Extra FWC-Editie wegens urgentie van deze boodschap, 24 april, 2022

 

De ontwikkeling van de grote zonnevlam

Plejadische lichtkrachten; uitzending – 4222022

 

Mededeling van onze Pleiadian broeder Michael Love

Ontvangen door Final Wakeup Call, vertaald en bewerkt door Peter B. Meyer

 

Een zeer speciale boodschap aan alle Starseeds van de Nieuwe Aarde,

Voor onmiddellijke planetaire verspreiding…

 

Introductie

 

Geweldig;

De Pléiadiens zijn de meesters van het licht, bewustzijn en ascensie en zijn inderdaad de welwillende wakers over de evolutie van de mensheid op aarde!

Zij spreken duidelijk hogere waarheden tot de aardse mensen, op een nuchtere wijze en gemakkelijk te begrijpen taal!

 

De informatie die zij brengen is puur licht en is op zo’n manier gecodeerd dat slapende DNA-strengen geactiveerd worden en bewustzijnsniveaus verhoogd!

 

Er is niets meer waar dan ‘wat is’ en dit hogere licht waar we over spreken zijn eeuwig universele akashische data en is de ultieme waarheid!

Wanneer dit licht in het lichaam komt, beginnen dingen zich te activeren en te veranderen! Deze nieuwe lichtgegevens activeren het cellulaire DNA en zorgen dat veel grotere of complexere stromen informatie op kosmisch niveau door de DNA-strengen en op andere wijze door het lichaam gaan stromen!

 

Deze nieuwe hogere gegevens komen dan beschikbaar voor het bewustzijn, waardoor het bewustzijn en de niveaus van weten enorm toenemen!

 

Bovendien, wanneer deze hoog-vibrerende kosmische lichtgegevens door het lichaam beginnen te stromen, ontsluit het herinneringen die in de cellen van het lichaam zijn opgeslagen, zelfs oude herinneringen!

 

Wanneer dit alles gebeurt, zal men een verbazingwekkend, gelukzalig aha-moment ervaren waar alles voor de eerste keer volledig zin begint te krijgen,!

 

Op dit punt worden alle toestanden van geheugenverlies en onwetendheid over ‘wat is’ verwijderd en het licht van de waarheid dwingt alle dingen zich te tonen zoals ze werkelijk zijn!

 

Dit is het grote ontwaken en het grote proces van ascensie dat op dit moment aan de gang is op planeet aarde!

 

De grote meesters hebben gezegd: “Nu is het tijd om volledig op te stijgen, zodat jullie alle dingen kunnen weten!”

 

Vanavond zullen we jullie de rest van het verhaal vertellen over de mensheid, de aarde en de kosmos! Wij zullen jullie vertellen wat er werkelijk gebeurd is in het oeroude verleden van de aarde en wij zullen licht schijnen op de huidige stand van zaken van de evolutie van de mensheid en de grote ascensie naar de vijfde-tijdelijk nieuwe aarde.

 

De gegevens in deze stroom zijn lang en moeten twee keer worden doorgenomen om ze te kunnen integreren. Lees het de 2e keer langzamer en maak aantekeningen over de datapunten hieronder. Sommige feiten zijn echte ogenopeners, en het wordt aangeraden dat naar het hele plaatje met een open geest gekeken wordt! Zorg ervoor dat je je eigen onderzoek doet en de waarheid zoekt over deze onderwerpen.

 

Deze doorgegeven boodschap wordt gepresenteerd vanuit de intense liefde voor de gehele mensheid! Hier is de verbazingwekkende inhoud van deze zeer belangrijke nieuwe lichtkrachten boodschap…

 

 

Begin van de transmissie…

 

Gewaardeerde volgers;

Als beschermers van planeet aarde en de bewoners ervan, waken wij, de Pléiadiens, al heel lang over de evolutie van de mensheid en helpen wij hen met de zorg voor deze planeet!

