Verenigde Naties is de DS wereldregering

Propaganda van de Galactische Federatie

Pauselijke Hiërarchie

Het Jezuïtisme is absolute vorm van despotisme

Echte profeten veranderen negativisme in positieve energieën

Hogere frequenties doorbreken de sluiers van geheimhouding

 

Atomaire verwoesting om niets

Velen herinneren zich de 2e Wereld Oorlog als een verschrikkelijke ervaring waarin miljoenen mensen hun leven verloren met enorm veel persoonlijk leed. Het hoogtepunt; twee atoombommen op Japan, ondanks het feit dat Japan voordien reeds had toegezegd zich over te geven, op dezelfde condities als na de bommen waren gevallen.

 

Twee atoombommen die ontzaglijke verwoesting veroorzaakten. De man die opdracht gaf om deze bommen toch te laten vallen was de president van de Verenigde Staten Harry S. Truman, die aan het einde van de oorlog Franklin Roosevelt had vervangen. Truman weigerde de Japanse voorwaarden van overgave te aanvaarden, en beval de atomaire verwoesting, om nadat de bommen waren gedropt de overgave op dezelfde voorwaarden, die hij eerst had afgewezen, te accepteren.

 

Doordat de wereld mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek was verwoest, konden de banken ​​enorme fortuinen maken door geld te lenen aan overheden om door oorlog verwoeste samenlevingen te herbouwen. Een oorlog die dezelfde banken hadden gefinancierd door beide partijen geld te lenen. De nationale schuld aan particuliere banken, van de betrokken landen steeg enorm met als resultaat de banken nog meer zeggenschap verkregen over deze naties.

 

Verenigde Naties is de DS wereldregering

De wanhoop voor vrede maakte de wereld rijp de belangrijkste reden te accepteren waarvoor de oorlog was begonnen; de Deep State cabal had deze oorlog gecreëerd om de Verenigde Naties op te richten, het wereldwijde bestuursapparaat van de Deep State cabal. WW2 was een typisch ‘probleem – reactie – oplossing’ constructie. Terwijl de Council on Foreighn Relations (CFR) het handvest schreef voor de VN.

De Rockefellers (CFR) betaalden voor het VN-hoofdkwartier in Genève, en gaven het grondstuk cadeau voor het VN-gebouw in New York. De VN is een Trojaans paard voor de wereldregering van de Elite en zit boven op een uitgebreid netwerk van organismen, die zichzelf presenteren als dienaren van het volk, terwijl ze in feite de instituten zijn voor de meest grotesk manipulatie allertijden, niet alleen in de ontwikkelingslanden van Afrika, Azië, Zuid- en Midden-Amerika, maar overal op de wereld. Het VN-netwerk omvat de World Health Organisatie (WHO), welke een dochteronderneming is van het Anglo-Amerikaans-Zwitserse farmaceutisch kartel.

 

De WHO vertelt de wereld dat een epidemie is uitgebroken; om deze onder controle te houden leveren de corporate leden van het farmaceutische kartel de vaccines. Weer een ander toepassing van ‘probleem-reactie-oplossing,’ terwijl de giftige vaccins onnoemelijke schade veroorzaken aan het welzijn van miljarden mensen.

 

Zo handelt het VN-Populatie Fund voor hetzelfde doel als de WHO, t.w. ‘bevolkingscontrole’ oftewel, eugenetica – de wetenschap ter reductie en verbetering van het menselijk ras door gecontroleerde bevruchting om gewenste erfelijke eigenschappen te verkrijgen.

 

Het VN Milieu Programma maakt misbruik van het milieu, als excuus om internationale wetten en belastingen te creëren, zoals o.a. de CO2-belasting; om landerijen te stelen in ontwikkelingslanden onder het argument ‘schuld voor natuurschoon’ swaps. UNESCO die wetenschap en cultuur bevordert, promoveert Agenda 2030 in veel aspecten in het dagelijks leven.

 

Veel mensen leven nog in de derde ‘Dimensionale Werkelijkheid’ van vandaag, welke niet echt is. Feitelijk is de realiteit van vandaag een bewustzijnsval. Wie en wat we werkelijk zijn, is voor ons verborgen. Onze spirituele aard is onze enig ware vorm. En dat is vooral de kracht van geheime genootschappen om ons dat te laten vergeten, door ons in hun illusie gevangen te houden.

