Massale ontwaking brengt de grote ommekeer

Het Gouden QFS Tijdperk

Alles op een lijn

Galactische Federatie van het Licht

Bereid je voor op wat komen gaat

 

Hulp van buitenaardse civilisaties

Onze nieuwe 5D-wereld is gebaseerd op dankbaarheid, vreugde en steun aan anderen. Voor velen voelt het alsof er niets verandert, de corrupte puppets hebben nog steeds de leiding en controleren wereldwijd gebeurtenissen, dit is de indruk omdat niet alles wordt gezien dat gaande is.

 

Elke dag verzette zich nieuwe groepen tegen de Wereldorde die dicteert hoe we ons leven moeten leiden. Er is veel bereikt, maar bewust weinig over gepubliceerd. Hier volgt een korte samenvatting van de vooruitgang op verschillende fronten.

 

Velen zullen het niet willen geloven, omdat de mensheid opzettelijk dom is gehouden. Maar, andere buitenaardse civilisaties lopen minstens vele duizend jaren voorop in kennis en technologie nu bij ons bekend. Als het ongeloofwaardig klinkt, beschouw het als feit.

 

Planeet Aarde is volledig afgegrendeld door onze buitenaardse broeders en zusters, met hun grote armada van, vooralsnog, onzichtbare ruimteschepen. Geen enkel schepsel kan zonder toestemming aan Aardse sferen ontsnappen. Zij die naar Mars wilden vluchten, zijn teruggestuurd. Alle bases op Maan en Mars zijn in handen van de Galactische Federatie en ontoegankelijk voor Deep State Cabal Elites.

 

In januari 2021, werd Octopus het Hoofd van de Global criminele cabal piramide op Aarde uitgeschakeld, dat was gevestigd in Zwitserland onder het Meer van Genève.

 

Inmiddels, zijn alle ondergrondse Dumps vernietigd. Er zijn geen schuilplaatsen meer op of onder het aardoppervlak. Massa-arrestaties van marionetten zijn in volle gang.

 

Velen, beginnen te beseffen dat de fake COVID pandemie gebaseerd is op leugens en bedrog. Nadat zij de essentie van God hebben begrepen en erop vertrouwen, dat is de belangrijke vonk welke de bevolking zal ontvlammen.

 

De mensheid is inmiddels moe en uitgeput van de vele leugens en bangmakerijen uitgestrooid door overheden en mainstream media verslaggevingen.

 

Planeet Aarde is in haar transformatieproces van 3D naar 5D. Veel cabal hoofdrolspelers zijn inmiddels uitgeschakeld en geëxecuteerd, anderen beseffen dat hun tijd op is en zichzelf niet meer kunnen redden.

 

Veel marionetten op lager niveaus proberen nog de leiding te behouden, wat niet meer zal lukken. Het plan was 90% van de bevolking te doden en de rest in speciale werkkampen in te sluiten.

 

De Deep State Agenda 2030 is gefaald; de alliantie gaat overal op de wereld verder met de opruiming van cellen en het redden van gevangen gehouden vrouwen en kinderen, in het bijzonder in de Ukraine.

 

Het Quantum Financieel Systeem, vrije energie, het nieuw internet, enz. zijn reeds operationeel en kunnen in gebruik worden genomen, zodra het signaal hiertoe wordt gegeven.

 

Vertrouw, op de goede afloop; het Licht en Liefde voor elkaar om begeleidt de overgang naar de Nieuwe 5-D Wereld, om dit te versoepelen en te versnellen. Alleen de echt wakkeren zullen in staat zijn deze overgang te volbrengen, de rest van de bevolking zal worden overgebracht naar andere 3D-planeten in het Universum.

 

Elke bij de COVID pandemie volkerenmoord betrokken medeplichtige van hoog tot laag, wordt gearresteerd en ter dood veroordeeld. Inclusief degenen die de gifspuiten hanteerden.

 

Massale ontwaking brengt de grote ommekeer

De aardfrequentie wordt stap voor stap verhoogd tot ca 40 Hz, om de wakkeren onder ons voor te bereiden op de 5D-wereld. Buitenaardsen criminele Anunnaki, Draco’s en Grays kunnen niet op deze hogere frequentie op Aarde voortleven en zijn automatisch uitgeschakeld.

 

De cabal is verslagen, de aandacht is nu gericht op lagere marionetten die nog niet beseffen dat ze hebben verloren en hun leiders reeds zijn uitgeschakeld. Niets staat meer in de weg onze planeet te zuiveren en te transformeren in 5D.

