Onbeperkte energie

Een zeer geavanceerde beschaving die vandaag de dag bekend staat als Groot Tartarije verdween minder dan een eeuw geleden uit onze geschiedenisboeken. De overblijfselen ervan zijn nog steeds overal te zien. Deze beschaving beheerste technologieën die geavanceerder waren dan de onze van vandaag.

 

Hun geopolymeerbeton was bijvoorbeeld eeuwig en werd met de tijd sterker. Hun gigantische ijzer- en glasstructuren, met daarop koepels en metalen naalden, waren op elk continent te vinden.

 

In combinatie met kwik verspreidden ze gratis draadloze energie over de hele wereld, zelfs naar de meest afgelegen gebieden. Hun torens en stations zijn vandaag de dag nog steeds in gebruik. Helaas heeft de cabal de gratis energie uit de ether ‘opgesloten’ en vervangen door de zeer oude technologie van kabels en draden om er mooie winsten mee te maken.

 

Het verhaal gaat dat Nikola Tesla de technologie ‘ontdekte’ om verbinding te maken met de ether en onbeperkte energie te leveren aan iedereen, overal, op elk moment. Je zou gratis per boot, auto of vliegtuig kunnen reizen, gewoon door de alomtegenwoordige magnetische energie van de natuur aan te boren.

 

Deze gratis energie, opgewekt uit de magnetische velden rond planeet Aarde, zou de uitstoot van koolstof en de opwarming van de aarde hebben geëlimineerd!

 

Tesla begreep Gods grenzeloze energie, het complexe systeem van de schepping en de schepping van de energie van de mens in relatie tot God. De cabal wist en vreesde dat dit de mensheid zou kunnen doen ontwaken, dus verborgen ze zijn uitvindingen samen met andere kennis in het geheim weggestopt uit het publieke zicht. Met andere woorden, criminele censuur!

 

Hoe dan ook, de genialiteit van Nikola Tesla is onze routekaart van wat de cabal voor ons verborgen heeft gehouden en heeft omgedraaid om Gods natuurkunde te vernietigen.

 

Hun pijlen zijn gericht op de vernietiging van de familie-eenheid, het verstand van de jeugd, onderwijs dat dient om het intellect te verlagen, het massale embargo op wat bestaat, in het bijzonder de afschaffing van creatief denken en de uitbreiding van het intellect door te leren buiten de doos van de normale denkpatronen te denken.

 

In feite wordt het openen van deze doos de val van Pandora. Want het openen ervan onthult alle leugens, misleidingen, diefstallen en kwaadaardige manipulaties om de mensheid tot slaaf te maken op de gemeenste en slechtste manier die we ooit gekend hebben.

 

Wat kan eraan gedaan worden? Open de doos van misleiding wijd en zijd. Volg het geldspoor dat leidt naar de kwaadaardige cabal en hun utopische verlangens, die alleen kunnen doorgaan als de doos stevig gesloten blijft.

 

Zodra de cabal verslagen is, zullen al deze technologieën beschikbaar zijn voor de mensheid. De omstandigheden van vandaag zijn niet de resultaten van gisteren en radicale verandering kan niet van de ene op de andere dag worden bewerkstelligd.

 

Het is zelfs twijfelachtig of mensen die niet bereid zijn om voor een hoog principe te vechten überhaupt ergens goed voor zijn. Het is niet de geest die een mens maakt, noch het lichaam; het zijn geest en lichaam samen.

 

Er kunnen andere energiebronnen worden aangeboord en er kunnen nieuwe methoden worden ontdekt om energie aan de zon te onttrekken, maar geen van deze of soortgelijke bronnen is zo belangrijk als het medium om energie over te brengen naar en op elk afgelegen punt op de aardbol.

 

Het is onmogelijk om een technische vooruitgang te bedenken die de verschillende elementen van de mensheid effectiever kan verenigen dan juist deze materie die de menselijke energie kan verhogen en het milieu kan redden.

https://www.youtube.com/watch?v=Ft1waA3p2_w&t=220s

 

Energiecentrales in Tartarije

Wolkenkrabbers zoals Petronas, Taipei, Burj Khalifah, Ostankino, Oriëntaal Pearl, Jin Mao, Shanghai of Tianjin in Moskou hebben allemaal torens op hun dak, zoals radio- en televisie-“torens”, om energie uit de ether te oogsten.

 

Maar deze energie is niet langer gratis of schoon, laat staan goedkoop. In feite zijn wolkenkrabbers moderne energiecentrales die samenwerken met de metalen structuren van bruggen, waarvan het ijzer in contact staat met water en waarvan de toppen bollen met minispoelen en kwik kunnen bevatten.

 

Het Empire State Building en de bruggen van Manhattan werden lang voor 1900 door de Tataren gebouwd. Net als de Eiffeltoren.

 

In 1953 vernietigden de binnenvallende Romanovs, die niets hadden gebouwd in de steden van de wereld, alle gebouwen van de Tataarse beschaving die tot de jaren 1950 waren gebouwd. Pas in de jaren 1960 werden de armzalige en lelijke gebouwen van de nieuwe beschaving opgetrokken. Foto’s die pretenderen de bouw van het Empire State Building te laten zien zijn vervalsingen, niets meer dan fotomontages waarin hoogwaardige glasnegatieven over foto’s van wat houten steigers en neparbeiders op de voorgrond zijn gelegd.

 

Wolkenkrabbers zijn moderne energiebronnen. Toen de plannen voor het Empire State Building werden gemaakt, was het doel om genoeg energie op te vangen om Lake Ontario, Vermont, Buffalo, Albany, Pennsylvania, Massachusetts en Connecticut te verlichten. Dit doel staat op de aluminium plaquette in de hal van het gebouw dat werd gebouwd door de Tartaarse beschaving.

