Overdracht van rijkdom

Meer dan op enig ander moment in de geschiedenis kunnen mensen hun levensstandaard exponentieel verhogen tijdens de komende financiële  ineenstorting, zonder veel risico te lopen.

De conventionele wijsheid in de edelmetaalgemeenschap is dat goud en zilver geen beleggingen zijn, maar eerder een vermogensverzekering. Hoewel dit door de geschiedenis heen altijd waar is geweest, zijn er ook korte momenten geweest waarop goud en zilver zowel de veilige haven als de best presterende investering waren, waarbij echt enorme winsten in absolute koopkracht werden behaald.

De huidige overdracht van rijkdom vindt plaats tegen een achtergrond van wereldwijde onevenwichtigheden die alle voorgaande in de schaduw stellen. Maar dit wordt gecombineerd met het feit dat alle valuta’s van de wereld fiat zijn en tekenen van verval en dood vertonen.

Dit is een ongelooflijk unieke situatie, nog nooit eerder vertoond in de geschiedenis. Het is waarschijnlijk een ‘once-in-a-lifetime’ gebeurtenis in het hele bestaan van de mensheid, een kans die zich misschien nooit meer zal voordoen. De komende overdracht van rijkdom zal plaatsvinden op een schaal die de wereld nog nooit eerder heeft gezien.

 

 

Hoogontwikkelde beschavingen

De historische archieven bevatten veel antwoorden op de veel gestelde vragen ‘wie we zijn’, ‘waar we vandaan komen’ en ‘hoe we geëvolueerd zijn’ om de wezens te worden die we nu zijn.

 

De langverwachte veranderingen zijn eindelijk hier! Mensen worden wakker en het monetaire systeem stort in elkaar terwijl de goudprijs stijgt. Hoewel het niet zo zichtbaar is als iedereen zou willen, is alles bezegeld in de tijdlijn van de Aarde. Vele millennia zijn voorbijgegaan! Vele tijdperken zijn voorbijgegaan! Honderden opeenvolgende incarnaties!

 

Nu zijn jullie hier om deel te nemen aan het grote spektakel; de overgang van planeet Aarde van de 3e naar de 5e dimensie! Naast deze grote gebeurtenis, die de belangrijkste in de Melkweg is, hangt de uitkomst nog steeds af van de Ascensie van een deel van onze mensheid. Glorieuze tijden breken aan en niets kan tegenhouden wat komen gaat!

 

Op het continent Mu/Lemuria bestond een zeer geavanceerde beschaving, veel geavanceerder dan wij nu zijn, op een uitgestrekte landmassa die nu is opgeslokt door de Grote Oceaan. Dje huidige locatie lijkt het meest aannemelijk.

 

Sinds de dag dat sommigen begonnen te vermoeden dat er een zeer geavanceerde beschaving was op een uitgestrekte landmassa die nu is opgeslokt door de Grote Oceaan, is meest aannemelijk de locatie van Mu.

 

Mu strekte zich uit zo ver naar het oosten als Amerika en bijna zo ver naar het westen als Oost-Azië. Toen het werd vernietigd in een cataclysme, vermoedelijk rond 11.500 voor Christus, werd het opgeslokt door de oceaan en zonk het. Het water steeg tot zo’n hoog niveau dat het land bijna tot aan de Andes in het oosten verzwolgen werd. Alles wat overbleef waren een paar eilanden hier en daar, die er vandaag de dag nog steeds zijn, gevuld met beelden, beeldjes, oriëntatiepunten, getuigen van een lang vergeten tijd.

 

Het is verbazingwekkend dat mensen op aarde een decennium of langer onderwijs kunnen volgen zonder dat Mu zelfs maar in hun lessen wordt genoemd. Toch maakt het een groot deel uit van de mythologie van de Aboriginals in Australië, de Polynesiërs en de inheemse Amerikanen.

 

Zowel Atlantis als Mu vormen ook een belangrijk onderdeel van de occulte traditie. De mysticus Rudolf Steiner, wiens leer de inspiratie vormde voor de oprichting van de beroemde Waldorf School, sprak over kolonies van het ‘derde wortel-ras’ dat zich tot aan de Paaseilanden in het oosten vestigde.

 

Als iemand echt de waarheid wil weten, zonder vooringenomenheid of vooroordelen, dan zal overweldigend bewijs worden gevonden als bewijs voor het bestaan van zowel Mu als Atlantis.

 

Als conclusie; heeft de Indiase regering onlangs publiekelijk bekend gemaakt dat ze begonnen zijn onder de oceaan te zoeken naar een verloren beschaving. De ruïnes van Atlantis liggen over de hele Stille en Atlantische Oceaan verspreid. Er zijn reeds velen gevonden.

 

James Churchward is waarschijnlijk de beroemdste schrijver over Lemurië. Tijdens zijn leven schreef hij boeken en gaf hij veel lezingen over het onderwerp. Alhoewel veel onderzoekers tegenwoordig een deel van zijn onderzoek verwerpen, is veel ervan nog steeds erg aannemelijk. Op zijn website vertelt Mark R. Williams over Churchward en het continent Mu, dat Churchward het moederland noemde:

 

James Churchward schreef in zijn boek ‘The Lost Continent of Mu’ (1931) dat het Moederland zich uitstrekte van de Hawaïaanse eilanden tot Fiji en van Paaseiland tot de Marianen. Hij beschouwde Nan Modal op het eiland Pohnpei als een van de zeven heilige steden van Mu.

 

Vandaag de dag liggen de ruïnes aan een moerassige lagune vol mangrovebomen. De ruïne is ongeveer 10 meter hoog en de tonnen zwart vulkanisch gesteente liggen kriskras op elkaar gestapeld als een grensfort voor kinderen. Het is een van de meest mysterieuze plekken in de Stille Oceaan, maar archeologen kunnen niet verklaren hoe het daar is gekomen.

