Onbegrensde Hoeveelheid Energie

Trilling Genezing door Frequentie Therapie

Pythagoras’ ontdekking van klankgenezing

40.000 jaar geleden werd trilling genezing via 111 Hz toegepast

 

Gratis energie beschikbaar door gehele atmosfeer

Van alle Tesla’s uitvindingen, was er één die nooit het daglicht zag. Het was een revolutionair idee dat de potentie had om onze wereld op een diepgaande wijze te hervormen. Het was ook een idee dat zijn tijd meer dan een eeuw vooruit was, bekend als Vrije Energie, en draadloze energiedistributie.

 

Conventionele elektriciteitsleidingen zijn duur, lelijk en verspillend, ze kunnen tot 14 procent van de energie verliezen door kabelweerstand. Een belangrijk aspect van Tesla’s draadloze energienetwerk is de distributie van elektriciteit naar afgelegen gebieden, maar ook naar dichtbevolkte stedelijke locaties. Nicola Tesla zei al meer dan 120 jaar geleden;

 

Elektrische energie is overal aanwezig in onbeperkte hoeveelheden en kan de machines van de wereld aandrijven zonder de noodzaak van kolen, olie, gas, of andere toegepaste brandstoffen.

 

Tesla bouwde voor zijn tijd een nogal ongewoon uitziende toren, genaamd de Warden Tower op Long Island. Oorspronkelijk en officieel was hij van plan de faciliteit te gebruiken om de technologie te ontwikkelen voor draadloze communicatie over de oceaan met Europa.

 

Hij wilde de toren echter in het geheim ook gebruiken om draadloze stroomdistributie op zeer grote schaal te demonstreren. Zijn visie was om meerdere torens energie te laten uitstralen via de hele atmosfeer. Deze energie zou worden gebruikt door vliegtuigen, auto’s en zelfs schepen, ontworpen met speciale ontvangstapparatuur om de draadloze energie op te vangen.

 

Hij bouwde in de jaren 1920 zelfs een auto met verbrandingsmotor om tot een elektrisch aangedreven voertuig van 80 PK, en reed meer dan een week rond op draadloos geleverde elektrische energie. Dit was een doorn in het oog van de cabal elite, en werd zo snel mogelijk begraven.

 

Op grote schaal zouden met deze technologie schepen de zeeën kunnen bevaren zonder noodzaak te stoppen om bij te tanken. Vliegtuigen zouden voor onbeperkte tijd in de lucht kunnen blijven, constant voorzien van energie uit Tesla’s torens.  Toen, cabal lid JP Morgan Tesla’s verborgen motief ontdekte, stopte zijn financiering.

 

Onbegrensde hoeveelheid energie

Er zijn vele redenen om Nikola Tesla te bedanken, als het gaat om moderne technologie. Als de Deep State hem niet in de weg had gestaan, hadden Tesla’s bijdragen aan de maatschappij nog veel verder kunnen gaan. Ondanks zijn mentale inzinkingen later in z’n leven, waarschijnlijk veroorzaakt door tegenstanders en kapitalisten die zijn utopische visies voor de samenleving weerlegden, creëerde Tesla een overvloed aan uitvindingen, met het doel om energie uit het heelal naar de aarde over te brengen tegen weinig of geen kosten.

 

De wereld had al 120 jaar geleden gratis verlicht kunnen zijn! Dankzij de uitvindingen van het genie Nikola Tesla, als hij niet was tegengehouden met zijn vinding van gratis energie opgewekt uit de magnetische velden rond planeet Aarde. Dan zou er geen koolstofuitstoot belasting of global warming hoax zijn geweest!

 

Het grootste deel van de technologie van vandaag komt voort uit de kennis die Tesla in zich had, zoals hij deze koortsachtig voor de wereld heeft uitgestippeld. Stuk voor stuk belangrijke verbeteringen voor de mensheid, om gestolen te worden door de Cabal en haar duivels gebruikt t.b.v. hun boosaardige plannen.

 

Donald Trump ‘s oom John Trump wist hoe hij Tesla’s geniale patenten, en vreemde tekeningen moest interpreteren. Toen Donald Trump in 2016 meedeed aan zijn eerste verkiezing, vertelde hij tijdens zijn campagne voor president; dat zijn oom hem alles verteld had over Tesla’s werk en patenten.

