Menselijke Eilanden

 

Onze Bekwaamheid is de enige limiet

Als je vraag is, wat is er mis op Aarde op dit moment? Is het antwoord, alles, van voedsel, landbouw, taal, onderwijs, gezondheid, technologie, wetenschap, sport, geld, zaken, en nog veel meer.

 

De opkomende grote omwenteling brengt grote verandering in het Lot van de mens. Het brengt zichtbare en onmiskenbare gevoelens van gelukzaligheid. Mensen gaan zich beter voelen, terwijl degenen die niet wakker zijn niet zullen weten waarom.

 

Op de vraag wanneer dit gaat gebeuren? Is het antwoord; als de massa opstaat wegens de volkeren moord door giftige injecties tegen de verzonnen Covid Pandemie. Punt uit!

 

Planeet Aarde beweegt zich van haar eeuwenoude negatieve derde naar de positieve vijfde Dimensie die ons en de planeet opnieuw gaat vormen. De Diepe Staat is wereldwijd verslagen. Het wachten is op de Ontwaking van de Massa, voordat de totale schoonmaak van onze planeet kan beginnen.

 

Alleen, omdat nog geen fysiek bewijs is van ons werk, wil dat niet zeggen dat er niets bereikt is. Veel van ons werk is wel degelijk achter de schermen succesvol geweest. Te weten; Door de verspreiding van het Licht op een planeet die honderdduizenden jaren in het duister is gehouden, worden de verbeteringen langzaam zichtbaar. Als het Licht zich eenmaal over de aardbol heeft verspreid, bestaat er geen weg terug meer naar de duisternis.

 

Velen hebben met anderen gesproken om hen te overtuigen; op te komen voor onze rechten; geprotesteerd in Marsen voor Vrijheid, etc. Al dit werk wordt geprezen, omdat het een groot deel van de mensheid heeft gewekt. De tijd is nu gekomen om het pad naar de Vijfde Dimensie te nemen; elk ontwaakte ziel is in staat de opstijging zelf te doen, zonder te wachten op hulp van anderen.

 

Het mensdom heeft veel meegemaakt in het verleden en velen van jullie voelen zich nu gedesillusioneerd, moe, zwak, uitgeput en vragen zich af waar we voor vechten? Jullie vragen je af wanneer er een einde komt aan de duisternis die al zo lang over ons hangt en waarom we überhaupt nog op het aardoppervlak rondlopen?

 

Velen voelen zich gedeprimeerd omdat familie en vrienden nog slapen, en waarom ze er niet in slaagden vrienden en familie wakker te schudden. Twijfel nimmer, dat je leven en inzet tevergeefs is geweest. Degenen die wakker zijn, zijn de sterken die het licht vasthouden, zodat anderen het kunnen volgen. Dat is de reden waarom wakkeren werden verguisd door de slapers, die pas later zullen gaan beseffen dat zij het goed met hen bedoelden.

 

 

De strijd tegen de global maffia is reeds gewonnen, maar zombies overtuigen over wat is gebeurd lukt niet, ze zullen het eerst zelf aan de lijve moeten ondervinden, voordat de bevrijding van planeet Aarde een openbaar feit is.

 

Hiermede, zijn de opkomende grote veranderingen geschetst en uitgelegd waarom het zo lang duurt voordat dit allemaal definitief is. Het wachten is op de ontwaking van de massa, omdat ze op geen enkel andere wijze kunnen worden overtuigd, dan door het zelf te beleven.

 

Mensen moeten leren zelfstandig te denken; op vernieuwende wijze te handelen, want de meeste, zo niet alle bestaande parameters zullen obsoleet zijn. De betekenis en de waarde van geld zal totaal verschillen van wat gebruikelijk was. Iedereen zal voldoende geld hebben om van te leven. Er zal geen noodzaak zijn voordeel te behalen op anderen of te stelen om iets te kopen. Je bekwaamheid zal de enige limiet zijn. Iedereen is vrij, geoorloofd elke hobby te ontplooien, en te werken wanneer men wil.

 

GESARA is ontworpen om gedurende de overgangsfase armoede en alle daaruit voortvloeiende kwalen van de Aarde te verwijderen. De veranderingen zullen niet worden uitgevoerd omwille van armoede, maar maken deel uit van het Plan om comfort en bescherming te brengen. Dat zal de ervaring van de mens op een nieuw niveau zetten, om vreugde en geluk te brengen.

 

De sluier die onze ziel gevangenhoudt op onze planeet, zal via het reïncarnatieproces worden opgeheven om de mensheid te bevrijden, en zich te ontwikkelen zoals de Schepper het voor ons heeft bedoeld.

