Tavistock Manipuleert het Verstand van de Mensheid

Dociele gemakkelijk te manipuleren onderdanen

Psychologische stoottroepen

Frequente Televisiekijkers komen in een tranceachtige staat van half bewustzijn

Narco-hypnose efficiënter als instrument van de overheid

 

De Grootste Massale Mind-Control Operatie in Wereldgeschiedenis

Het Tavistock Instituut werd in 1921 officieel opgericht door Luciferiaanse Jezuïtische agenten in dienst van het Vaticaans Rooms-katholieke één-wereld rijk. Het enige doel van Tavistock toen en nu is het bedenken van methoden van mind control om de massa’s sociaal te manipuleren tot onderdanigheid en uiteindelijk “slavernij”.

 

Dit onzichtbare agentschap heeft onbeperkte financiële middelen ter beschikking en werkt nauw samen met andere Jezuïetenagentschappen zoals de CIA, FBI, MI6, mediaconcerns, Hollywood en reclamebureaus om de uitvoering te verzekeren van culturele programma’s die de geest van de mens volledig afleiden en uiteindelijk verblinden.

 

Tavistock Manipuleert het Verstand van de Mensheid

De methode van hersenspoeling en sociale psychiatrie die de perceptie van het volk manipuleert om de samenleving te vormen.

 

Tavistock is volksvijand nummer één, duidelijk identificeerbaar als het Comité van 300 en zijn frontorganisaties, zoals het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken – Chatham House, de Club van Rome, de NAVO, de V.N., de Zwarte Adel, de CFR en al zijn gelieerde organisaties, de denktanks en onderzoeksinstituten gecontroleerd door Stanford en het Tavistock Instituut voor Menselijke Relaties en als laatste, maar zeker niet de minste, het militaire establishment. Het is zonder enige twijfel de Grootste Mass Mind-Control Operatie in de Wereldgeschiedenis.

 

Het Tavistock instituut is een onderzoekscentrum voor psychologische oorlogsvoering, opgericht in 1922. Een van de opdrachten was het ontwikkelen van manieren om de ideologieën van massa’s om mensen te beïnvloeden. In het bijzonder gaven ze ons de popgroep ‘The Beatles’, en vele andere populaire massa-muziek-artiesten, zoals de Rolling Stones, en culten zoals Rock and Roll, etc.

 

Onder de controle van het Comité van 300, het ultieme geheime genootschap dat bestaat uit een onaantastbare heersende klasse, waaronder de Koningin van het Verenigd Koninkrijk (Elizabeth II), de Koningin van Nederland (Koningin Beatrix, die, zoals we later zullen zien, is gefotografeerd terwijl zij bijeenkomsten bijwoonde van een ander ultrageheim genootschap, de Bilderberg Groep), de Koningin van Denemarken en de koninklijke families van Europa. Deze aristocraten besloten bij de dood van Koningin Victoria, de matriarch van de Venetiaanse Zwarte Welfen, dat, om wereldwijde controle te verkrijgen, het nodig zou zijn voor de aristocratische leden “in zaken te gaan” met de niet-aristocratische maar uiterst machtige leiders van het bedrijfsleven op wereldschaal, en zo werden de deuren naar de ultieme macht geopend naar wat de Koningin van Engeland graag “de gewone burgers” noemt.  Via hun illegale bankkartel bezitten zij de aandelen van de Federal Reserve, een particuliere onderneming met winstoogmerk die de grondwet van de VS schendt en de wortel is van het probleem.

 

Verder heeft dit instituut de strategie van “crisiscreatie” ontwikkeld om massaal bevolkingsgroepen te manipuleren, door het sponsoren van een aantal “gevoeligheids-” en “diversiteits-” programma’s, die zijn ontworpen om de individualiteit van een volk uit te wissen door hen “teamspelers” te maken.

 

Politieke correctheid, draait allemaal om het creëren van uniformiteit. Individualiteit is één van de grootste obstakels voor de ‘Nieuwe Wereld Orde’. Ze willen een publiek dat voorspelbaar is en geconditioneerd om te gehoorzamen zonder vragen te stellen.