 

Tesla begreep ook Gods grenzeloze energie, het complexe systeem van de schepping en de opwekking van energie voor de mens in relatie met God.

 

De Cabal wist en vreesde dat dit de mensheid zou ontwaken en verborg bijgevolg zijn uitvindingen samen met andere kennis die in het geheim werd begraven, weg uit het publieke oog. Met andere woorden, gewoon criminele Censuur!

 

Hier volgen enkele uittreksels uit het werk van Nikola Tesla dat hij publiceerde in Centurie Magazine, juni 1900, getiteld: Het probleem van de vergroting van energie voor de mens met speciale verwijzing naar de benutting van de energie van de zon.

 

Nikola Tesla, die de opwaartse energiebeweging voor de mens kende – de energie van de beweging – en de drie manieren om de menselijke energie te verhogen. Beschreef het op deze manier:

 

“Van alle eindeloze verscheidenheid van verschijnselen die de natuur aan onze zintuigen voorlegt, is er geen die onze geest met grotere verwondering vervult dan die onvoorstelbaar complexe beweging die wij in haar geheel het menselijk leven noemen; haar mysterieuze oorsprong is versluierd in de voor altijd ondoordringbare mist van het verleden, haar karakter is onbegrijpelijk gemaakt door haar oneindige ingewikkeldheid, en haar bestemming is verborgen in de onpeilbare diepten van de toekomst.

 

Hoewel Tesla bekend staat om zijn vooruitgang op het gebied van wisselstroom, radiotransmissie en inductiemotoren, is er één visie van hem die nog niet volledig tot bloei is gekomen, en dat is de massale draadloze overdracht van energie. Alhoewel de Tesla-spoel algemeen bekend is en in de meeste wetenschapsmusea te vinden is, staat de basis van deze technologie voor praktisch gebruik nog in de kinderschoenen.

 

In het afgelopen decennium is draadloze technologie een haalbaar technologisch product geworden, maar de schaal ervan heeft nog niet het niveau bereikt dat Tesla oorspronkelijk voor ogen stond. Terwijl sommige bedrijven het concept gebruikten om draadloze opladers voor mobiele telefoons en kleine elektronische apparaten te creëren, was het Tesla’s oorspronkelijke bedoeling om een draadloos netwerk van energie te voorzien waar iedereen in de wereld gebruik van kan maken.

 

Trilling Genezing door Frequentie Therapie

Iedereen die niet op de specifieke Aardfrequentie voor ontwaking en genezing is, d.w.z. niet openstaat voor binnenkomende ascensie-energieën; ofwel binnenkomende golven van harmonisch resonantie, die leiden tot eenheidsbewustzijn, zal ofwel moeten transformeren of falen.

 

Dit proces bestaat uit lichaam en ziel, en is geen fantasie, het is meetbaar, echte wetenschap en feit; Schumann resonanties genaamd. Dat zijn global

Elektromagnetisch resonanties, opgewekt en geactiveerd door energieën uit ons Universum, onder andere zichtbaar als bliksem.

 

Nikola Tesla’s Vibrational Healing Device: Sound & Vibrational Medicine wordt hier uitgelegd.

 

De Egyptenaren gebruikten bepaalde resonerende klinkerklanken in hun oude rituelen; deze klinkers werden uiterst heilig beschouwd zodat zij uit de omgangstaal werden verwijderd en niet meer voorkwamen in de geschreven hiërogliefen taal. Verder gebruikten de Egyptenaren tijdens ceremonies een instrument dat “sistrum” werd genoemd, een rammelaar met metalen schijven, waarvan is aangetoond dat het uitzonderlijk hoge niveaus van ultrageluid voortbrengt.

 

In de jaren 1890 zat de legendarische uitvinder Nikola Tesla in zijn laboratorium te lanterfanten met zijn goede vriend Samuel Clemens, ook bekend als de beroemde schrijver Mark Twain. De twee hadden een langdurige relatie, en Twain, die notoir gefascineerd was door wetenschap en technologie, was een regelmatige bezoeker van Tesla’s laboratorium.

 

Op dit punt in zijn leven, was Twain, zoals Tesla beschreef,

 

“…in de slechtste conditie, lijdend aan een verscheidenheid van verontrustende en gevaarlijke kwalen.”

