Vertaald, bewerkt en herzien uit het Russisch

INLEIDING

Er is heel weinig bekend over onze voorgeschiedenis. Meer is terug te vinden in de Slavische cultuur, omdat de cabal, bij gebrek aan kennis niet heeft kunnen ingrijpen, zoals in het Westen? Gelukkig is er dus veel meer bewaard gebleven dan oorspronkelijk gedacht!

Om een waardige generatie nakomelingen groot te brengen, doorlopen we een speciale inwijdingscursus waarbij onze zielen onder de slechtst mogelijke omstandigheden in sterfelijke lichamen worden geplaatst om ze te trainen, op basis van machtsevenwicht.

In dit artikel is geprobeerd veel onbekende kennis en wetenschap te combineren met Westerse inzichten om een duidelijk begrip te geven.

 

Boek van Wijsheid van Perun

Perun Veda’s Santies het Boek van Wijsheid van Perun, is een van de oudste Slavisch-Aryaanse Heilige Legenden, bewaard door Wijzen-bewakers van de Oud Russische Yngliistische Kerk, kortweg ARYC.

 

Santies, in de oorspronkelijke vorm, konden alleen figuurlijk een boek worden genoemd, omdat Santies – platen zijn, gemaakt van niet-roestend edelmetaal, waarop de Oude H’Arische Runen zijn gegraveerd.

 

Runen uit de oudheid zijn geen letters of hiërogliefen in onze moderne betekenis, Runen zijn geheime afbeeldingen die een enorme hoeveelheid informatie opslaan. Deze oude runenschriftvorm is niet verdwenen zoals vele andere oude alfabetten en blijft de belangrijkste schriftvorm van de Wijzen-bewakers van ARYC.

 

In de oudheid werden de H’Arische Runen gebruikt als basis voor verschillende vereenvoudigde vormen van schrijven: Oud Sanskriet, Devanagari, Angelsaksische en Germaans-Scandinavische Runen en verschillende andere runeninscripties. Om het H’Arische Runenschrift te bewaren voor onze nakomelingen, wordt het onderwezen in de theologische seminaries van ARYC, zodat de Oude Wijsheid niet verdwijnt in moeilijke tijden en van generatie op generatie wordt doorgegeven.

 

Om je voor te stellen hoe Santies eruit zien, moet je onthouden dat elke Santie uit 4 platen bestaat. Elke plaat heeft 4 shlock’s (2 aan elke kant). Elke shlock heeft 9 lijnen. Elke lijn heeft een enkele bovenste “hemelse” lijn, waaronder 16 runen staan. 9 Santies op 36 platen die samen één cirkel vormen, en deze platen, met 144 shlocks bevatten, zijn aan elkaar bevestigd met 3 ringen.9 Cirkels van Santies, die 1296 shlocks bevatten, of 11664 lijnen, of 186624 onderling gecontroleerde H’Arische Runen, welke samen een beeld dragende verzameling vormen, die sinds de oudste tijden VEDA wordt genoemd.

 

Het Noorse woord Edda komt waarschijnlijk van het woord Veda, maar dat is niet bevestigd.

 

De inhoud van het Boek der Wijsheid van Perun heeft de vorm van een dialoog en werd bijna 40 000 jaar geleden geschreven. In de Eerste Cirkel wordt verteld: welke geboden werden gegeven aan de naties van Groot Ras en Hemelse Kin God Perun; over komende gebeurtenissen in de tijd van Svarozhich Cirkel en 99 Cirkels van het Leven [jaar 40176]; en vele andere.

 

Het Boek der Wijsheid van Perun is slechts een klein deel van het Arische erfgoed. Er zijn nog veel meer Santies, maar die worden verborgen gehouden door Sages-Keepers, vanwege strategisch belangrijke informatie die op dit moment niet kan worden vrijgegeven aan het publiek.

