GETUIGENIS VAN INDIVIDUELE GENEZING

 

Genezing door Frequentie Therapie

Iedereen die niet op de specifieke Aard-frequentie voor ontwaking en genezing is, d.w.z. open staat voor binnenkomende ascensie-energieën; t.w. de inwaartse golven van harmonische resonanties, die leiden naar eenheidsbewustzijn, zal ofwel moeten transformeren of falen.

 

Dit proces bestaat uit lichaam en ziel, en is geen fantasie, het is meetbaar, echte wetenschap en feit, Schumann resonanties genaamd, zijn global elektromagnetische resonanties, opgewekt en geactiveerd door energieën vanuit ons Universum, o.a. zichtbaar als bliksem.

 

Een methode om lichamelijke klachten te behandelen door middel van radiofrequenties, wordt ondersteund door zeer geavanceerde en avantgardistische apparatuur, als behandeling, ter voorkoming, en genezing. Deze genezing is opzettelijk aan het publieke oog onttrokken, omdat Big Pharma er niet bij gebaat is.

 

In de nabije toekomst, zal elke stad vele medische bedden en Tesla kamers hebben die in staat zijn defecte DNA en alle andere kwalen te genezen.

 

Deze Holografisch Medische Pods of Med Beds zijn automatisch geprogrammeerde stations waar een medisch deskundige ‘Genezer’ het soort procedure selecteert dat moet worden uitgevoerd vanuit de computerdatabase. De patiënt gaat in de Pod of het Bed liggen en de Machine voert de medische operatie of procedure uit.

https://operationdisclosureofficial.com/2021/05/02/medical-bed-technology-and-tesla-chambers/

 

Na beëindiging, sluiten lasers de ingangen van waaruit de ingreep is begonnen. De Med Beds diagnosticeren, behandelen en voeren een breed scala van chirurgische ingrepen uit met ultrafijne lasersneden die worden geleid via anatomische 3D-scanning. Deze 3D-scanning heeft brekingslenzen die live scans van het lichaam maken om verschillende medische procedures uit te voeren.

 

De technologie van de Holografisch Medische Pods komt niet van planeet aarde. Het is niet een door de mensen gecreëerde technologie. Het is een technologie die aan de mensheid is geschonken door onze buitenaardse broeders en zusters.

http://www.blissfulvisions.com/articles/med-beds.html

 

Hierover vertelt onze buitenaardse gastauteur Vital Frosi meer.

 

 

EEN GETUIGENIS VAN INDIVIDUELE GENEZING

 

 

Lieve mensen!

Alles wat wij gedurende 10 jaar hebben geschreven en gepubliceerd, is bedoeld als informatie om zaken te verduidelijken, die nog steeds weerstand ondervinden in de menselijke geesten, doordat ze lijden aan beperkende geesten om ze te overtuigingen.

 

In de Derde Dimensie, is een kenmerk van bewustzijn beperking teneinde vorige levens te vergeten. Als dit niet zo was, zou het een ziel niet rechtvaardigen te incarneren op deze Planeet van Boetedoening en Beproevingen. Omdat het leren feitelijk plaatsvindt uit opgedane ervaring van dualiteit, dat wil zeggen, door polariteiten.

 

Pas nu, nu wij het einde naderen van deze lange leercyclus, begint het menselijk bewustzijn zich te verruimen en leren wij beetje bij beetje een beetje van de geschiedenis van onze ziel kennen. Toen Kardec het Spiritisme codificeerde, bracht hij een beetje Licht in de duisternis die elke geïncarneerde ziel omringde, door te laten zien dat we in feite een onsterfelijke ziel zijn, en dat wat sterft altijd alleen het fysieke lichaam is.

 

Christus Jezus zelf zei in zijn tijd:

 

“Het einde van een tijd zal komen, en een nieuwe aarde zal ontstaan. De zachtmoedige en de reine van hart zullen de nieuwe aarde beërven.” Hij zei ook: “Voor het einde der tijden zal de verlosser komen”. De trooster is in feite het spiritisme, omdat het ons troost door ons te tonen dat het leven doorgaat na het graf.

 

Dit voortdurende leven is verdeeld in het bestaan van de ziel in fysieke lichamen. Vandaag hebben we al informatie van de Engelenhelpers die dit bevestigt. Gemiddeld heeft elk geïncarneerd menselijk wezen tussen 600 en 1.100 incarnaties alleen hier op Aarde.

