’ een negatieve nieuwsstroom gedoseerd, dat hen de controle geeft over onze werkelijkheid.

 

“De volledige geschiedenis gaat over het Messiaans-satanisch Jodendom (“Chassidisme”); dat gefabriceerd is. Geschiedenis en politiek zijn een grote film, en ze zijn de regisseurs, waardoor het oud-testament-profetie werkelijkheid wordt. Ze hebben de vrijmetselarij geconfisqueerd d.m.v. de Illuminati (via Rothschild/Jacob Frank/Weishaupt), ze maakten een verdrag met de Britse monarchie door koning Willem III te financieren. Ze plaatsten de Britse Koning aan het hoofd van de Vrijmetselarij, zij creëerden het moderne bankwezen, centrale banken, en de Fed (via Rothschild), ze creëerden het zionisme, wereldoorlogen, de Europese Unie en ga zo maar door, ze regeren via hun marionetten.

 

Rothschild, wiens voorouders leden waren van de Chassidische sekte, en de Rockefellers, zijn de leidende kracht achter CFR, Bilderberggroep, de Trilaterale Society, etc. We zijn nu in de “End of Times” aangeland; ze zijn op zoek naar de “voorspelde” Derde Wereldoorlog. – Lees meer hierover hier.

 

Babylonische Geld-Magie

De Khazarian Maffia (KM) voert een ondergrondse oorlog tegen het volk en alle soevereine naties door gebruikmaking van valse vlag Gladio-stijl terrorisme, en via de illegale en Ongrondwettelijke Federal Reserve System van centrale banken, infiltreren en kapen van alle Wereld-bankinstellingen door toepassing van Babylonisch Zwarte Kunst, ook wel bekend als Babylonische Geld-Magic of de geheime kunst van het maken van geld uit het niets door de misbruik van macht om daarover verderfelijke woekerrente te berekenen.

 

Deze Babylonische geldmagie betreft de toepassing van papier-kredietcertificaten in ruil voor goud en zilver deposito’s, waardoor reizigers om te reizen hun geld in een gemakkelijkere vorm konden omzetten voor het geval ze onderweg hun certificaten zouden verliezen of gestolen worden.

 

Interessant te zien, hoe het probleem dat werd gecreëerd door de Khazaren ook een oplossing voor hen leverde het bekende – Probleem – Reactie – Solutie spel. Uiteindelijk infiltreerde de Khazaarse koning met zijn kleine hofhouding, Duitsland met een groep die zich “de Bauers van het Rode schild’ van Duitsland noemden, die de koning vertegenwoordigde in de uitvoering op hun Baal-gedreven systeem van het kwaad. De Bauers van het Rode Schild, die hun geheime bloedlijn funderen op kind offers, veranderde hun naam in Rothschild; dat het “kind van Satan” betekent.

 

De Kaping van het Britse Banksysteem

Daarna infiltreerden en kaapten ze het Britse Banksysteem, en vervolgens kaapten ze de hele Engelse natie middels de valse uitslag van de Slag bij Waterloo. Bauer/Rothschild had vijf zonen die het Europese bankwezen en de City of London met het Centrale Banksysteem infiltreerden door middel van verschillende geslepen geheime operaties, met inbegrip van een valse melding dat Napoleon de overwinning had behaald tegen de Britten, terwijl hij in feite had verloren. Hierdoor konden de Rothschilds d.m.v. fraude en bedrog de rijkdommen van de Engels adel en de landadel stelen, die bedrijfsinvesteringen hadden gemaakt via Bankinstellingen in de City of London.

 

De Rothschilds vestigden een privé Fiat banksysteem gespecialiseerd in het maken van vals geld uit het niets – om dat geld te belasten met verderfelijke woekerrente aan het Britse volk. Geld dat feitelijk reeds hun eigendom was.

 

Dit is de zwartekunst van de Babylonische Geld-Magic; ze beweerden aan insiders dat deze technologie en geheime geldmacht door Baal aan hen was gegeven, vanwege hun frequente kind bloedoffer rituelen om Baal te eren. Inmiddels bekend als PizzaGate.

 

Zodra ze het Britse banksysteem hadden geïnfiltreerd en gekaapt, plantten ze zich voort met de Britse Koninklijken en zo infiltreerden en kaapten ze heel Engeland met inbegrip van alle belangrijke instellingen. Sommige deskundigen geloven dat de Rothschilds genocide hebben gepleegd op leden van de Koninklijke Familie door het organiseren van in het geheim-geleide illegaal overspelig fokken door hun eigen Khazaren om de Koninklijken te vervangen voor hun eigen aanspraken op de troon.