 

Een andere ontdekking die ze deden, had te maken met stress. Onderzoekers ontdekten dat mensen onder gecontroleerde stress infantieler werden en sterk gekoesterde overtuigingen opgaven onder groepsdruk om zich te conformeren met de populaire opinie. Dat verklaart waarom de massamedia zo aandringen op seks, geweld en angst opwekkende boodschappen, via digitale video’s. Om de bevolking te veranderen in bange, onderdanige burgers.

 

Gemiddeld brengen mensen meer dan vier uur per dag door voor hun Tv-scherm, het equivalent van twee maanden per jaar, of negen jaar in een mensenleven, gehypnotiseerd door het Tv-scherm zonder zich bewust te zijn van de effecten. Zij hebben bijna geen contact meer met vrienden, buren, de gemeenschap en zelfs familie.

 

Het Tavistock Instituut was betrokken bij de Rock and Roll muziek beweging. Voormalig, MI6 agent John Coleman verklaarde dat Theodor Adorno de songteksten schreef voor de Beatles en andere Britse penetratie bands. in een poging om muziek te beïnvloeden en te besmetten.

 

Van het bescheiden begin in 1921, was in 1966 Tavistock klaar om een grote onomkeerbare culturele revolutie te ontketenen bekend als, massacultuur industrie, een revolutie die nog steeds niet is afgelopen.

 

Dr. Lewin van Tavistock promootte de theorie van de topologische psychologie, die tot op de dag van vandaag ‘s werelds meest geavanceerde methode van gedragsaanpassing is: d.w.z. hersenspoeling.

 

Dociele, gemakkelijk gemanipuleerde gedemoraliseerde onderdanen

Psychopaat Bertrand Russell (1872-1970) had verklaard dat er behoefte was aan een wereld bevolkt door “volgzame”, gemakkelijk te manipuleren en gedemoraliseerde onderdanen. Russell beschouwde de mensheid als iets boven het niveau van vee. Russell zei,

 

“De sociale psychologen van de toekomst zullen een aantal klassen schoolkinderen hebben op wie ze verschillende methoden zullen uitproberen om een onwrikbare overtuiging teweeg te brengen dat sneeuw zwart is.”

 

Bij het onderzoek naar dit algemene onderwerp is het verbazingwekkend hoe openlijk deze misdadigers waren en zijn met hun plannen.

 

In de periode voor de Tweede Wereldoorlog stuurde Roosevelt generaal William Donovan naar Londen voor indoctrinatie alvorens het Bureau voor Strategische Diensten (OSS) op te richten, de voorloper van de CIA. Het hele OSS programma, evenals de CIA, heeft altijd gewerkt volgens richtlijnen die door het Tavistock Instituut waren opgesteld. Tegen het einde van de oorlog nam het personeel van Tavistock de World Federatie of Mentale Gezondheid over. Andere medewerkers waren het Stanford Research Instituut, Rand, en het Instituut voor Sociale Relations.

 

Psychologische stoottroepen

Tegen het einde van de oorlog had de gecombineerde invloed van Tavistock en voormalige medewerkers van de Frankfurter Schule een kader gecreëerd van “psychologische stoottroepen” en “culturele strijders” die in de duizenden liepen. Vandaag de dag loopt dat netwerk in de miljoenen over de hele wereld. Sleutelpersonen worden in invloedrijke posities geplaatst, opdat een publiek-private overlapping in dit systeem overheerst

 

De voorloper van het Tavistock complex was de Cecil Rhodes Trust en zijn handlangers, die Britse elite supramisten en oorlogsstokers waren, vaak homoseksuelen, die samenwerkten met de Rothschilds, en later de Rockefellers.

 

Streng gecontroleerde massamedia worden gebruikt om “regressieve mentale toestanden teweeg te brengen, individuen te atomiseren en verhoogde labiliteit te produceren”, bekend als hersenspoeling. Met andere woorden, het creëren van passiviteit door vervreemding te stimuleren. Dit thema is schokkend alomtegenwoordig in de gepubliceerde werken van dit Crime Syndicaat. De Joodse supremacist Walter Lippmann (1889- 1974) identificeerde het doel in zijn boek “Publieke Opinie”:

 

Frequente Televisiekijkers komen in een tranceachtige staat van half bewustzijn

Al in de vroegste klinische studies van televisie was duidelijk dat kijkers na een relatief korte periode in een tranceachtige toestand van half bewustzijn geraakten, gekenmerkt door een gefixeerd staren. Hoe langer men keek, hoe meer uitgesproken het staren werd. In een dergelijke toestand van schemerig half bewustzijn, zijn zij ontvankelijk voor boodschappen, zowel in de programma’s zelf als door transmissie in de reclame. Op die manier worden mensen ook gehersenspoeld.