 

De eerste vertaling naar modern Russisch, van H’Arisch Karuna [oude H’Arische taal], werd gedaan door Slavische Wijzen in de zomer van 106772 [1944 CE] sinds de stichting van Irian Asgard. Sindsdien is het verschillende keren opnieuw gepubliceerd, maar in een zeer beperkt aantal gedrukte exemplaren, die alleen beschikbaar waren voor gemeenschappen van ARYC.

 

De laatste publicatie kwam uit in de zomer van 7507 [1999 CE]. Maar pas in de jaren 2000 werd het boek verspreid via het internet, waar het grote populariteit en goedkeuring verkreeg onder de Russischtalige waarheidszoekers.

 

Als je een Blanke Man bent, is het je plicht om je wortels, je ware Goden en de manier van Arisch leven te kennen. Blanke mensen zullen deze oorlog nooit winnen zonder de ware kennis, aan ons gegeven door Arische Goden, onze scheppers.

 

Ancient Russian Yngliistical Church [ARYC] is een unie van mensen die een van de takken van het Oude Geloof volgen die Yngliisme heet. Mensen die het volgen worden Ynglings genoemd.

 

Ynglings worden genoemd in “Heimskringla” – “Ynglinga Saga”. [Volgens het ARYC Woord komt Yngliisme van het woord Yngliya. Vertaling bij benadering – Primair Goddelijk Vuur].

 

Het is het geloof van onze Witte Voorouders [Indo-Europeanen], dat dominant was tot de periode van c Christianisering. Het staat ook bekend als Noorse religie. Hoewel het geen religie is, maar eerder een code van kennis.

 

In de oudheid, toen wij [blanken] als één ras leefden en één taal spraken, werd onze cultuur over de hele planeet verspreid was, liet het zijn sporen na op vele naties, waaronder Hindoeïstische. Zelfs nu, wanneer alle talen verward zijn, kunnen we duidelijke overeenkomsten zien, zoals bij het woord “Veda”. Zowel in het Hindoeïsme als in het Russisch betekent het “kennis” [Russisch werkwoord “ведать” betekent “weten”].

 

Buitenaardse vijanden hebben Arische kennis vernietigd sinds de Christianisering van onze landen, en ze doen het nog steeds. Daarom is het verborgen. Buitendien kan niemand de echtheid van andere heilige boeken zoals de Bijbel bewijzen.

 

Ariërs zijn voornamelijk mensen met een blanke huid. Eigenlijk zijn er veel andere genetische factoren, maar de witte huidskleur is de belangrijkste.

 

Het hakenkruis is het oudste en ons heiligste symbool op aarde, het heeft inherent niets met nazi’s te maken. Het Arisch geloof heeft echter wel veel aspecten van de nazi-ideologie gemeen, vooral wat betreft de zuiverheid van het ras. Niet vanwege politiek, maar vanwege gezond verstand. En ook omdat onze Goden dat zo hebben gezegd.

 

Wat betekent Swastika eigenlijk? Waar komt het vandaan? Het is zeker een kosmisch symbool, maar je zult de betekenis ervan zelf moeten begrijpen.

 

Alexander Hinevich is de leider van ARYC. Hij is de man achter de laatste publicatie van Slavische Arische Veda’s. Hij vertaalde geen rune teksten, maar schreef commentaren bij oude en onbekende woorden. Hij wordt door veel volgelingen van het oude geloof in Rusland beschouwd als een onofficiële leider, maar Hinevich heeft hier nooit mee ingestemd.

 

Dit is niet zomaar een boek. Het is een instructie, rechtstreeks van de Goden aan ons gegeven, in het geval van de gebeurtenissen die nu op Midgard (planeet Aarde) plaatsvinden. Blanke mensen zullen waarschijnlijk niet slagen zonder deze kennis.

