Ontmoeting met een verloren beschaving in Antarctica

De Donkere Tijd

Ancient Aliens: Holle Aarde Hypothese

 

Historische Waarheid

Lezers die nog steeds denken dat de Aarde plat is wordt geadviseerd dit artikel te lezen; waarin wetenschappelijk en historische waarheid wordt gepresenteerd.

 

De vroegste gedocumenteerde verwijzing naar het concept van de Aarde dateert van rond de 5e eeuw v.Chr., zoals het verschijnt in de geschriften van Griekse filosofen. In de 3e eeuw v. Chr. stelde de Hellenistische astronomie de ruwweg bolvorm van de Aarde vast als een natuurkundig feit en berekende zelfs de omtrek van de Aarde.

 

Deze kennis werd geleidelijk overgenomen gedurende de Oude Wereld tijdens de Late Oudheid en de Middeleeuwen. Een praktische demonstratie van de bolvorm van de Aarde werd bevestigd door de zeilende rondreis van Ferdinand Magellan en Juan Sebastián Elcano (1519-1522).

 

Het concept van een bolvormige Aarde verdrong het vroegere geloof van een platte Aarde: in de vroege Mesopotamische mythologie werd de wereld afgebeeld als een schijf drijvend in de oceaan met erboven een halfronde hemelkoepel, en dit vormt de premisse voor vroege wereldkaarten zoals die van Anaximander en Hecataeus van Miletus.

 

In 1947 vloog Admiraal Byrd met zijn vliegtuigje van de Noord- naar de Zuidpool, maar hij mocht pas op zijn sterfbed verslag uitbrengen.

 

Ontmoeting met een verloren beschaving op Antarctica

Op 19 februari 1947 verliet Admiraal Richard E. Byrd het basiskamp Arctica en vloog noordwaarts. Wat gebeurde er tijdens die vlucht?

 

Jarenlang hebben geruchten de ronde gedaan dat Admiraal Byrd tijdens zijn historische vlucht naar de Noordpool, voorbij de Pool vloog naar een opening die naar het binnenste van de Aarde leidde. Waar hij geavanceerde wezens ontmoette die een ontnuchterende boodschap voor hem hadden om aan de mensheid op de oppervlakte van de wereld over te brengen.

 

Bij Byrd ‘s terugkeer in Washington, op 11 maart 1947, werd hij aandachtig ondervraagd door top veiligheidstroepen en een medisch team. Hij werd onder streng toezicht geplaatst en bevolen te zwijgen…

 

“Tijdens zijn Arctische vlucht van 1.700 mijl voor de Noordpool meldde hij via de radio dat hij beneden zich geen ijs en sneeuw zag, maar landstreken bestaande uit bergen, bossen, groene vegetatie, meren en rivieren, en in het kreupelhout een vreemd dier zag dat leek op de mammoet….”

 

In januari 1956 leidde Admiraal Byrd een andere expeditie naar Antarctica en drong daar tot 2.300 mijl voorbij de Zuidpool door. De radioberichten van die tijd (13 januari 1956) zeiden:

 

“Op 13 januari drongen leden van de expeditie van de Verenigde Staten door tot een gebied van 2.300 mijl boven de Zuidpool. De vlucht werd gemaakt door viceadmiraal George Dufek van de luchteenheid van de Amerikaanse marine.”

Byrd zei op 13 maart 1956: “De huidige expeditie heeft een enorm nieuw land ontsloten.”

 

Admiraal Byrd zei in februari 1947 voor zijn vlucht naar de Noordpool,

 

“Ik zou dat land achter de Pool graag willen zien. Dat gebied achter de Pool is het centrum van het grote onbekende.”

 

Hieronder volgen enkele fragmenten van zijn ervaringen tijdens zijn vlucht naar het land voorbij de Noordpool:

 

“Ik heet u welkom in ons domein, admiraal. Ik zie een man met fijne gelaatstrekken en met de ets der jaren op zijn gezicht. Hij zit aan een lange tafel. Hij gebaart mij plaats te nemen in een van de stoelen.

