DE MACHT ZIT IN JOU

 

De Oorsprong van het leven gaat veel verder terug in de tijd

De verschillende episoden over de menselijke geschiedenis op aarde zijn ontstaan ​​door de opeenvolging van buitenaardse en extra-buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed uitoefenen op planeet Aarde. In historische archieven liggen veel antwoorden op vragen die vaak worden gesteld ‘wie we zijn’, ‘waar we vandaan komen’ en ‘hoe we zijn geëvolueerd’ om de wezens te worden die we tegenwoordig zijn.

 

Ongeveer een miljoen jaar geleden werkte de Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Siriusraad om te dienen als een Gardiaan-ras dat moest helpen het voortplantings- en evolutieproces op planeet Aarde op de laagste densiteit te houden, dat tegenwoordig het eerste Harmonisch Universum op de driedimensionale tijdlijn wordt genoemd.

 

De oorsprong van het leven gaat veel verder terug in de tijd, dan algemeen bekend is – en nog steeds minder bekend is als de episoden van de menselijke geschiedenis. De heldendaden beginnen buiten de grenzen van deze planeet en vinden hun oorsprong in sterrenrijken, galactische federaties, en buitenaardse beschavingen  van Atlantis, Lemuria, Mu en anderen die nu pas ontdekt worden.

 

Er is veel meer bekend over het begin van onze meer ‘recente’ beschaving die ongeveer 6000 jaar geleden begon met de Soemeriërs in het land Summer, nu bekend als Syrië en Irak. Het is verbazingwekkend dat er over deze episode in de geschiedenis recentelijk zoveel informatie beschikbaar is gekomen. De grote historicus Zacharia Sitchin sprak zijn bewondering uit voor de talloze mensen, die nooit zijn geloofd over de oude kennis die ze hebben vastgelegd;

 

“Als we bedenken dat deze oude teksten tot ons komen gedurende een periode die millennia beslaat, moeten we bewondering hebben voor de schrijvers uit de oudheid die de vroegste teksten hebben geregistreerd, gekopieerd en vertaald, waarschijnlijk vaak zonder te weten wat bepaalde termen en uitdrukkingen oorspronkelijk betekenden, terwijl ze altijd koppig vasthielden aan analoge tradities teneinde een ​​nauwkeurige weergave te waarborgen.

 

Het bewijst ook de inhoudelijke compactheid van hun berichtgeving, welke uitlegt: “Dat de eerste nederzettingen op aarde werden opgericht door astronauten van een andere planeet, zoals dramatisch is weergegeven door de Soemeriërs.” Consequent wordt in talloze teksten verwezen naar het uitgangspunt, dat altijd als volgt luidt:

 

“432.000 jaar geleden, vóór de Grote Zondvloed,” d.w.z. de bekende zondvloed, “kwamen achtenswaardige wezens met raketschepen van hun eigen planeet naar de aarde.”

 

Deze wezens waren de Anunnaki, die naar later bleek de planeet Aarde en de mensheid terroriseerde, en de mensheid tot hun slaven maakten. Tegenwoordig, de Deep State Cabal genoemd.

 

Veel mensen leven nog steeds in de derde ‘Dimensionale Werkelijkheid’ van vandaag, welke niet echt is. Feitelijk betekent de realiteit van vandaag een bewustzijnsval. Wie en wat we werkelijk zijn, is voor ons verborgen gehouden. Onze spirituele aard is onze enige ware vorm. En dat is vooral de macht van geheime genootschappen om ons te laten vergeten, en ons gevangen te houden. Als de mens het verleden niet kan zien, zitten ze vast en zien alleen de illusie van vandaag die niet echt is, en geen enkele invloed heeft op de realiteit of waarheid, het is een gemanipuleerde leugeninspiratie, een onware bedrieglijke illusie. Alleen. eerst als je je bewust wordt van dit feit, is je Grote Ontwaking begonnen.

 

Strategic Alliance onder de populaire naam Galactische Federatie, legde contact met geselecteerde leden van de cabal, regering en Illuminati bloedlijnen, en begon de infiltratie in geheime genootschappen, bekend als; de Jezuïeten,  Vrijmetselaars, Tempeliers en andere spirituele gemeenschappen. De propaganda van de Galactische Federatie luidt als een pro-menselijke ET-groep en heeft als opdracht de spirituele ontwaking van de mens te laten ontsporen en hen te kanaliseren in de new Age-beweging van Mind Control gebaseerde geloofssystemen die hen geschikt maakt voor onderdrukking.

