Planetaire verschuiving van 3D naar 5D

Mensen op planeet Aarde bevinden zich nu op een uniek moment in het Universum, waar twee verschillende werelden tegelijkertijd bestaan op onze planeet; de negatieve 3D wereld en de positieve 5D wereld.

Deze situatie is van bovenaf gecreëerd om de ontwaakten van de slapers te scheiden.

De 5D wereld zal de nieuwe aarde worden, de 3D slapers zullen naar een andere 3D planeet verhuizen.

Slechts een derde van de bestaande bevolking heeft ervoor gekozen om te transformeren, door hun materiële leven achter zich te laten en voelen nu de symptomen van de nieuwe energetische frequentieverschuiving, een verschuiving niet alleen voor mensen maar ook voor dieren, planten en al het andere op onze planeet.

In de vijfde dimensie herwint Planeet Aarde haar positief vermogen voor het milieu, biologisch voedsel, geluk, dat banen schept voor verlossing en zuivering.

Mensen moeten leren onafhankelijk te denken; en dingen op innovatieve manieren te doen. De meeste, zo niet alle, bestaande parameters zullen verouderd raken. De betekenis en erkenning van de waarde van geld zal totaal veranderen vergeleken met nu. Iedereen zal genoeg geld hebben om van te leven.

Het zal niet nodig zijn van anderen te profiteren of te stelen om iets te kopen. Persoonlijke rijkdom zal de enige grens zijn. Iedereen zal vrij zijn, z’n hobby uit te oefenen en te werken waar en wanneer men maar wil.

 

Het verborgen verhaal van de duivel

De opstand van Lucifer, zoals beschreven in oudere geschriften, vond plaats lang voordat de aarde werd geschapen. EA in deze zin is Lucifer, terwijl ENLIL Satan is, die ook in opstand kwam tegen de Krachten van het Licht, en beiden werden uit de ‘Hemel’, lees Orion, geworpen door ‘Aartsengel Michaël’, die natuurlijk een Arische krijger moet zijn geweest, of misschien het boegbeeld van een volledig Arische elitekracht?

 

Zowel Lucifer als Satan hadden hun volgelingen, en of ze nu Satans volgelingen waren of Lucifers volgelingen, ze waren allemaal wat wij ‘gevallen engelen’ noemen.

 

Het Urantia Boek maakt onderscheid tussen Satan, Lucifer en de Duivel. Het zijn duidelijk drie verschillende persoonlijkheden. Vertaald naar de Verborgen Geschiedenis komt de Duivel het best overeen met Marduk, de zoon van EA, hoewel het Urantia Boek dat niet duidelijk zegt. Marduk werd later hier op Aarde gedood en Alexander de Grote, van wie gezegd wordt dat hij Marduk’s hybride zoon was, zag zijn vader dood in een doodskist.

 

Het boek suggereert dat Lucifer gewoon een voorstander was van “erkenning en vrijheid”. Zijn manifest was de mensheid te leren dat de Godin niet bestond, dat prominenter werd na de Zondvloed toen verschillende religiën vorm kregen.

 

Uiteindelijk werd de religie van aanbidding of toewijding aan de Moedergodin verboden of belachelijk gemaakt en heerste er spirituele duisternis op Aarde. Als mensen die het vuur bezaten vrij waren om hun religie te beoefenen, kon het duidelijk een bedreiging worden voor het gezag. Daarom werd de kennis van de Vuurvrouwen en het oorspronkelijk doel van het Menselijk Experiment radicaal verborgen, alleen bekend bij een selecte groep op een ‘need-to-know’ basis.

 

Wat wel bekend is, is dat EA de voorkeur gaf aan de Siriaanse levensstijl en het grootste deel van zijn leven bij zijn stiefvader, ANU, woonde. Hij smeedde plannen met Satan (ENLIL) en voerde hun plan uit om naar de Aarde af te dalen.

 

De Gevallen Engelen

Er waren echter ook Veganisten uit het Lyra sterrensysteem die EA en ENLIL steunden in hun rebellie tegen de Moedergodin. Deze factie van Lyrische afkomst vluchtte tijdens de Celestiale oorlogen naar de Plejaden en is daar sindsdien gebleven.

 

Dus op een bepaald moment tijdens het Atlantische tijdperk verliet EA de Aarde en ging terug naar de Plejaden om een aantal van zijn trouwe officieren mee terug te nemen naar de Aarde. In de Plejaden liet hij hen hologrammen zien van hoe het leven op Aarde was en dat hij het Lyrisch/Plejadische DNA wilde gebruiken om de mensheid verder te ontwikkelen.