 

Als je het boek hebt gelezen en de zin ervan hebt begrepen, zou je het zo wijd en zijd als je kunt moeten verspreiden en waar je kunt het overal uitdragen. Misschien vind je niet de goedkeuring van veel mensen om je heen, maar je zult ongetwijfeld mensen vinden die in staat zijn de waarheid te begrijpen.

 

Voordat je begint met lezen, moet je de hoofdpunten van het verhaal begrijpen. Er is een geavanceerde buitenaardse beschaving die we Arische Goden noemen. We weten niet zeker waar ze vandaan kwamen en wanneer. Maar we weten wel dat zij achter de creatie van het Witte Ras op deze planeet zaten. In de oudheid bestond er op de noordpool een continent genaamd Daaria [ook bekend als Hyperborea, Thule, Avalon]. De Arische Goden en de eerste blanke mensen leefden daar.

 

Toen gebeurde er iets en het continent werd vernietigd [je vindt de details in het boek]. Dus verhuisden de meeste bewoners naar het Euraziatische continent. Boek der Wijsheid van Perun beschrijft de gebeurtenissen die plaatsvonden na de vernietiging van Daaria.

 

https://cloud.mail.ru/stock/5LvYHKke9NJArHYhzFcuTAx8

 

Wees eerlijk met je Ziel en Geest. Werelden worden overeind gehouden door Waarheid. Hun portaal Waarheid; meldt dat op waarheid onsterfelijkheid rust. Nadat je je van zonden hebt afgekeerd, is het noodzakelijk om geloften en geboden uit te voeren. Zulk gedrag, geschapen door de Verenigd God, leidt via Waarheid tot Onsterfelijkheid… Mensen, houd de Heilige Schriften onveranderd.

 

Het Ontwaken van de mens gebeurt alleen door begrip, het oog van bewustzijn redt hem… Na het behalen van Kennis, kijkt het Mensenkind opnieuw naar de Veda’s, en opnieuw wordt aspiratie voor Spiritueel Leven plicht, en het hoofd van alle daden wordt Geweten …

 

Wanneer hij naar zijn geweten luistert, haat hij al het kwaad, dit maakt zijn geweten sterk, en de mens schept zijn geluk, en in zijn geluk wordt de mens zelf geschapen …

 

Rustige mensen zijn altijd vaardig in hun daden en onveranderlijk in hun plicht…

Ze stellen zich niets onwettigs voor en handelen niet zondig.

 

Oneervolle of onredelijke mensen, of het nu mannen of vrouwen zijn, slagen er niet in hun plicht tegenover Goden en verwanten te vervullen en worden als vreemdelingen behandeld…

 

Zij die een geweten hebben, eren Goden en Voorouders, en gaan naar de Onsterfelijkheid, maar niet naar de Wereld van de Hel…

 

Overal zijn ruïnes van Grote Heiligdommen, en steden zijn verwoest door zwaar vuur, dat van Rutta naar de hemel steeg…

Er is geen leven meer op Aarde zonder Zon, geen planten, noch vogels, noch dieren… Alleen de wind draagt stof over de valleien, vult ravijnen van intermontane… Het is wanhopig en stil, in die Wereld van ruïnes, waar eens Leven woonde, wijd en zijd.

 

Na het einde van de oorlogen, werden degenen die in leven bleven, bestraald met sarin …

En mensen verloren hun bewustzijn en wilskracht, en in opdracht van Buitenaardse vijanden werden rijkdommen en mineralen gewonnen … En toen die Aardbewoners geen rijkdommen meer hadden en alle mineralen tot het uiterste waren uitgeput, werden alle mensen vernietigd door vijanden, die alles exporteerden wat ze op die Aarde hadden verkregen… Maar die Aardbewoners waren aliens en verdreven, daartoe stuurden ze Flush-Destroyer…

 