 

Fred Emery’s rapport uit 1975 over neurologische studies toonde aan dat herhaaldelijk televisiekijken “het centrale zenuwstelsel van de mens uitschakelt”.

 

“Televisie beoogt de synthese van radio en film … maar de gevolgen ervan zijn enorm en beloven de verarming van de esthetische materie te intensiveren, zo drastisch dat spoedig de dun versluierde identiteit van alle industriële cultuurproducten triomfantelijk in de openbaarheid kan komen, waarmee de Wagneriaanse droom van het Gesamtkunstwerk – de samensmelting van alle kunsten in één werk – door fusie in vervulling gaat.”

 

Lewin’s claim om beroemd te worden was groepsdenken, of groepsdynamica. Hij was de uitvinder van gevoeligheidstraining, of aanvalstraining. Met andere woorden, verzamel een groep mensen, wijs ze toe aan een groepsleider, identificeer de mensen met de sterkste wil in de groep en sla ze tot zwijgen of onderwerping door middel van ostracisme en schande. Valse schuldgevoelens zijn een belangrijke drijfveer voor deze plannen.

 

De sleutel tot een hersenspoelgroep is het creëren van een gecontroleerde omgeving waarin stress wordt geïntroduceerd om de geloofsstructuren van individuen te veranderen. Door groepsdruk van andere groepsleden wordt het individu “gekraakt” en ontstaat er een nieuwe persoonlijkheid met nieuwe waarden. De vernederende ervaring zorgt ervoor dat de persoon ontkent dat er enige verandering heeft plaatsgevonden. Op die manier wordt een individu gehersenspoeld zonder dat het slachtoffer weet wat er heeft plaatsgevonden.

 

Narco-hypnose efficiënter als instrument van de overheid

Het Internationaal Instituut voor Toegepaste Gedragswetenschappen, is een hersenspoelcentrum in kunstmatige stress training, waarbij deelnemers zich plots moeten verdedigen tegen gemene beschuldigingen.

 

Tavistock Instituut voor Sociale Engineering van de Massa, somt enkele van de maatschappelijke doelen op van de mega-campagne van dit misdaadsyndicaat:

 

 • Jeugd rebellie tegen ingebeelde maatschappelijke misstanden.
 • De generatiekloof, wat een veranderend paradigma impliceert.
 • Experimenteren met nieuwe familiestructuren. Interpersoonlijke relaties waarin homoseksualiteit, lesbianisme en transgenderisme werden “genormaliseerd” en “niet anders dan andere mensen aanvaardbaar op alle niveaus van de samenleving, twee lesbische moeders.”
 • De opkomst van de nep natuurbehoud/ecologie bewegingen en de vrouwen bevrijdingsbeweging.
 • Zwart bewustzijn, rassenvermenging, het doorbreken van taboes tegen gemengde huwelijken zoals verkondigd door antropoloog Margaret Meade en Gregory Bateson van Tavistock.
 • Op deze bijeenkomst werd besloten een agressief programma op te zetten om “gekleurde rassen” af te schilderen als superieur aan de blanken van de westerse beschaving. Uit dit forum kwamen Oprah Winfrey en een groot aantal zwarte personen die werden opgepikt en opgeleid voor hun rol om “gemengde rassen” af te schilderen als superieur aan blanken.
 • Een toename van interesse in oosterse religieuze en filosofische perspectieven.
 • Een hernieuwde belangstelling voor “fundamentalistisch” christendom en evangelisch zionisme.
 • Een toenemende belangstelling voor meditatie en andere spirituele disciplines. De Joods geïnspireerde “Kabbala” moest de christelijke cultuur verdringen en er werden speciale mensen uitgekozen om Kabbala te onderwijzen en te verspreiden. Vroege uitverkoren discipelen waren Shirley McLean, Rozanne Barr en later, Madonna en Demi Moore.
 • Het toenemende belang van “zelfrealisatie” processen.
 • Her-uitvinding van muziek, “hip-hop” en “rap,” door muzikanten als “Ice Cube.”
 • Een nieuwe taalvorm waarin Engels zo verminkt is dat het onverstaanbaar is. De voorkennis van George Orwell – ‘1984’ is hier.

