De Ware Verborgen Meesters

10 van onze 12 DNA-strengen zijn ontkoppeld

Gemanipuleerd in ‘Geloofssystemen’

Oud Soemerische spijkerschrift tabletten vertellen wat we moeten weten

Bereid je voor, je Eerdere Levens Te Herinneren

 

 

Complexe relatie met de onzichtbare werkelijkheid

De geboorte van de Nieuwe Wereld Orde zou reeds zijn vervuld door de Onzichtbare Meester genaamd Jahweh, ook wel de slechte God genoemd, die tegenover de Goede God staat, die alleen kan worden bereikt door “gnosis”, zoals geconcludeerd door de op Aarde aanwezige leden van de Gnostische bloedlijn. Plato (370 v. Chr.) was degene die voor het eerst de term Gnostikos gebruikte, die kennis of de kunst van het weten betekende, of misschien de kunst van het beheersen van bekende dingen.

 

De ideale leider wordt gedefinieerd als meester van de gnostische kunst. De oorspronkelijke Gnostici hebben echter afgezien van het aannemen van enige rol in overheden, omdat het niet hun bedoeling was onze maatschappij te veranderen of te controleren door middel van sociale engineering en mentale controle. Maar in plaats daarvan een ​​gebalanceerd en bekwaam verlicht persoon te produceren, die uiteindelijk in staat zal zijn een werkelijk verlichtende samenleving te creëren, die perfect genoeg zou moeten zijn om niet te worden geleid door extern-buitenaards management.

 

Deze goede God staat in contrast met de oude Griekse god Prometheus, de Titan die het vuur van Olympus heeft gestolen en het aan de mensheid heeft gegeven, is o.a. geïdentificeerd als Lucifer, de geest van het kwaad en de tegenstander van de God in de christelijke en islamitische religiën, volgens auteur en leraar John Lash.

 

Volgens auteur Uri Dowbenko begon de controversie toen bepaalde mysteriescholen aanvingen hun kennis te misbruiken door de toepassing van gedragsmanipulatie, psychologische programmering en de technologie voor mind control gebruikten. Die allen, volgens de geloofsovertuigingen van het jodendom, de islam en het christendom, toegepaste mind control technieken zijn, die nodig zijn om hun volgers op één lijn te houden.

 

De relatie met de onzichtbare wereld is zeer complex, omdat de gnostici het idee van de Zoon van God beschouwen als een waanidee, geïnsinueerd in de menselijke geest door een uitheems soort van afwijkende, niet-menselijke entiteiten of mentale parasieten, die Archons genoemd worden, die onder het concept Goed versus Kwaad op gewone mensen toepassen.

 

Waar het hier om gaat; is dat de Anunnaki niet onze scheppers zijn, zoals de illuminatie ons willen doen geloven. Ze hebben ons alleen gemanipuleerd om ons als hun slaven te kunnen gebruiken.

 

De Verborgen Ware Meesters

De ware Verborgen Meesters in tegenstelling met wat in populaire cultuur wordt gezegd, zijn de goedwillende buitenaardse wezens, niet degenen van de duistere kant. De goeden hebben geen behoefte ons leven te regeren of te controleren. Dit druist in tegen de universele occulte wetten.

 

De duistere elite proberen echter boven deze wetten uit te stijgen, ze handelen als de bewakers van de materiële wereld, dat wil zeggen, het zijn de Archons, die de gevaarlijkste intrapsychische-geest-parasiteren, net als de meeste van hun islamitische tegenhangers, die gebruikt worden door de occulte Elite en de inlichtingendiensten om ons mensen te misleiden en te manipuleren.

 

10 van onze 12 DNA-strengen zijn ontkoppeld

Het loskoppelen van 10 van onze 12 DNA-strengen heeft onze potentie begrensd. Enkele buitenaardse wezens hebben geholpen bij het genetisch manipuleren van de mensheid, terwijl de Anunnaki later de menselijke genetica lamlegden door 10 van onze 12 DNA-strengen los te koppelen, dat de mensheid voor de elite tot slaaf heeft gemaakt. Deze losgekoppelde ketens worden door onze wetenschappers gekwalificeerd als junk-DNA.

 

Maar feitelijk verloren we bijna al, zo niet het grootste deel, van onze capaciteiten en zijn op twee overgebleven DNA-strengen alleen afgestemd om meer slaven te reproduceren en zelfstandig in leven te blijven. Wanneer, al onze 12-DNA-strengen hersteld zullen zijn, beschikken we over verbazingwekkende capaciteiten. Dat maakt het mogelijk opnieuw 100% van onze hersenen te benutten, terwijl nu voor de meerderheid van de mensen slechts twaalf procent ervan operationeel is.

 

De buitenaardse wezens zouden graag ons DNA-arsenaal willen hebben, vanwege ons creatief vermogen en veelzijdigheid. Ze benijden ons om onze creativiteit die ons onsterfelijk maakt. Zoals de Bijbel zegt, zijn we naar het beeld van onze Schepper geschapen. Toen Jezus wonderen verrichtte zei Hij, “en jij kunt deze dingen ook doen”. En zo kon de mensheid functioneren voordat de Anunnaki ons tot slaaf maakten door 10 van onze 12 DNA-strengen los te koppelen.