 

De Aarde is een prachtige en speciale plaats in de kosmos en er is geen andere plaats zoals zij! Wij creëerden een goddelijk plan voor planeet aarde en zetten dat in gang, reeds duizenden jaren geleden! Wij creëerden het plan niet alleen, in feite waren jullie persoonlijk betrokken bij het creëren van dit goddelijke plan!

 

Het plan was om een prachtige wereld op aarde te creëren die zou functioneren als een ervaringscentrum, een ascensie-oefenterrein om te zien hoe de wezens die hier kwamen bewust hun weg terug naar boven konden evolueren naar waar ze vandaan kwamen!

 

Alle informatie over het spel zelf, en de gegevens verzameld uit de ervaringen op aarde werden opgeslagen in de aarde zelf en verborgen in elk spelerslichaam; zo evolueerde de aarde snel tot een letterlijk levende bibliotheek voor de hele kosmos!

 

De aarde werd reeds vroeg bekend als de belangrijkste plaats in het universum voor de ontwikkeling van de ziel en hoewel je wist dat het een hele uitdaging zou zijn om hier te komen, was er toch die opwinding van dit alles, om van de hemel naar de aarde te gaan.

 

Jullie kwamen naar beneden in volle glorie!

Jij en miljarden andere hogere wezens die alleen maar hoger-dimensionale perfectie kenden, begonnen op het aardse vlak te incarneren zodat jullie het contrast van het fysiek zijn konden ervaren!

 

Jullie kwamen naar de aarde met de intentie van vrije wil en jullie kwamen met een plan! Jullie planden alles wat jullie hier zouden ervaren en jullie projecteerden hoe jullie op een dag terug zouden keren naar jullie hogere staat van perfectie!

 

Omdat je al perfect was voordat je naar de aarde kwam, moesten jullie een manier bedenken opdat je je niet zo bewust zou zijn van je perfectie en moesten jullie tenminste in het begin het zo maken dat je niet zoveel wist!

 

Jij en de anderen bedachten een manier om de toegang tot je hogere eigengegevens en zelfs tot de meeste van je herinneringen te beperken! Je hebt in wezen je bewustzijn tot op een zeer laag niveau teruggebracht. Je vergat wie en wat je werkelijk bent, en je vergat hoe je toegang krijgt tot de goddelijke vermogens die je hebt!

 

Op dat moment kwam je in een lange onbewuste staat van amnesie en werd je in het duister gedompeld zonder informatie over wat er gebeurd was of over van alles en wat nog meer! Dit was het basisbeginpunt en de allereerste dag van jullie grote spirituele reis naar planeet aarde, die in lineaire tijd gemeten, miljoenen jaren geleden plaatsvond!

 

Toen de beschaving in de oudheid op aarde begon, was zij zeer basaal, maar uiteindelijk evolueerde deze tot een meer complexe en geavanceerde beschaving!

 

Deze eerste wezens van de aarde leerden in die tijd, dat het proces van natuurlijk fysieke evolutie zeer lang duurt op aarde. Het proces van ziele evolutie is een andere zaak en duurt nog veel langer!

 

Het evolutieproject van planeet aarde vorderde met succes en het leek erop dat, welke uitdaging de mensheid ook tegenkwam, zij die op de een of andere manier altijd kon overwinnen om erbovenuit te evolueren!

 

Bijna elke uitdaging, dat wil zeggen!

 

Dat de regels van dit aardse spel bepaalden dat alles was toegestaan als een obstakel voor dit hogere ascensie project, zelfs een natuurlijke ramp op aarde, en erger nog, een ramp op kosmisch niveau!

 

Vijf grote beschavingen welke bestonden voor de grote overstroming stegen tot ongelooflijke niveaus van technologie en wijsheid in hun tijd, maar alle vijf van deze geëvolueerde aardse rassen hadden één tragisch ding gemeen:

 

Net toen al deze beschavingen de top van hun evolutie hadden bereikt, kwam er een catastrofale gebeurtenis die hen volledig wegvaagde.