 

Op die bewuste namiddag stelde Tesla voor dat Twain een nieuwe uitvinding kon uitproberen waaraan hij had gewerkt, een mechanisch oscillator die trillingen met verschillende frequenties door het lichaam stuurt. Twain stemde toe en stapte op Tesla’s machine. Aan het eind van het proces sprong Twain plotseling op en haastte zich naar het toilet met vreselijke diarree.

 

Desondanks bleef Twain de machine bijna twee maanden lang dagelijks gebruiken en aan het einde daarvan had hij, in de woorden van Tesla, “zijn oude kracht en vermogen teruggewonnen, om ten volle van het leven te genieten”. Dit was precies wat Tesla had verwacht, het waren dezelfde resultaten die Tesla en zijn assistenten hadden bereikt tijdens hun experimenten met deze uitvinding. Zoals Tesla beschreef in zijn verslagen:

 

“Ik stapte op het platform en de trillingen die door de machine werden opgewekt, werden op mijn lichaam overgebracht. Het gevoel was even vreemd als aangenaam, en ik vroeg mijn assistenten om het ook te proberen. Zij deden het en waren net als ik verbijsterd en tevreden. Maar een paar minuten later voelden sommigen van ons, die langer op het platform waren gebleven, een onuitsprekelijke en dringende behoefte die onmiddellijk moest worden bevredigd, en toen drong de ontzagwekkende waarheid tot mij door”.

 

 “Toen ik met mijn assistenten mechanische therapie begon te beoefenen, hadden wij de gewoonte onze maaltijden snel te beëindigen en ons naar het laboratorium te haasten. We leden aan dyspepsie en verschillende maagklachten, galzucht, constipatie, winderigheid en andere stoornissen, allemaal natuurlijke gevolgen van zo’n ongeregelde gewoonte. Maar pas na een week van toepassing, waarin ik de techniek verbeterde en mijn assistenten leerden hoe zij de behandeling het beste tot hun recht konden laten komen, verdwenen al deze vormen van ziekte gedurende bijna vier jaar als bij toverslag. Tijdens het gebruik in deze periode, verkeerden wij allen in uitmuntende gezondheid.”

 

Tesla beschreef deze ontdekking en uitvinding als zijn grootste bijdrage aan het menselijk welzijn, een gedurfde uitspraak voor een uitvinder op het niveau van Nikola Tesla. Gedurende de rest van zijn leven zou hij zijn oscillatiemachine gebruiken om mensen met een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen te behandelen – van constipatie tot hart- en vaatziekten, verwondingen en infecties, slaapstoornissen en hormonale onevenwichtigheden.

 

Maar wat was het precies dat hij ontdekt had? Zoals Tesla zelf zei:

 

“Als je de geheimen van het universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.”

 

Wat betekent deze geavanceerde technologie voor iemand van 80 jaar oud? Hij/zij kan in minder dan drie minuten weer 30 jaar oud zijn. Vijftig jaar van zijn/haar leven afgepeld. Nu kan de vrouw weer kinderen krijgen. Ze kunnen een hele nieuwe familie opbouwen als ze dat willen. Het lijkt erop, dat Med Bed technologie een eeuwigdurende fontein van jeugd is.

 

Med Bed technologie kijkt naar het lichaam en corrigeert onvolkomenheden. Deze technologie bestaat al een hele tijd. Deze is heel lang verborgen gehouden voor de mensheid. Sommige mensen denken misschien dat deze genezingstechnologie Science Fiction is. Te mooi om waar te zijn. Het is zelfs niet al te ingewikkeld om Med Beds in hoeveelheden te vervaardigen en ze overal te verspreiden waar het gewenst is.

 

De introductie wacht echter op de ondergang van Big Pharma die zich al meer dan honderd jaar verzet tegen de toepassing ervan.

 

Pythagoras’ ontdekking van klankgenezing

Meer dan 2500 jaar geleden liep de legendarische Griekse denker Pythagoras – de vader van de wiskunde en de geometrie, en de eerste persoon die de term “filosofie” gebruikte – langs een smederij, toen hij het geluid hoorde van hamers die op ijzer sloegen dat van binnenuit kwam. Hij stopte en merkte dat de hamers merkwaardige harmonieën voortbrachten. Geïntrigeerd liep hij naar binnen om het te onderzoeken. Na enig onderzoek ontdekte Pythagoras dat de hamers die harmonieus met elkaar waren een eenvoudige wiskundige relatie hadden, namelijk dat hun massa’s verhoudingen of breuken van elkaar waren.