Om de Zarbine Cirkel te herstellen, om de Sterrenpoort Spiraal weer te laten stralen, verwijder de Bewegingskristallen, in een deel dat vervaagt in een half kwart… In plaats van Bewegingskristallen van Svarga, die aan de grenzen liggen, voor het Svarozhich Systeem, installeer Yngliya Kristallen… Buitenwereld licht, gemanifesteerd in Nav’, zal gloeien in Yngliya Kristallen…, en met een krachtige stroom zal het de zarbijnse gloed herstellen… Als Spiraal met rechte uitstraling zich manifesteert op zarbine Cirkel voor je, verander Kristallen opnieuw naar vorige staat, want de Buitenwereld zal voor je worden geopend… Wees gewaarschuwd, het Licht van de Buitenwereld is schadelijk, het absorbeert de straling van de Ziel… en dus vervaagt de Geest erin, niet in staat om te begrijpen wat er met de Ziel gebeurt…

Het leven van onredelijke, zielloze wezens, gaat niet naar Svarga, maar gaat naar de Hel… En daar lijden ze op een plek in Duisternis, zonder zichzelf te kennen, noch te weten wat er gebeurd is…

 

Wees dus oplettend in je daden, en verleid het lot niet tevergeefs… Veel mensen zijn vernietigd door nieuwsgierigheid, zij die de Buitenwereld probeerden te leren kennen… Stralen van de Buitenwereld zijn schadelijk voor de gezondheid en mensen kunnen de aard ervan niet bevatten… Het leven daar verloopt volgens andere wetten…

 

Jullie hebben rustig op Midgard geleefd sinds oude tijden, toen de wereld werd opgericht… Herinnerend uit de Veda’s, over de daden van Dazhd’bog, hoe hij bolwerken van Kosheys vernietigde, die zich bevonden op de Dichtstbijzijnde Maan85 … Turh stond niet toe dat verraderlijke Kosheys63 Midgard vernietigden, zoals ze Dea hadden vernietigd.

 

Veel mensen stierven in die tijd, degenen die niet in staat waren om zich op Vitemanas, ruimteschepen te verheffen, of door Sterrenpoorten te gaan en zichzelf te redden in Het Stelsel van de Grote Beer…

 

Vertrouw op het succes van je glorieuze daden, dat is het belangrijkste op dit moment… Als daden worden veiliggesteld door Geloof, wat kan daden dan nog belemmeren… Alleen in arbeid gecreëerd door gemeenschap, zul je je Kins met Glorie bedekken…

 

Alleen door alle Kins te verenigen door het Oude Geloof, zullen jullie je prachtige Midgard verdedigen… Oude verbindingen zullen weer hersteld worden, en op oproepen van afstammelingen – zullen voorouders reageren. Vreemdelingen zullen dit niet kunnen voorkomen, want zij zullen verbannen worden naar de Hel van Svarga…

 

Maar onthoud mensen, de vijand is wraakzuchtig en doet net alsof hij niets geeft om Svarga. Maar door zich eigenlijk te verstoppen voor blikken, zal een wapen van wraak rijpen… Ze weten niets over Eer en Hemelse Waarheid, want er is geen Geweten in hun hart.

 

Buitenaardsen hebben vele aardbewoners vernietigd in verschillende systemen van de Svarozhich Cirkel… Zwarte afgunst verduistert hun geest als ze welvaart van elkaar zien…

 

Afgunst, bedrog, verlangen naar dat van een ander, dat is hun doel, zelfs in een Helse Wereld… En daarom proberen Buitenaardsen… alles te veroveren in Svarga en in de Tussenwereld… Onthoud mensen van Het Grote Ras, alles wat ik jullie heb verteld op deze mooie avond… Het belangrijkste is dat voor jullie Nageslacht deze Kennis niet nutteloos zal zijn.

