Symptoom van de frequentieverschuiving

Geïnsinueerde Anunnaki waanideeën

Gemanipuleerd in ‘Geloofssystemen’

Kennis uit het verleden

 

De overgang van 3D naar de 5D wereld

De Duistere Anunnaki Krachten, die honderdduizenden jaren onbeperkte vrijheid hebben gehad op het oppervlak van planeet Aarde, staan nu tegenover de Lichtkrachten, Digitale Soldaten en Patriotten, die dankzij grote inspanning, vooruitgang boeken om deze negatieve krachten zo snel mogelijk van planeet Aarde te verwijderen.

 

Negatieve krachten maakten het onmogelijk het isolement met positieve initiatieven te doorbreken. Maar dat is nu definitief voorbij.

 

Hoe eerder de mens wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bescheiden; laat het een uitdaging zijn voor iedereen, elkaar te helpen om ons maximale potentieel te bereiken. Onze wereld is gevuld met een enorme hoeveelheid vuiligheid, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, vervalste beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en hersenspoeling.

 

De ontwaakten die inmiddels genoeg hogere frequentie-energie hebben geaccumuleerd, kunnen zich verder voorbereiden op de overgang van de 3D naar de 5D wereld, in de loop van dit jaar. Als gedacht wordt, dat dit een natuurlijk en automatisch recht is, hebben ze dit mis. Niet alleen is een positieve instelling vereist, maar het lichaam moet eerst grondig worden gereinigd van alle gifstoffen die in de loop der jaren zijn opgehoopt.

 

Het is voor niemand gemakkelijk deel te nemen, aan dit proces, waaraan voorlopig geen einde in zicht is. Als de bevrijding komt brengt dat de langverwachte opluchting: op zich kan dat niet te lang meer duren. Het wachten is op het instorten van het schuldgeldsysteem, dat de cabal ridders te voet maakt. Het is belangrijk vertrouwen te hebben in dit Goddelijk Plan! Geef het nu niet op, het ergste is voorbij.

 

Symptoom van de frequentieverschuiving

De energetische aanpassing, voornamelijk van het fysieke lichaam, moet worden uitgevoerd, om het op koolstof gebaseerde lichaam in een kristallijn lichaam te veranderen. Vele zielen hebben reeds het plan gemaakt voor de noodzakelijke incarnatie en ervoor gekozen dit proces niet te doorlopen, zodat zij dis-incarneren voordat de verandering plaatsvindt.

 

Anderen hebben echter wel ervoor gekozen de transformatie van het materiële leven naar het spirituele te voltooien; nu elk symptoom van de frequentieverschuiving, niet alleen bij henzelf, maar ook bij al het andere op onze Planeet plaatsvindt.

 

Het maakt je niet ziek. Het zijn een reeks symptomen die in feite nauw verbonden zijn met de aanpassing aan de hogere frequentie die ieder ervaart. En dat is wat nu gebeurt.

 

Iedereen ondergaat deze verandering, er is geen ontkomen aan. Zelfs degenen die niet gekozen hebben om hun ziel te laten opstijgen tijdens deze incarnatie. Ook voor hen zal de dag komen waarop zij de energetische trillingen zullen voelen die in strijd zijn met die van henzelf.

 

Buitenaardse Anunnaki wezens hebben geholpen bij het genetisch manipuleren van de mensheid, door 10 van onze 12 DNA-strengen los te koppelen om onze potentie te begrenzen., dat de mensheid voor de elite tot slaaf maakte. Deze losgekoppelde ketens, gelukkig in tact nog aanwezig, worden door wetenschappers junk-DNA gekwalificeerd.

 

De energie die in de komende tijd wordt opgewekt voor de opening van het 5D Portaal zal het DNA van het fysieke lichaam aanpassen, en reinigen door grondige ontgifting.