 

De ziel stopt met hier te reïncarneren wanneer zij het niveau van bewustzijn bereikt dat haar in staat stelt om in een hogere Dimensie te ademen. Dit geeft hem het recht om op te stijgen. En nu, met de overgang van de Aarde naar een Wereld van Regeneratie, is er ook de mogelijkheid voor een groot deel van de zielen om hun Opstijging te maken.

 

Tijdens de planetaire overgang activeren gunstige energetische omstandigheden de uitbreiding van het bewustzijn. Dit stelt ons in staat de informatie die binnenkomt te begrijpen, om ons te instrueren voor wat er gebeurt en wat er komen gaat. Maar het gebeurt niet bij iedereen in dezelfde mate, omdat er verschillende graden van bewustzijn zijn.

 

Op het ogenblik is het reeds mogelijk het grote aantal mensen te zien wier bewustzijn sterk is verruimd, en dit proces neigt er alleen maar toe te groeien. Er is een groot aantal mensen dat het proces van voortgezet leven begrijpt, en dat weet dat wij een ziel zijn en niet alleen een fysiek lichaam. Zij begrijpen dat wij hier al vele levens hebben gehad, ook al was dat in andere lichamen.

 

Vandaag ga ik je mijn verhaal vertellen. Misschien helpt het sommigen van u om enige opheldering of leiding te vinden in het heden en in de dagen die komen. Ik herinner me dat ook ik 20 jaar geleden nog sceptisch was en geen belangstelling had voor de onderwerpen die ik hier de laatste jaren aan de orde heb gesteld.

 

Laten we naar mijn persoonlijke getuigenis van genezing gaan, die ik van mijn Spirituele Team toestemming kreeg om publiekelijk te melden aan jullie die mij hier volgen. Ik hoop dat dit u tenminste een beetje aanmoediging en vertrouwen geeft in wat komen gaat.

 

Ik ben in dit huidige bestaan geboren in het jaar 1953. Kleinzoon van een Italiaanse immigrant, woonachtig in de Serra Gaúcha, Brazilië, zoon van kleine boeren, groot gezin, en met weinig levensomstandigheden in een bergachtig oord, zonder enige technologie anders dan uitsluitend handenarbeid. Geïsoleerd van alles, waren de omstandigheden zeer beperkt.

 

Van de mannelijke kinderen, was ik de oudste. Nog voordat ik op achtjarige leeftijd naar school ging, herinner ik me dat het werk op het land dagelijks was, want het was ook de enige manier voor het grote gezin om te overleven. Dan gaf onze vader ons doelen, en als we die haalden, kregen we zondag vrij. Uiteraard werd met veel moeite het doel altijd bereikt. En zo konden de jongens op zondag in de kleine gemeenschap samenkomen om te voetballen.

 

Maar er was één probleem: elke zondag had ik last van een ondraaglijke hoofdpijn, waardoor ik niet van de vrije tijd kon genieten. Dit ging zo door tot ik 23 jaar was, toen ik trouwde. Toen waren de hoofdpijnen niet meer alleen op zondag, maar ook op sommige dagen van de week.

 

En zo werd het erger en erger, totdat tegen mijn 35-40 jaar, het bijna dagelijks was. De enige verlichting die ik kon krijgen was van het werk, want werken verlichtte de pijn een beetje. Er was niets dat deze pijn kon doen verdwijnen. Er was ook niets te zien in de medische tests. Het leek echt op iets bovennatuurlijks.

 

Door de hevige pijnen, kon ik geen sociaal leven hebben. Ik werkte dus zeven dagen per week, tot het punt dat ik 21 jaar lang geen vakantiedagen heb opgenomen en geen dag heb gemist. Het was de opluchting die ik nodig had en die mij opluchtte.

 

Dit bleef onverklaard tot een paar jaar geleden. In 2008, op 55-jarige leeftijd, heb ik mijn leven radicaal veranderd. Ik heb hier al eerder geschreven over de dood en wedergeboorte die we kunnen meemaken, zelfs zonder van lichaam te veranderen. Dat is wat mij 14 jaar geleden is overkomen.