 

Toen sommige Plejadiers zagen hoe mooi deze Vuurvrouwen waren, en vrouwen in het algemeen, zeiden ze: “Laten we naar beneden gaan en seks hebben!

 

Dus in plaats van hun DNA rechtstreeks aan EA af te staan toen ze in de Plejaden waren, volgden 199 Plejadieren EA naar de Aarde om seks te hebben met menselijke vrouwen, maar ook om EA te helpen met zijn genetische experimenten. Dit waren de 200 Gevallen Engelen, waaronder EA. Die de ‘Wachters’ worden genoemd in het ‘Boek van Henoch’.

 

In het boekje ‘Het Testament van de Twaalf Patriarchen’, zogenaamd de twaalf zonen van Jacob, wordt duidelijk gesteld dat het niet de Hoeders in de vorm van reuzen waren die de vrouwen van de Aarde verleidden.

 

In feite konden de Plejadiers, die reuzen waren op hun thuisplaneet(en), niet in dimensies door de ruimte reizen met hun oorspronkelijk biologische lichamen en moesten daarom genetisch gemanipuleerd worden met gemanipuleerd DNA om een geheel nieuwe soort te creëren dat de barre omstandigheden van de ruimte kon weerstaan en door sterrenpoorten en verschillende dimensies kon reizen zonder vernietigd te worden.

 

Dit is de gebruikelijke manier voor de meeste sterrenrassen om lange afstanden af te leggen. Het “Grey” lichaamstype heeft veel robuuste eigenschappen en is bestand tegen ruimteomstandigheden; het reptielachtige sjabloon is een ander. Eenmaal op Aarde sprongen ze echter van lichaam en begonnen ze menselijke lichamen te gebruiken om seks te hebben met menselijke vrouwen.

 

“Zo verleidden zij de wachters vóór de zondvloed, want toen zij hen eenmaal zagen, begeerden zij hen en wekten de daad in hun geest; want zij veranderden zichzelf in de gedaante van mannen en verschenen aan hen zoals zij met hun mannen waren; en de vrouwen, die hun gedaanten in hun geest begeerden, baarden reuzen”.

 

De Bijbel zegt dat ze naar beneden kwamen als mooie mannelijke engelen, onweerstaanbaar voor veel menselijke vrouwen. Er wordt gezegd dat ze vleugels hadden en gespierde, aantrekkelijke lichamen. Dit kan best waar zijn, want in de laboratoria die ze deelden met ENKI en de Siriërs, konden ze alles maken wat ze maar wilden om aantrekkelijk en krachtig uit te zien voor menselijke vrouwen.

 

Het gebruik van menselijke mannenlichamen om seks te hebben met vrouwen leverde echter geen reusachtige nakomelingen op. Na een tijdje maakten de Plejadiers hun eigen 3D lichamen genetisch, met of zonder vleugels, maar vaker zweefden hun zielen over menselijke vrouwen waarvan ze wisten dat ze goed uitziende mannelijke nakomelingen zouden baren en zorgden ervoor dat hun ziel de gekozen foetus bewoonde. Op deze manier konden de Gevallenen geboren worden in menselijke lichamen, net als jij en ik, maar opgroeien met een volledig geheugen en interdimensionale vermogens. Deze zelfde wezens konden terugkeren, en zijn in feite al hier, geboren in normale menselijke lichamen.

 

Ze hadden niet alleen seks met menselijke vrouwen, ze volgden EA naar zijn laboratoria onder de oceaan en begonnen het Lyrisch/Plejadisch DNA te manipuleren; het DNA van de reuzen. Deze nakomelingen werden de Bijbelse Nephilim en verspreidden zich over de wereld en vestigden zich ongeveer tegelijkertijd in zowel Mu als Atlantis.

 

Misbruik van energie

Wat precies wordt bedoeld met misbruik van energie? Nou, in Atlantis, net als vandaag de dag, gebeurt dat op veel verschillende manieren, maar meestal door middel van geavanceerde technologie en de misbruik van seksuele energieën.

 

Er is niets mis met technologie; als we in een geavanceerde samenleving willen blijven die op de een of andere manier geholpen wil worden om op een comfortabel niveau in onze basisbehoeften te voorzien, dan kan een bepaalde technologie heilzaam zijn. Sommigen zeggen dat de wasmachine de grootste uitvinding van de mensheid is.