 

De ware Niet Verborgen Meesters zijn de Lichtwerkers in tegenstelling met wat in populaire cultuur wordt gezegd.  Het zijn niet meer de criminelen in het duistere. De Lichtwerkers hebben geen behoefte de mens te sturen, stellen, regeren of te controleren. Dit druist in tegen de universele occulte wetten.

 

De duistere elite proberen echter boven deze wetten uit te stijgen; Door te handelen als de bewakers van de materiële wereld, dat wil zeggen, het zijn de Archons, die de gevaarlijkste intrapsychische-geest-parasiteren zijn, net als de meeste van hun islamitische tegenhangers, die gebruikt worden door de occulte Elite en de inlichtingendiensten om de mens te misleiden en te manipuleren.

 

Het loskoppelen van 10 van onze 12 DNA-strengen heeft onze potentie begrensd. Buitenaardse wezens hebben geholpen bij het genetisch manipuleren van de mensheid, terwijl de Anunnaki later de menselijke genetica lamlegden door 10 van onze 12 DNA-strengen los te koppelen, dat de mensheid voor de elite tot slaaf heeft gemaakt. Deze losgekoppelde ketens worden door onze wetenschappers gekwalificeerd als junk-DNA.

 

Feitelijk verloren we bijna alle, zo niet het grootste deel van onze capaciteiten en zijn op twee overgebleven DNA-strengen alleen afgestemd om meer slaven te reproduceren en zelfstandig in leven te blijven. Wanneer, al onze 12-DNA-strengen hersteld zijn, beschikken we over verbazingwekkende capaciteiten. Dat maakt het mogelijk opnieuw 100% van onze hersens te benutten, terwijl nu voor de meerderheid van de mensheid slechts twaalf procent operationeel is.

 

Onze buitenaardse broeders en zusters zouden graag ons DNA-arsenaal willen hebben, vanwege onze veelzijdigheid en creatief vermogen. Ze benijden ons om onze creativiteit die ons onsterfelijk maakt. Zoals de Bijbel zegt, zijn we naar het beeld van onze Schepper geschapen.

 

Toen Jezus wonderen verrichtte zei Hij, “en jij kunt deze dingen ook doen”. En zo kon de mensheid functioneren voordat de Anunnaki ons tot slaaf maakten door 10 van onze 12 DNA-strengen te ontkoppelen.

 

Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi rapporteert hieronder de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

 

 

MENSELIJKE EILANDEN

Geliefde!

Om de scheiding van het kaf van het koren te voltooien, zijn in aanvang groepen gevormd, die worden aangetrokken door hun compatibele frequentie. Deze fase van planetaire overgang en het opstijgen van de zielen naar een wereld van regeneratie zal leiden tot een nieuwe configuratie van het collectieve bewustzijn. Dit is de tijd van de mensheid op Aarde.

 

Jullie zijn tijdens vele incarnaties hier op Aarde voorbereid op jullie missie in dit huidig bestaan, zelfs als jullie je dat niet herinneren. Sommigen van jullie hebben zelfs op andere planeten of sterren hun bekwaamheid geleerd en zijn nu hier geïncarneerd om het doel van hun ziel te volbrengen.

 

Twijfel in deze planetaire overgang niet aan je missie. Zorg gewoon dat je op het juiste moment en op de juiste tijdstip aankomt. Alle kennis is al in je. Vertrouw op het Plan en let op de tekenen. De oproep zal niet komen; die is al vele eeuwen geleden gedaan. En jullie hebben deze missie aanvaard en zijn in de voorbije millennia zorgvuldig hierop voorbereid.

 

Het maakt niet uit of men wel of niet weet hoe de dingen gebeurd zijn. Er komt een moment dat bepaalde informatie je ergens op attendeert, zo is de puzzel in elkaar gelegd. Je hoeft je niet te haasten of nieuwsgierig te zijn. Het belangrijkste is dat je weet dat je er klaar voor bent. Als je dat niet was, zou je deze tekst niet lezen.

 

Vraag me niet wat je missie is, want ik zou het antwoord niet weten. Maar ik kan je wel  zeggen dat je er snel achter zult komen, in het geval je het nog niet weet. Als je je al duizenden jaren hebt voorbereid, hoef je je nu geen zorgen te maken over de details. De gereedschapskist is in jouw handen en zal worden geopend wanneer de tijd rijp is. Je kunt het gereedschap gebruiken omdat het jouw aangeboren kennis bevat.