 

Alle vooruitgang, 99% van de beschaving, al haar schatten en kennis, werden onmiddellijk en compleet van de planeet weggevaagd!

 

Wat meer is, elke keer dat deze planetaire uitsterving gebeurde, werd de amnesiefactor erger!  Natuurlijk, omdat deze beschavingen uitstierven door cataclysmen, werd hun evolutionaire werk dat zij verrichtten om naar de volgende hoogste dimensie te gaan, onderbroken en volgens de regels van hun missie naar de aarde, moesten zij meerdere keren terugkeren en opnieuw beginnen,!

 

Het is belangrijk te melden dat elk van deze grote beschavingen die op verschillende tijdstippen bestonden, dezelfde wezens waren en in feite was het uiteindelijk maar één grote beschaving met verschillende namen gedurende de prehistorie en de geschiedenis!

 

U was er zeker elke keer bij en elk gedetailleerde herinnering aan dit alles ligt nog steeds binnenin te wachten om herinnerd te worden!

 

In die oude dagen, ook al was de mensheid zeer geavanceerd in elk van deze beschavingen, leek het erop dat zij niet het vermogen bezaten hun eigen vernietiging en uitsterven te voorkomen!

 

De regels van het aardse spel zeggen dat als je uit het spel wordt verwijderd, dan sta je

op en ga je verder! Natuurlijk heeft de veerkracht van de grote wezens die naar de aarde kwamen steeds gezegevierd, zelfs nadat zij talloze malen waren verslagen!

 

Wij herinneren jullie eraan dat jullie vandaag nog steeds hier zijn om af te maken waar jullie lang geleden aan begonnen zijn! Deze keer hebben jullie eindelijk de eindstreep gehaald, dus wees aangemoedigd!

 

Wanneer de archeologen van vandaag proberen vast te stellen wat er met deze oude culturen is gebeurd, zullen zij naar het bewijsmateriaal kijken en zeggen: “Het lijkt erop dat deze oude rassen hier van de ene dag op de andere waren verdwenen!

 

Het is alsof ze in één dag spoorloos verdwenen zijn!”

 

Het is op aarde bekend dat de meeste stenen bouwwerken, geschriften en creaties van deze oude culturen door de intense wereldwijde overstromingen van elk cataclysme werden bedolven onder 10 km aardsediment!

 

Voordat wij de belangrijke gegevensmarkers in deze uitzending doorgeven, willen wij enige basisachtergrondinformatie geven over de gebeurtenis en de grote zonnevlam:

 

Wat is de grote zonnevlam?

De grote zonnevlam is een zonnevlam met een zeer grote kracht, gericht op de aarde, die bekend staat als een supervlam en die kan worden geregistreerd als een klasse X-50 tot X-100 of hoger op de röntgenladder! Een intense supervlam van de zon op aarde zou door iemand op aarde worden waargenomen als een verblindende flits van magnetisch, wit licht!

 

De ouden noemden deze kosmische lichtflits vele namen, waaronder Shames en Savernake vuur!

 

Er wordt over geschreven in de oude geschriften van alle culturen, waaronder de Veda’s, de Soemerische tabletten, Bijbelse teksten, Egyptische teksten en de Maya codex.

 

Het licht dat door deze grote kosmische flits wordt uitgezonden is exotisch gamma-licht dat super hoog resoneert en licht van de sterren wordt genoemd!

 

Gamma licht is bewezen door de aardse wetenschap om onmiddellijk DNA te her-coderen, het om te vormen tot een meer complexe en geavanceerde staat van functionaliteit.

 

De grote zonnevlam (het goddelijk licht) is de kosmische trigger en oorzaak voor wat wij eenvoudig “de gebeurtenis” op planeet aarde noemen!

 

Het moment waarop dit licht het oppervlak van planeet aarde raakt wordt de compressie doorbraak genoemd en dit is het begin van de aarde gebeurtenis!

