Verleden, heden en toekomst zijn één in 5D

Zonder kennis van het verleden en heden is de overgang naar de 5D wereld onmogelijk. Bereid je dus voor door nu de ware geschiedenis te leren. Hiertoe heeft FWC een serie waarheidsgetrouwe, historisch accurate artikelen gepubliceerd. Gebruik ze!

De matrix van de Deep State Cabal is doorbroken, het gaat nu alleen nog om ons massaal ontwaken. Je moet de criminelen met eigen ogen zien om te weten wie en waar ze zijn. De Deep State verdwijnt op het moment dat de bevolking massaal ontwaakt.

Op een dag die niemand kan voorspellen, zal de volle omvang van de leugens plotseling aan het licht komen en door de massa’s worden waargenomen. De mensheid zal zich realiseren dat ze massaal is misleid door haar autoriteiten.

Op dat moment zal door het grote aantal wakkeren alles ten goede veranderen en zal iedereen zich tot het Licht keren. Zie deze tijd als voorbereiding, maar weet dat de doorbraak zeker gaat komen.

Hoe dieper je geworteld bent in jezelf, hoe meer je verbonden bent met je ziel, hoe groter je begrip van de kosmische verbindingen en hoe gemakkelijker en harmonieuzer je kunt leven.

Alles draait om vrij, onafhankelijk denken; helaas hebben weinigen dit geleerd. Autonoom denken en individuele intuïtie zullen je ervaringskennis geven om de klassieke volghouding te ontkrachten.

De macht van de Deep State zal wijken op de dag dat de bevolking massaal opstaat en laat zien dat Planeet Aarde van hen is. Onthoud dat velen zich nog moeten afstemmen op deze positieve verschuiving en dat dit tijd kost.

Het Mu Continent is uiteindelijk in de Stille Oceaan gezonken

Planeet Aarde moet in die dagen een heel vreemde plek zijn geweest, met al die genetische experimenten door ENLIL en zijn medewerkers, vanwege al die prototypes die rondliepen aan de oppervlakte en onder de grond.

 

Where was the lost continent of Mu, anyway?

Het lijkt erop dat EA en NIN enorm geïnspireerd waren om te experimenteren nadat de Plejadiers kwamen, toen mensen werden opnieuw gekruist met dieren, maar deze keer op nog geraffineerdere wijze. Je zag menselijke lichamen met stierenkoppen, een Plejadische eigenschap, met vogelkoppen nog meer Plejadisch en andere groteske afwijkingen.

 

Toen de grote overstroming voorbij was, waren miljoenen en miljoenen mensen en veel van de Nephilim-reuzen die in Mu rondzwierven, gestorven. Wat er precies met de Titanen is gebeurd, is onbekend omdat geen informatie over hen kan worden gevonden op basis van wat tot nu toe bekend is. Sommigen van hen hebben het echter misschien overleefd, want er zijn langwerpige schedels van zowel mensen als Titaan reuzen gevonden in het westelijke deel van Zuid-Amerika, met name rond Peru. Veel van deze schedels zijn gedateerd rond 1500 na Christus.

 

Bezoek voor meer overtuigend bewijs de Facebookpagina van archeoloog Brien Foerster en zijn YouTube-account. Type zijn naam in. Zijn onderzoek wordt zeer gewaardeerd! Of bekijk zijn videoserie; https://www.youtube.com/@brienfoerster

 

Uiteindelijk bleven eilanden achter met verspreide landmassa’s, min of meer zoals we ze teenwoordig zien. De oceanen werden rustiger en de extreme weersverschijnselen namen af. Wat nu min of meer op zeeniveau ligt, was hoge grond in het Lemurisch tijdperk. Daarom zien we nog steeds de ruïnes van standbeelden en vulkanische voetafdrukken van reuzen, enz. De reuzen gaven in het algemeen, zoals de legenden zeggen, de voorkeur aan de bergen en de hoogten, en dat is waar veel van de overblijfselen van oude beschavingen zijn gevonden.

 

Er zijn veel plaatsen in de Stille Oceaan en op het Amerikaans continent die ons nog steeds de onomstotelijke waarheid laten zien dat de Lemurische beschaving heeft bestaan, en het zijn er te veel om hier op te noemen. De bekendste zijn waarschijnlijk de beelden op Paaseiland, de ruïnes en muursnijwerken in Arizona en New Mexico, die het bewijs vormen van de geschiedenis en getuigen van de Mayacultuur.

 

Uit de Bijbel wordt geleerd, en nog meer uit andere oude teksten waaruit de Bijbel werd ontwikkeld. Dat de zondvloed het grootste deel van de wereldbevolking uitroeide. De conflicten die zich achter de schermen afspeelden tussen de Siriërs en de Plejadiers, die uiteindelijk tot de grote Zondvloed leidden, worden hier niet genoemd, omdat dit artikel zich richt op de Lemurische beschaving, terwijl we in een toekomstig artikel zullen vertellen wat er in de rest van de wereld gebeurde, en in het bijzonder op een andere enorme landmassa in de Atlantische Oceaan, die ook door de Zondvloed werd weggevaagd. Dit was natuurlijk Atlantis.

 

Het misbruik van energie, het misbruik van technologie en elitisme werd in Atlantis uiteindelijk dominant, dat de belangrijkste reden was voor de Zondvloed.

 

We gaan terug naar de tijd en plaats waar de splitsing tussen menselijke groepen plaatsvond, toen EA zijn schepping over de hele wereld liet verspreiden om hun vermogens te ontwikkelen als onderdeel van het experiment.

 

Lord EA zelf ging niet naar Mu. Degenen die ervoor kozen hem te volgen, deden dat wel en kwamen terecht in Atlantis, een beschaving die veel later begon dan Mu. Maar terwijl de Mu beschavingen zich concentreerden op spirituele zaken, kozen EA en zijn volgelingen uiteindelijk voor technologie. Dit was in het begin echter niet het geval, maar het resultaat van keuzes die EA en anderen later maakten.

 

We gaan terug in de tijd naar het moment dat de Mu-beschavingen op het hoogtepunt van hun spirituele kracht waren, voordat de Wachters kwamen. Dit was rond de tijd dat bekend was dat Atlantis werd bevolkt door EA’s volk.

 

Misbruik van energie

Wat wordt er precies bedoeld met misbruik van energie? Nou, in Atlantis, net als vandaag de dag, wordt het op veel verschillende manieren gedaan, maar meestal door middel van geavanceerde technologie en het misbruik van seksuele energieën.

 

Wanneer technologie wordt gebruikt om anderen te controleren, voor oorlogvoering, spionage, mind control enzovoort, of wanneer het alleen toegankelijk is voor een paar selecte groepen, dan begint daar het misbruik.

 

Waar Sirianen aanwezig zijn, bestaat altijd de neiging dat dit gebeurt. Het is aan ons mensen om hun manipulatie te doorzien, anders komen we in een veel ergere situatie terecht dan de Atlantiërs. Zij werden tenminste gestopt door de Zondvloed, anders zouden we vandaag waarschijnlijk niet hier zijn.

 

ENLIL manipuleerde de gebeurtenissen om de Zondvloed te creëren, wat hem niet zal worden vergeven; besef dat de Siriërs ook een vinger in de pap hadden bij dingen die na een tijdje echt uit de hand liepen. Dat lijkt altijd onvermijdelijk. Daarom zijn Sirianen niet te vertrouwen, ondanks wat anderen zeggen.

 

In Atlantis was de technologie een beetje anders dan wat wij vandaag de dag gebruiken, maar er zijn overeenkomsten. Zoals eerder gezegd, computers, maar ze hadden natuurlijk ook ruimtetechnologie en in het algemeen een schat aan kennis over de sterren en het heelal, ze vlogen naar de maan en naar Mars, en waarschijnlijk ook naar andere planeten binnen het zonnestelsel.

 

In veel opzichten waren zij geavanceerder dan wij vandaag de dag zijn.

 

De Siriaanse Overheersers en hun volgelingen voedden zich met angst en naast het opzetten van het Raster en het Valstriksysteem, gebruikten ze ook technologie om de gedachten van mensen te controleren.

 

Een relatief kleine bevolkingsgroep, minder dan een miljard, was veel gemakkelijker te controleren dan de huidige acht miljard. Ze leerden mensen over oorlogvoering en zetten oorlogen in gang om massale gebeurtenissen te creëren waarmee de Sirianen zich energetisch konden voeden.

 

Soms waren de oorlogen alleen voor dat doel, soms gingen ze over onroerend goed of een klein conflict tussen Siriaanse autoriteiten. Dit was niets nieuws; de Siriërs konden, net als mensen vandaag de dag, niet eens vreedzaam met elkaar leven en conflicten en oorlogen waren heel gewoon.

 

Zoals Zecharia Sitchin zo goed beschrijft in zijn boek ‘The Wars of Gods and Men’, gebruikten ze menselijke soldaten als kanonnenvoer voor hun dwaze oorlogen, die soms konden beginnen vanwege jaloezie tussen de ‘goden’, of gewoon ‘opschepperij’; over wie het machtigst en onbevreesds was.

 

De jaloezie tussen de goden van Sirius is goed gedocumenteerd. De kristallen hadden hier veel mee te maken, want kristallen (vooral die ze Meš noemden, uitgesproken als ‘mesh’) bevatten geheugen en kennis.

 

Ze waren ook een communicatiemiddel tussen de goden; bijna zoals de mobiele telefoons van tegenwoordig, maar ze werkten over grotere afstanden. Overigens is de mobiele telefoon van vandaag een verwaterde versie van de Atlantische technologie, alhoewel onze mobiele telefoons steeds geavanceerder worden, alsof iemand de ene na de andere Epifanie heeft en wekelijks nieuwe technologieën uitvindt.

 

Dat is natuurlijk niet het geval; de technologie van mobiele telefoons, zoals die in de toekomst gebruikt zal worden, is allang volledig ontwikkeld. In feite is het geen menselijke uitvinding, het is bereikt door programma’s voor technologieoverdracht.

 

In de Atlantische tijd vochten de goden om deze apparaten om kennis van elkaar te stelen en toegang te krijgen tot elkaars geheimen. Het was zo belangrijk dat mensen erom werden vermoord.

Blijf volgen, er komt nog meer…

 

Deel dit artikel met iedereen die je kent!

Het nieuwe tijdperk is eindelijk aangebroken! Goud is op en de Cabal is neer! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

 

Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

 

Wordt vervolgd als de tijd ons meer leert …