De Bewustzijnsval

Het is teleurstellend dat, afgezien van een paar zeer wakkere lezers, er weinig relevante reacties zijn, blijkbaar is de mensheid nog niet voldoende bezig met haar ware voorgeschiedenis. De informatie die gegeven wordt over de Hyperboreanen, Arians, Mu, Lemuriërs, Atlantiërs en Tartaren zou toch zeker een eyeopener moeten zijn voor velen!

Kennelijk is de mensheid dommer dan gedacht? Duidelijk bewijs dat de cabal erin geslaagd is, ons ware bestaan en persoonlijkheid te laten vergeten.

De Slapers moeten zichzelf overtuigen om te geloven en te zien wie hun echte vijanden en tirannen zijn. Kortom, alle regeringsacties zijn propagandaleugens om de mensheid op Aarde uit te roeien.

Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het voor ons allemaal zal zijn. Wees niet bescheiden, laat dit een uitdaging zijn voor iedereen om mee te doen en ons maximaal potentieel te bereiken.

Onthoud dat onze bevrijding van onderaf moet worden bevochten om langdurige vrede op planeet Aarde te garanderen!

Iedereen wordt aangemoedigd hiertegen stelling te nemen door in ons verleden te duiken, met relevante FWC-artikelen als de helpende hand!

 

We hebben geen idee wie we werkelijk zijn

Het belangrijkste dat mensen zich moeten realiseren is dat onze 3-dimensionale realiteit niet echt is. Dit betekent dat het niets meer is dan een mind trap. Wie we werkelijk zijn is voor ons verborgen. Onze spirituele natuur is onze enig ware vorm. Daarom spenderen al die duistere machten zoveel tijd en geld aan pogingen om mensen te doen vergeten. Ze gebruiken subtiele technieken om ons allemaal gevangen te houden. Dit is waar de echte magie ligt. Als je niet voor je zelf kunt zien, dan ben je verslagen. Het is allemaal een illusie.

 

Maar binnenkort zullen de mensen als ze hun ware oorsprong ontdekken, weten hoe en wat werkelijk aan de hand is geweest, en wie ze werkelijk zijn. Aan de ene kant zijn de Duistere Machten die al honderdduizenden jaren bijna onbeperkt vrij spel hebben op het oppervlak van de planeet, en aan de andere kant staan de Licht werkers die grote inspanningen leveren en vooruitgang boeken om de duistere negatieve krachten zo snel mogelijk van onze planeet te verwijderen.

 

Er zijn negen grote gebieden waar de verborgen duistere machten zwaar geïnfiltreerd zijn. Dit zijn het leger, de overheid, religie, onderwijs, management, financiën, media, gezondheid en wetenschap. In wezen zijn ze overal in het openbare leven. Ze bekleden sleutelposities in al deze belangrijke gebieden, ondersteund door een volledig gecontroleerd en medeplichtig medianetwerk, en met hun eigendom van het financiële systeem en alle grote financiële instellingen, hebben ze vrijwel alle pijlers gedekt.

 

Sinds president Trump is aangetreden, was zijn eerste zet het leger weer aan zijn kant te krijgen door gevaarlijke topgeneraals te verwijderen en het leger te herfinancieren.

 

  • Wat is de ware agenda van de Archon, Anunnaki en Draco cabal?
  • Wat proberen ze echt te bereiken hier op Aarde, en
  • waarom moet je dat weten?

 

De ware drijfveer van de Deep State heersers is duisterder en kwaadaardiger dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen, omdat het zowel “buitenwereld” gaat en dan letterlijk transformeert, op een verrassende manier, in de Archon Bloedlijn Agenda 2030 om onze wereld te regeren namens de “buiten wereldse” Anunnaki en Draco Controle Matrix.

 

Het grote ontwaken is begonnen

De hypnotiserende charme ligt in de manipulatieve leugenachtige invloed. De verzonnen illusie van de Schepper God Thoth, die geen enkele oriëntatie heeft op realiteit of waarheid. De realiteit is dat wij als mensheid zijn misleid en uit onze eeuwig paradijselijke staat zijn verdreven. En dat is wat ze niet willen dat we begrijpen of ons er zelfs maar bewust van worden. Want dan is het massale menselijk ontwaken begonnen.

