Overvloed en Voorspoed

  

Verstand en Verantwoordelijkheid weggegeven aan Corrupte Overheden

De taal van een ontwaakt bewustzijn wordt niet begrepen door slapende geesten die onder de collectieve MSM-hypnose leven. Er zijn geen onderwerpen of argumenten beschikbaar die kunnen samenwerken om iemand te doen ontwaken. Deze taal is alleen begrijpelijk voor ontwaakte zielen onder elkaar.

De mensheid heeft op grote schaal haar verstand en verantwoordelijkheid weggegeven aan corrupte overheden. Realiseer eens, de verstrekkende gevolgen van dit gedrag voor het menselijk bestaan. Als ons verstand en onze verantwoordelijkheid is weggegeven, is ook onze vrijheid verdwenen en in wezen ons leven.

 

Sinds de afkondiging van de Covid pandemie nu twee jaar geleden leven we in een gevaarlijke wereld. De satanisch Luciferianen en hun hoogbetaalde volgelingen zullen je niet snel laten gaan, ze hebben de hele wereld opgelicht met een nep pandemie, voor de

vervulling van hun Eugenetische agenda; t.w. 90% van de bevolking uitroeien.

 

De Deep State agenda heeft drie belangrijke aanvallen op het menselijk immuunsysteem ontworpen. Vaccinatie, PCR-testen en het dragen van maskers. Met alle drie introduceren ze nano-deeltjes in het gezonde systeem, die na verloop van tijd het immuunsysteem vernietigen.

 

De cabal haat de mensheid, omdat ze hen vrezen, ze kennen het ware vermogen van de mens, en dat is waarom ze alles op alles zetten ons te vernietigen. Door middel van giftige Covid injecties, giftige pillen, maffiose gezondheidszorg die genezing tegenwerkt, vergiftiging door gefluorideerd water, voorgekookt voedsel met schadelijke conserveringsmiddelen, frisdranken met schadelijke suikers, chemtrails die het milieu vernietigen, opleidingen gebaseerd op leugens, om slechts enkele feiten te vermelden.

 

Ze willen volgers, geen onafhankelijk denkers. Ze willen niet dat mensen iets in twijfel trekken, terwijl wij alles in twijfel zouden moeten trekken!

 

Ontwaking betekent verlicht zijn! Laat het licht niet alleen je kamer binnenkomen, maar in elke cel van je lichaam doordringen. Het proces is veel breder dan je je kunt voorstellen. Het is zo diepgaand dat het in feite het bewustzijn van ieder ontwaakt persoon zal veranderen. In feite is al heel veel veranderd! En het is deze verandering die de niet ontwaakten dwarszit.

 

Jullie geduld en standvastigheid in het licht zullen goed beloond worden met welkome veranderingen aan de horizon en vele, vele wonderbaarlijke veranderingen aan de verre horizon! Alle lichtwezens in dit universum moedigen jullie aan om steeds voorwaarts te gaan en steunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

 

Onze terugkerend Exterrestriale correspondent Vital Frosi geeft hieronder zijn visie over deze ontwikkelingen.

 

 

OVERVLOED EN VOORSPOED

 

Geliefden!

Aan het einde van de grote Cyclus van Verzoening en Beproevingen in een Wereld van Dualiteit, zal de mensheid op Aarde definitief een Nieuw Tijdperk binnengaan, waarin overvloed en voorspoed inderdaad voor iedereen, zonder onderscheid, beschikbaar zal zijn.

 

de bagage van de Zielsfractal altijd bedoeld was polariteiten te ervaren, is het natuurlijk dat elke incarnatie, een grote verscheidenheid aan nieuw leren van verschillende lessen vereiste. Dit was de hoofdlijn die de levensweg van een ieder en in elke incarnatie leidde. Soms in de ene polariteit, soms in de andere. Iedereen is rijk geweest in het ene bestaan en zeer ellendig in het andere.

 

Het goddelijke project voor Planeet Aarde gaat door op de ingeslagen weg, ongeacht of haar menselijke bewoners klaar zijn voor het nieuwe Tijdperk dat komt of niet. Zodra de frequentie van de Planeet stijgt tot de Dimensies van 5D en hoger, zal alles wat onder 5D trilt hier niet langer kunnen voortbestaan.

 

Het is genoeg, te begrijpen wat frequentie afstemming is. Net zoals een radiostation alleen kan worden afgestemd op de juiste frequentie, kunnen de zielen op Aarde alleen op deze Planeet geaccepteerd worden als zij op dezelfde afstemming/frequentie staan als vereist is. Er is geen andere mogelijkheid.