 

Je zult nu beginnen te begrijpen waarom je midden in een familie of groep zit waar de meerderheid niet geïnteresseerd is in deze zaken van planetaire overgang en zielsopstijging. Het zou zonde zijn om alle lichtwerkers op één plaats te zetten en de rest van de mensheid aan hun lot over te laten.

 

Het goddelijke Plan is volmaakt en heeft daarom elk stuk geplaatst waar dit het nuttigst zal zijn. Het is een soort Robinson Crusoe, de schipbreukeling, die alleen op een onbewoond eiland terechtkwam. Maar in tegenstelling tot degene die alleen op het eiland was, ben jij het eiland zelf. Een eiland dat zich snel vormt.

 

Spoedig zullen vele eindgebeurtenissen van de Planetaire Overgang plaatsvinden en degenen om je heen die nooit geïnteresseerd waren in het onderwerp zullen zich herinneren je te horen spreken over de gebeurtenissen van het moment. En ze zullen geen andere keuze hebben dan zich tot jou te wenden voor hulp.

 

Dus, jullie zullen je eigen menselijk eiland vormen. De hulp die van boven komt zal geen verrassing zijn. Het ongelooflijke vermogen om alles samen te voegen en te coördineren wat in de komende ogenblikken nodig is, zal geen verrassing opleveren. Daarvoor zal alle kennis die gedurende millennia is vergaard, van binnenuit worden geopenbaard. Je zult je alles herinneren als het nodig is. Het zal ook het moment zijn om de volmaaktheid van het goddelijke Plan aan te tonen.

 

Het zal niet alleen een eiland zijn, maar ook het anker. Je zult de veilige haven zijn voor hen die zich door de gebeurtenissen schipbreukeling voelen. Je zult in tijden van wanhoop de kracht, de moed en het geloof zijn dat anderen missen. Niet dat dit catastrofale momenten zijn, maar zoals ik al eerder zei, het zullen onbegrijpelijke momenten zijn voor hen die niet geloven in het Grote Plan.

 

In feite weten de meesten niet eens wie zij werkelijk zijn of wat zij op deze Planeet doen. Dat, zouden ze eigenlijk wel moeten weten! Jij hebt in ieder geval genoeg om te weten dat je de gids van de wanhopige zielen zult zijn. Velen zullen ontwaken in deze glorieuze dagen voor de mensheid. En jij zult aanwezig zijn, om het nieuwe ontwaken te begeleiden. Je zult de meester zijn die hen veilig zal leiden totdat ze op zichzelf kunnen vertrouwen.

 

Nadat alle eilanden goed zijn gestructureerd; zal een nieuw proces beginnen. Sommige eilanden zullen zich bij andere aansluiten en een archipel vormen. Er zal een korte en intense periode zijn waarin de gebeurtenissen zich snel zullen ontvouwen om gezamenlijk nieuwe systemen te creëren. Wat vroeger eeuwen duurde, duurt nu een paar dagen.

 

De nieuwe aarde zal ontstaan. De nieuwe 5e Dimensie zal sterker zijn. Een nieuwe mensheid zal klaar zijn om de Wereld van Wedergeboorte te bewonen. En jij zult zijn waar het bedoeld is te zijn. Dan zul je begrijpen hoe groot je missie is. Je zult eindelijk begrijpen dat je een Meester bent, want het meesterschap is altijd al in je geweest. Je zult dan de perfectie zien van het Goddelijke Plan voor Planeet Aarde en haar mensheid.

 

Laat je niet meeslepen in het drama dat ze je willen opdringen! Onthoud dat de duistere krachten weten wat er gaat gebeuren, en daarom zijn zij zo vasthoudend in het vernietigen van je reputatie van waarheid en degenen die waarheid spreken. Ze willen niet dat je dat eiland bent. Zij zouden liever zien dat de gehele mensheid vergaat, omdat dit anders het einde van henzelf betekent.

 

Wees je bewust van je mogelijkheden. Niets wat je meemaakt is toeval. Alles heeft altijd een oorzaak. Je bent al voorbereid, maar je kunt op de proef worden gesteld. Je moet weten of al jouw gereedschap in goede staat is. Er zullen geen verrassingen zijn als het zover is. Alles zal in overeenstemming zijn met het Grote Plan, want als alles een goddelijke schepping is, is God de Vader/Moeder Schepper der Werelden en de commandant van dit Planetaire Ruimteschip. Laat angst je missie niet in de weg staan. Jij bent geen Robinson Crusoe, maar het eiland zelf!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

GESARA – QFS Hoe alles online komt