 

Als mensen het verleden niet kunnen zien, zijn ze gevangen omdat het een illusie is die niet echt is. Geen invloed heeft op de realiteit of waarheid, het is niets anders dan een gemanipuleerde leugeninspiratie. Eerst als je bewustzijn is ontwaakt, wordt dit een feit, dan is je Grote Ontwaking aangevangen.

 

 Propaganda van de Galactische Federatie

Strategic Alliance onder de populaire naam Galactische Federatie, onderhielden contact met geselecteerde leden van de cabal, regering en Illuminati bloedlijnen, en begon de infiltratie in geheime genootschappen, bekend als; de Vrijmetselaars, Tempeliers en andere spirituele gemeenschappen. De propaganda van de Galactische Federatie luidt als een pro-menselijke ET-groep en heeft als opdracht de spirituele ontwaking van de mens te ontsporen en hen te leiden in de new Age-beweging van Mind Control geloofssystemen die hen geschikt maakt voor onderdrukking.

 

Deze new Age-beweging omvat aanpassingen aan een verscheidenheid van veronderstelde Geascendeerde Meesters, en wordt voornamelijk gedomineerd door Luciferiaanse groepen die geassocieerd zijn met de Anunnaki Galactische Federatie.

 

Deze groepen waren verantwoordelijk voor het sturen van scalaire wapens naar het planetaire veld t.w. de 11th Stargate van Stonehenge in overleg met de Anunnaki om de collectieve herinneringen van het mensdom uit te wissen. En, elk spoor van eerder opgetekende geschiedkundige gebeurtenissen te verwijderen zoals over Atlantis, Lemuria  en hoe het Luciferiaans Verbond deze tragische gebeurtenissen veroorzaakte, welke hebben geleid tot de Atlantis-catastrofe.

 

Pauselijke Hiërarchie

Er is niemand machtiger dan de Grijze Paus. De Pauselijke Bloedlijnen, is de geheime schaduwhiërarchie van de Jezuïetenorde, die de controle heeft over de Zwarte Paus, die wordt aangeprezen als de nummer één. Andere machtige pauselijke bloedlijn families zijn de Breakspear, Somaglia, Farnese en Aldobrandini. David Rothschild bijvoorbeeld is door zijn huwelijk met prinses Olimpia Aldobrandini in de Aldobrandini-familie getreden.

 

Een ander invloedrijk hoofd is Henry Breakspear die in Macau in China verblijft. De meeste leiders van de pauselijke bloedlijnfamilies wonen in Azië en India. Zowel de zwarte als de witte paus behoren niet tot de pauselijke bloedlijn, het zijn gewone burgers. Maar voor de buitenwereld wordt gesuggereerd dat de Zwarte Paus de ‘opperbevelhebber van de wereld’ is.

 

In werkelijkheid, is hij, na de Grijze Paus de machtigste man op Aarde, die heerst over de Zeewetten voor het bedrijfsleven en de bevolking.

 

Hij controleert het banksysteem, de Vrijmetselarij en de Geheime Diensten – CIA, FBI, NSA, SIS, MI6, Scotland Yard, Mossad, CSIS, DGSE, FSB. Het Vaticaan bezit 60% van al het land van Israël, dat werd gestolen van de Palestijnen, inclusief het land van de Tempelberg voor hun Derde Tempel van Salomo, waar zij de Deep State troon willen vestigen. De Grijze Paus is lid van de Arcana Arcanorum, gecontroleerd door de Pauselijke Bloedlijnen binnen de I-Maori. Deze bloedlijnen vormen het omega punt van controle.

 

De Arcana Arcanorum is een esoterisch systeem, verborgen voor nieuwsgierige ogen, bestaande uit Vrijmetselaars, Rozenkruisers, Martinists, Mystici en geleerden die zich over het algemeen bezighouden met de wetten van God en het Universum.

 

De Zwarte Paus Adolfo Nicolas Pachón, is de Generaal Overste van het Diabolisch Plan van de Sociëteit van Jezus t.b.v. de Nieuwe Wereld Orde. De huidige Zwarte Paus en Generaal Overste van de Jezuïeten, is Arturo Marcelino Sosa Abascal die met zijn 6 generaals de “Arcana Arcanorum controleert, dat een esoterisch systeem is.”