 

Gemanipuleerd in ‘Geloofssystemen’

Kortom, we leven in een wereld van leugens, gemanipuleerd in ‘Geloofssystemen’. Maar, nu migreren we naar het ‘Kennissysteem’ dat onze onthulling zal worden.

 

Het satanisch Vaticaan creëerde meer dan 6000 valse religiën om volkeren te kunnen controleren door o.a. angst voor de dood en de hel, dat pertinente leugens zijn. Er is geen hel, behalve de hel waarin we nu leven.

 

Buitenaardsen zijn hyper-dimensionale wezens. Ze verstoppen zich achter de sluier van onze waarneming en kunnen zich naar believen in onze zichtbare werkelijkheid projecteren. Het zijn geen recente bezoekers op aarde, ze zijn hier al honderdduizenden jaren, beschermd door hun interdimensionale realiteit die we niet kunnen zien vanwege onze gemanipuleerde DNA.

 

De sluier die onze ziel gevangenhoudt op deze planeet, via het reïncarnatieproces, zal worden opgeheven om de mensheid vrij te maken, en zich te ontwikkelen zoals de Schepper het altijd voor ons heeft bedoeld.

 

Er komt ‘off-the-world’ technologie op ons af, die alles dat verkeerd is op aarde zal herstellen en dat ons jong en gezond kan houden. Vervolgens leren we over technologieën, als genezende machines die al in bedrijf zijn. Waarvan gezegd wordt: “dat ze ons jong en levend kunnen houden zolang als we willen, dat ongeveer 1000 jaar zou kunnen zijn voordat een nieuw ras het volgende niveau bereikt”.

 

In onze obsessie over vragen zoals “Wanneer zal de onthulling komen”, stellen de meeste mensen zelden nuttige vragen over wat er daarna zou kunnen gebeuren. Enkele van de meest fascinerende ontwikkelingen die zullen komen, hebben betrekking op wetenschap en technologie. Welke wetenschappelijke kennis kunnen buitenaardse wezens bezitten, welke technologie zou zich uit deze kennis kunnen ontwikkelen en wat zou er kunnen gebeuren wanneer we toegang krijgen tot dergelijke technologieën? Nick Pope gebruikt zijn inside-kennis om enkele echt-wereld veranderende paradigma verschuivende mogelijkheden te verkennen.

 

Oud Soemerische spijkerschrift tabletten vertellen wat we moeten weten

In deze fascinerende samenvatting wordt alles samengevat wat in voorgaande afleveringen is beschreven. Volg de inmiddels overleden, Jim Marrs die vanuit zijn kennis de hele geschiedenis van het verleden blootlegt en ons ook nog de toekomst vertelt. In een woord fantastisch, Voor meer informatie volg deze video over wat binnen de komende 30 jaar gaat komen.

 

Onze terugkerend Exterrestriale correspondent Vital Frosi geeft hieronder zijn visie over de komende gebeurtenissen.

 

 

 

BEREID JE VOOR JE EERDERE LEVENS TE HERINNEREN

 

Geliefden!

Als de overgang ten einde loopt, zal het bewustzijn van hen die klaar zijn voor ascensie zich uitbreiden tot zeer hoge niveaus, tot het punt dat het de herinnering aan alle vorige levens zal bevorderen. Niet alleen het leven hier op planeet Aarde, maar ook daarbuiten.

 

Deze voorbereiding vergt nu enige inspanning, vooral om te begrijpen dat we ons hier in een school van zielen bevinden. De ervaring in de dualiteit bepaalt dat je in elke incarnatie in feite kunt leven als een Good Guy of als een Bad Guy. Deze wisseling van status is wat in feite alle lessen aan studenten van deze School wordt geleerd.

 

Wanneer het bewustzijn het hoogste niveaus heeft bereikt, en dat zal niet lang duren, zal elke geïncarneerde ziel die klaar is voor haar opstijging, zich geleidelijk elk vorig leven kunnen herinneren. Het zal zich herinneren dat in elk van deze levens, een ander karakter leefde. In het ene leven was het een moordenaar, en in het andere werd het vermoord. In het ene leven was het een dief, in het andere werd je beroofd.

 

De ene keer was je rijk, de andere keer was je een miserabel. Je was wijs in het ene bestaan, en in het andere een dwaas. Kortom, alles waarvan wij enige notie kunnen hebben, werd in feite ooit in het verleden ervaren.

 

Wanneer we begrijpen dat geen lessen meer te volgen zijn, is de indruk dat deze school tot het verleden behoort. Maar het is niet genoeg het alleen maar meegemaakt te hebben, het is nodig de lessen geleerd te hebben en de dualiteit ervan te begrijpen, dat wil zeggen, zowel in de toestand van de Good Guy als van de Bad Guy. Dat is wat men dualiteit noemt, of polariteiten.