 

Mark. R. Williams schrijft verder over het vrouwelijke principe dat in Mu heerste:

 

“Toch beweren de meeste bronnen dat de Lemuriërs veel meer op moderne mensen leken, levend in een idyllisch paradijs, grotendeels agrarisch met weelderige bossen en een overvloed aan bloemen en fruitbomen.

 

Vrouwelijke principes van delen, samenwerking en creativiteit produceerden een samenleving vrijwel vrij van misdaad, strijd en oorlogvoering.

 

Lemuriërs waren vegetarisch en leefden in harmonie met de natuur en andere wezens, ze hadden hoogontwikkelde psychische en telepathische zintuigen, die werden gebruikt bij praktische inspanningen zoals tuinbouw.

 

Ze geloofden in ‘geest boven materie’ en waren bedreven in manifestatie en andere ‘werkelijkheid-scheppende’ technieken. Deze traditie leeft volgens sommigen voort in het Polynesische concept van mana en verschillende vuurloopceremonies in de regio.

 

De Lemuriërs, geleid door sjamanen en hogepriesters/priesteressen die een Lemurisch priesterschap vormden, konden zich gemakkelijk verbinden met het Godinnen Universum, althans in het begin, totdat hun kolonies werden geïnfiltreerd en het door mannen gedomineerde principe het weer begon over te nemen.

 

in zijn artikel; ‘De vernietiging van Mu’, zegt hij dat wetenschappers het idee verwerpen dat een heel continent onder de oceaan kon zinken, zoals Mu deed. Toch wordt deze cataclysmische gebeurtenis, of reeks gebeurtenissen, die volgens sommige studies al 35.000 voor Christus begon, breed ondersteund door de mythologie in het Pacifische gebied van de wereld, van Australië tot de Hopi’s in Arizona. Een Hopi-legende zegt

 

“Beneden op de bodem van de zee liggen alle trotse steden, de vliegende patuwvotas en de wereldse schatten bedorven door het kwaad…”.

 

Veel mensen en vreemde wezens kwamen om in de catastrofe, maar sommigen vluchtten ondergronds, terwijl anderen de oceaan overstaken op vlotten van riet, waarbij ze de eilanden die boven het oppervlak uitstaken gebruikten als stapstenen. Deze verhalen worden verteld door vele culturen in het uitgestrekte gebied van de Stille Oceaan, elk ogenschijnlijk onafhankelijk van de andere.

 

Een esoterische groep die Lemurië vrij vaak in hun leerstellingen heeft genoemd is de Rozenkruisers Orde, in het bijzonder de San José Loge. Zij zeggen dat de vernietiging van Mu begon met vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en het instorten van ondergrondse gasgordels.

 

Magnetische golven begonnen over de aardbol te bewegen, waardoor het continent zonk. Het gebeurde niet van de ene op de andere dag en gelukkig waren er mensen die proactief waren en veel van hun wijsheid verborgen in kristallen en waarschijnlijk in de ‘kristallen schedels’ die in het gebied gevonden zijn en die volgens sommigen toebehoorden aan de Azteken en Maya’s, die post-Lemurisch zouden zijn.

 

Het is interessant dat, zoals Williams opmerkt, de oudst menselijke artefacten in Amerika werden gevonden op Santa Rosa Island voor de kust van Santa Barbara en gedateerd werden op ongeveer 25.000 voor Christus, dat ongeveer in dezelfde tijd is als het continent Mu. Net als Atlantis zonk Mu uiteindelijk in de oceaan tijdens de zondvloed.

 

In Mu leefden de sjamanen, hogepriesters/priesteressen en de rest van de stammen redelijk geïsoleerd van de invloed van de Siriërs en EA, de Arische prins. Prins ENLIL was druk bezig met het delven van edelmetalen en het bouwen van kleinere steden voor zijn slavenmeesters, de Sirische broeders, opdat zij comfortabeler konden leven en bediend werden door menselijke slaven die aan al hun wensen moesten gehoorzamen.

 

EA daarentegen wijdde zich aan verdere genetische manipulatie, zowel van mensen als van planten en dieren. Goed geprogrammeerde mensen, intelligenter dan de mijnwerkers, verspreidden zich nu over de hele wereld. Totdat alles geregeld was en de nieuwe mens de juiste energieën had opgebouwd waarmee de Dark Lords hun voordeel konden doen, waren veel mensen vrij om hun eigen stammen en samenlevingen op te bouwen.

 

Op de achtergrond sluimerde echter altijd de Arisch/Sirische agenda, die zelfs de meest ingewijde sjamaan niet kende, om goddelijke energieën op te bouwen en een controlestructuur te creëren dat moest functioneren de mensheid onder één dak te regeren en genoeg goddelijke energieën te verzamelen om de Koningin van de Sterren uit te dagen.

 

Manly P. Hall, 33e graad Vrijmetselaar van Eer, die een groot Mu en Atlantis enthousiasteling was, schreef uitgebreid over het onderwerp, mede geïnspireerd door de Rozenkruiser, Sir Francis Bacon, die wilde dat Amerika het ‘Nieuwe Atlantis’ zou worden. Hij schreef dat de meest geheime rituelen van de oude inwijding ondergronds werden uitgevoerd, in diepe grotten, in ondergrondse crypten, weg van de afleidingen van de oppervlakte. Ze werden de ‘Grotten van de Mysteries’ genoemd.

 

Blijf dit volgen, er komt nog meer…

 

Geef deze informatie door aan iedereen die je kent!

 

Het Nieuwe Tijdperk is eindelijk hier! Goud is op en de Cabal is neer! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

 

Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

 

Wordt vervolgd, als de tijd ons meer vertellen …