 

Dit zette zijn geest op hol en hij begon te experimenteren, onderzoekend en testend met vloeistoffen in glas, verschillende pijpen, en meerdere lengtes van snaarinstrumenten die hij had gemaakt. De resultaten van deze experimenten leidden Pythagoras tot een verbluffende conclusie – dat muziek niet alleen een uitdrukking was van ‘heilige geometrie,’ maar dat het in feite een medicijn was.

 

Hij begon de instrumenten die hij had gemaakt te gebruiken om wat hij noemde ‘zielsaanpassingen’ uit te voeren, en leerde dat deze aanpassingen niet alleen de ziel in harmonie konden brengen, maar ook de geest kon zuiveren en het het lichaam genezen. Zoals de Syrische filosoof Lamblichus in de 3e eeuw opmerkte,

 

“Pythagoras bedacht muzikale medicijnen die ziekten van lichaam en geest konden onderdrukken en genezen.

 

Met andere woorden, Pythagoras gebruikte vibratiegeneeskunde om een grote verscheidenheid aan ziekten en verwondingen te behandelen, net zoals Tesla dat duizenden jaren later zou doen.

 

Onder leiding van Pythagoras werden de oude Grieken bedreven in de vibrerende geneeskunde. Zij behandelden hun soldaten door met de snaren van een strijkstok over de verwondingen te strijken, waardoor trillingen werden opgewekt die pus vrijer lieten afvloeien en wonden veel sneller lieten genezen. Verder gebruikten zij genezende kamers voor “droomslaap“, waar galmende ruimten in tempels de beoefenaars in staat stelden om, in feite, te baden in geluid en trillingen terwijl zij sliepen.

 

De Grieken waren niet de enige, en zelfs niet de eerste, oude cultuur die gebruik maakte van vibratiegeneeskunde. Het is opwindend op te merken dat Pythagoras de eerste Griek was die onderwezen werd in de Egyptische geheimen van wetenschap, geneeskunde, wiskunde en astronomie; dit tijdens een verblijf van meer dan 20 jaar dat hij in het land doorbracht. Een fundamenteel onderdeel van deze geheime Egyptische kennis, waar Pythagoras onvermijdelijk aan blootgesteld moet zijn geweest, is het geloof dat geluid en trillingen genezende vermogens hebben.

 

40.000 jaar geleden werd trilling genezing via 111 Hz toegepast

Archeoloog Fernando Coimbra en zijn team stelden vast dat alle ondergrondse kamers op dezelfde frequentie resoneerden – precies 111 Hz. Dit is belangrijk, niet alleen omdat 111 Hz de “heilige frequentie” wordt genoemd, maar ook omdat toen Pythagoras een toonladder creëerde tijdens de experimenten die volgden op zijn ervaring met de hamers van de smid, deze begon met een A toon, die resoneerde op, jawel, 111 Hz.

 

Maar de vibratiegeneeskunde gaat verder terug en strekt zich uit over alle culturen van de mensheid; het is niet alleen het terrein van het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied. 40.000 jaar geleden werd in Australië het oudste blaasinstrument ter wereld, de ‘yidaki’ – nu bekend als de ‘didgeridoo’ – gebruikt om botbreuken, spierscheuren en ziektes te genezen.

 

De “pow wows” van de Indianen, met drummen, chanten en zingen, worden al duizenden jaren gebruikt om mentale en fysieke ziekten te behandelen.

 

De boeddhistische monniken van Tibet hebben lange tijd de trillingen van klankschalen en gongs in hun ceremonies en meditaties verwerkt.

 

De lijst zou nog langer kunnen zijn, maar het punt lijkt duidelijk. Oude culturen blijken kennis te hebben bezeten over de helende krachten van geluid en trillingen, een kennis die aan het eind van de 20e eeuw door Tesla werd herontdekt.

 

Stap uit de box, met je nieuwe DNA-upgrade! Mis dit bericht niet!

Junk DNA bestaat niet, 97% werd uitgeschakeld en wordt nu hersteld.

Als Licht Werker ben je beschermd in een bubbel van licht, omdat de Darks het Licht schuwen.

De originele video is binnen 24 uur door YT verwijderd,

Hier is een andere duidelijke uitleg over 3-4-5-D

 

 

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.