LEER CREËREN, LEER GENEZEN

 

Wedergeboorte van de Nieuwe Aarde

De Duistere Anunnaki Machten, die vijfhonderdduizend jaarlang onbeperkte vrijheid hebben gehad op planeet Aarde, staan nu tegenover onze hulpvaardig buitenaardse broeders en zusters, onze Lichtkrachten, Digitale Soldaten en Patriotten, die door grote inspanning, vooruitgang boekten om deze negatieve krachten van planeet Aarde voor goed te verwijderen.

 

Het waren deze negatieve krachten die positieve initiatieven saboteerden om het onmogelijk te maken dit negatief isolement te doorbreken. Maar dat is nu definitief gelukt.

 

De pandemie-critici wisten het al lang, nu bevestigd door het hoofd van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit, Dr. Fauci: De PCR-test kan geen virussen noch hun overdracht opsporen.

 

De hele pandemie, met inbegrip van ‘vrijwillig’ verplichte giftige injecties, alle vrijheid beperkende maatregelen zoals het dragen van gezichtsmaskers, is uitsluitend gebaseerd op resultaten van de PCR-test. Deze resultaten moeten nu worden aangemerkt als ongeschikt als basis voor Corona-maatregelingen en moeten terzijde worden gelegd.

 

Zullen overheden en politici dienovereenkomstig reageren? – Duidelijk niet. Wat betekent dit? – Dat de “Corona Verkondigers” een crimineel misdaad syndicaat zijn, die de doodstraf verdienen.

 

Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bescheiden; laat dit een uitdaging zijn voor iedereen om mee te werken om ons maximaal potentieel te benutten.

 

Onze planeet is grondig vervuild door enorme hoeveelheden, chemische stoffen, stralingen, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, etc. — In stand gehouden met halve waarheden, fraude, vervalste beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en vooral hersenspoeling.

 

Ons fysiek lichaam is “grondig vergiftigd en vervuild” veroorzaakt door straling en luchtvervuiling, maar ook door zware metalen en gevaarlijke toxines via farmaceutische medicijnen en levensmiddelen. Dit alles is opgeslagen in het menselijk organisme, waartegen lichamelijke ontgifting noodzakelijk is geworden.

 

De grote omwenteling is begonnen! Dit proces is niet meer te stoppen! Zowel van boven als van onder komen op aarde de energieën samen. Dit is nu, sinds vele eeuwen het langverwachte moment. En daarna gaan we door naar de nieuwe 5D-Wereld!

 

De Deep State cabal is verslagen, wat over is gebleven zijn cabal marionetten en hun trawanten, die pas worden verwijderd als het grootste deel van de mensheid wakker is geworden.

 

De slapers moeten zichzelf kunnen overtuigen om te geloven en te zien wie hun werkelijke vijand en tirannen zijn. – Dat de Covid pandemie een propagandaleugen is om de mensheid op aarde uit te roeien. Totdat moment, zullen de reeds ontwaakten onder ons geduld moeten opbrengen.

 

Voor de velen die nog wakker moeten worden; Bedenk dat God je steunt. Ieder mens heeft het respect voor de Heer in zich, daarom hoef je geen angst te hebben, zeker niet voor iets dat niet bestaat!!

 

Besef; de nieuwe wereld is reeds een feit; de omwenteling is reeds begonnen recht voor jullie ogen. Was dat oorspronkelijk ook niet jouw keuze? Begin met alles te vergeten wat je in je leven hebt geleerd en vergeet het voor goed.

 

Heb een totaal nieuwe kijk op het leven, en ontdek de echte waarheden. Heb liefde voor onze nieuwe mooie wereld met echte vrijheid, dat brengt je dichter bij de Heer. Het is belangrijk te weten dat het ergste kwaad voorbij is en nooit meer terugkomt.

 

Het is nu ieders taak dit goede bericht aan alle mensen die je kent door te geven. Help hen met het vergroten van hun bewustzijn en herstel het vertrouwen dat ieder ooit heeft bezeten!

 

 

Onze terugkerende Exterrestriale correspondent Vital Frosi geeft hieronder zijn visie over dit gebeuren.

 

LEER CREËREN, LEER GENEZEN

 

Geliefden!

Als de energieën van de Aarde hun frequentie verhogen, verloopt alles op de Planeet, zoals we al eerder hebben gezegd. Het proces is onafhankelijk van de wil van het menselijk ras. Alle wezens, zowel dierlijk, plantaardig of mineraal, gaan van nature mee met deze verandering, omdat alles energie is. Deze energie is afkomstig van het Licht, dat op haar beurt afkomstig is van de Bron, dat wil zeggen, de Kosmische Centrale Zon.

 

Het is in de Bron dat alles geschapen wordt, met inbegrip van het Goddelijke Zaadatoom, dat ons Ware Zelf is, of ons Hoger Zelf.  Onze essentie is dezelfde als die van de Schepper, daarom zijn wij ook scheppers.