 

Rockefeller belangen financierden ook de tegencultuur “revolutie” voor het Tavistock Instituut. Zo, financierden Rockefellers de radicaal-linkse Studenten voor een Democratische Samenleving om instabiliteit en pseudo-revolutie aan te wakkeren in de late zestiger jaren.

 

De kans op constructief sociale verandering ging verloren dankzij de steun van “Rocky Bucks.” Een zeer onthullende video uit 1979 is opgedoken van een reünie van pompeuze, opschepperige LSD pseudo-countercultuur promotors (waaronder Timothy Leary) en is nu voor iedereen te zien.

 

Aldous Huxley schreef aan George Orwell: “Binnen de volgende generatie geloof ik dat de leiders van de wereld zullen ontdekken dat conditionering van kinderen en Narco-hypnose efficiëntere regeringsinstrumenten zijn dan knuppels en gevangenissen, en dat de lust naar macht net zo volledig bevredigd kan worden door mensen te suggereren dat ze van hun slavernij houden als door ze te geselen tot gehoorzaamheid.”

 

Meer geavanceerde herhalingen zijn: ongebreidelde pornografie, normalisering van pedofilie, vervrouwelijking van mannen, hedonisme, satanisme, speculatieve moderne kunst waarvoor “deskundigen” nodig zijn, drugsmisbruik, het in een krankzinnige spiraal terechtkomen van identiteitspolitiek (het niet tolereren van intolerantie), het rekbare gebruik van de term “haat” voor sociale controledoeleinden, censuur en in het geheugen opslaan van materiaal dat niet past in het Tavistock-verhaal, versimpeling, idiocratie en technologisch veroorzaakte verkorte aandacht spanne, crisismanagementprogramma’s, en een eindeloze strategie van spanningen via Gladio-stijl-gebeurtenissen en in scène gezette misleidingen. Het prediken tegen de natiestaat als destructief te beschouwen voor de vooruitgang van de mensheid is het kernbeginsel van deze zwendel.

 

Wat zeer belangrijk is, dat op dit moment dit Tavistock Misdaad Syndicaat haar lippen likt voor sociaal en economische convulsies, zoals Covid-19 en cyberaanvallen op wereldschaal, gevolgd door depressies, als een verzachtende techniek voor grotere dingen die komen gaan, namelijk het creëren van massa’s mensen over de hele wereld welke hun “welzijn” ontvangers en plantage bewoners van de toekomst zullen worden.

 

Opmerking; Veel lezers klagen dat het verwijderen van de cabal te lang duurt en het resultaat al jaren geleden werd voorspeld, zonder vooruitgang. Dit is totaal ongegrond; de mensheid is  meer dan 500.000 jaar onderdrukt, op dit aantal jaren tellen twee jaar niet in het minst.

 

De strategie is de vijand, de Deep State, zichzelf te laten vernietigen en dat is al sinds 2012 in volle gang. Enorme resultaten zijn geboekt sinds januari 2021, toen de cabal octopus definitief werd verwijderd o.l.v. van President Trump en General Flynn.

 

Frequente FWC-lezers weten dat dit tuig in tientallen van miljoenen over de hele wereld is verspreid en in alle hoeken en gaten zit. Ze moeten allemaal voor goed worden opgeruimd, wat een gigantische taak is, waarmee elke dag vooruitgang wordt gescoord.

 

Kijk om je heen wat gebeurt, zodra de meute wakker wordt, het geldsysteem instort is de weg vrij voor onze opbouw met de invoering van o.a. QFS en Gesara. Geduld is een schone Zaak!

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Bekijk deze video De Tavistock Agenda

Bekijk ook deze zelf-verklarende video:

https://rumble.com/vzyycn-how-the-tavistock-institute-manipulates-popular-perception-in-order-to-shap.html