 

  • Midgard: Oud Arische naam van onze planeet

 

  • Daaria-Thule-Hyperborea

 

Waarom hebben onze Goden dit allemaal laten gebeuren? Zij zijn de scheppers, zij kunnen alles. En ze hebben van tevoren verteld wat er allemaal al gebeurd is en wat er in de toekomst op Midgard zal gebeuren. Maar ze hebben ons verlaten, vlak voordat de buitenaardse vijanden verschenen. Dit klinkt vreemd, tenzij je begrijpt dat de hele situatie hier op Midgard vanaf het allereerste begin door onze Arische Goden is gepland.

 

De belangrijkste reden voor de creatie van Het Witte Ras is de noodzaak van uitbreiding van de Arische Beschaving. Je kunt het vergelijken met een reusachtige stamboom, waar meer geavanceerde sub-beschavingen geboorte geven aan nieuwelingen, en deze dan opvoeden, opdat ze de familie kunnen blijven uitbreiden.

 

Nu zijn we nog maar kleine kinderen, onder de hoede van onze Goden. Maar op een dag zullen we opgroeien en net zo worden als onze Goden. Maar dat wordt het moeilijkste deel. Hoe breng je een waardige generatie nakomelingen groot? Als je gewoon een hoop zielen verzamelt en hen goddelijke kracht geeft, zal dit tot niets goeds leiden. Omdat zulke zielen niet ervaren zullen zijn en gemakkelijk kunnen zwichten voor Duistere Krachten.

 

Om een waardige generatie nakomelingen groot te brengen, zou je ze door een speciale inwijdingscursus moeten leiden. Je moet deze zielen in sterfelijke lichamen plaatsen, in de slechtst mogelijke omstandigheden, om ze te trainen tot waardige Arische Krijgers.

 

Het belangrijkste hierbij is om hen te confronteren met puur kwaad. De conceptie, van het Universum is verdeeld in twee tegenovergestelde polen, waar de ene Goed is en de andere Slecht is. Beide kanten hebben veel verschillende beschavingen.

Het belangrijkste doel is de ‘oppositie’ tussen deze twee kanten. De belangrijkste regel is dat de kracht altijd in ‘evenwicht’ moet zijn. Anders neemt een van de twee kanten de overhand en wordt het hele doel van het universum verpest.

 

Zelfs als je de overduidelijke bewijzen van hun aanwezigheid, die bijna overal op onze planeet te vinden zijn, buiten beschouwing laat, kun je een blik werpen op de Noorse mythologie en zien dat het hoofdthema van die legenden een tegenstelling is tussen mensen en reptielachtige-draken-slangen.

 

Zelfs de officiële wetenschap, zoals je je misschien herinnert, bevestigt het bestaan van reptielachtige wezens, en stelt dat ze werden vernietigd door een meteoriet, of misschien was het gewoon een geavanceerd massavernietigingswapen? Maar het klinkt te gelukkig om gewoon toeval te zijn. Iemand heeft ze opzettelijk vernietigd, en waarschijnlijk waren het Ariërs, die het deden om planeet Aarde voor mensen voor enige tijd schoon te maken.

 

Dus die reptielen die het overleefden, verhuisden naar het binnenste van de Aarde. En let wel, dit is geen propaganda voor de Holle Aarde Theorie. Er zijn echter enorme ondergrondse spelonken, diep onder de aarde, waar deze wezens zelfs vandaag de dag nog leven.

 

Het lijkt er ook op dat die reptielen/kosheys daar geïsoleerd waren voor een zeer lange periode. En waarschijnlijk worden ze daar tegen hun wil vastgehouden.

 

Dat was zo tot voor kort, toen er ongewone dingen begonnen te gebeuren, zoals de vernietiging van manen, de vernietiging van Daaria en de verschijning van buitenaardse vijanden. Op dit punt in het verhaal lijkt het erop dat onze Goden hun trainingsprogramma hebben opgestart. In de tijd van Daaria verbleven onze Goden voortdurend op Midgard, maar sinds de migratie uit Daaria zijn alle Goden naar ergens anders verhuisd en gedurende deze periode hebben ze de meest geavanceerde technologieën met zich meegenomen.

