Bewustzijn Vergroting

 

Weinigen exploiteren velen

Het werkelijke doel van elke overheid is, altijd en overal, enkelen in staat te stellen de velen te exploiteren. Het geldsysteem is een slimme manier dit te bereiken. De moderne wereld van industrie, handel en investeringen, werkt op win-win-software. Alleen de overheid met haar veldslagen, oorlogen, belastingtarieven, en ‘niet doen’ bevelen, en verboden, blijft opereren op prehistorische programmering. Ze plukken de bevolking kaal waar ze maar kunnen.

 

De centrale banken doen hierin mee, met in wezen zichzelf versterkende balansterugkoppeling: T.w.; Overheids- en FED/ECB-obligaties zijn het onderpand voor de dollar en euro-schulden, deze obligaties zijn toekomstige dollar en euro geldstromen. Welke gegarandeerd worden door beloftes van meer dollars en euro’s!

 

Naarmate meer geld wordt afgedrukt, daalt onvermijdelijk de waarde. Als reactie drukken ze nog meer ervan. Gebruikmakend van zwakke excuses om de steeds hoger wordende consumptieprijzen te verklaren; geven ze de schuld aan van alles, behalve aan zichzelf. De klassieke zondebokken zijn, geopolitieke veranderingen t.w. de groei van opkomende markten die hogere prijzen veroorzaken. Weinigen nemen de moeite te vragen hoe deze gebeurtenissen de consumptieprijzen daadwerkelijk beïnvloeden, om te weten dat het veroorzaakt wordt door de invloed van de alsmaar zwellende geldhoeveelheid.

 

Het permanent, bijna-zero rentetarief maakt het geldsysteem nog kwetsbaarder. Centrale banken gokken met het vertrouwen van de spaarders. Ze drukken en kopen hun eigen obligaties in steeds sneller tempo op, zoals nog niet eerder is vertoond in de geldgeschiedenis.

 

Nul procent rente ondermijnt het vertrouwen in het monetaire systeem. Het sterkste argument voor Centrale banken om spaarders in het systeem te houden, is een positief reële rente te handhaven. Positieve rente stimuleert mensen geld te sparen. Met nul procent rente, en geen kans op positieve rentetarieven in de toekomst, bestaat geen enkele prikkel tot sparen.

 

Als planeet Aarde een ander Matrix-systeem invoert, gebaseerd op vier hoofdfactoren: Milieu, Gezondheid, Voedsel en Geluk, zullen veel meer banen worden gecreëerd om onze wereld op natuurlijke wijze te herstellen en te verbeteren.

 

Als mensen wakker worden en beseffen dat het doel van het leven anders is dan de toegepaste overheidsbeleidsmaatregelen, zoals bv. o.a. belastingverhogingen, wordt begrepen dat deze maatregelen nooit enig positief effect hebben en kunnen opleveren!

 

Wees blij met je gezond leven, vergeet de corrupte regering want die wordt verwijderd. Sommigen zeggen dat geld geluk kan kopen, maar geld kan alleen materiele zaken kopen.

 

Echte rijkdom komt van echt geld door echte dingen te maken en echte diensten te leveren, welke het tegenovergestelde zijn van schulden. Dat behoeft geen verdere uitleg.

 

Iedereen, accepteert een gouden munt zoals die is. Zonder achtergrondverhaal of balansoverzicht. Zo werkt echt geld: het sluit transacties af. Je accepteert betaling en de rekening is vereffend.

 

De Deep State die ons op slimme wijze manipuleert en slaaf heeft gemaakt, geeft steeds minder om het feit of we wel of niet hun zorgvuldig gecultiveerde 5-zintuigen 3D nep-werkelijkheid accepteren, dat illusie biedt in dit wereldtheater.

 

De slavendrijvers geven steeds minder om het feit dat het publiek in dit theater van illusie, de gaten ontdekt in het uit elkaar vallend landschap dat ooit als echt werd beschouwd.

 

Het kaartenhuis achter de schermen brokkelt af. Daardoor zien meer en meer van ons de touwtjes welke de marionetten poppen dirigeren, t.w. de zogenaamd gekozen politici: ze nemen waar hoe de poppenspelers aan de touwtjes trekken, deze zijn niet langer meer in de schaduw verborgen zoals voorheen.

 

Onze wederkerende Exterrestriale correspondent Vital Frosi geeft hieronder zijn visie over deze ontwikkelingen.

 

 

WE MOETEN ONS BEWUSTZIJN VERGROTEN 

Geliefden!

Alles wat tot ons komt in de juiste tijd en het juiste moment, is een Kosmisch Intelligentie die de leiding heeft over alle bewegingen in het oneindig Universum. Van een wolk in onze atmosfeer tot de beweging van een heel Melkwegstelsel, is een perfecte organisatie, die permanent ordent en harmoniseert. Anders zouden miljarden planeten en sterren hun banen niet kunnen volgen zonder met elkaar in botsing te komen.

 

Wij kunnen nog niet beseffen dat de mens zo’n klein wezen is zodat hij niet van belang is binnen de oneindigheid van de goddelijke schepping. In feite is in eerdere teksten al geschreven dat het menselijk lichaam een mini-heelal is. Onze oorsprong is in de Bron, het is een goddelijk Zaadatoom. Wij zijn dus ook atomair. Maar bovenal, zijn wij het bewustzijn.