 

De duistere machten hebben strategische allianties gevormd onder de populaire signatuur van de Galactische Federatie en hebben contact gelegd met geselecteerde leden van de Deep State cabal, de regering en de Illuminati Archon bloedlijnen. Door uitgebreide infiltratie in geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars, Tempeliers, Jezuïeten en andere spirituele genootschappen.

 

De propaganda van de Galactische Federatie als een pro-menselijke ET groep wordt gebruikt om het spiritueel ontwaken van mensen te doen ontsporen en hen te kanaliseren naar de New Age beweging en hun respectievelijk op mind control gebaseerde geloofssystemen, waardoor ze gehoorzaam worden aan onderdrukking, zoals werd uitgeprobeerd met het dragen van maskers en sociale afstandsprotocollen.

 

Deze allianties zijn verantwoordelijk voor het richten van scalaire wapens in het planetaire veld van Stonehenge 11e Stargate. Georkestreerd door de Nibirianen om het collectieve geheugen van de mensheid uit te wissen, en nog belangrijker, om elk spoor uit te wissen van de opgetekende geschiedenis, die begon met de beschaving van Atlantis. Het was het Luciferiaanse pact achter de tragische gebeurtenissen die leidden tot de Atlantische catastrofe.

 

De periode van de Atlantische beschaving in de geschiedenis van de Aarde is nog niet bekend, omdat de literatuur hierover in de archieven van de Bibliotheek van Alexandrië 2300 jaar geleden werd vernietigd. De heersers van Alexandrië wilden een van de stoutmoedigste doelen van de mensheid verwezenlijken: alle kennis van de wereld onder één dak te verzamelen. Op haar hoogtepunt herbergde de Bibliotheek van Alexandrië een ongekend aantal rollen en trok ze enkele van de grootste geesten uit de Griekse wereld aan. Maar aan het einde van de 5e eeuw voor Christus was de grote bibliotheek verdwenen. Velen geloofden dat deze was vernietigd in een catastrofale brand. De waarheid over de opkomst en ondergang van de bibliotheek is veel complexer.

 

Daarvoor was de Aarde een paradijselijke planeet, te beginnen met de zuivere Lyriërs die hun planeet moesten verlaten vanwege de oorlogen van de binnenvallende kwade ET’s uit Orion, die boze gevallen engelen, en ook tegen de zuiver van hart en ziel goddelijke Lemuriërs/MU op het enorme continent in de Stille Oceaan met Hawaï dat het enige is dat overbleef na de zondvloed.

 

De Mu mensen waren spiritueel verder ontwikkeld, omdat zij mensen waren met hun heilig Twin ingebed in hun lichaam teneinde een compleet mens te zijn. Volgens Plato scheidde Zeus hen in twee helften, die verdienen herenigd te worden.

 

In tegenstelling tot Mu leerden de koningen van Atlantis zowel Arische als Sirische technologie en bouwden al snel meer geavanceerde steden en vliegtuigen om tussen plaatsen te vliegen. Deze machines mochten of konden de atmosfeer van de Aarde niet verlaten, omdat ze niet door het Raster konden dringen.

 

De Aarde verlaten was alleen toegestaan voor geselecteerde mensen

Alleen bepaald geselecteerde mensen mochten de Aarde verlaten en door het zonnestelsel reizen. Soms hadden ze mijnwerkers nodig op een van de andere planeten in het zonnestelsel ook deze slavenarbeiders moesten bepaalde goedkeuringen hebben om deel uit te maken van de ‘zonnemissie’.

 

Niemand meldde zich aan; wie zou dat doen? Maar de ‘Solar Officiers’ van het ‘Solar Commando’ kozen de sterkste en gezondste mannen uit de bevolking die het werk aankonden. Honderden mensen zag men vertrekken in grote ruimteschepen en in de lucht verdwijnen.

 

De Sirianen die hen selecteerden waren genadeloos en maakten geen onderscheid tussen degenen die familie hadden en degenen die dat niet hadden. Vaak genoeg zagen de familieleden hun vader, broer of echtgenoot nooit meer terug, omdat de meesten zoals gewoonlijk zich doodwerkten.

 

Er was ook een genetisch gemanipuleerde soort ‘werkmieren’, wij noemen ze ‘Grijzen’, gecreëerd in het Vega zonnestelsel, opnieuw gemanipuleerd hier in ARIDU[def] en specifiek geprogrammeerd om werkmieren te zijn voor de Siriaanse Overheersers.