 

Ondergedompeld in de huidige missie die ik in 2008 op me nam, begon ik het leven als één te begrijpen, ook al is het verdeeld in honderden en zelfs duizenden bestaansvormen. De reïncarnaties van de ziel, deed me de wetten van oorzaak en gevolg begrijpen. En zo kreeg ik in 2016 de eerste Spirituele informatie over mijn hoofdpijn.

 

Het was een zondag, (zoals ik al zei, elke zondag had ik de genoemde pijnen) en plotseling, zoals altijd, kwam daar de migraine. Het was zo sterk dat ik moest gaan liggen. En ik kreeg ook een black-out, zoals ze zeggen. Ik weet niet hoe lang ik zo bleef, zonder me iets te herinneren, maar het was een paar uur. Toen ik terugkwam van de black-out, voelde ik geen pijn meer, maar een woord bleef in mijn hoofd rondspoken: Ashtar Sheran. Ashtar Commando.

 

Ik had nog nooit zulke woorden gezien. Ik kon me niet voorstellen wat het betekende. Maar een paar dagen later kreeg ik een bericht van iemand die ook therapeut was, en hij zei me dat hij een bericht had van Ashtar Sheran en dat hij dat aan mij moest doorgeven. Hoe dan ook, ik zal niet ingaan op de procedure om niet te lang door te gaan. In het kort, ik leerde van mijn connectie met de Pleiadians en het Ashtar Commando.

 

Er werd mij ook verteld dat ik 2.700 jaar geleden de School van Kennis van Meester Confucius, Meester Lanto en Meester Kutumi bezocht. Ik heb mij toen voorbereid om nu geïncarneerd te worden voor de missie van verlichting, op dit moment van voltooiing van de planetaire Overgang. En dat ik vandaag weet dat Meester Lanto één van de Mentors is van mijn huidig Team.

 

Mij werd ook verteld dat ik in een bepaalde incarnatie, nadat ik de leertijd in de School van Kennis had doorlopen, deze kennis moest uitoefenen, en ik liet mij meeslepen door ego en ijdelheid, en gebruikte deze kennis in mijn eigen voordeel. Dit veroorzaakte pijn en leed voor veel mensen, en de losprijs die voor deze huidige incarnatie werd gekozen, was de hevige hoofdpijn die mij van kindsbeen af had vergezeld.

 

De aanbeveling was toen om te werken aan vergeving, want veel zielen leden nog steeds en wilden wraak. Nadat een lang werk was begonnen, werden de pijnen minder, maar hielden niet op.

 

Een paar jaar gingen voorbij. In 2018 vroeg ik mijn Spiritueel Team, waarom dit zo was. Het antwoord liet een paar maanden op zich wachten, maar het kwam. Ik kreeg precies deze woorden te horen,

 

“je bent een genezer. Je helpt mensen door ze te instrueren. Maar hoe zou je het beter kunnen doen zonder je eigen zelf-genezende ervaringen door te maken? Dat is een kans die je hebt. Maak er gebruik van en genees jezelf.”

 

Het was dus inderdaad een kans om te leren hoe je pijn moet verlichten, als er zich een crisis voordoet. Verlichting door technieken en niet door medicatie, want dat was de leerschool. En zo ontdekte ik technieken van ademhaling, meditatie, ontspanning, begrip en vergeving, en ook door kruidenthee dat altijd intuïtief was, afhankelijk van het moment.

 

Zoals altijd stopten de pijnen met de oefening maar uiteindelijk kwamen ze terug. Hoewel het aantal crises steeds minder werd, kwamen zij voortdurend terug. En ik moest uitvinden wat er nog ontbrak. Ik heb ook veel gewerkt aan het genezen van onze voorouders. Maar ik moest nog steeds minstens een keer per week de pijn onder ogen zien.

 

In de tweede helft van 2021 heb ik hier een tekst geschreven over de symptomen, en technieken om de effecten ervan te verlichten. Ik weet de datum niet meer, maar het was bijna aan het einde van het jaar. Daar heb ik toen de medische bedden al genoemd. Ik beschreef dat zij beschikbaar zijn op Schepen rond de Aarde en dat je er om kunt vragen, voordat je gaat slapen, om in je slaap heen gebracht te worden en de nodige kuren te ondergaan. En velen krijgen de beloning en worden genezen. Hoewel nog niet iedereen daartoe in staat is, weten we dat alles een kwestie van frequentie is. Als men zo’n frequentie bereikt, is de genezing zeker.