 

Gebouwen die door de Tartaren over de hele wereld zijn gebouwd, onttrekken tot op de dag van vandaag energie aan de atmosfeer.

 

De Tartaarse krachtcentrales en andere gebouwen werden gebouwd van graniet en geopolymeerbeton, omdat dit in de loop der tijd resistenter wordt en het supergeleidende kwartskristal in de samenstelling heeft.

 

Sommige koepels van de krachtcentrales werken samen met obelisken, minaretten en torens van graniet en geopolymeerbeton, met zuilen en ornamenten van ijzer, voor de winning van elektromagnetische energie.

 

Elektromagnetisme produceert gigantische onzichtbare “golven” van energie. De zendmasten ontvangen en verzenden het elektrische veld over aanzienlijke afstanden. Om elektriciteit draadloos te kunnen overbrengen, zoals in het verleden, over zeer grote gebieden en naar steeds meer gebruikers, werden de torens steeds hoger.

 

Zulke torens kunnen energie aan de atmosfeer onttrekken om hele landen van stroom te voorzien. Een elektromagnetische spoel is een elektrische geleider zoals een draad in de vorm van een spoel, spiraal of helix. Er wordt een elektrische stroom door de draad van de spoel geleid om een magnetisch veld te creëren of, omgekeerd, er wordt een extern tijd variërend magnetisch veld door de binnenkant van de spoel geleid om een stroom in de geleider te creëren.

 

De architectuur van Tartaria gebruikte de rode kleur van bakstenen en duidelijke strepen om krachtcentrales en bijbehorende structuren te identificeren. Het St Pancras Station in Londen werd bij

voorbeeld gebouwd door de Tartaren. In sommige regio’s hebben ze ook zwarte, groene of bruine strepen. En een bronzen griffioen op het dak hebben, is dat het dierensymbool van Tartaria.

 

Beschaving van Tartaria

De grote beschaving van Tartaria werd vernietigd met de hulp en planning van onmenselijke schaduwmachten. De geschiedenis die op scholen wordt onderwezen is een gigantische hoax, gepresenteerd als een soap met spookdynastieën, in de tijd verschoven gebeurtenissen en duizenden jaren oude creaties die niet hebben bestaan. De “Middeleeuwen” waren eigenlijk de Gouden Eeuw van de Tartaren, die pas 100 jaar geleden eindigde. Was de Kolos van Rhodos het Vrijheidsbeeld? Alles wat we “weten” is een grote leugen.

 

De Tweede Wereldoorlog diende slechts als dekmantel voor de uiteindelijke vernietiging van de Arisch-Tartaarse beschaving en de volledige vestiging van een nieuwe wereldmacht,

 

Wat als de zondvloed 150 jaar geleden plaatsvond en de wereld van toen cultureel en technologisch veel geavanceerder was dan nu?

 

Een onbekende cabal creëerde een cataclysme en gebruikte deze en de resulterende chaos om de macht te grijpen. Blijkbaar werd deze Tartaarse beschaving tussen 1865 en 1876 vernietigd door golven van meer dan 300 meter hoog die over een groot deel van de planeet raasden, de inwoners van Australië wegspoelden en uitgestrekte gebieden ontvolkten.

Vandaag de dag is de eerste verdieping van gebouwen op veel plaatsen bedolven onder meters zand en modder en overblijfselen van deze actie zijn nog steeds te zien in steden over de hele wereld.

 

Hieronder, de nieuwe editie van de Aether 2018 video, die technologie presenteert met betrekking tot het elektromagnetische veld, ionen, fusiereactor, resonator, condensator, frequenties, geluidsgolven, afgestemde circuits, torus, tokamak, vortex en spoelen die gebruikt werden bij de bouw van sterrenforten, luchtschepen, sterrenpoorten, teleportatie en witte sterrensteden door onze vroegere beschaving of Witte Federatie. Een confederatie van staten die zijn vernietigd door plasmawapens en overstromingen die zorgvuldig zijn ontworpen door de wereldwijde elite.

 

De tekst bespreekt hun geavanceerde technologie, geavanceerde architectuur en verloren White Star Cities. De video bevat meer dan 1000 beelden.

 

Termen als ether, Tartaria, sterrenforten, ‘helende pijporgelgeluiden’, energiecentrales, vrije energie, antennes of ‘glorieuze architectuur’ werden onmiddellijk terugkerende onderwerpen op nieuw aangemaakte kanalen. Daardoor ontstonden ook een aantal Facebookgroepen. Plotseling keek iedereen naar de architectuur van hun steden en realiseerde zich dat de prachtige bouwwerken lang geleden gebouwd hadden kunnen zijn door een veel geavanceerdere beschaving – bij velen bekend als de Grote Tartaren.

 

Neem de tijd om deze 2,5 uur durende video te bekijken. Je zult versteld staan van de vaardigheid en architectuur van onze voorgangers. Vergeleken met hen zijn wij niet veel meer dan dieren die zichzelf kunnen voeden. Bijvoorbeeld; onze huidige architectuur is een trieste aanfluiting!

https://www.youtube.com/watch?v=vI8FIpDpNg8

 

Blijf alert, er komt nog meer…

 

Deel dit artikel met iedereen die je kent!

 

Het nieuwe tijdperk is eindelijk aangebroken! Goud is op en de Cabal is neer! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

 

Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

 

Wordt vervolgd als de tijd ons meer vertelt …