 

Maar vandaag gaan we het niet hebben over de nieuwe aarde. We gaan het hebben over iets dat nu al gebeurt en vanaf nu heel interessant zal worden. We praten over overvloed en voorspoed.

 

Ook al is de Planeet nog niet geheel in de Nieuwe Tijd, omdat dit proces ongeveer drie eeuwen duurt, weten wij dat wij ons in de laatste dagen ervan bevinden en ook in de belangrijkste gebeurtenissen van deze Overgang.

 

Alle systemen die de mensheid kent en ook die voor hen verborgen waren, beginnen uiteen te vallen. Niets zal een schaduw zijn van wat het eerder was. Nieuwe Systemen beginnen al te functioneren, en beetje bij beetje zal de verandering totaal zijn, want er is geen vergelijking die kan worden begrepen met geesten die nog in de 3D-wereld zijn.

 

Het belangrijkste voor nu is dat tenminste de geïncarneerde zielen erop vertrouwen en weten dat alles ten goede komt.

 

De langverwachte tijd is eindelijk aangebroken. We hebben hier al eerder gezegd dat dit de laatste incarnatie van dualiteit is. Daarom zullen degenen zonder de minimumfrequentie voor de Nieuwe 5D-Aarde vertrekken, ze kunnen hier niet langer reïncarneren.

 

Zie je nu hoe belangrijk dit moment is! Je mag deze laatste kans niet verspillen! Met de verschuiving van de Tijdlijn van de Aarde in 2010, laat de Overgang de zwaarste gebeurtenissen, die als Armageddon worden geclassificeerd, achter zich, en zal de Overgang zo soepel mogelijk verlopen. Dat is de reden waarom het grootste deel van de mensheid niet eens beseft wat nu werkelijk gebeurt.

 

Het bredere bewustzijn neemt de huidige beweging en de ongelooflijke veranderingen reeds waar. En zij zullen doorgaan tot aan hun conclusie, ongeacht hoeveel inkarnaten het geloven of niet. Ongeacht het aantal dat de beweging maakt samen met de veranderingen die zich voltrekken.

 

Verzet tegen de stroom van veranderingen te volgen, zal alleen maar schade brengen aan degenen die zich verzetten. Niets zal het deel van de mensheid beïnvloeden dat besluit op te stijgen samen met Gaia. Dit is het besluit van de Schepper.

 

De reset van Oude Systemen en die van de Nieuwe Systemen geschikt voor de 5D-Aarde, is reeds rond 2016 begonnen en wordt binnen een paar jaar afgerond. Volgens de huidige aanwijzingen zal het niet langer zijn dan 2030, maar ik durf met name te zeggen dat het eerder gereed zal zijn, misschien al in 2025 of 2026.

 

Maar tijd doet er niet toe, want wat telt is dat alles nu op haar climax afstevent. Niets en niemand kan stoppen wat komt. En de schijnbare chaos die echt lijkt, is in feite de re-accommodatie en aanpassing die nodig is voor de veranderingen die aan de gang zijn.

 

Onder deze veranderingen is er één die bij de meeste mensen grote belangstelling wekt: Het financiële systeem. De ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan, waren voornamelijk in verband met overvloed en schaarste. En dit heeft diepe trauma’s achtergelaten in elk menselijk bewustzijn.

 

Angst en gebrek zijn herinneringen die nog niet geheeld zijn. Maar zoals we al eerder zeiden, nu zal alles eindigen omdat nu de tijd Transitoir is.

 

Het oude financiële systeem was geschikt om de polariteiten tussen overvloed en schaarste te ervaren. Zij die geleerd hebben, zullen nu een nieuw tijdperk beleven, dat wil zeggen, het Gouden Tijdperk. Het QFS (Quantum Financieel Systeem) is al van kracht. Het vervangt langzaam het bekende oude systeem. Daarom zien de meeste mensen die op een grote impact in deze sector wachten, niets.

 

Er zal een dag komen waarop zal worden aangekondigd dat niets meer zal gelden van wat er voordien was. Maar dat is geen reden tot bezorgdheid, want het Quantum Systeem, weet alles van ieder mens opgeslagen. Het heeft alles geregistreerd sinds 1950. Elke financiële transactie, elk wettige en onwettige zakendeal, de inkomsten van elk individu en hun herkomst, zelfs elke gedachte van elk individu, is geregistreerd.

