DE KRACHT VAN HET GEBED

 

Wees voorbereid en behoedzaam

Het  beslissendste moment voor de mensheid op planeet Aarde is aangebroken. Er zullen twee welomschreven Tijdlijnen zijn: één zal een deel van de mensheid naar de Nieuwe 5D-Aarde leiden; de ander zal de rest in ballingschap voeren.

 

Slechts een derde van de mensheid zal in staat zijn de overgang naar de nieuwe 5D-wereld te voltooien; de rest dus niet. Uiteindelijk zullen we een Nieuwe Cyclus en een Nieuwe Aarde betreden. Alwaar; Geen enkele autoriteit superieur is aan onze vrije wil en keuzes. Iedereen is zijn eigen rechter. Niemand zal zich bemoeien met individuele voorkeuren van anderen.

 

Wees voorbereid en wees op je hoede, want de ontwikkelingen gaan nu snel vooruit. Banken gaan sluiten zorg ervoor een voorraadje van eerste levensbehoeften aan te leggen. De omschakeling kan maximaal drie weken duren. De corrupten en hun helpers worden verwijderd. Zij zijn deel van de Cabal vanwege het ontvangen geld en het werk dat zij hebben verricht. Dat gaf hen het gevoel belangrijk te zijn, waarvoor ze nu een hoge prijs moeten betalen.

 

Onze geschiedenis is grotendeels bedrog. De Khazaarse zionisten hebben sinds 1706 bijna elk feit en elk aspect gemanipuleerd en veranderd om de bevolking volledig te kunnen controleren en te onderdrukken. Maar dat is nu voorbij. De waarheid komt naar buiten, elke dag begrijpen meer mensen wat er aan de hand is en worden geleidelijk wakker.

 

Papiergeld, en banken gaan verdwijnen. Muntgeld niet; Papieren currency geld en banken zijn cabal instrumenten om de bevolking te controleren via de op schuld gebaseerde economie die ervoor zorgt dat de mensen nooit welvarend kunnen worden.

 

De energie die nu wordt opgewekt door de opening van het 5D Portaal zal het DNA van het fysieke lichaam intern aanzienlijk veranderen, mede noodzakelijk voor intensieve ontgifting.

 

De Duistere Krachten, die vijfhonderdduizend jaarlang onbeperkte vrij spel hebben genoten op planeet Aarde, staan nu tegenover onze hulpvaardig buitenaardse broeders en zusters, de Lichtkrachten, Digitale Soldaten en Patriotten, die gezamenlijk grote, vooruitgang boeken, om de negatieve krachten van planeet Aarde voorgoed te verwijderen.

 

Het zijn deze negatieve krachten die in het verleden onze positieve initiatieven saboteerden teneinde het onmogelijk te maken dit negatief isolement te doorbreken. Maar dat is nu definitief voorbij.

 

Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bescheiden; laat dit een uitdaging zijn voor iedereen om mee te werken om ons maximaal potentieel te benutten.

 

Onze planeet is grondig vervuild door enorme hoeveelheden, chemisch afval en giftige stoffen, straling, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, etc. In stand gehouden door halve waarheden, fraude, vervalste beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en vooral hersenspoeling.

 

In het belang van het land en de bevolking, neemt nu de bevolking het eerder gegeven regeringsmandaat terug en zet de regering af om zelf het heft in handen te nemen.

 

We hebben het recht ons te verzetten en we hebben de plicht en de verplichting dat te doen! Voor onszelf en onze kinderen. Bekijk deze korte video om te begrijpen hoe we onszelf vreedzaam kunnen bevrijden. Neem een voorbeeld aan deze vrijheidsstrijdster.

 

Ons gezamenlijk Bewustzijn en Eenheid breken de macht van de Deep State en haar volgelingen. In werkelijkheid tasten de mandaten en maatregelen tegen de fake Covid pandemie het sociale bewustzijn van het volk aan.

 

Enig begrip is nodig; de sociale engineering programma’s van de elite te identificeren, om hiervan niet het slachtoffer te worden. Deze elite wil 90% ontvolking. Ze willen totale controle en bewaking van elk aspect van je leven. Ze willen socialisme, met de macht en rijkdom in hun eigen zakken, met andere woorden communisme.

 

Ons gezamenlijk Bewustzijn en Eenheid zijn directe belemmering voor deze plannen. Pas op; ze willen alles van waarde van ons afpakken en de overgebleven bevolking opsluiten in soort Auschwitzachtige concentratie kampen. In naam van het gevaar voor besmetting, het behoud van planeet Aarde en verbetering van het klimaat, argumenten die pertinente leugens zijn.

 

 

Onze terugkerend Exterrestriale correspondent Vital Frosi geeft hieronder zijn visie over deze gebeurtenissen.

 

 DE KRACHT VAN HET GEBED

 

Geliefden!

Wanneer wij de kracht en de steun begrijpen die ons is toevertrouwd door de ontwerper van hierboven, wordt het leven op het fysieke vlak veel aangenamer. Alles wat wij verstaan onder problemen, moeilijkheden en ongemakkelijke situaties, zijn in werkelijkheid obstakels die ons leren overwinnaars te worden.

 

Elke ziel in een fysiek lichaam komt met een bepaald incarnatieplan om te evolueren, om te ervaren en het geleerde naar zijn hogere versies te brengen.