 

Tot voor kort leerden wij dat elk bedreven kwaad op een dag moet worden teruggedraaid, dat wil zeggen dat dezelfde handelingen moeten worden verricht als vroeger. Inderdaad, dat is waar. Maar het is geen straf zoals je denkt. In feite, noch een Karma om verlost te worden, want als we de ervaringen beleven die ons leren moest hoe het is om in een of andere toestand te verkeren, dan gaat het om de les die we geleerd hebben.

 

We kunnen het leven in 3D vergelijken met een groot openluchttheater. Elke ziel die hier incarneert, heeft in elke incarnatie een ander karakter. Niets is echt in 3D. Daarom zeggen we dat alles slechts een illusie is. Als het bewustzijn zich uitbreidt zullen we het snel genoeg zeker weten.

 

Als het geen vergissing is, maar altijd geleerd wordt, beginnen we te begrijpen dat zelfs wanneer we in een vorig leven de slechterik waren, dat in feite een ervaring was van hoe het zou zijn om een dusdanig leven te leiden.

 

Dus, als ik in een vorig leven iemand vermoord heb, heb ik geen Karma gekregen zoals dat vroeger werd begrepen. Het was een les om te leren hoe het is om een moordenaar te zijn. Het is duidelijk dat mijn ziel na de ontlading de doorleefde ervaring erkent en dan het zielsplan maakt om te reïncarneren en de andere polariteit te ervaren, d.w.z. vermoord te worden.

 

Als je beide kanten van de medaille heb meegemaakt, is de les geleerd. Tegenwoordig, kan ons bewustzijn dit al begrijpen. Er is geen vergissing, het is leren. Maar na de ervaring weet het bewustzijn reeds dat het niet nodig is iemand te doden, want als het dat doet, zal het een losgeld moeten betalen, wat negatieve Karma genoemd wordt.

 

Het duidelijk begrijpen hoe de regels zijn in deze School van Dualiteit op een Derde Dimensie Planeet zal de impact of schok verminderen die velen zullen voelen wanneer kardinale gebeurtenissen spoedig de sluiers oplichten. De herinnering aan onze daden in wat wij als het kwaad beschouwen, is misschien helemaal niet prettig voor hen die niet begrepen hebben dat het allemaal een her-bekrachtiging is, zodat de geïncarneerde ziel fractal de lessen kan leren die in deze Aardse School worden onderwezen.

 

Dromen brengen ons bepaalde metaforen, die doen herinneren aan dergelijke daden en handelingen uit het verleden. Maar het is nog steeds niet genoeg. We moeten ervan ons bewust worden dat de handelingen die we verrichtten toen we in de toestand van bandiet waren, niet echt zijn, maar in feite een enscenering, want in 3D is niets echt.

 

De eerste les is altijd een nieuwe leerschool. Het is duidelijk dat het bewustzijn na deze eerste keer al weet dat het dergelijke daden niet moet herhalen, omdat het dan een Karma en een behoefte aan redding zal genereren. Dit is wat nu gebeurt met een groot deel van de mensheid. Zelfs als zij weten dat zij bepaalde daden niet mogen doen, doen zij ze toch. Dan volgen de uitvloeisels zoals wij die kennen.

 

Een bewustzijn dat klaar is om 5D te bereiken zal haar verleden herinneren. Het zal elk detail en elke les hebben onthouden. Het zZij zal begrijpen dat het geen fouten waren, maar dat het altijd in elke situatie een les was. Er zal geen spijt zijn en geen schuldgevoel. In plaats daarvan zal in zekere zin het een zekere trots op jezelf zijn, omdat je de prestatie en het optreden in elke incarnatie waardeert, zelfs in het geval waarin je de rol van het slechte element hebt gespeeld.

 

Voordat het bewustzijn zich al deze details begint te herinneren, is het noodzakelijk, dat ieder zich daarvan bewust wordt. Anders zullen velen bij het zien van al deze informatie in één keer in een shocktoestand geraken, al is het maar voor een beperkte tijd, maar lang genoeg om het goed te begrijpen.

 

Wanneer wij zeggen dat het bewustzijn zich verruimt, bedoelen wij ook dat het werkelijk zal herkennen wie en wat het is en ook alles meegemaakt in vorige levens. Het zal ook een moment zijn, om de beroemde zin te bewijzen: “Wij Zijn De Architecten Van Onszelf”.

 

Tenslotte naderen we nu snel het einde van het lesprogramma in deze Zielenschool. Het einde van een Cyclus wordt afgesloten, om een Nieuw Tijdperk te beginnen. Wij zullen een wereld van verzoening en beproevingen achter ons laten om een wereld van wedergeboorte binnen te gaan. De langverwachte Gouden Eeuw kondigt haar dageraad reeds aan. De aangekondigde Nieuwe Tijd, verschijnt eindelijk aan de horizon.

 

Dat moment is een van jubel en glorie, want het is ook de beloning voor hen die het verdiend hebben.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

 

How to down load the light