 

Hierover vertelt onze buitenaardse correspondent Vital Frosi meer.

 

DE MACHT ZIT IN JOU

Geliefden!

De ervaring van de ziel geïncarneerd op een Derde Dimensionale Planeet, waar de sluier van vergeetachtigheid haar bewustzijn reduceert tot een minieme 1-2%, betekent dat in feite weinig of niets kan worden herinnerd of kennis wordt vergaard buiten de grenzen van de planetaire atmosfeer.

 

In een materieel lichaam zijn de fysieke ogen en het begrip beperkt tot dat wat als materie wordt beschouwd. Daarbij komt nog het belang dat gedurende vele millennia weinigen de kennis voor het eigen belang gebruikten, laat staan kennis konden vergaren en aanbieden aan de collectiviteit, omdat het – voor de cabal – gemakkelijker is onwetende collectiviteit te controleren.

 

De menselijke geest, is door vergetelheid opgesloten in een beperkt bewustzijn. Het heeft altijd moeite gehad datgene te begrijpen dat buiten de waarneming ligt. Omdat de Aarde een Planeet is in de periferie van het Melkwegstelsel, staat de magnetische as schuin ten opzichte van de inval van het Licht dat van haar Galactische Centrale Zon uitgaat. Dat heeft de sluimering van het gezamenlijk bewustzijn in de hand gewerkt.

 

Op deze manier werd de Aardse mensheid een gemakkelijke prooi voor de Anunnaki – Archon-overheersing die hier 450 duizend jaar geleden begon. Deze buitenaardse rassen, afkomstig uit het Orionstelsel, waren aanvankelijk alleen geïnteresseerd in de natuurlijke rijkdommen van de aarde. Maar na verloop van tijd besloten zij de inzet van de aardse mens te gebruiken om hen te dienen.

 

In soortgelijke hybriden verschijning plaatsten ze hun vertegenwoordigers in alle bevelshiërarchieën tussen de tot vlees geworden mens. Het is belangrijk te onthouden dat deze buitenaardse wezens nooit in menselijke gedaantes zijn geïncarneerd en altijd aan de top van de heersende piramide bleven, zelfs wanneer zij zich buiten de aardkorst bevonden.

 

Sommige Science Fiction boeken en films tonen op een bepaalde manier deze realiteit, ook al worden ze als fictie beschouwd. De beperkende overtuigingen binnen het 3D bewustzijn, zal een mens nooit toestaan te begrijpen wat werkelijkheid is, dat wil zeggen, tenminste een deel van de verborgen waarheid leren kennen.

 

Zij lieten ons mensen geloven dat de enige waarheid de waarheid was die zij ons in de loop van duizenden jaren lieten zien. Zij hebben de mensheid doen geloven in machten van buitenaf, in de machten van Goden, in de macht van anderen, maar zij hebben echter nooit verteld dat de macht in ieder van onszelf ligt.

 

Het duurde, totdat een Nieuwe Tijd aanbrak. De spiraalbewegingen van het Melkwegstelsel brengen de hemellichamen aan de periferie van het Melkwegstelsel naar binnen. En hoe verder naar binnen, hoe dichter bij de centrale zon. En deze herpositionering bevordert de toename van lichtinval.

 

Het licht ontwaakt! Het wekt degene die slaapt. Als dit zo is in het werkelijk leven van de vlees geworden mens, dan is het ook zo in het leven van de onsterfelijke ziel van ieder menselijk wezen. En zoals Christus Jezus tweeduizend jaar geleden zei:

 

“Het einde der tijden zal komen en een nieuwe aarde zal verschijnen. Een betere wereld, waar geen pijn of lijden zal zijn. De zachtmoedige en reine mens van hart zal de nieuwe aarde erven.

 

Tweeduizend jaar zijn voorbijgegaan, en de tijd is nu gekomen! Het kristallijne Licht is intenser geworden en dat is zichtbaar. Het enige wat nodig is, is dat de goede waarnemer aandacht heeft voor de tekenen die elke dag duidelijker en meer zichtbaar worden, om opgemerkt te worden.

 

Zoals een kleurrijke schemering en dageraad. De veranderingen in het gedrag van dieren. Enkele natuurlijke gebeurtenissen die vroeger niet zo gewoon waren. Tenslotte, de verandering in het menselijk gedrag, wat niet te ontkennen valt. Zoals gekscherend gezegd:

 

“je hoeft maar twee neuronen te hebben om dit te herkennen”.

