Financiële crisis bailout

Faillissement van banken afwenden

Hyperliquiditeit wordt hyperinflatie 

Onze massale ontwaking grootste angst van Deep State

 

Stabiliteitsverlamming

Leugens, vals geld, corruptie, hebzucht en menselijke dwaasheid. De omvang van deze fouten is enorm. Groot genoeg om het financiële welzijn van volkeren en de financiële stabiliteit van de wereld te verlammen. Het wordt erg onprettig voor de grote banken.

 

De koersen van veel bankaandelen vertonen een duidelijke neerwaartse trend, vooral die van de Europese banken. Velen worden overspoeld door ongedekte leningen die nooit zullen worden terugbetaald en daarom als verliezen moeten worden afgeschreven.

 

De wanhoop neemt toe nu het tij zich onvermijdelijk tegen de gevestigde orde keert, met economieën die over de hele wereld merkbaar verzwakt zijn, terwijl de financiële structuur met de dag kwetsbaarder wordt.

 

Mensen gaan op vrijdag naar bed en op maandagochtend, wanneer de markten niet opengaan, tot wanneer ze wel weer opengaan, is de reset, of het begin ervan. Dat is het moment waarop gewacht wordt. Lees door tot het einde van dit artikel om te begrijpen wat gaat komen.

 

Het experiment van de centrale banken is een enorme mislukking geweest. En toch ziet het er naar uit dat de lage rente niet snel zal verdwijnen. Verdere voortzetting van dit mislukte beleid zal de economie niet herstellen. Dit zal het alleen in de richting van een enorme crisis sturen.

 

Inflatie is geldontwaarding, dat beschadigt het weefsel van de samenleving. Wanneer centrale banken veel meer geld drukken dan gespaard wordt, is het resultaat onvermijdelijk inflatie. Hoe meer ze drukken, hoe meer kapitaal beschikbaar is voor instellingen – centrale banken – om te investeren en hoe meer geld achter minder goederen aanjagen.

 

Dit creëert een enorme activa en consumenten inflatie. Dan kopen centrale bankiers papieren activa, zoals obligaties, aandelen en onroerend goed, om economieën overal ter wereld omhoog te stuwen. Om een onmiddellijke valuta uitvlucht te voorkomen, zoals in Argentinië of Zimbabwe gebeurde.

 

Deze asset inflatie heeft door investeringen een kunstmatige hausse veroorzaakt. Deze “financiële hausse” is een misvatting van historische proporties. Niemand weet precies wanneer, maar uiteindelijk verliest de wereld het geloof in het vermogen van centrale banken de markten overeind kunnen te houden

 

Inflatie voor levensmiddelen is in veel gevallen zelfs tussen de 10 – 20%. Nauwkeurige cijfers worden niet gepubliceerd. In plaats daarvan wordt de werkelijkheid voor de burgers verborgen gehouden.

 

 

Faillissement van banken afwenden

Nog belangrijker is te weten dat tientallen biljoenen gedrukte dollars, euro’s en yen niet in de reële economie terecht zijn gekomen. Ze waren bedoeld om het faillissement van banken te voorkomen, dat geld bleef in de banken om hun balans te herstellen. Feitelijk werden deze biljoenen gebruikt voor eigen winstgevende voordelen van de bankiers.

 

Ondanks de massale injecties in het bankwezen, zijn de Europese banken nu kwetsbaarder dan in 2008. Terwijl de Amerikaanse banken in een uiterst zorgwekkende conditie verkeren als de derivatenposities, die weinig of geen echte waarde hebben, worden meegerekend.

 

Als deze activa worden opgenomen in de inflatiecijfers, dan is de inflatie vele malen hoger dan thans blijkt. Slechts een kleine minderheid heeft hiervan geprofiteerd, zonder dat de wereldeconomie profiteerde, maar erger nog deze gecreëerde bubbels in aandelen en obligaties zijn absoluut onhoudbaar geworden. Terwijl bovendien, volgens eerlijke metingen, nu meer mensen zonder werk zitten dan participeren in het arbeidsproces.

 

Vanuit het oogpunt tot behoud van je rijkdom, is nu de laatste kans voor spaarders fysiek goud en zilver aan te kopen, of hun voorraad aan te vullen. In de komende tijd zullen goud en zilver vele malen per ounce meer kosten dan vandaag.

 

Goud en zilver markten zullen gegarandeerd omhoog gaan, als de invloed  van prijsmanipulatie verdwijnt. Edelmetaal prijzen zullen dan hun reële marktwaarde terugvinden.

 

Over de hele wereld is onvoldoende geld beschikbaar om deze crisis te financieren. De prijzen van veel basisgoederen zijn inmiddels merkbaar gestegen.