 

Wat is deze gebeurtenis op aarde of gewoon, “de gebeurtenis”?

 

Het is een ascensie gebeurtenis.

Een DNA upgrade waar de vijfde streng van DNA wordt geactiveerd!

Het is een planetair bevrijdingsevenement.

 

Aangezien vrijheid een vijfde-dimensionale energie is, zal de aarde duidelijk een onmiddellijk planetaire bevrijding ervaren op het moment van deze gebeurtenis!

 

Het evenement is een ascensie evenement.

Het is een ascensie/bewuste evolutionaire gebeurtenis waarbij de wezens van de aarde in staat zullen zijn, waar te nemen en te existeren in de vijfde dimensionale realiteit op aarde!

 

De Veda’s zeggen, “wanneer het Savernake vuur komt, zullen regenboogkleurige wolken rond de aarde verschijnen en de mensen zullen hun regenbooglichaam (bekend als het geest-licht-lichaam) bereiken. Dit is een ogenblikkelijke transmutatie en opstijging naar de 5e dimensie die in een oogwenk plaatsvindt!

 

Deze vijfde dimensionale nieuwe aarde, wordt ook wel de hemel genoemd en is een rijk van alleen maar liefde, vrede, perfecte gezondheid, vrijheid, overvloed en alle goedheid!

 

Het is belangrijk op te merken dat deze hemel geen plaats is, maar een trillingstoestand of een resonantie waar een wezen een lichtere mooiere werkelijkheid zal waarnemen!

 

Deze hemel is niet ver weg in de lucht maar overal om je heen op dit moment op aarde, je zou gewoon je vijfde streng van DNA actief moeten hebben om in staat te zijn dit waar te nemen als de uiterlijke werkelijkheid!

 

Dit is tot op heden, in het jaar 2022…

 

Geweldig allemaal,

Slechts een paar aardse dagen geleden werd een belangrijke nieuwe datastroom van informatie ontvangen door de Aard Alliantie en markers in deze data onthulden een aantal belangrijke informatie met betrekking tot dit grote gebeuren op planeet aarde!

 

Deze datastroom toontaan dat;

Dat elke 13.000 jaar (precies de helft van de processie van de equinoxen, dat 26000 jaar duurt), net als bij een uurwerk, een grote kosmische gebeurtenis plaatsvindt in het zonnestelsel van de aarde die diep ingrijpt op de aarde en al het leven op aarde.

 

 • in relatie tot de aarde en meer specifiek, wordt deze kosmische gebeurtenis een zonnegebeurtenis genoemd, oftewel “de grote zonneflits”!

 

 • deze zonnegebeurtenis heeft zich 5 keer eerder voorgedaan in de prehistorie van de aarde, en elke keer heeft het een uitsterving veroorzaakt op planeet aarde!

 

 • de andere grote factor in deze gegevens toont aan dat de planeet aarde aan het einde is van één van deze 13.000 jaar cataclysme cycli!

 

Deze cyclus werd exact voorspeld door de Maya cultuur en begon in 2012. Volgens de gegevens zijn we tien aardjaren in deze cyclus en zou de aarde op dit moment al een grote cataclysme-zonnegebeurtenis moeten doorstaan!

 

 • de lengte van de cataclysmische periode na het begin van de cyclus blijkt ook ongeveer 1000-1200 jaar te zijn!

 

De belangrijkste vragen op dit moment zijn:

 

 • wie kent het mysterie van wat de oorzaak is dat deze zonnevlam elke 13.000 jaar als een klokwerk gebeurt?

 

 • als het cataclysme nu op aarde zou moeten gebeuren, net als de 5 keer in het verleden, waarom gebeurt het dan nog niet?

 

 • en tenslotte, ik heb mijn eigen onderzoek naar dit alles gedaan en het blijkt dat de gegevens juist blijken te zijn, dus zou ik niet bezorgd, ongerust of zelfs bang moeten zijn?