 

Wij leren dat God, de Schepper, een entiteit is. Het is niet waar. Hij is gewoon de BRON. Hij is het grotere bewustzijn dat zijn zaden uitstraalt om de Planeten, de Sterren, het Melkwegstelsels en het oneindig Universum te scheppen en te bevolken.

 

Ik heb hier al eerder geschreven over de Monaden en hoe zij onderverdeeld zijn in Geest, Superzielen, Zielen en Zielsfractalen. Deze fragmentering is nodig omdat de Derde Dimensie Planeten niet genoeg energie hebben om de hogere versies van onszelf te kunnen herbergen.

 

Monade is een elementaire individuele substantie die de orde van de wereld weergeeft en waaruit materiële eigenschappen worden afgeleid

 

Bedenk dat alles energie is, en daarom kan een entiteit met een zeer hoge frequentie niet over de 3D Aarde gaan omdat het alles om zich heen zal vernietigen waar het langskomt. Dat is de reden en de noodzaak voor zielen zich op te delen in Fractalen om het leven en de schepping in de lagere werelden te ervaren.

 

Ook al is het een minuscule fractie, de mens op de 3D-Aarde is een bewustzijn. Dit bewustzijn komt daar om te leren en geleidelijk te groeien op het verst afgelegen punt van de Bron. Het pad is altijd terug naar huis, met andere woorden, opstijging. Als dit bewustzijn zich uitbreidt, gaat het omhoog in frequentietermen.

 

Naarmate het bewustzijn hogere frequenties bereikt, wordt het geïntegreerd met een hogere versie van zichzelf, en dit noemen we ascensie. Ni is de volgende stap voor de mensheid het bereiken van de laagste stabiele frequentie van de Vijfde Dimensie.

 

De Aarde als Planeet, vibreert al in 5D. De mensheid stijgt ook geleidelijk omhoog. Velen bereiken reeds 5D, en zelfs 6D. Slechts weinigen slagen erin de frequenties van 7D te bereiken. Zij blijven echter slechts enkele ogenblikken in deze banden, en keren dan terug naar de 4D-frequenties en de reeds bekende 3D, en blijven daar langere tijd.

 

Het geheim is om langer en langer in de minimum 5D frequentiebanden te blijven. Wanneer dit is bereikt, kan de Fractal van de ziel zichzelf als opgestegen beschouwen.

 

Met de grotere hoeveelheid Gamma Licht dat nu de Aarde bereikt, kunnen alle bewustzijnsvelden zich snel uitbreiden. Het is een unieke tijd, nog nooit eerder meegemaakt op deze Planeet. Een dergelijke gelegenheid zal tenminste 1/3 van de huidige mensheid van de Aarde voorgoed laten opstijgen naar de Vijfde Dimensie.

 

Allen degenen die nu geïncarneerd zijn, kunnen opstijgen als zij dat wensen. Maar het vergt een inspanning die in graad varieert naar gelang van het huidig stadium van elk bewustzijn. Maar dat is wat gaat beslissen over het aantal parate zielen.

 

De overgrote meerderheid zal geen moeite doen en verkiest in de eigen comfort-zone te blijven.

 

Opstijgen doet pijn. De oude mens moet worden afgebroken, zodat de nieuwe mens uit de as kan herrijzen. Opstijgen is herboren worden. Het is de geboorte van de ziel die door de 5D Poort gaat en de Nieuwe Aarde binnengaat. En in deze wedergeboorte, is de geboorte natuurlijk. Het kan niet via een keizersnede. De nodige inspanning moet zelf worden geleverd.

 

Deze wedergeboorte gebeurt niet in één dag of in één jaar. We hadden ons hele huidig bestaan om dat te doen. Dit is ook de laatste incarnatie binnen de 3D dualiteit. Bij dis- incarnatie zal het bewustzijn dat ervoor klaar is, terugkeren naar de Nieuwe Aarde en geen enkel risico meer lopen de kans te verliezen de Nieuwe Aarde te beërven.

 

Velen zijn reeds met het Zielenplan in deze huidige incarnatie gekomen, zonder de noodzaak te de-incarneren, en zullen in fysieke lichamen opstijgen, opdat de Aarde niet voor enige tijd onbewoond zal zijn.

 

Aan de andere kant worden degenen die zonder de frequentie van de Nieuwe Aarde dis-incarneren naar Werelden gebracht die zich nog in de Derde Dimensie bevinden, overeenkomstig de frequentie van elk bewustzijn. Dit is de scheiding van het kaf en het koren, voorspeld door Christus Jezus zelf.

 

We bevinden ons dus op een uniek moment, nog nooit eerder meegemaakt op deze Planeet Aarde. Dit zijn tijden van het opstijgen van zielen dus de planetaire Overgang. Er komt nu veel licht en het versterkt alles hier. Inclusief onze psychische en mentale krachten van co-creatie.

 

Deze collectieve kracht wordt meer en meer geaccentueerd, en kan het definitieve tijdstip voor de uiteindelijke veranderingen binnen deze Overgang zowel versnellen als vertragen. Onderschat uw individuele kracht niet, want zij vormt het collectief van hen die dezelfde gedachte hebben.