 

Maar vandaag breng ik wat bemoedigends voor jullie. Zij die de verruiming van het bewustzijn al voelen; weten en erkennen dat ze niet meer dezelfde zijn als een paar jaar geleden. Je hebt zowel de uiterlijke als innerlijke veranderingen opgemerkt, omdat je je niet meer hetzelfde voelt als voorheen.

 

Jullie absorberen meer van het Fotonisch licht dat van de Centrale Zon uitgaat. En dat betekent het wegnemen van de sluiers die de perceptie en het begrip beperkten over wat nooit is geleerd. Nu begint het bewustzijn zich uit te breiden en niets en niemand zal in staat zijn dit te beperken tot niveaus die het voordien had.

 

Juist dit, is wat de heersers over de mensheid bang maakt. Alle kunstgrepen die tot nu toe zijn gebruikt, blijken thans ondoeltreffend. Het verlies van controle leidt tot wanhoop, en maakt hen gevaarlijk.

 

Omdat het hybriden zijn, zijn ze koelbloedig, verstoken van emoties. Deze eigenschap kan hen ertoe brengen beslissingen te nemen die een negatieve invloed hebben op de mensheid. De goede waarnemer, d.w.z. degenen met het breedste bewustzijn, nemen dit zonder enige beperking reeds waar.

 

Een ontwaakt bewustzijn daarentegen zal geleidelijk de grote aangeboren macht begrijpen die het in zich draagt. Aangezien alle zielen fragmenten zijn van het Goddelijke Zaadatoom, geschapen door de Bron zoals al het andere in het oneindig Universum, geeft het de macht tot samenwerking. En nu begint deze macht zich beetje voor beetje te manifesteren.

 

Elk menselijk wezen dat op dit hogere bewustzijn niveau is, ontwaakt, en zal een macht bezitten die nooit eerder voor mogelijk werd gehouden. Ieder zal kunnen scheppen wat hij begrijpt, en deze macht is onbeperkt.

 

De bekende wonderen die aan Christus Jezus worden toegeschreven zijn slechts een voorbeeld van de kracht die elk hoger bewustzijn zal kunnen voortbrengen. Hijzelf zei in Zijn tijd:

 

“Je kunt dit allemaal en nog veel meer”.

 

Naast individuele macht, kunnen hogere bewustzijnsvormen de collectieve macht immens vergroten. Het enige wat nodig is, is dat een kleine groep zich verenigt rond hetzelfde doel, om dit te manifesteren.

 

Wij zullen dit spoedig kunnen waarnemen, wij staan nog maar aan de vooravond van dit ontwaken. Maar je kunt de eerste resultaten reeds zien.

 

Als iets in jezelf verandert, verander je hetzelfde in het universum. Dit is een feit, want wij zijn gemaakt van dezelfde energie die de werelden heeft geschapen. Wat geweldig! Nu beginnen we onszelf echt te leren kennen. Wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. Zoveel was ons ontnomen! Maar het was allemaal onderdeel van het onderricht in deze school van zielen.

 

Jouw vibratie gaat de wereld creëren die je zult bewonen. Het kan ofwel een betere wereld creëren, ofwel een zeer moeilijke wereld om in te overleven. Het is jouw keuze en dat is alles wat nodig is. Een wereld van vrede of een wereld van oorlog.

 

Onthoud dat alles wat je buiten ziet, je eigen interne creatie is. Wanneer je de buitenkant ziet, bedenk dan dat dit alles is wat in jou is gecreëerd. En het zal vanaf nu jouw realiteit zijn.

 

Ontwaken is je bewustzijn verlichten! Je zult in staat zijn om verder te zien dan je fysieke ogen. Je zult wonderen ontdekken waarvan je het bestaan niet  kende. Je zult krachten herkennen waaraan je voorheen niet eens dacht dat je die bezat.

 

En tenslotte, zul je weten dat alle kracht in jou echt is. Verlicht jezelf! Door jezelf te verlichten, verlicht je de hele Planeet. Twijfel daar niet aan, want twijfel is nog steeds het voornaamste struikelblok dat jullie ascensie tegenhoudt.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

 

U bent uitgenodigd om lid te worden van de FWC, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte blijft.

 

Dit einde zal het nieuwe begin zijn – God is de levende kracht in jou!

 Het Grote Ontwaken is begonnen.