 

De meeste oude bouwwerken die op Midgard zijn gebouwd, zoals piramides en tempels, duiden op de toepassing van zeer geavanceerde technologieën. Hierover zijn veel documentaires gemaakt, dus dat weet je waarschijnlijk al.

 

De Kosheys verschenen tegelijkertijd in veel verschillende delen van Midgard. De meest opvallende zijn: Soemerië, India, Noord- en Zuid-Amerika. Je kunt de aanwezigheid van kosheys/reptielachtige daar gemakkelijk opsporen. Maar het meest invloedrijke centrum van hun macht en waarschijnlijk hun startlocatie was Soemerië in Mesopotamië, bekend als Babylon.

 

De eerste buitenaardse religie verscheen op Midgard, die later evolueerde tot de meeste moderne religies. Het is aan te raden om het boek “Twee Babylons” van Alexander Hislop te lezen om een volledig beeld te krijgen van deze gebeurtenissen met betrekking tot religie.

 

Dan, het meest interessante aspect: waar zijn onze Goden nu? Het antwoord is duidelijk: op onze maan. Aan de donkere kant? Nee, ze zijn binnenin de maan.

 

Manen zijn niet zomaar simpele rotsen, het zijn gigantische, kunstmatig gemaakte, operationele ruimtestations. En niet alleen Ariërs bezitten ze. Zoals je je misschien herinnert uit het Boek van Perun, er waren drie manen in de baan van Midgard, en één daarvan behoorde zeker toe aan de Kosheys.

 

Wat zijn de overige manen in onze baan, behalve Koshey? Er zijn veel dingen die een theorie ondersteunen. De belangrijkste is dat we nog steeds in leven zijn en op dezelfde planeet leven met het vijandig buitenaardse ras, dat veel meer superieur is dan wij zijn.

 

Ze zouden ons gemakkelijk tot slaven gemaakt hebben, als ze de kans hadden, zoals ze al zo vaak gedaan hebben op andere planeten, zoals je je herinnert uit het Boek van Perun. Maar dat is nog niet gebeurd, en het lijkt erop dat ze zich hier nog steeds schuilhouden. Waarom zouden ze anders al deze samenzwering nodig hebben? Ze wachten duidelijk op iets; misschien op het bevel van onze Goden, om een speciale gebeurtenis te starten zoals het zogenaamde Ragnarök in de Noorse Mythologie, als de laatste uitdaging van onze test?

 

Alles is mogelijk. Maar er zijn andere feiten die je niet kunt negeren. Waar denk je dat onze zielen heengaan als onze lichamen sterven? Natuurlijk moet er een plek zijn waar zielen worden behandeld. Bovendien, als je in de plaats van de Goden zou zijn en zo’n operatie moest uitvoeren, zou het dan niet voor de hand liggen om een buitenpost te creëren om alles wat op deze planeet gebeurt te controleren en te monitoren?

 

Zeer waarschijnlijk is dit voor de hand liggend. En waarom denk je dat onze regeringen niet proberen om ze te koloniseren? Waarom denk je dat ze de meeste beelden van het maanlandingsprogramma hebben geclassificeerd? Er zijn nog veel meer vragen die beantwoord en begrepen moeten worden. Dus we zijn nog niet klaar!

 

Manen zijn niet zomaar rotsen, het zijn enorme, door mensen gemaakte, operationele ruimtestations. En niet alleen de Ariërs bezitten ze. Zoals je je herinnert uit het Boek van Perun, waren er drie manen in de baan van Midgard, en één daarvan behoorde zeker toe aan de Kosheys.

 

Blijf dit volgen, er komt nog meer…

 

Geef deze informatie door aan iedereen die je kent!

 

Het Nieuwe Tijdperk is eindelijk hier! Goud is op en de Cabal is neer! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

 

Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

 

Wordt vervolgd, want de tijd gaat ons meer vertellen …