 

Zelfs in deze fractal (minuscuul deel) is het een zeer beperkt bewustzijn dat planeet Aarde bewoont, al hebben wij nog zo’n groot belang maar toch kunnen we ons dit niet voorstellen. Wij zijn hier om te helpen bij de ontwikkeling, niet alleen voor planeet Aarde en haar mensheid, maar ook voor het hele Melkwegstelsel.

 

Het menselijk bewustzijn dat oprijst, bevordert een geleidelijke en relatieve beweging in dit hele kwadrant van het Universum. Vaak horen we iemand zeggen dat hij de wereld zou willen veranderen. Het is duidelijk dat die wereld planeet Aarde zou moeten zijn. Weinigen weten niet dat dit ook mogelijk is, en dat het veel gemakkelijker is dan wij ons kunnen voorstellen.

 

Het verschil is dat sommigen begrijpen; om de wereld te veranderen, het voldoende is zichzelf te veranderen. Anderen willen echter dat de wereld verandert, maar doen zelf geen moeite ervoor. Het is hier dat wij enkele belangrijke aspecten zullen verduidelijken in deze tijd van Overgang.

 

Je bent niet toevallig geïncarneerd op dit moment. Jullie hebben je vele millennia voorbereid om nu hier te zijn, als deel van de Overgang van de Aarde en van de ascensie van een deel van de mensheid. Je bent hier om je eigen opstijging te maken. Je zult spoedig een Opgestegen Meester worden, net zoals alle eerder Opgestegen Meesters voor jou.

 

Maar je moet het weten en vooral geloven! Je bent veel meer dan je denkt dat je bent. Was je vroeger in feite een fractal (breukdeel) van je eigen bewustzijn, nu neemt dat bewustzijn snel toe en nemen nieuwe versies van jezelf dit materiële lichaam over. Je wordt elke dag, een nieuwe jij.

 

Als je bewustzijn stijgt, levert het universum je nieuwe pakketten wijsheid en nieuwe taken. Zie hoe bepaalde informatie, tot voor kort niet werd begrepen. Merk op hoe ze nu al een betekenis hebben en gemakkelijk begrepen worden. En morgen zul je anders zijn dan je vandaag bent. Alles versnelt in hetzelfde tempo evenals de overgang van de aarde.

 

Je moet onthouden dat je geen informatie krijgt als je er niet klaar bent om die te begrijpen. Het universum verspilt geen tijd. Het maakt nooit fouten. Het leidt nooit in de verkeerde richting. Het weet precies wat je zielsplan was voor deze huidige incarnatie.

 

Verder bestaat een Quantum Systeem, dat elke ademhaling van elk mens op Aarde registreert. Hoe zouden fouten kunnen worden gemaakt in de aflevering van pakketten, met zulke geavanceerde technologieën, tot nu toe buiten onze kennisbegrip? Er is zeker geen kans daarop.

 

Maar de boodschap van vandaag wil zeggen dat je waakzaam moet zijn. De boodschappers van de Nieuwe Tijd verspreiden informatie en taken onder allen die er klaar voor zijn. Dus moet je de oude concepten en de oude overtuigingen die voorheen je bewustzijn vormden, verwijderen. Men moet de oude nutteloze bagage van nu af aan achterlaten. Wie overladen is met dergelijke gadgets, zal geen plaats hebben voor nieuwe pakketten, die nu evenwichtig worden verdeeld, door de Wetten die het Universum regeren.

 

Niemand krijgt nieuwe informatie als hij daarvoor niet gereed is om ze te ontvangen, te begrijpen en door te geven. De valse verspreiders zullen ernstige moeilijkheden hebben hun posities te behouden, omdat geëxpandeerde gewetens in staat zijn het echte van het illusoire te onderscheiden. Verruimde gewetens kunnen niet langer worden bedrogen.

 

De nieuwe informatie wordt alleen begrepen door degenen die in staat zijn ze te begrijpen. En dit zal beslissend zijn, want zij die er klaar voor zijn, kunnen niet wachten op hen die de veranderingen in zichzelf niet willen doorvoeren. De tijd dringt! Let op de feiten. Let op de informatie. Let op je vermogen om het te begrijpen. En bovenal, let op zinnebeelden.

 

Nu is het Tijdperk van de Materiële Mens geëindigd. We gaan een nieuwe tijd beleven: het tijdperk van de Spirituele Mens. Allen die opstijgen, zullen begrijpen dat wij niet slechts een lichaam zijn. Zij zullen begrijpen dat ze een bewustzijn in expansie zijn. Een bewustzijn dat niets meer is dan een fractie van een ander groter bewustzijn, en dat beetje bij beetje zal integreren met hogere versies.

 

We komen thuis. Niet een thuis op een bepaalde plaats in het heelal, maar ons thuis in ons eigen bewustzijn. We zullen hier meer van begrijpen als we dit gefragmenteerde bewustzijn, in dit materie bezield lichaam verder uitbreiden. We gaan ons heel intensief en heel snel bewust worden van wie we werkelijk zijn. De sluiers lichten zich op. Een nieuw scenario zal zich aandienen en zal eindelijk de Nieuwe Aarde tonen waar zo lang naar is uitgekeken!

 

We mogen dit detail niet vergeten; niets zal iemand bereiken als hij/zij niet over een minimum aan bewustzijn beschikt om de boodschappen te begrijpen die worden toegezonden, want de Universele Wetten zijn volmaakt en verspillen geen enkel woord; geen enkel pakket. Ze missen gewoon geen enkel adres.

 

Sta klaar! Wees oplettend! Houd je plek up-to-date.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

Bereid je voor op wat komen gaat