 

En dit zal bepalen wat eigenlijk wel of niet toebehoort aan elk menselijk wezen. In de uiteindelijke ruil van het financiële systeem zal niemand houden wat hem niet rechtmatig toebehoort. En allen die gewerkt en uitgebuit zijn, zullen terugontvangen wat hen toekomt.

 

De Aarde heeft een vrouwelijk bewustzijn, daarom heet het moeder Aarde. En door die aard, zal geen kind van Gaia mogen lijden onder het gebrek aan enig waardige manier van overleven.

 

En dat zal binnenkort de algemene norm zijn. Maar je moet begrijpen dat een moeder haar kind niet iets aanbiedt dat hem zal schaden. Op het ogenblik dat zij een werktuig, een kans, een vrijheid of iets anders ontvangt, weet de moeder het, en zal zij dus niet riskeren iets te geven dat een van haar kinderen zou kunnen schaden.

 

Overvloed is reeds beschikbaar voor hen die bereid zijn er goed gebruik van te maken. Het zal een geleidelijke verdeling worden, volgens en op het juiste moment voor elkeen.

 

Er zullen prioriteiten zijn, maar niets dat geen voordelen oplevert. Wie nog niet weet hoe hij een werktuig moet gebruiken, mag er geen toegang toe hebben, omdat hij het risico loopt zichzelf te verwonden. Dit zijn de criteria die vanaf nu worden gehanteerd.

 

De frequentie die gunstig is om overvloed te ontvangen zal in feite gebaseerd zijn op de verantwoordelijkheid van elkeen; betreffende de intenties van hoe een ieder die middelen zal gebruiken en voor welke doeleinden die middelen zullen worden gebruikt.

 

Onthoud ook dat competitie, verlangen naar macht, overdreven ijdelheid, trots en verslavingen 3D-trillingen zijn, en niet de frequentie is zich af te stemmen op overvloed. Samenwerking zal echter een belangrijke sleutel zijn die het nieuwe systeem op gang zal brengen.

 

Prosperiteit zal een frequentie zijn die afgestemd is op overvloed, en zal alle initiatieven tot bloei brengen van hen die reeds in het hogere bewustzijn vibreren. Daarom zal in de nabije toekomst de hele mensheid op Aarde op één lijn zitten en in overvloed en voorspoed leven. Voorlopig weten we al dat er veel aan de gang is. Het Nieuwe Systeem neemt het langzaam over en vervangt het Oude cabal Systeem.

 

Aangezien deze gebeurtenis niet op één ogenblik zal plaatsvinden, maar veeleer beetje bij beetje, stel ik voor dat ieder van u vanaf vandaag diep bij zichzelf te rade gaat. Kijk of je inderdaad oneindige overvloed waardig bent. Wat zou je doen met de onbeperkte middelen die je uiteindelijk zullen worden aangeboden. Je bewustzijn moet zuiver zijn en vrij van elk egoïstisch belang. Vrij van individuele ambities.

 

Onvoorwaardelijke liefde; plannen die samenwerking, collectiviteit, zorg voor natuur, dieren, land en water inhouden, tellen ook mee; echte solidariteit, zonder persoonlijke belangen; het helpen van humanitaire projecten; het werk in leiding, genezing en verlichting; activiteiten gericht op het herstel van het milieu; kortom, al het denken dat het collectief als geheel betreft, zonder voorkeuren of onderscheid, dit alles zal in uw voordeel tellen, zodat u tot de prioriteiten behoort om de overvloed te ontvangen die u verdient.

 

Maar zelfs als u niet in een van de bovenstaande citaten past, raak dan niet gefrustreerd, want wat u ook doet of niet doet, te zijner tijd zullen alle rechtvaardigen ontvangen wat hen toekomt. Vraag me niet: “verdien ik het? Vraag het aan je geweten. Alleen je geweten kan antwoorden.

 

Christus liet een hint achter toen hij zei:

“Help uzelf en Ik zal u helpen”.

Dus, alles hangt van jezelf af. Verdien het.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting! Namaste!

 

Kijk om je heen wat gebeurt, zodra de meute wakker wordt, het geldsysteem instort is de weg vrij voor onze opbouw met de invoering van o.a. QFS en Gesara. Geduld is een schone Zaak!

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Volgend belangrijke gebeurtenissen, belangrijk Plejadisch nieuws voor de mensheid

 

Belangrijk bericht – De Weegschaal van je geweten