 

Als niet wordt gestreden voor de eigen vrijheid, krijgt vrijheid geen waarde. Het is voor dit moment genoeg, te begrijpen wat frequentie afstemming is. Nl. net zoals voor een radiostation alleen kan worden afgestemd op de juiste frequentie, kunnen de zielen op Aarde alleen op deze Planeet worden geaccepteerd als zij op vereiste frequentie zijn aangepast.

 

Planeet Aarde is nog niet geheel in de Nieuwe Tijd, de voltooiing van de overgang beloopt nog enkele jaren. Alle systemen die de mensheid kent en ook die voor hen verborgen waren, zijn uitgeschakeld. Niets zal zelfs nog een schaduw zijn van wat het voorheen is geweest.

 

De Nieuwe Systemen beginnen nu te functioneren, en beetje bij beetje zal de verandering totaal zijn, er is voor 3D-geesten geen vergelijking mogelijk om te begrijpen wat dit allemaal inhoudt. Het belangrijkste is dat alle geïncarneerde zielen erop kunnen vertrouwen dat alles zich ten goede keert.

 

De langverwachte ommekeer  is begonnen. Degenen, zonder de vereiste frequentie aanpassing voor de Nieuwe 5D-Aarde zullen vertrekken, ze kunnen hier niet langer reïncarneren.

 

De reset van Oude Systemen in die van de Nieuwe Systemen geschikt voor de 5D-Aarde, begon reeds rond 2016 en wordt nu binnen een paar jaar afgerond. Volgens de huidige aanwijzingen zal het niet langer duren dan tot 2030, maar met name kan gesteld worden dat de voltooiing eerder zal zijn, mogelijk al in 2025 of 2026.

 

Het Gouden QFS Tijdperk

Onder deze veranderingen is één die bij de meeste mensen grote belangstelling wekt: Het financiële systeem. De ervaringen tot nu toe bestaan voornamelijk uit overvloed en schaarste. Het welk diepe trauma’s heeft achtergelaten in elk menselijk bewustzijn.

 

Het oude financiële systeem was geschikt om de polariteiten tussen overvloed en schaarste te ervaren. Zij die geleerd hebben, zullen nu een nieuw tijdperk beleven, het Gouden Tijdperk. Het nieuwe QFS – Quantum Financieel Systeem – functioneert reeds. Het vervangt langzaam het bekende oude cabal-systeem. Daarom zien mensen die op een grote impact in deze sector rekenen, niets.

 

Er zal een dag komen waarop wordt aangekondigd dat niets meer zal gelden van wat er voordien was. Maar dat is geen reden tot bezorgdheid, want het Quantum Systeem, heeft alles van elk mens opgeslagen in het geheugen. Alles is sinds 1950 geregistreerd. Elke financiële transactie, elk wettige en onwettige zakendeal; de inkomsten van elk individu en de herkomst ervan; zelfs elke individuele gedachte; is geregistreerd.

 

En dit zal bepalen wat eigenlijk wel of niet toebehoort aan een ieder. In de uiteindelijke overgang naar het nieuwe financiële systeem zal niemand behouden wat hem niet rechtmatig toebehoort. En allen die gewerkt en uitgebuit zijn, zullen terugontvangen wat hen toekomt.

 

Alles op een lijn

Prosperiteit is een frequentie afgestemd op overvloed, en zal alle initiatieven van hen die reeds in het hogere bewustzijn vibreren tot bloei brengen. Daardoor komt, in de nabije toekomst, de hele mensheid op Aarde op één lijn met elkaar om in overvloed en voorspoed te leven. Het Nieuwe Systeem neemt het langzaam over en vervangt zo het Oude cabal Systeem.

 

Omdat deze gebeurtenis niet allemaal tegelijk op één moment zullen plaatsvinden, maar veeleer beetje bij beetje, wordt een ieder geadviseerd bij zichzelf diep te rade te gaan. Om te weten of je inderdaad in aanmerking komt voor oneindige overvloed. Bij voorbeeld: Wat zou je doen met de onbeperkte middelen die je uiteindelijk worden aangeboden. Je bewustzijn moet zuiver zijn en vrij van elk egoïstisch belang. En, vrij van individuele ambities.

 

Alles moet dus zeer zorgvuldig en precies worden uitgevoerd. Maar, in ieder geval is nu geen gevaar meer dat ontploffingen gebeuren. Dit gevaar is voorbij. Het moment van actie op het aardoppervlak is nu aangebroken. T.w. massaal worden arrestaties verricht om de waarheid voor iedereen naar buiten brengen. Maar deze missie is niet van ons, deze missie behoort toe aan hen die dit proces leiden.