 

Het was deze collectieve kracht die de verandering van de tijdlijn van de Aarde in 2010 bepaalde. Een klein deel van het ontwaakte menselijk bewustzijn was genoeg om het nee tegen het wapen te bepalen. Hoe meer je je bewustzijn verhoogt, hoe meer kracht het heeft.

 

Zo word je een potentiële co-creator. Je kunt nu je eigen wereld creëren. Als je intentie een betere wereld is, dan is dat de wereld die je zult hebben. Maar als je gelooft dat de Planeet steeds slechter zal worden, is het naar een slechtere wereld dat je zult gaan. Dit is niets meer dan de Wet van Aantrekking.

 

Je moet ook begrijpen dat al je krachten worden versterkt in dezelfde verhouding als de uitbreiding van je bewustzijn. Vooral in verband met basisbehoeften, zoals genezing bijvoorbeeld. Je kunt een potentiële genezer worden. Je kunt jezelf genezen. Je kunt andere mensen genezen. Je kunt dieren en zelfs planten genezen.

 

Je kunt een storm kalmeren. Je kunt voorbede doen namens iedereen. Je kunt je toekomst bepalen; je relatie; je beroep; zelfs je lot. Willen jullie werkelijk een Vijf Dimensionale Wereld of wensen jullie te blijven in deze wereld die reeds een oude bekende is?

 

Het hangt alleen af van de energie en frequentie die je creëert. Jij Bent De Schepper! Jij Bent De Genezer!

 

Leer te creëren! Leer te genezen! De tijd is nu gekomen. De tijd is nu!

 

Christus Jezus zei in zijn tijd, toen Hij de “zogenaamde” wonderen verrichtte: “Dit alles en nog veel meer kun jij zelf doen!”

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

 You are invited to become a member of the FWC, click this LINK

Stay informed and subscribe for free, with no hidden commercial interest, it is at our cost that you will be kept informed.

 

  • Ze zeggen dat niet iedereen 5D zal halen
  • Bereid je voor op de nieuwe aarde.
  • Geestverruimende Openbaringen
  • De oorsprong van het leven gaat veel verder terug in de tijd

 De verschillende episoden van de menselijke geschiedenis op Aarde zijn ontstaan door de opeenvolging van buitenaardse en buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed uitoefenden op de planeet Aarde. Historische archieven bevatten vele antwoorden op vragen die vaak worden gesteld “wie wij zijn”, “waar wij vandaan komen” en “hoe wij geëvolueerd zijn” om de wezens te worden die wij vandaag zijn.

 

Ongeveer een miljoen jaar geleden werkte de Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Sirius Raad om te dienen als een Beschermras om te helpen het voortplantings- en evolutieproces op de planeet Aarde bij de laagste dichtheid te houden, wat vandaag de dag het eerste Harmonische Universum wordt genoemd op de driedimensionale tijdlijn.

 

De oorsprong van het leven gaat veel verder terug in de tijd dan algemeen bekend is – en nog minder bekend is – als de episoden van de menselijke geschiedenis. Het begint buiten de grenzen van deze planeet en vindt zijn oorsprong in sterrenrijken, galactische federaties, en buitenaardse beschavingen van Atlantis, Lemurië, Mu en andere die nu pas ontdekt worden.

 

Er is veel meer bekend over het begin van onze meer ‘recente’ beschaving die ongeveer 6000 jaar geleden begon met de Soemeriërs in het land van de Zomer, nu bekend als Syrië en Irak. Het is verbazingwekkend dat er onlangs zoveel informatie beschikbaar is gekomen over deze episode in de geschiedenis. Wijlen de grote historicus Zecharia Sitchin sprak zijn bewondering uit voor de ontelbare mensen die nooit zijn geloofd over de oude kennis die zij hebben vastgelegd;

https://www.youtube.com/watch?v=qncNvx6ZP7w

 

𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐍𝐞𝐰 𝐃𝐍𝐀 𝐔𝐩𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬!” – 𝐀 𝐇𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐇𝐚𝐬 𝐁𝐞𝐞𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐘𝐨𝐮!

De verschillende episoden van de menselijke geschiedenis op aarde zijn ontstaan door de opeenvolging van buitenaardse en buitenaardse koloniën die hun territoriale en culturele invloed uitoefenden op de planeet aarde. Historische archieven bevatten vele antwoorden op vragen die vaak worden gesteld “wie wij zijn”, “waar wij vandaan komen” en “hoe wij geëvolueerd zijn” om de wezens te worden die wij vandaag zijn.

 

Ongeveer een miljoen jaar geleden werkte de Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Sirius Raad om als Beschermers te dienen om te helpen het voortplantings- en evolutieproces op de planeet Aarde bij de laagste dichtheid te houden, wat vandaag de dag het eerste Harmonische Universum wordt genoemd op de driedimensionale tijdlijn.