 

Hier zijn de echte antwoorden op deze vragen: We willen eerst de laatste en belangrijkste vraag behandelen.

 

 • Moet ik niet bezorgd, ongerust of zelfs angstig zijn?

 

Het is absoluut noodzakelijk dat we hier zeggen dat dit geen angst- of doemprofetie is en dat er niets te vrezen valt zoals u zult ontdekken wanneer u verder leest….

 

De gegevens laten zien dat in het verleden dit 5 keer is gebeurd, en dat normaal gesproken in deze tijd weer gaat gebeuren. De gegevens zeggen op geen enkele manier dat op dit tijdstip iets cataclysmisch gebeurt op aarde!

 

De gegevens geven ook aan, precies zoals de Maya’s zeiden,

 

 • “de zesde keer dat deze kosmische gebeurtenis plaatsvindt, zal voor het eerst in de geschiedenis anders zijn.”

 

Zij zeiden: “De cultuur die leeft gedurende de tijd van de zesde zon zal succesvol tevoorschijn komen als de regenboogkinderen van de aarde en niet één van hen zal schade worden berokkend.”

 

 • “sterker nog deze regenboogkinderen gaan verder nadat dit begint om de nieuwe aarde te betreden waar wij over spreken!

 

Meer Pleiadeaanse antwoorden…

 

 • wat is de oorzaak van deze zonnevlam die elke 13.000 jaar plaatsvindt, als een klokwerk?

 

Wij verzekeren jullie dat het allemaal de natuurlijke werking van de kosmos is en dat een ander hemellichaam achter de schermen aan het werk is.

 

Jaren geleden vond de aardse pioniers zonde 10 een planeet voorbij Pluto die rond een dode ster-zon draait. De ster of zon in dit systeem zendt geen licht uit maar is 1000 keer krachtiger dan de zon van de aarde.

 

Dit planeet/STER-systeem bevindt zich op ongeveer 80 miljard KM afstand, in de Oortwolk en is inderdaad de mysterieuze planeet X.

 

De baan van dit ‘planeet en zon’ systeem nadert de zon van de aarde elke 13.000 jaar, de helft van de equinox processie, precies op schema en wanneer de baan van dit kosmisch systeem op parhelium met de zon van de aarde aankomt, zorgt het ervoor dat de corona van de zon een enorme elektromagnetische lading opbouwt die zal exploderen of flitsen om de druk van de deeltjes los te laten.

 

Wanneer deze intense zonneflits explodeert en de aarde treft, veroorzaakt dat een onmiddellijke poolomkering, onmiddellijke bevriezing of super-verhitting, en brengt enorme tektonische activiteit teweeg die kilometer hoge oceaanoverstromingen creëert.

 

 • Als het nu zou moeten gebeuren, net als 5 keer eerder in het verleden, waarom gebeurt het dan niet?

 

En, als dit soort zonnegebeurtenissen weer gebeuren, zal de mensheid dan worden weggevaagd zoals in het verleden?

 

Wat is nu anders?

 

Wees niet ongerust, hiervoor is diepgaande kennis is vereist: De Pléiadiens zeggen dat,

Het bekend is dat, in het aardse jaar 2022, de aarde zich thans in de tijd van de zesde zon bevindt die in 2012 begon en wanneer de grote zonnevlam zal plaatsvinden, deze keer iets heel anders zal gebeuren op aarde!

 

 • De mensheid zal niet vernietigd worden, maar zal onmiddellijk getransmuteerd worden naar de 5e dimensie.

 

Hoe is dit mogelijk?

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid heeft de mensheid, met de hulp van lichtkrachten, genoeg kennis en technologie vergaard om een planetair cataclysme te voorkomen door een poolverschuiving veroorzaakt door een grote zonnegebeurtenis.

 

Gedurende verscheidene aardse jaren hebben lichtkrachten de leiders van het licht van de planeet aarde geholpen bij het ontwikkelen van een kunstmatig magnetisch veld dat een poolverschuiving kan tegengaan.