 

Bijvoorbeeld: Brandstofprijzen w.o. benzine en dieselolie zijn inmiddels verdubbeld sinds vorig jaar, experts voorspellen nog meer stijging. Houtprijzen stegen in het afgelopen jaar met meer dan 180%. Koper en andere industriële metalen zijn omhoog geschoten en staan nu op het hoogste niveau sinds tien jaar. Het begint zelfs de gezondheidszorg te raken. De kosten van insuline is onlangs gestegen tot meer dan 2.000 euro.

 

Dat is beangstigend nieuws, gezien tientallen miljoenen mensen diabetes hebben. En nog eens bijna 100 miljoen pre-diabetisch zijn. Maar wat het meest beangstigt, zijn de stijgende voedselprijzen. Volgens Bloomberg:

 

De wereldwijde voedselprijzen zijn gestegen tot een hoogtepunt in zes jaar tijds, en zullen dit jaar waarschijnlijk nog verder stijgen. Tot nu toe zijn de voedselprijzen 50% gestegen sinds de COVID-hysterie begon. Nu voorspelt het hoofd van het Wereldvoedselprogramma, dat 2022 nog erger kan worden. Mogelijk resulterend in “hongersnood van Bijbelse proporties.”

 

Het klinkt overdreven. Maar de stijgende dieselprijzen verhogen de kosten van transport en kunstmest deze veroorzaken stijging van de prijs van levensmiddelen en veevoer.

 

Dit garandeert dat mensen in de komende tijd meer moeten betalen in de supermarkt.

 

Waar dat op neerkomt: Als voedselprijzen blijven stijgen, wordt het ronduit beangstigend voor miljoenen mensen, want grote stijging in voedselprijzen leiden tot sociale onrust.

 

Studie na studie heeft door de geschiedenis heen aangetoond, dat sociale onrust en gewelddadige rellen onvermijdelijk volgen op grote stijgingen van voedselprijzen. Dus, als burger van deze wereld, let op wat staat te gebeuren.

 

Financiële crisis bailout

Overheden over de hele wereld leven in een fantasiewereld. Het is wij het volk, dat uiteindelijk deze verhoogde rekening betaalt. Experts die de ineenstorting van de huizenbubbel voorspellen, wijzen op het feit, dat dit de Duitse route van 1920 naar hyperinflatie is, en dat is bijna identiek aan wat nu gebeurt: Het begon toen met het niet adequaat betalen voor oorlogsschade.

 

Als je je ooit hebt afgevraagd hoe de massale geld drukregeling van de centrale banken de ‘hyperinflatie vonk’, kan veroorzaken, begrijp dan dat dit meestal in het buitenland begint.

 

“China’s economie in 2014 is opvallend vergelijkbaar met de Amerikaanse van 2008: Beiden werden aangewakkerd door onroerend goed speculatie, beide speculatieve bubbels zijn het product van de goedkope – ‘het kan niet op’ schaduw bancaire financiering.”

 

“Het punt waarop het onderhoud van de schuldenlast onhoudbaar wordt, terwijl er geen reserve opvang groot genoeg is, om de verliezen op te vangen.”

 

 “Het probleem met overheidsschuld groeit zo groot dat wanneer de tijd aanbreekt voor de Centrale Bank de rente te verhogen, zullen ze zeer terughoudend zijn dat te doen en zo begint de inflatie zich te versnellen.”

 

“Hyper liquiditeit kan hyperinflatie worden via de omloopsnelheid van geld in een vertrouwenscrisis over de munt. Daarom zal hyperinflatie een valuta gemotiveerd evenement worden.”

 

Niettegenstaande, zeggen de meeste economen dat dit deze keer niet zal gebeuren. Ze maken deze claim, omdat ze geloven dat de centrale banken de capaciteit en de vooruitziende blik hebben om dit te voorkomen.

 

Consumentenaankopen zijn ondertussen gedaald, wat betekent dat dit geld nog niet in omloop is, en wordt gebruikt om schulden af te betalen of wordt gespaard, want het is duidelijk dat niemand investeert. Eerder vroeg dan laat, zal dit geld terug in omloop komen, en in alle opzichten begint hierdoor de periode van hyperinflatie, wat betekent – dat veel geld achter een paar producten aanjaagt.

 

Inzake COVID en de grote Financiële crisis bailout, offert het volk d.m.v. belastingen en ongedekte de tekorten door uitgifte toen van nieuw papieren Reichsmarken, vandaag zijn dollars/euro’s, etc.

 

Het enige verschil is dat Duitsland toen een echte oorlog had, en nu is het een oorlog tegen een Wat niets anders is dan een collectieve ineenstorting gearrangeerd door de DS-meesters om de wereld opzettelijk op de knieën te krijgen, door middel van lockdowns en COVID19 inentingen genaamd vaccines.

 

De situatie is niet beter voor kleine bedrijven. Vergeet niet dat kleine bedrijven de ruggengraat van de economie zijn. Zij zorgen voor bijna de helft van de economische activiteit in het land en creëren twee derde van de nieuwe banen volgens een studie uit 2019. Een recent rapport verklaart dat 88% van de kleine bedrijven nog steeds niet is teruggekeerd naar het niveau van voor de COVID.