 

Nadat ik zat, legt hij zijn vingertoppen tegen elkaar en glimlacht. Hij spreekt weer zachtjes, en brengt het volgende over.

 

“Wij hebben u hier binnengelaten omdat u een nobel karakter heeft en bekend bent op de Oppervlakte van de Wereld, Admiraal.”

 

“Oppervlaktewereld,” mompel ik half luid!

 

“Ja,” antwoordde de Meester met een glimlach, “u bent in het domein van Agharta, de Binnenwereld van de Aarde. We zullen uw missie niet lang ophouden, en u zult veilig naar de oppervlakte en een eind daarbuiten worden geëscorteerd.

 

Maar nu. Admiraal, ik zal u vertellen waarom u hier geroepen bent.

 

Onze interesse is gewekt omdat uw ras de eerste atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, Japan, afvuurde. Op dat alarmerende moment stuurden wij onze vliegmachines, de ‘Flugelrads‘, naar uw oppervlaktewereld om te onderzoeken wat uw ras had gedaan.

 

“Dat is nu natuurlijk verleden tijd, mijn beste admiraal, maar ik moet verder. Ziet u, wij hebben ons nooit eerder bemoeid met oorlogen en barbaarsheid van uw ras, maar nu moeten we het wel, want jullie hebben geleerd te manipuleren met een bepaalde kracht die niet voor de mensheid is bedeld, namelijk die van atoomenergie.

 

Onze afgezanten hebben al boodschappen overgebracht aan de machten van uw wereld, en toch wordt niet geluisterd. Nu bent u uitgekozen om hier te getuigen dat onze wereld wel degelijk bestaat. Onze cultuur en wetenschap zijn vele duizenden jaren verder gevorderd dan uw ras, Admiraal.

 

Ik onderbrak, “Maar wat heeft dit met mij te maken, Sir?”

 

De ogen van de meester leken diep in mijn geest door te dringen, en na mij enkele ogenblikken bestudeerd te hebben antwoordde hij,

 

“Jullie ras heeft nu het punt bereikt waarop geen weg meer terug is, want onder jullie zijn er die liever jullie wereld vernietigen dan hun macht op te geven…”

 

Ik knikte, en de Meester ging verder.

“In 1945 en daarna probeerden we contact op te nemen met jullie ras, maar onze pogingen stuitten op vijandigheid. Onze Flugelrads werden beschoten, ja, zelfs achtervolgd met kwaadaardigheid en vijandigheid door jullie gevechtsvliegtuigen.

 

Dus, nu zeg ik je, mijn zoon, er is een grote storm op komst in jullie wereld, een zwarte furie die zich nog vele jarenlang zal verspreiden. Er zal geen oplossing zijn binnen jullie legers, er zal geen veiligheid bestaan binnen jullie wetenschap. Het kan woeden tot elke bloem van jullie cultuur is vertrapt en alle menselijke resten zijn genivelleerd tot enorme chaos.

 

“Uw recente oorlog was slechts een voorbode van wat uw ras nog te wachten staat. Wij hier zien het met het uur duidelijker… Zeg je nu dat ik het mis heb?”

 

“Nee,” antwoordde ik,”

 

Donkere Tijden

Het is al eens eerder gebeurd, de Donkere Tijden kwamen en die “duurden meer dan vijfhonderd jaar.” “Ja, mijn zoon,” antwoordde de meester, “de Donkere Tijden die nu voor jouw ras zullen komen en de aarde met een sluier zullen bedekken, maar ik geloof dat sommigen van jouw ras de storm zullen doorstaan, verder kan ik hierover niets zeggen.

 

We zien op grote afstand een nieuwe wereld oprijzen uit de puinhopen van jouw ras, op zoek naar hun verloren en legendarische schatten, en die zullen hier zijn, mijn zoon, veilig in onze bewaring. Als de tijd daar is, zullen we weer naar voren komen om je cultuur en je ras helpen te herleven.