 

Tot op de dag van vandaag werken ze nauw samen met hen, en als we Grays zien, zijn de Siriërs niet ver achter hen. Het ruimte-uniform dat de menselijke werkers droegen was donkerblauw, met de gevleugelde zonneschijf op de arm getatoeëerd.

 

De ‘Hogepriesteres’ in de Tarotkaart toont haar in een gewaad van wit linnen.

 

Atlantische technologie is de suprematie technologie

In veel opzichten heeft de Atlantische technologie de technologie van vandaag overtroffen, maar wij lopen niet ver achter. Het is zorgwekkend dat we in dezelfde richting gaan als de Atlantiërs.

 

De meeste mensen weten niet dat we de technologie hebben om door het zonnestelsel te reizen, maar net als in de oudheid mogen mensen in het algemeen deze technologie niet gebruiken.

 

Nogmaals, alleen een elite mag het Raster binnendringen, maar uitsluitend met Sirianen.

 

De Atlantische computersystemen waren in sommige opzichten geavanceerder dan die van ons van nu, net zoals wij doen, gebruikten zij kristallen om computergeheugen op te slaan. Wij gebruikten kwartskristallen om computergeheugens op te slaan in de jaren 1940, maar de Atlantiërs hadden een briljanter systeem om kristallen te gebruiken. Zij hadden de mogelijkheid om af te stemmen op de resonantie van de natuurlijke kristalwouden van de Aarde, diep onder het oppervlak van de planeet, en zo konden ze veel geheugen opslaan als ze wilden.

 

Het verschil tussen toen en nu is dat in Atlantis slechts een selecte groep toegang had tot het computernetwerk. Computers waren niet voor dagelijks gebruik.

 

De Atlantische koning wordt geanimeerd door zijn harem van vuurvrouwen.

 

Net als in Mu konden de sjamaanse priesteressen communiceren met dieren en brachten ze veel tijd door met dolfijnen en walvissen. Deze zeer intelligente dieren hielpen de mens met liefde aan alles wat ze nodig hadden, en werden vaak gebruikt als koeriers voor fysiek materiaal tussen het land en degenen die onder het oppervlak van de oceaan leefden, maar ook voor specifieke telepathische boodschappen.

 

De sjamanen en veel vuurmensen hadden telepathische vermogens ontwikkeld en mogelijkheden om op afstand te kijken, en gebruikten deze om mensen te helpen. De voorlopers van de moderne tarotkaarten werden gebruikt om de dingen geavanceerder eruit te laten zien, net als de kristallen bol.

 

Niets van dit alles was nodig, maar degenen die geen toegang hadden tot de macht van de 96% waardeerden het dat ze zich konden verhouden tot iets fysieks, zoals een kristallen bol of een spel kaarten, wanneer het Atlantische priesterschap hun paranormale vermogens gebruikte. Het maakte het wezenlijker voor hen.

 

Als de Atlantische technologieën die aan de menselijke hybriden van de macht werden gegeven, beperkt waren gebleven tot computers en dergelijke, dan zou het waarschijnlijk niet zo erg zijn geweest, maar ze maakten ook kennis met allerlei soorten wapens. De dagen dat ze pijlen, bogen en zwaarden gebruikten om zich te verdedigen waren voorbij; deze koninkrijken hadden toegang tot laserwapens en kernenergie zoals wij die vandaag de dag in onze wereld ook hebben. Hoewel kernwapens in het begin niet werden gebruikt, zorgde het wel voor extra spanningen tussen naties als ze wisten dat hun buurman ze ook had. Het creëerde angst; te weten wie de meest geavanceerde massavernietigingswapens had.

 

In veel opzichten is de technologie van de Atlantiërs superieur aan die van vandaag, dus we lopen nog steeds achter. Er bestaat echter bezorgdheid dat we in dezelfde richting gaan als de Atlantiërs.

 

De meeste mensen weten niet dat we de technologie hebben om door het zonnestelsel te reizen, maar net als in de oudheid mogen mensen in het algemeen deze technologie niet gebruiken.

 

Opnieuw mag alleen een elite het Raster binnendringen, echter alleen met Sirianen.

 

Blijf dit volgen, er komt nog meer…

 

Geef deze informatie door aan iedereen die je kent!

 

Het Nieuwe Tijdperk is eindelijk hier! Goud is op en de Cabal is neer! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

 

Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

 

Wordt vervolgd, want de tijd gaat ons meer vertellen …