 

Diverse symptomen worden inmiddels al ervaren, zoals pijn en ongemak in maag en darmen; gezwollen buik; branderig gevoel in de maag na de maaltijd; lever-, galblaas- en galproblemen; wat nier ongemakken; voorbijgaande diarree; misselijkheid en braken; extreme vermoeidheid; slaap onregelmatigheden; en nog enkele andere, te veel om ze allemaal hier te vermelden.

 

De meeste van deze symptomen houden verband met de spijsvertering. Veel mensen kunnen bepaalde spijzen, die vroeger aangenaam waren voor het gehemelte, nu niet meer eten. Ze wekken een zekere afkeer op, omdat het lichaam ze niet accepteert. De hoeveelheid voedsel dat, vergeleken met vroeger werd gegeten, begint nu veel zwaarder te wegen, waarom minder wordt gegeten.

 

Het moment van het keerpunt staat te gebeuren! Alles wordt intenser en levendiger. Dit proces kan niet wachten! Zij die klaar zijn, kunnen ook niet wachten! Van boven en beneden dringen energieën op aarde die nu samenkomen. Dit is, sinds vele eeuwenlang het langverwachte moment. En daarmee gaan we op weg naar de nieuwe Aarde!

 

Geïnsinueerde Anunnaki waanideeën

De relatie met de onzichtbare wereld is zeer complex, gnostici beschouwen het idee van Zoon van God  als een waanidee, geïnsinueerd in de menselijke geest door een uitheems soort afwijkend, niet-menselijke entiteit of mentale parasieten, die Archons genoemd worden, die het concept Goed versus Kwaad op gewone mensen toepast.

 

Waar het hier om gaat; is dat de Anunnaki niet onze scheppers zijn, zoals de illuminatie ons willen doen geloven. Ze hebben ons zodanig gemanipuleerd om ons als hun slaven te gebruiken.

 

De ware Verborgen Meesters in tegenstelling met wat in populaire cultuur wordt gezegd, zijn goedwillende buitenaardse wezens, niet degenen van de duistere kant. De goeden hebben geen behoefte om ons leven te sturen en te stellen. Dat druist in tegen de universele wetten.

 

De duistere elite proberen echter boven deze wetten uit te stijgen, ze handelen als de bewakers van de materiële wereld, dat wil zeggen, het zijn de Archons, die de gevaarlijkste intra-psychische-geest-parasiteren zijn, net als de meeste van hun islamitische tegenhangers, die gebruikt worden door de occulte Bovenlaag en de inlichtingendiensten om ons mensen te misleiden en te beïnvloeden.

 

Deze buitenaardse wezens zouden graag ons DNA-arsenaal zelf willen hebben, vanwege ons creatief vermogen en veelzijdigheid. Ze benijden ons om onze creativiteit die ons onsterfelijk maakt. Zoals de Bijbel zegt, zijn we naar het beeld van onze Schepper geschapen. Toen Jezus wonderen verrichtte zei Hij,

 

“en jij kunt deze dingen ook doen”.

 

 

Gemanipuleerd in ‘Geloofssystemen’

Kortom, we leven in een wereld van leugens en bedrog, gemanipuleerd in nep ‘Geloofssystemen’. Maar, nu migreren we naar het ‘Kennissysteem’ dat onze onthulling zal worden.

 

Het satanisch Vaticaan creëerde meer dan 6000 valse religiën om volkeren te kunnen controleren door o.a. angst voor de dood en de hel, dat pertinente leugens zijn. Er is geen hel, behalve de hel waarin we nu leven.

 

Buitenaardsen zijn hyper-dimensionale wezens. Ze zijn verscholen achter de sluier van onze waarneming. Zij kunnen zich naar believen in onze zichtbare werkelijkheid projecteren. Ze zijn geen recente bezoekers op aarde, ze zijn hier al honderdduizenden jaren, beschermd door hun interdimensionale realiteit die we niet kunnen waarnemen vanwege onze gemanipuleerde DNA.

 

De sluier die onze ziel gevangenhoudt op deze planeet, wordt opgeheven via het reïncarnatieproces, om de mensheid te bevrijden, en zich te ontwikkelen zoals de Schepper het altijd voor ons heeft bedoeld.