 

Planeet Aarde staat in het hele Universum bekend om zijn schoonheid, om alles wat door Vader/Moeder God werd geschapen. We hebben geleerd de schoonheden te bewonderen die deze planeet ons toont en we geven toe dat ze immens zijn. Het heeft geen zin, hierover commentaar te leveren, behalve wat betreft de woestijnen, waar geen schoonheid is; maar zelfs woestijnen zijn het waard om gewaardeerd te worden. Want zij vormen zeer interessante tafrelen, bergen en lagen, die ons veel doen denken aan planeten die wij kennen. Dus elke planeet, die in het heelal bestaat, heeft zijn eigen schoonheden en met de tijd wordt geleerd ze te bewonderen.

 

Galactische Federatie van het Licht

Als lid van de Galactische Federatie van het Licht, zullen jullie andere planeten mogen bezoeken, en andere beschavingen leren kennen. Maar alles binnen een zeer goed geplande tijdsindeling en voorbereiding. Niemand komt gewoon op een planeet omdat ze op reis zijn. Dit alles moet volgens plan plaatsvinden, met toestemming van de ontvangers, om verrassingen te vermijden. Elke planeet controleert zeer zorgvuldig haar luchtruim. Want degenen, zoals Anunnaki die al lang op Aarde zijn, proberen altijd ergens in te breken. Dat is hun levensgewoonte. Daarop is de verdediging van elke planeet voorbereid.

 

Gezamenlijk, zullen wij een grote Alliantie vormen, een alliantie van grote liefde, en vooruitgang, vooral op technologisch gebied waarin buitenaardse vele malen verder zijn dan wij hier op Aarde; o.a. technologieën voor het schoonmaken van onze planeet; goed beseft, kun jullie duizenden jaren leven, omdat jullie lichamen niet langer zullen aftakelen.

 

Teneinde dit te laten gebeuren moeten jullie klaar zijn voor nieuwe hogere energieën. Dus, houd de vibraties hoog. Droom van deze nieuwe wereld, want die is echt. Zeer binnenkort zal het niet langer een droom zijn, het zal de realiteit worden voor allen die hiervan deel willen uitmaken.

 

Veel mensen zullen verbijsterend zijn als ze ontdekken dat ze niet de enige in het Universum zijn. De verscheidenheid die tussen ons bestaat is voor buitenaardse verbazingwekkend.

 

Van de Pleiadiani kant  is de ontmoeting met ons ook beangstigend, omdat ze niet weten hoe wordt gereageerd op hun komst. Bedenk, dat wij zijn voortgekomen uit universele rassenvermenging. Ze zullen zich inspannen om met ieder van ons die hen respecteert, persoonlijk kennis te maken.

 

Ze zijn gekomen omdat wij hulp hebben gevraagd om onze vrijheid te verkrijgen. Spoedig zijn ze hier om ons verder te helpen. Zij willen ons verwelkomen met een feest. De ontknoping kan op elk moment beginnen. En wel, op het moment waarop dit het minst wordt verwacht, zullen ze hier zijn.

 

Denk niet wat jullie geleerd hebben uit films en verhalen, dat wij indringers zijn, om jullie planeet te vernietigen. We zijn niet naïef, we weten wat we van jullie kunnen verwachten.

 

Als iedereen weet dat we bestaan en dat we hier al lang zijn, ja dan, kunnen we overal verschijnen; jullie meenemen op onze ruimteschepen. Velen van jullie zullen in de rij staan om onze ruimteschepen te bezoeken. Maar dit zal een tijdje duren. Totdat al deze nieuwe kennis door jullie is verwerkt.

 

Spoedig, zeer spoedig; zullen we bij jullie zijn. Onszelf aan jullie fysiek presenteren is een eer voor ons, het is een moment van grote vreugde, omdat we ons bewust zijn van de vriendelijke harten die we op deze planeet hebben gecreëerd. Daar zal tijd voor nodig zijn, er is geen haast, we hebben geen datum om te vertrekken, we zullen hier nog een lange tijd blijven.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor het licht dat planeet Aarde bereikt. Jullie bewustzijn opent zich, de meeste blokkades zijn reeds gevallen. Dus vraag ons van uit het hart: “Pleiadeanen Broeders en Zusters, maak contact met mij!” En wees gerust, dat we het zullen doen.

 

Ter toelichting: het aardse bevrijdingsproces is reeds zo ver gevorderd dat terugkeer naar het oude niet meer mogelijk is. Alles is in het werk gesteld de ommekeer definitief te bezegelen. Heb geduld en vertrouwen, ondersteun dit proces met positieve gedachten.

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Bekijk deze video met details van de ontmoeting.

Bereid je voor op wat komen gaat – Alleen zij die opstijgen voelen deze symptomen