 

Het Britse Rijk

De Rothschilds besturen heimelijk het Britse Rijk en bedachten een kwaad plan om de enorme hoeveelheden goud en zilver te stelen dat moest worden betaald aan China in ruil voor hoge kwaliteit zijde en specerijen welke elders niet beschikbaar waren.

 

De Chinese opium verslaving, gecreëerd door de Rothschild, ondersteunde de opium verkopen aan China, dat China zoveel schade bezorgde waarvoor China twee keer ten strijde trok om dit te stoppen. Deze oorlogen werden bekend als de Boxer opstanden, of Opium Oorlogen. – Het geld dat de Rothschilds verdienden met de verkoop van opium was zo veel, waardoor ze zelf nog meer verslaafd raakten aan het gemakkelijke geld, dan de opiaatverslaafden aan opium.

 

Gedurende de afgelopen 70 tot 100 jaar – bestond een nauwe samenwerking met de Archon – Anunnaki – Draco  voor de vervulling van Agenda 203. Zowel menselijk als niet-menselijk, hebben achter de schermen heel hard gewerkt om genetisch een gloednieuw menselijke lichaamsvorm te creëren, die op een nog beter gecontroleerde wijze op aarde mogen leven.

 

Het “oude” genetisch gedegradeerde menselijke lichaamsvorm – degenen die je overal ziet lopen op de planeet, de lichaamsvorm waarin wij allen zijn geïncarneerd – is niet langer geschikt om op laag vibratieniveau het bewustzijn te onderdrukken. Want als wij mensen massaal wakker worden zijn we letterlijk en figuurlijk vrij uit hun greep, waarin ze ons eeuwenlang hebben gehouden! Dit was de belangrijkste bedoeling van onze Schepper.

Maar, de cabal zal ons niet zo gemakkelijk laten gaan!

 

Het ware plan

Het echte “plan” – is alleen bekend bij de hoogste leden van de KM-cabal – dat is zich te ontdoen van de oude geschonden lichaamsvorm, door 90 procent van de bevolking van de aarde te doden, en daarmee de oude lichaamsvorm uit te roeien, welke voor hen niet meer werkt!

 

Dan – zullen ze de “nieuwe” lichaamsvorm introduceren – t.w. de mens 3.0 versie, welke reeds gereed is, en klaarstaat in de ondergrondse laboratoria, om door middel van een proces dat de meeste mensen zich niet eens kunnen voorstellen, teneinde letterlijk ‘de macht’ over alle zielen te bezitten, die voor hun re-incarnatie zich niet kunnen bevrijden van de zwaartekracht van de aarde, als deze nieuw gecreëerde, robotachtige lichamen zijn omgevormd. Het Deep State probleem probleem is dan weer opgelost.

 

De menselijke hybride is een zeer succesvol wezen, ontstaan tien ​​duizenden jaren geleden als een experiment verricht door diverse buitenaardse wezens. De waarheid is dat de Anunnaki tienduizenden jaren geleden naar planeet Aarde kwamen om goud te delven, werk dat ze zelf niet wilden doen, waarvoor ze een experimenteel wezen creëerden dat ze “Mens” noemden.  https://www.youtube.com/watch?v=yjmXFJi5prg

 

 

De overheersing, het bedrog, uitbuiting, het slavendrijvers, kortom, alle macht die de Deep State over anderen uitoefent, zal ophouden te bestaan

 

Eindelijk, is de tijd van Overvloed en Voorspoed aangebroken! Alle dominerende machten worden ontbonden en concurrentie zal ophouden te bestaan om plaats maken voor samenwerking.

 

De middelen zijn beschikbaar. En zelfs voor de landen waar ze zullen worden vrijgegeven, is, dat het niet voor alle mensen tegelijk zal zijn. Er zijn belangrijke criteria die in acht worden genomen, de belangrijkste daarvan is moraliteit.

 

Oude fiatmunten zullen hun waarde verliezen. Het tot nu toe bekende geld zal geen doel meer dienen. Zij die hun geld illegaal hebben verkregen, worden de nieuwe armen van planeet aarde.

 

Er valt nog een ander belangrijk aspect te vermelden: allen die middelen en zelfs rijkdommen bezitten die binnen de ethiek en het moraal zijn verdiend, zullen niets verliezen. Dergelijke middelen zullen worden toegevoegd aan de nieuwe waarden die voor iedereen beschikbaar zullen worden gesteld. Het lijkt ook eerlijk en redelijk dat dit zo is. Niemand verliest ooit wat echt van hem is.

 

What is occurring had to be shown to the people so that they could actually see for themselves that their future was of oppression and elimination by these horrible beings.

 

U bent uitgenodigd om lid te worden van de FWC, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte blijft.

 

Satanisch Joodse Pedovores achter de Covid-Jab Genocide

A Pedovore eats children. Similar to Omnivore and Carnivore.