 

“Misschien heb je tegen die tijd de zinloosheid van oorlog en strijd geleerd… en na die tijd zal een deel van jullie cultuur en wetenschap worden teruggegeven zodat jullie ras opnieuw kan beginnen.

 

Jij, mijn zoon, je moet terugkeren naar de oppervlaktewereld met deze boodschap…”

 

Met die laatste woorden leek onze ontmoeting geëindigd te zijn. Ik stond op als in een droom… maar toch wist ik dat dit werkelijkheid was, en om de een of andere vreemde reden boog ik lichtjes, uit respect of nederigheid, ik weet niet waarom.

 

Ancient Aliens: De Holle Aarde Hypothese

Onder openbaarmaking zullen de bewoners van onze planeet de waarheid worden verteld over planeet Aarde, haar binnenste, centrale zon, tunnels en poorten naar haar verschillende innerlijke locaties zoals geschetst in bijgaande afbeelding door een commandant van de Galactische Federatie van het Licht.

 

Hier een beetje meer onthulling over feiten waarover wij, voor tenminste 70 jaar, in het duister hebben getast toen Admiraal Byrd met zijn vliegtuigje dwars door de holle Aarde vloog van het Noorden, recht door naar de Zuidpool. Hij kon er pas over berichten toen hij op zijn sterfbed lag. Hij ontdekte ook een indrukwekkende mooie ondergrondse stad, Shamballa genaamd, in Antarctica.

 

Dr. Hermann Oberth is een gerespecteerd Oostenrijks-Hongaars geboren Duits natuurkundig ingenieur, internationaal bekend raketpionier, en tot 1955 hoofd van de Amerikaanse CalTech Laboratoria. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de rakettechniek en de astronautiek. Oberth kwam uiteindelijk te werken voor één van zijn leerlingen, de voormalige SS officier Werner von Braun, die in geheime ondergrondse basissen ruimteraketten voor de NASA aan het ontwikkelen was.

 

Een goed voorbeeld is de NASA cover up over andere werelden. NASA is een gigantisch rookgordijn om de Deep State diep space programma’s en buitenaardse contacten te verbergen. Zij werken al 70 jaar in het geheim samen met andere buiten wereldse rassen, sinds de nazi’s in 1947 onder operatie paperclip in Amerika werden binnengesmokkeld. Bekijk deze video;

 

De wereld wordt al lang geregeerd door mannen die verbonden zijn met geheime genootschappen zoals de Council on Foreign Relations (CFR), Trilaterale Commissie (TC) en de Bilderberg Groep. Al deze genootschappen kunnen worden herleid tot veel vroegere genootschappen, zoals de Tempeliers en Rozenkruisers, die uitgroeiden tot de Beierse Illuminati en de Vrijmetselaars.  Het was de rechtse Duitse Thule Gesellschaft, een afstamming van de Teutoonse Ridders, die de kern vormde van de ontluikende Nazi Partij, die het beruchte Illuminati credo overnam;

 

“Het doel heiligt de middelen”..,

 

Dat voortleeft in de harten van de huidige corporatieve eigenaars, gewoonlijk globalisten genoemd, die waarde hechten aan de vermenging van staats- en bedrijfsmacht, wat de definitie is van fascisme.

 

Dit alles wordt nu geschiedenis, want er ligt een schitterende toekomst in het verschiet. De wereld wacht alleen nog op de massale ontwaking! Om bevrijd te zijn van de Duistere Krachten die de wereld beheersten gedurende tenminste 500.000 jaar.

 

Om dit alles samen te vatten; Er zijn gaten op de Noord- en Zuidpool. De meeste piloten weten het, maar worden bevolen hun vluchten 100 mijl van deze openingen vandaan te leiden.

 

Voel je vrij om deze ongewone informatie wijd en zijd te delen, hoe meer mensen wakker worden hoe eerder planeet Aarde bevrijd is.

 

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.