 

In die tekst heb ik mijn ervaring niet vermeld, omdat het nog niet het juiste moment was. In feite moest ik er zeker van zijn dat die informatie juist was. En vandaag, heb ik toestemming gekregen om het hier te melden voor jullie allemaal. Op deze manier hoop ik dat ten minste sommigen van jullie ook baat kunnen hebben bij deze verdere techniek van zelfgenezing. Onthoud dat alle zelfgenezing zeker is als je de nodige frequentie bereikt.

 

Het was de maand oktober 2021. Ik deed hier mijn dagelijks werk van lezen en beantwoorden van de honderden berichten die ik dagelijks ontvang, en plotseling werd ik getroffen door een sterke hoofdpijn, een oude bekende. Ik stopte met alles omdat ik niets meer kon doen. Ik begon te mediteren en vroeg mijn Spiritueel Team, wat ze mij nog wilden leren.

 

In tegenstelling tot de vorige keren, was het antwoord die dag onmiddellijk.  Ik kreeg te horen,

 

“je weet wat medische bedden zijn. Je weet hoe ze werken. Je hebt erover geschreven en je hebt jouw lezers verteld dat zij in hun slaap naar hen toe kunnen gaan om een behandeling te krijgen. Maar waarom moet je in je slaap gaan? Waarom ga je daar nu niet heen, bewust? Dat kun je doen. Doe het gewoon.”

 

Dat is precies wat ik deed. Ik ging in meditatie en sprak de volgende woorden uit: Ik ben Vitale Frosi. In de naam van mijn ziel; in de naam van mijn Hoger Zelf; in de naam van de Bron en in de naam van alle Wezens van Licht, vraag ik toestemming om door het Plejadisch Medisch Team op het Helende Schip ontvangen te worden, om genezing van deze hoofdpijn te ondergaan. Ik vraag dat u mij toestemming geeft naar het Med Bed gebracht te worden.

 

Bewust, ging ik bedachtzaam naar een schip en ging erin. Ik ging naar een coupé waar een medisch bed stond. Het zag er net zo uit als de tomografie-apparatuur die je in ziekenhuizen op aarde vindt. Ik ging erin en zag het sluiten. Omdat het materiaal doorzichtig is, kon ik 6 Pléiadiens eromheen zien, 3 aan elke kant, die de genezingsmachine bedienden. Ik kon de werking voelen. Het maakte een ongelooflijke scan van mijn hele lichaam, ook het niet-fysieke deel.

 

Er gingen een paar minuten voorbij, ik denk minder dan 5. Ik kwam er uit en keerde terug op dezelfde manier als ik in gedachten heen was gegaan. Ik haalde diep adem en keerde terug naar de normale staat van bewustzijn. Er was iets verbazingwekkends gebeurd;  de hoofdpijn was op magische wijze verdwenen. Dit was het bewijs dat de techniek werkt. Ik was werkelijk opgetogen.

 

Maar ik had de zekerheid van genezing nodig. Ik had vertrouwen en geduld nodig. Het was nodig te wachten, want voordat het voorbij was, ook kon terugkomen. En de dagen gingen voorbij. Vandaag zijn er al vijf maanden zonder hoofdpijn. En nu heb ik toestemming gekregen, er ook over te schrijven. Onthoud dat ik een Plejadisch schip heb gekozen, maar er zijn ook Arcturiaanse helingteams. Ze werken ook met medische bedden.

 

De informatie die ze ons hebben gegeven is dat binnenkort de medische bedden hier op aarde beschikbaar zullen zijn voor iedereen, in alle steden, genoeg om geen wachtlijst te hebben. Het is echter nog niet zover, want Big Pharma heeft de controle over de laboratoria en de farmaceutische industrie. Alles zal te zijner tijd veranderen. Hopelijk, heel snel. Maar terwijl zij niet naar jou kunnen komen, kun jij naar hen gaan. Of je nu slaapt of wakker bent. En dat is mogelijk omdat ik het aan de lijve heb bewezen. Probeer het zelf maar. Als je de eerste keer niet slaagt, hou dan vol! Als je de noodzakelijke frequentie bereikt, is de genezing zeker.

 

Ik heb meer dan 60 jaar gewacht om het resultaat te krijgen. Helaas zie ik dat mensen het na een paar dagen of een paar maanden opgeven.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Knuffels van licht!

 

U bent uitgenodigd om lid te worden van de FWC, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte blijft.