 

De technologie om dit te doen is een speciaal geheim project dat in Antarctica bestaat, buiten het publieke oog en het betreft de Tesla Scalair Wave technologie.

 

De technologie is al meer dan tien jaar in gebruik en dit super kunstmatig magnetisch veld biedt nu tegenwicht aan de uit balans geraakte magnetische noordpool van de aarde.

 

Het magnetisch Noorden is de laatste tijd honderden mijlen per jaar uit koers geraakt en ligt nu dicht bij Siberië!

 

Wij zeggen u, dat de toekomstige tijdlijn van de aarde volledig bekend is en dat welwillende Lichtkrachten de volledige controle hebben over al deze systemen!

 

Het is nu een positieve 5D-gamma tijdlijn waar de mensheid ascendeert naar de nieuwe 5D-aarde en dat nooit meer een planetaire cataclysme van welke aard dan ook kan plaatsvinden!

 

Nog meer vragen ter verklaring van de grote zonneflits en de grote gebeurtenis

 

Nu ben ik onzeker geworden!

Gaat de grote zonnevlam nu binnenkort gebeuren of niet?

Het antwoord is absoluut, precies op tijd, net als bij een klokwerk!

 

De aarde is reeds vergevorderd in de exact 13.000 jaar kosmische cyclus wanneer de grote zonnevlam gebeurt op planeet aarde, net zoals het deed in de afgelopen vijf 13.000 jaar cycli!

 

Wanneer gaat dit allemaal gebeuren? – Het zou vandaag kunnen gebeuren! – Het kan morgen gebeuren! Wat we wel weten is dat alles in de kosmos wijst naar het moment waarop ‘de gebeurtenis’ van ons leven zal plaatsvinden!

 

Is het nu tijd dit weer te laten gebeuren? – De grote zonnevlam staat inderdaad voor de deur en op precies het juiste moment, wanneer hemellichamen in de juiste positie staan, zal het in een oogwenk gebeuren!

 

Wanneer deze grote zonnevlam plaatsvindt, zullen de negatieve cataclysmische effecten ervan onmiddellijk worden afgezwakt door de Plejadisch magnetischveldtechnologie!

 

Verder, wat gaat gebeuren is precies wat de gegevens zeggen en wat alle oude culturen zeggen over jullie, de 4,5 miljard Sterrenzaden van de aarde, en de inheemse mensen van de aarde: eerst!

 

Wij geven jullie de hoogste waarheden van licht en wij vragen jullie om een open geest te houden terwijl je dit alles voor jezelf onderzoekt!

 

De ware en juiste informatie is beschikbaar en het zal zichzelf aan u tonen als u ernaar zoekt!

 

Een grote,

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid, wanneer het grote licht komt, hebben de wezens van de aarde de technologie en het begrip van hoe het te maken naar het gewenste volgende niveau!

 

U zult de eerste op aarde zijn om dit grote ascensie wapenfeit te bereiken na duizenden jaren ascensie van vallen en opstaan!

 

Dit is hoe het grote verhaal van de mensheid en uw lange reis naar de aarde eindigt, maar het is in geen geval een einde het is slechts het begin!

 

Dit is de bestemming van de mensheid en het is jullie bestemming!

Het Watermantijdperk is een tijd in de grote kosmische cyclus waarin de waarheid zegeviert en naarmate het grote licht van bewustzijn helderder schijnt in deze wereld, worden steeds meer dingen onthuld!

 

Eeuwenlang heeft de mensheid in het duister verkeerd, maar als het licht komt, zal de duisternis verdwijnen!

 

Het licht is hier!

 

Jullie zijn het grote licht dat in de duisternis schijnt. Zet jullie goede werk voort om een betere wereld te creëren!

 

Voel je vrij deze informatie met anderen te delen en ons te vertellen hoe het met je gaat op je evolutionaire reis.

 

Veel geluk,

Michael en de Plejadier

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Bekijk deze video de 528 Hz Frequentie