 

Er zijn andere grote uitvindingen waar de mensheid van zou kunnen profiteren; veel ervan zijn ontwikkeld door Nikola Tesla, wiens uitvindingen werden overgenomen en misbruikt door de cabal.

 

Wanneer technologie wordt gebruikt om anderen te controleren, voor oorlogvoering, spionage en mind control enzovoort, of alleen toegankelijk is voor een paar geselecteerde groepen, dan begint het misbruikt te worden.

 

Bij de Siriërs bestaat altijd de tendens dat dit gebeurt. Het is aan de mens zelf hun manipulatie te doorzien, anders komen we in een veel ergere situatie terecht dan de Atlantiërs. Zij werden tenminste tegengehouden door de zondvloed, anders zouden we hier vandaag waarschijnlijk niet eens zijn.

 

Dit is geen excuus voor de manier waarop ENLIL de gebeurtenissen manipuleerde om de Zondvloed te veroorzaken; laat het duidelijk zijn dat de Sirianen een vinger in de pap hebben bij dingen die na een tijdje echt uit de hand lopen. Het lijkt altijd onvermijdelijk.

 

De les

In Atlantis was de technologie een beetje anders dan wat we vandaag de dag gebruiken, maar er zijn ook overeenkomsten. De computers zijn al genoemd, maar ze hadden in het algemeen natuurlijk eveneens ruimtetechnologie en een schat aan kennis over de sterren en het heelal. Ze reisden naar de maan en Mars, en waarschijnlijk ook naar andere planeten binnen het zonnestelsel. In veel opzichten waren ze geavanceerder dan wij nu zijn.

 

De Siriaanse Overheersers en hun volgelingen voedden zich met angst en naast het opzetten van het Raster en het Valstriksysteem, gebruikten ze ook technologie om de gedachten van mensen te controleren.

 

Een relatief kleine bevolking, minder dan een miljard, was toen veel gemakkelijker te controleren dan de huidige acht miljard. Ze leerden mensen over oorlogvoering en zetten oorlogen in gang om massale gebeurtenissen te creëren waar de Sirianen zich energetisch mee konden voeden.

 

Soms waren de oorlogen alleen voor dat doel, soms gingen ze over onroerend goed of een klein conflict tussen Siriaanse autoriteiten. Dit was niets nieuws; de Sirianen konden, net als wij mensen, niet eens vreedzaam met elkaar leven, conflicten en oorlogen waren heel gewoon.

 

Zoals Zecharia Sitchin zo goed beschrijft in zijn boek ‘The Wars of Gods and Men’, gebruikten ze ook menselijke soldaten als kanonnenvoer voor hun dwaze oorlogen, die soms konden beginnen vanuit jaloezie tussen ‘goden’, of gewoon als ‘show-off’; wie was de machtigste en onverschrokkenste?

 

Het is bekend dat kristallen hier veel mee te vandoen hadden, omdat kristallen, vooral degene die ze Meš noemden – uitgesproken als ‘maas’ – geheugen en kennis bevatten. Ze waren ook een communicatiemiddel tussen de goden, bijna zoals de mobiele telefoons van nu, maar ze werkten over grotere afstanden.

 

Overigens is de mobiele telefoon van tegenwoordig een verwaterde versie van de Atlantische technologie, maar het is algemeen bekend hoe snel de mobiele telefoons van tegenwoordig steeds geavanceerder worden, alsof iemand Epifanie na Epifanie heeft en wekelijks nieuwe technologie uitvindt.

 

Dat is natuurlijk niet het geval; de technologie van mobiele telefoons, zoals die in de toekomst zal worden gebruikt, is al lange tijd volledig ontwikkeld. In feite is het geen menselijke uitvinding, maar is het tot stand gekomen door programma’s voor technologieoverdracht. In de Atlantische tijd vochten de goden om deze apparaten om kennis van elkaar te stelen en toegang te krijgen tot elkaars geheimen. Het was zo belangrijk dat mensen erom werden vermoord!

 

Blijf dit volgen, er komt nog meer…

 

Deel deze informatie met iedereen die je kent!

 

Het Nieuwe Tijdperk is eindelijk aangebroken! Goud is op en de Cabal is neer! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

Wordt vervolgd als de tijd ons meer vertelt …

Een lezer schreef;

“Als je naar deze (FWC) website komt en de inhoud begrijpt, dan heb je al gewonnen, welkom thuis waarheid, met liefde voor allen”.