Zij controleren; Paus Franciscus, het Vaticaan, Illuminati, Zionisten, Globalistische Elites, de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, de Bilderberg groep, Vrijmetselaars, de Raad van 300 en de Boze Raad van Trente.

https://www.jamesjpn.net/government/the-heart-of-the-evils-of-the-world-edicts-of-the-council-of-trent/

 

Het Jezuïtisme is absolute vorm van despotisme

Het door Jezuïeten gecontroleerde Vaticaan, is de enig eigenaar van alle westerse geïncorporeerde landen: Satan, via de Vrijmetselaars, bezit het Vaticaan, terwijl de Paus zijn slaaf is. Het katholicisme zal voor altijd moeten worden uitgeroeid.

 

Door de geschiedenis heen is de Satanisch Luciferiaanse Jezuïetenorde verbonden geweest met oorlog en genocide. De Jezuïeten werden formeel verwijderd uit vele landen, waaronder Frankrijk en Engeland, maar zijn nog steeds op grote schaal aanwezig en actief in Spanje en Italië.

 

‘Generaal Overste’ van de Sociëteit van Jezus is de officiële titel van de leider van de rooms-katholieke religieuze orde, de jezuïeten. Hij wordt meestal aangesproken als Vader Generaal. De positie draagt vaak de denigrerende bijnaam van Zwarte Paus. De huidige generaal overste is de eerwaarde pater Arturo Marcelino Sosa Abascal.

 

De Heilige Graal of Sangreal heeft alles te maken met het bloed van Jezus, en met de waarheid over wie een afstammeling is van wie. Velen hebben valse aanspraken gemaakt op bepaalde bloedlijnen, waaronder de Rothschilds en Monarchen.

 

De Jezuïeten zijn geïnfiltreerd in alle regeringen en controleren alle leiders, zoals Obama, Malcolm Turnbull, Justin Trudeau, Jacinda Arden, Boris Johnson, Tony Blair, Angela Merkel, Emanuel Macron, Mariano Rajoy, Sanchez, Mark Rutte, Benjamin Netanyahu, die allen betrokken zijn bij de wereldwijde corruptie. Deze opsomming is slechts een klein aantal van de vele marionetten die de bevelen van de Jezuïeten uitvoeren.

. 

Echte profeten veranderen negativisme in positieve energieën

Rituelen creëren energievelden, trillingsfrequenties, zoals o.a. 5G, smarttelefoons en smartmeters die het bewustzijn van gebruikers koppelen met de Negatieve Alien Agenda (NAA) van Archons Reptielen, en Kingdoms, genaamd de 4 Dimensionale Parasieten, die allemaal tot dezelfde groep behoren. De op Saturnus – Satan – gegronde Archons zenden Artificiële Intelligentie (AI) uit die Satanistische geloofssystemen bevatten om de negatieve vervormingen op planeet Aarde te distribueren.

 

De echte profeten van onze wereld, zoals Jezus, Boeddha, et al ontdekten de waarheid en braken door de illusie heen, welke bekend is als bewustzijnsval. De eenvoudige boodschap die ze probeerden over te brengen, maar direct hevig werd vervormd en aangevuld met kletspraat en onzin; was simpelweg de verklaring hoe alle 12 chakra-energiepunten konden worden ontgrendeld door regelmatig positief, gezonde levenspatronen, schone gedachten en schoon voedsel te gebruiken in combinatie met meditatie en gebed, dat uiteindelijk tot volledige zelfcontrole zal leiden.

 

In het ‘lichtlichaam’ zit ons etherisch organisme in zijn geperfectioneerde, superbewuste vorm, dat interdimensionale communicatie en teleportatie naar andere dimensionale realiteiten en ruimtes mogelijk maakt.

 

Bekend is, dat het grootste deel van de mensheid niet in staat is geweest een hogere frequentie te stimuleren om zich te verbinden met de 4e DNA-streng tijdens de adolescentie en gedurende hun volwassenheid.

 

Over verloop van tijd vervormden chemicaliën de patronen in het DNA en accumuleerden Miasmatic – giftige lucht – verbindingen die verband houden met de verspreiding van ziekten, evenals emotionele en fysieke onevenwichtigheidsproblemen, Welke onnatuurlijk zijn. Als mensen hun hartfrequentie niet kunnen stimuleren en geen toegang hebben tot de 4e DNA-streng, kunnen ze hun eigenidentiteit niet activeren.