 

Er komt ‘buitenaardse’ technologie op ons af, dat alles wat verkeerd is op aarde zal herstellen en ons jong en gezond kan houden. Vervolgens leren we over technologieën, als genezende machines die al in gebruik zijn. Waarvan gezegd wordt: “dat ze ons jong en levend kunnen houden zolang als we zelf willen. Dat tot ongeveer 1000 jaar zou kunnen zijn voordat een nieuw ras het volgende niveau bereikt”.

 

In hun obsessie met vragen, zoals “Wanneer zal de onthulling komen”, stellen de meeste mensen zelden nuttiger vragen over wat daarna zou kunnen gebeuren. Enkele van de meest fascinerende ontwikkelingen die zullen komen, hebben betrekking op wetenschap en technologie. Welke wetenschappelijke kennis kunnen buitenaardse wezens bezitten, welke technologie zou zich uit deze kennis kunnen ontwikkelen en wat zou er kunnen gebeuren wanneer we toegang krijgen tot dergelijke technologieën? Nick Pope gebruikt zijn insider-kennis om enkele echt-wereld veranderende mogelijkheden te verkennen.

Kennis uit het verleden

Wanneer het bewustzijn het hoogste niveaus heeft bereikt, en dat gaat niet lang meer duren, zal elke geïncarneerde ziel die klaar is voor de opstijging, zich geleidelijk

elk vorig leven kunnen herinneren. En zich herinneren dat in elk van deze levens, een ander karakter leefde. In het ene leven was het een moordenaar, en in het andere werd het slachtoffer. In het ene leven was het een dief, in het andere werd het beroofd.

 

De ene keer was je rijk, de andere keer was je een miserabel arm wezen. Je was wijs in het ene bestaan, en in het andere een dwaas. Kortom, alles waarvan wij enige notie kunnen hebben, is in feite ooit in het verleden ervaren.

 

Als alles is begrepen zijn er geen lessen meer te volgen, en behoort deze leerschool tot het verleden. Echter is het niet genoeg het alleen maar meegemaakt te hebben, het is nodig de lessen geleerd te hebben en de dualiteit ervan te begrijpen, dat wil zeggen, zowel in de toestand van de Good Guy als van de Bad Guy. Dat is wat men dualiteit noemt, of polariteit.

 

Het duidelijk begrijpen hoe de regels zijn in deze School van Dualiteit op een Derde Dimensie Planeet zal de impact of schok verminderen die velen zullen voelen wanneer kardinale gebeurtenissen de sluiers oplichten. De herinnering aan onze daden in wat wij als kwaad beschouwen, is misschien helemaal niet prettig voor hen die niet begrepen hebben dat het allemaal een her-bekrachtiging is, zodat de geïncarneerde ziel fractal de lessen kan leren die in deze Aardse School worden onderwezen.

 

Een bewustzijn dat klaar is om 5D te bereiken zal het verleden herinneren. Het zal elk detail en elke les hebben onthouden. Hebben begrepen dat het geen fouten waren, maar dat elke situatie een les was. Er zal geen spijt zijn en geen schuldgevoel. In plaats daarvan zal in zekere zin een zekere trots op jezelf ontstaan, omdat je de prestatie en het optreden in elke incarnatie waardeert, zelfs in het geval waarin je de rol van het slechte element hebt gespeeld.

 

Het einde van het lesprogramma in deze Zielenschool komt in zicht. Het is het einde van een Cyclus die wordt afgesloten, om een Nieuw Tijdperk te beginnen. De wereld van verzoening en beproevingen wordt afgesloten; een wereld van wedergeboorte gaat beginnen. De langverwachte Gouden Eeuw kondigt haar dageraad reeds aan. De aangekondigde Nieuwe Tijd, verschijnt eindelijk aan de horizon.

 

Dat is een moment van vreugde en glorie, het is de beloning voor hen die het verdiend hebben.

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Nu, is het tijd om je laatste stap te doen

 

Er gaat iets groots gebeuren deze week! 2022