 

Wij zeggen vaak en begrijpen zelfs dat een ziel in haar hogere versies, alles weet. Dat is niet waar. Het heeft de potentie alles te weten en alles te begrijpen, maar wat het werkelijk nodig heeft is om elke situatie in de lagere werelden te ervaren, omdat de hogere werelden niet zulke mogelijkheden bieden.

 

Het bewustzijn van de zielen in hogere werelden is zeer verruimd en de waarneming stemt ook overeen met het daar heersend niveau van frequentiegraad. Maar het is geen vruchtbaar veld waar zielen de zwaarste ervaringen kunnen doormaken zoals bijvoorbeeld hier op aarde.

 

Dat is de reden die hogere zielen in staat stelt fractals naar derde dimensionale werelden te sturen. Degenen die op Aarde geïncarneerd zijn, zijn fractals van zielen die elk hun eigen Monade vormen, en daardoor hebben allen hun Hoger Zelf.

 

Monade is een elementair losstaand element dat de orde van de wereld weergeeft en waaruit materiële eigenschappen worden afgeleid

 

Dualiteit ervaren is het ervaren van de polariteiten binnen een 3D wereld. Elke geïncarneerde ziel zal dezelfde lessen ondergaan als de anderen, maar op verschillende tijdstippen. Dit is de meest praktische manier om hun opstijging te vergemakkelijken.

 

Terwijl iemand een bepaalde les doormaakt, hebben andere zielen die al geleerd, dat een mogelijkheid schept hulp te bieden. Bijstand kan ook liefdadigheid of solidariteit worden genoemd. Wanneer iemand een mens door grote moeilijkheden ziet gaan, kan de situatie beter begrepen worden dan degene die daaraan voorbijgaat, omdat die les reeds werd geleerd. Ht bezit van eerder beleefde gelijksoortige ervaring, maakt liefdadige hulp mogelijk.

 

Maar alvorens te helpen, is het nodig mededogen te tonen. Begrijp dat de lessen die de ander doormaakt, deel uitmaken van zijn leerproces. Dat zij degenen zijn die jou de frequentie van uitbreiding van je bewustzijn toestaan.

 

Dit zijn ervaringen die het pad naar opstijging vormen. Altijd onthouden dat we in een school van zielen zitten. Het zou tragischer zijn als iedereen tegelijk de beproevingen moest doorstaan. Omdat ze op verschillende sporten van de ladder staan, kunnen zij die hoger staan elke volger helpen.

 

Het gebrek aan kennis zorgt ervoor dat de meerderheid ten onrechte bevoordeeld wordt ten gunste van hen die de beproevingen ondergaan. Bijna altijd vragen zij God om de ander te bevrijden van dergelijke beproevingen. Het is hetzelfde zijn als de schoolleraar vrijstelling te vragen van schoolexamens. Het zou meer kwaad dan goed doen, nietwaar?

 

Dus, wanneer je de bedoeling hebt iemand te helpen, en vraagt om voorspraak ten gunste van zichzelf, dan is dat natuurlijk nuttig. Maar het resultaat wordt alleen bereikt als het op de juiste manier wordt gedaan. Wij hebben de garantie dat geen enkel eigen verzoek ooit vervuld wordt! Deze wet is goddelijk. Het geheim is dus eerlijke verzoeken te doen.

 

Het zou niet eerlijk zijn God te vragen de ander te bevrijden van de beproevingen die ze voor het onderricht moeten doormaken om ze de weg van evolutie van de ziel te leren. Maar als we begrijpen dat ieder precies doormaakt wat hij moet doormaken, worden wij solidair en komt naastenliefde in het beeld. Wij begrijpen dat ieder zijn eigen zielsplan vervult; dat het beproevingen zijn die in dit huidig bestaan moesten worden beleefd; dat deze kansen zich nu aandienen om het geleerde dat ontbrak aan te vullen en te gebruiken.

 

Doordrenkt van medeleven, kunnen we bemiddelen. Niet om te vragen dat de beproevingen worden weggenomen, maar veeleer dat goddelijke steun wordt verleend, die mag inspireren om betere wegen op te gaan, en dat tijdens deze leertijd de minder pijnlijke wegen gevonden mogen worden. Altijd in gedachten houdend, dat alles wat de ander meemaakt in feite een kans is om te leren.

 

Een eerlijk verzoek werkt altijd. Hoe meer mensen het voor dezelfde persoon doen, hoe meer het zal worden gehonoreerd. Maar het moet gebeuren op de hierboven beschreven wijze.

 

A silhouette of a woman in a yoga or pilates pose

Als suggestie, zou ik een vorm willen voorstellen die ik meestal zelf gebruik voor dit doel. Met betrekking tot het zielenplan van … vraag ik de goddelijke voorzienigheid dat hij/zij de nodige steun en mogelijke genezing krijgt. – Zelfs als wordt beseft dat dit de uitverkoren beproevingen zijn, moge de pijn verzacht worden binnen de grenzen van de goddelijke voorzienigheid.

 

Anderen betrekken in onvoorwaardelijke liefde; goede energieën  zenden; het licht zenden; en andere vormen van inspiratie, is ook een zeer belangrijke bijdrage.

 

En tenslotte, onthoud dat we onbeperkt medescheppers zijn. Al het goede dat we anderen aandoen, zullen we terug ontvangen. De oogst hangt altijd af van het zaad dat wordt gezaaid. Wij zijn veel meer dan ze ons doen geloven. Vertrouw op het Plan, want God heeft de leiding!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐬𝐭 𝐂𝐑𝐔𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐅𝐨𝐫 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐲!