Het wereldwijd ontwaken levert onverwachte verrassingen op

Na het Atlantisch Cataclysme werden de verslagen van de Stichters in beslag genomen en teruggedraaid om de historische gegevens van ons verleden te vervalsen. Waarheidsgetrouwe berichtgevingen zijn verdraaid tot criminele geschiedenissen.

Het Wereldwijd Ontwaken kan gepaard gaan met onverwachte verrassingen of schokkende gebeurtenissen die vooral moeilijk kunnen zijn voor die groepen mensen die geïndoctrineerd zijn met de diverse religieuze overtuiging en intellectuele dogma’s die onverenigbaar blijken te zijn met de komende openbaringen, welke veel overtuigende waarheden bevatten.

Door het gebrek aan solide antwoorden van lezers zijn twijfels gerezen over het begrip van de grote openbaringen over het nog sinds kort geleden bloeiende Tartarenrijk, dat tot tweehonderd jaar geleden nog bestond en waarin velen van ons geïncarneerd waren.

Zijn we zo dom geworden dat we ons niet realiseren dat dit soort informatie zich als een lopend vuurtje over het internet had moeten verspreiden!

Het zou op zijn minst een ‘aha’-ervaring moeten opleveren, waaruit blijkt dat veel lezers kennelijk meer geïnteresseerd zijn in de toekomst dan in het verleden, terwijl het andersom zou moeten zijn.

Het wordt steeds belangrijker om de egoïstische behoefte om gelijk te hebben los te laten en de nederigheid op te brengen om misleidingen of denk- en geloofsfouten aan de kaak te stellen, vooral wanneer het duidelijk is dat ze fout zijn.

 

Hoop en vreugde door de frequentie van waarheid

Hoewel de terugkeer van onze Kosmische Vader de sociale ineenstorting lijkt te brengen van de belangrijkste hoekstenen van de 3D beschaving zoals we die tot op heden kennen. De uiteindelijke bewustwording van de tirannieke heersers, buitenaardse goden en vele vertegenwoordigers van de Valse Vader die opzettelijk logen om de mensheid tot slaaf te maken, is nu het zilveren randje van hoop en vreugde geworden. De frequentie van waarheid in menselijke wereldzaken wordt eindelijk hersteld.

 

Voor de liefdevolle en goedhartige mens zal dit een heerlijk gelukkige tijd zijn om te co-creëren in de frequentie van de waarheid, tijdens dit wereldwijd ontwaken en deze spirituele vernieuwing die betekenisvolle verbindingen bevordert en het goddelijke doel van ons leven op een ascenderende planeet benadrukt.

 

Waarheidsgetrouwe verslagen van de buitenaardse invasies zijn verdraaid om ‘de mensheid tot zondaar’ te verklaren en zo een reeks religieuze mind control dogma’s te promoten in alle religies van de wereld. De Thothian groepen verzorgden hun favoriete Illuminati rassenlijnen met hermetische kennis en gedeeltelijk verzonnen informatie om te beginnen met het indoctrineren van de mensheid om de Anunnaki hybride gevallen engelen of Luciferiaanse entiteiten als de enige ware God te aanbidden.

 

Daarom heeft de NAA methodisch een reeks nieuwe religieuze mind control dogma’s uit de Nice Council tijdlijn opgesteld, zoals het verspreiden van desinformatie dat de Anunnaki de Scheppergoden van de mensheid zijn en het bevorderen van de aanbidding van de Valse Vader Buitenaardse God, vermomd onder vele namen, zogenaamd geopenbaard in heilige manuscripten die beweren het absolute Woord van God te zijn.

 

Twee voorbeelden hiervan zijn de Anunnaki Jehova groep en het Anunnaki Jahweh collectief. Het is daarom belangrijk om te begrijpen dat de huidige wereldreligies in gang zijn gezet door de binnenvallende NAA-rassen en aan de top worden gecontroleerd door primair anti-menselijke krachten die zichzelf presenteren als bedriegers van Christus of een valse Vader God.

 

Methode van gedachtenbeheersing

Georganiseerde religiën werden geïntroduceerd als primaire methode van mind control met het uiteindelijke doel de negatieve buitenaardse agenda te dienen om via de Ascensie cyclus controle te verkrijgen over planeet Aarde.

 

Mensen op Aarde zijn eeuwenlang gemanipuleerd om oorlog te voeren en elkaar te doden in naam van niet-bestaande buitenaardse goden, om constant menselijke bloedoffers te brengen en verdeeldheid tussen de volkeren te bestendigen.

 

Gewelddadige religiën en New Age ontvoeringen hebben mensen voortdurend gebruikt als pionnen in het negatief buitenaardse veroveringsspel, ontworpen en in de gedachten van aardbewoners constant angst en spiritueel terrorisme te creëren, om uiteindelijk het Armageddon scenario te manifesteren.

 

Esoterische kennis van de Universele Wetten werd gegeven aan geheime genootschappen en heersende klassen door middel van op Thoth gebaseerde kosmologie waarbij Lucifer gedeeltelijk werd onthuld aan de top van de controlepiramide, terwijl de gewone man opzettelijk werd onderworpen aan de slavernijmentaliteit die is ingebed in de heilstheologie van georganiseerde religiën.

 

Sinds de Atlantiërs is de mensheid gehypnotiseerd door negatieve buitenaardse invasiepropaganda die ontworpen is om een vals historisch verhaal te promoten, en met geweld gehersenspoeld om haar ware oorsprong te vergeten in combinatie met de promotie van een jaloers en kwaadaardig patriarchale God die in alle religiën aanbeden moet worden.

 

Bijna alle religieuze teksten die beschikbaar zijn voor de massa zijn zwaar gemanipuleerd en gebruikt als fictieve hulpmiddelen om op propaganda gebaseerde mind control te promoten met als doel het bewustzijn te ondermijnen en mensen mentaal te onderdrukken.

 

Om de geloofssystemen van religieus ingestelde mensen te beheersen, is massaal geleerd dat de traditioneel heilige leerstellingen het absolute woord van God is, en dat niets in twijfel kan worden getrokken. Helaas is dit een wrede misleiding die ontworpen is om mensen volledig te verwarren over de aard van de werkelijkheid en de aard van hun directe relatie met God, namelijk de Innerlijke Christelijke Geest.

 

Magnetisme oogsten met koperen koepels

  • Een magnetisch veld trekt en duwt elektronen in bepaalde objecten dichter bij elkaar, waardoor ze bewegen.
  • Metalen zoals koper hebben elektronen die gemakkelijk uit hun baan geslagen kunnen worden.
  • Als je een magneet snel door een spoel van koperdraad beweegt, bewegen de elektronen en wordt elektriciteit geproduceerd.

 

“Spoelen” zijn nog steeds te zien aan de bovenkant van elektriciteitscentrales in India. Gefabriceerde geschiedenis en verzonnen religies, noemen deze energiefabrieken “tempels”.

 

Het tempelcomplex Prambanan in Indonesië had oorspronkelijk 240 ‘estações de energia’ = energiecentrales in een concentrische mandala-indeling. Het Sterrenfort in Haïti, de Taj Mahal, de Hagia Sofia, het Pantheon, het Kristallen Paleis of de Toren der Juwelen waren allemaal fabrieken voor de productie en distributie van atmosferische energie, net als duizenden kathedralen, tempels en paleizen over de hele wereld.

 

In de Verenigde Staten blijkt Woolsey Hall, dat nu deel uitmaakt van Yale University, een voormalige energiecentrale te zijn geweest. Het huisvest een van de beroemdste symfonische orgels ter wereld. Het geluid van het orgel, in combinatie met de resonantie van elektromagnetische energie in energiecentrales, zou fysieke en spirituele transformaties teweeg kunnen brengen. Maar dat is nu verleden tijd.

 

Tegenwoordig wordt de energie van de atmosfeer onttrokken door wolkenkrabbers zoals de Petronas, Taipei, Burj Khalifa, door torens die op de top van heuvels zijn geïnstalleerd (Kabul, Rio de Janeiro, Californië), op de daken van gebouwen of door “radio- en televisietorens” zoals de Ostankino Tower, Oriëntaal Pearl, Jin Mao, Shanghai of Tianjin.

 

Echter, deze energie is niet langer gratis of schoon, maar duur. Wolkenkrabbers zijn moderne energiecentrales. Toen de plannen voor het Empire State Building in 1929 werden opgesteld, was het doel om genoeg energie op te vangen om Lake Ontario, Vermont, Buffalo, Albany, Pennsylvania, Massachusetts en Connecticut te verlichten.

 

Dit doel staat beschreven op een aluminium plaquette in de lobby van het gebouw. In het Chrysler-gebouw wijst Wikipedia specifiek naar 16 punten op de 24e verdieping, die het “ananassen” noemt, waar het kwik zou worden opgeslagen.

 

Gebouwen over de hele wereld kunnen hun eigen energie produceren en zelfs Las Vegas heeft een koepel boven het Bellagio gebouw die energie produceert voor 4.000 appartementen en een fontein met dansend water gesynchroniseerd met lichten en muziek.

 

Fundamentele elektriciteitscentrales en torens worden gebouwd van graniet en geopolymeer-beton, omdat deze in de loop der tijd resistenter worden omdat ze supergeleidende kwartskristal in hun samenstelling hebben.

 

Elektromagnetisme produceert enorm onzichtbare “golven” van energie. Zendmasten ontvangen het elektrische veld en zenden het uit over lange afstanden. Om elektriciteit draadloos te verzenden, zoals in het verre verleden, naar steeds grotere gebieden met steeds meer gebruikers, worden de zendmasten steeds hoger. Zulke masten kunnen energie uit de atmosfeer halen om hele landen van stroom te voorzien.

 

Het is zelfs mogelijk dat een van de vele redenen voor de sloop van het WTC op 9/11 de noodzaak was om de technologie voor het oogsten van energie uit te breiden. Iedereen herinnert zich de enorme antennestaken bovenop een van de torens. De WTC-torens waren verouderd, dus vielen ze op de grond. Het sloopstof veroorzaakte 70.000 gevallen van kanker. Verzekeraars betaalden 4,55 miljard dollar om de oude torens te verpulveren. De nieuwe antenne ziet er veel krachtiger uit.

 

Overal ter wereld werkt de technologie om energie uit de atmosfeer te halen nog perfect, in kastelen, gebouwen, paleizen, kassen, kiosken, fonteinen, moskeeën, forten, torens en kathedralen die de oude technologische apparatuur intact hebben gehouden.

 

Deze apparatuur omvat onder andere uitgebreide dak-roosters en kleine raamachtige openingen, metalen ornamenten op de vier hoeken van gebouwen, puntige antennes met ballen, metalen ingebed in geopolymeer-beton metselwerk, torenspitsen, daken en koperen ornamenten met structurele funderingen van ijzer. Net als de wolkenkrabbers van tegenwoordig.

 

Sinds het begin van de beschaving is de wereldarchitectuur gewijd aan het winnen van energie uit de ether. De bastionforten – sterrenforten – inmiddels vernietigd door de “Twaalf Olympiërs” waren de eerste energiecentrales.

 

De wereldarchitectuur voor het onttrekken van atmosferische energie door middel van koepels en torens is het product van de Arisch-Tartaarse beschaving. Deze architectuur onderging kleine veranderingen en invloeden afhankelijk van de lokale cultuur, maar de basisprincipes bleven gelijk.

 

Door de geschiedenis heen zijn machtige Tartaarse krachtcentrales veranderd in “tombes” of tempels. En in koninklijke paleizen in moskeeën. Of werden vernietigd. Nadat de Britten in 1812 Washington in brand hadden gestoken en de bankiers in 1913 de Verenigde Staten hadden overgenomen, werd de oude Tataarse krachtcentrale in de buurt van Central Park omgebouwd tot moskee en in het Hebreeuws – de taal van de 19e eeuw – gedoopt als “God is met ons”.

 

Piramidevormige krachtcentrales werden mausolea en “graftombes” genoemd of verborgen door begroeiing, zoals o.a. ook tientallen Chinese piramides.

 

Afrika, Azië, Europa en Amerika hadden dezelfde architectuur voor het winnen van atmosferische energie. Ottomaans, Byzantijns, Groot Tataars of Ross. Veel namen voor één enkele hoge beschaving, aanwezig in zowel de troonzaal van het Grote Kremlin Paleis in Moskou als in de Library of Congres in Washington.

 

Zeldzame foto’s laten zien dat atmosferische energie op sommige plaatsen in 1940 nog openlijk werkte. Elektriciteitscentrales hebben binnenin metalen bollen die werken als een ‘toroïdale spoel’.

 

Misschien is dit de functie van de massa-demper van de Taipei Toren. Moderne torens zijn al gebouwd met de koepels zelf, gepositioneerd onder de mast die omhoog komt om contact te maken met de ether.

 

Een uitkijkpost kan bezoekers afleiden van de ware architectonische betekenis van de toren. Het is geen toeval dat deze metalen bol Tesla’s favoriete geometrische object is, volgens Wikipedia. En wordt tentoongesteld in een museum in Belgrado, samen met de as van Nicolas Tesla.

 

De duistere eminenties die de Tesla-mythe hebben gecreëerd, hebben net als vele anderen een groot gevoel voor humor. En ze laten graag bewijzen van hun bedrog achter op de meest onverwachte plaatsen.

 

De technologie om elektromagnetische energie te winnen is dezelfde als 7000 jaar geleden, zoals blijkt uit de gotische torens, de hindoeïstische en Chinese pagodes uit de 11e eeuw, de Afrikaanse lemen moskee of de met metalen nietjes bezaaide spits van de oude “kathedraal” van Salamanca uit de 12e eeuw, waarvan het ontwerp perfect is gereproduceerd in de hedendaagse Jin Mao Toren in Shanghai.

Realiseer je, hoe wij mensen, worden misleid. Word wakker en sta op om onze wereld te bevrijden van deze maffia oplichters!

 

Blijf volgen, er komt nog meer…

Deel dit met iedereen die je kent!

Het nieuwe tijdperk is eindelijk aangebroken! Goud is op en de Cabal is neer! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

 

Wordt vervolgd als de tijd ons meer vertelt …