 

Veel bedrijven hebben geld geleend om in 2020 overeind te blijven. De schuldenlast van bedrijven is nog nooit zo hoog geweest. De lockdowns hebben ook een zware tol geëist op de geestelijke gezondheid van mensen. Velen geven toe te kampen met geestelijke gezondheidsproblemen, bijna 50 miljoen mensen slikken antidepressiva. Het is zo erg geworden dat over de hele wereld een piek in zelfmoorden is te zien, vooral onder jongeren.

 

De wereld is op weg naar een alarmerend socialistische toekomst. De recente richtlijnen van de CDC over hoe gevaccineerde mensen hun leven weer kunnen oppakken, zijn niet beter dan voorheen, alleen de MSM jubelde met de aankondiging:

 

“Gevaccineerde mensen mogen van hun vrijheid genieten.”

 

Maar vrijheid komt niet van de CDC, of van wie dan ook! En het komt zeker ook niet van jouw regering. Het laat zien hoe verwrongen ons begrip vrijheid is geworden.

 

Conclusie: de hysterie rond COVID is overdreven en de reactie van regeringen is verontrustend. In feite hebben veel politici de gecreëerde paniek gebruikt voor politiek gewin.

 

Hyperliquiditeit wordt hyperinflatie 

Het is tijd aandacht te besteden aan wat jouw overheid doet om dienovereenkomstig actie te ondernemen door zoveel mogelijk goud en zilver te kopen.

 

Het probleem met de overheidsschuld die nu zo snel en zo groot groeit, is dat wanneer deze tijd komt, Centrale Banken de rentepercentages moeten verhogen, en daartoe zeer terughoudend zullen zijn om dit te doen en dus zal de inflatie zich versnellen.

 

Hyperliquiditeit wordt hyperinflatie via de toenemende geldomloopsnelheid, in een vertrouwenscrisis van de dollar, euro of yen, etc. Is dat de oorzaak, waardoor hyperinflatie ontstaat; een gebeurtenis die door valuta manipulatie wordt veroorzaakt.

 

De consumentenaankopen zijn gedaald, wat betekent dat al het nieuwe geld nog niet in omloop is, en dus wordt gebruikt om schulden af te lossen of wordt gespaard, want het is duidelijk dat niemand investeert.

 

Vroeg of laat zal het geld weer in omloop moeten komen, en in alle opzichten zal dit een periode van hyperinflatie inluiden, wat inhoudt; dat te veel geld achter minder goederen aanjaagt.

 

Het Deep State Establishment is bang voor de beweging en acties van het volk, zoals; ‘Stop de Fed’, en in feite; alle centrale banken te beëindigen. En dat is precies wat staat te gebeuren. En wel, door het banksysteem zelf.

 

Om plaats te maken voor de invoering van het door het volk gecontroleerde QFS- geldsysteem. Het patriotten beleid is; de vijand zichzelf te laten vernietigen en dat gebeurt nu in real time, voor onze ogen. Zorg dat je voor een paar weken water, voedsel en levensnoodzakelijke middelen in voorraad hebt.

 

Onze massale ontwaking grootste angst van Deep State

Ontwaking breekt uit over de hele wereld. Het Ontwaken komt met een prijs. Het mag dan al moeilijk en pijnlijk zijn geweest om door de stadia van ontwaking te komen, anderen te overtuigen. Uitdagende omstandigheden en condities te laten zien, door de ogen en geest van de sheeple te openen, is nog veel moeilijker.

 

Het is een strijd tegen de tijd en onrechtvaardigheden. De schapen worden heen en weer geslingerd, zonder een idee te hebben van wat werkelijk aan de hand is, maar trappelen van ongeduld om in de rij te staan voor hun gratis giftige Covid-injectie, die reeds meer dan twee derde van de bevolking heeft voorbestemd voor een vroegtijdig afscheid van planeet Aarde.

 

Als de waarheid bekend is, zijn het de wakkeren die deze kennis vurig en met passie met anderen moeten delen. Niet altijd aangenaam, maar een “must do” plicht. Het uur is laat en de periode van nu is beschamend. Een optimaal bewustzijn en snelle actie is vereist. Er bestaat geen alternatief.

 

Bedenk; Het bewustzijn van de mens is negatief geconditioneerd om alleen datgene te zien wat ons onderscheidt, in plaats van datgene wat ons bindt. Geloof het of niet, we zijn allemaal in alle opzichten zeer gelijkwaardig. Mogelijk met verschillende achtergronden en culturen, maar we hebben allemaal dezelfde basiswaarden in het leven. We willen allemaal vrij zijn, gezond, goed opgeleid, vreedzaam samenleven en toegang hebben tot basisbehoeften ter instandhouding van het leven en welzijn. Het enige wat we echt willen is samen gelukkig en gezond zijn.

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

Het Kosmische Portaal is nu open – Het aftellen is begonnen