 

Daardoor weten ze niet waarom ze op aarde zijn geïncarneerd, wat hun hoger doel is, en kunnen ze geen verbinding maken met- of luisteren naar hun Hoger Zelf, omdat ze hun vermogens voor hoger zintuiglijke waarneming niet hebben ontwikkeld.

 

In wezen is dit gelijk aan het trauma van het afsnijden van de Vleugels van ons Lichtlichaam. Dat verbonden is met de Vloek van Jahweh, gesetteld op Saturnus en deel uitmaakt van de negatieve NAA-groep die bekend zijn als de Archon–families .

 

De ontdekking wie we werkelijk zijn, kan alleen worden waargenomen en bereikt door volledig effectuering en ontwaking van de ware Grote Ontwaking. Alle oorlogen, door de eeuwen heen, zijn negatieve door NAA-geïnitieerde oorlogen; ontstaan ​​uit hebzucht, macht en jaloezie.

 

Vooral, om rijkdom, macht en controle over anderen te vergroten onder meer gerealiseerd door middel van controle over de voedselvoorziening. Denk hierover eens na; zodra negatieve krachten worden omgezet in positieve energieën; hebben wij mensen geen oorlogen nodig, we kunnen allemaal in harmonie samenleven,.

 

Wij, mensen, moeten onszelf bewust worden. Hoewel velen misschien proberen hun leven uit het verleden voort te zetten, is dit niet meer mogelijk. Het is noodzakelijk zich voor te bereiden op komende uitdagingen.

 

De centrale bank economie is teneinde, QFS en de nieuwe volkseconomie vormen de economische basis. Vrije energie en een hele scala van uitvindingen liggen gereed voor implementatie. Een gezonde, welvarende toekomst ligt voor ons klaar.

 

Wees behulpzaam om dit artikel viraal te laten gaan deel het met iedereen de je kent. Het is tijd dat elke burger begrijpt hoe en waardoor ze slaaf zijn gemaakt en gehouden. Nu, na 500.000 jaar, is het onze enige kans onze vrijheid en planeet Aarde terug te winnen.

 

Als mensen het verleden niet kunnen zien, zitten ze in de val omdat alles een illusie is die niet echt is. Het heeft geen invloed op de werkelijkheid of de waarheid, het is niets anders dan een gemanipuleerde leugen. Pas als hun bewustzijn ontwaakt is, wordt dit alles een feit, dan is het Grote Ontwaken begonnen.

 

Bedenk; over 50% van de bevolking moet echt wakker zijn, voordat de genadeslag aan de Deep State cabal openlijk succesvol kan worden toegebracht. Alhoewel onze strijd reeds is gewonnen, moeten de slapers eerst hun vijanden zien, voordat ze geloven wie dat zijn!

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Hogere frequenties doorbreken de sluiers van geheimhouding

Planeet Aarde is een octaaf omhoog gegaan in de Galactische Spiraal en dit verandert haar vibratie en frequentie. Deze frequenties zullen de sluiers doorbreken en het bewustzijn bevrijden. Een Nieuwe Tijd is aangebroken. Als de slapers door hogere resonantie met opzet ontwaken!

 

Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Aardse zielen die hun leerproces nog niet hebben voltooid door naar een hogere frequentie te gaan, zullen moeten verhuizen naar andere Scholen, andere Derde Dimensie Planeten. Dit mutatiepunt is het begin van thuiskomst. Het bewustzijn heeft het frequentieniveau van 5D bereikt. De bevrijding voor wakkeren is eindelijk aangebroken!

 

Bekijk deze korte video en probeer te begrijpen wat met ons allen op planeet Aarde gebeurt. We naderen de fotonlichtgordel die zal eisen dat onze trillingen hoog genoeg zijn om te overleven.

 

Luister goed. Degenen die nog steeds in de 3D-resonantie verkeren, zullen een moeilijke tijd hebben. Er liggen plannen klaar voor deze zielen te verhuizen naar een andere 3D-planeet.

 

Deze boodschap werd verzonden door Plejadier Aartsengel Michaël

Je bent bevoorrecht om te zien wat er nu gebeurt!