Alleen Morele Wetten Gelden

 

Reguleren en Belemmeren

De overheid is het probleem, niet de oplossing. Na ruim vijftien jaar slepende en dieper wordende recessie, is het tijd de koers te veranderen. In een democratie worden regeringen door het volk gekozen om hen te dienen, maar niet om autoritaire dictator te spelen, zoals steeds het geval is. Regeringen gebruiken alle macht en middelen om jouw manier van leven te beïnvloeden.

 

Ze hebben de macht belasting te heffen, je vast te houden, op te sluiten, te martelen en jonge mannen en vrouwen te gebruiken om oorlogen te voeren in andere landen die geen bedreiging voor het eigen land zijn. Ze reguleren en belemmeren ondernemingen, verdelen het geld, bemoeilijken de handel door embargo’s en sancties en controleren alles wat in ze opkomt. Regeringen zijn duidelijk niet ten dienste van het volk, erger nog, ze zijn de vijand van het volk.

 

Het afdwingen van veiligheidscontroles op luchthavens zonder echte bescherming, is niets anders dan het creëren van business voor overheidsvrienden. Met als gevolg mensen zich afvragen wie hen zal beschermen tegen diefstal en geweld, tegen hun eigen regering die hen terroriseert, besteelt en schade veroorzaakt aan eigen land.

 

Het volk vertrouwt de rechtsgang toe aan een instelling die obsceen corrupt en obscure is. Mensen worden opgevoed onder toezicht te blijven en hun vrijheden en capaciteiten aan hun overheid te geven; ze durven niet anders omdat ze worden opgepakt.

 

De macht van de moderne representatieve regering is dat het de massa bedriegt door hen te laten geloven dat zij ook insiders zijn. Ze worden aangemoedigd te stemmen en te geloven dat hun stem echt telt. De praktijk bewijst het tegendeel.

 

Buitendien, hebben kiezers geen idee waarvoor of op wie ze stemmen. Vaak krijgen ze het tegenovergestelde van wat ze dachten waarvoor ze hadden gestemd. De overheid is een fenomeen, geen systeem.

 

Dit wordt het best begrepen als een gevecht tussen de buitenstaanders en de insiders. De insiders zijn de overheid en gebruiken hun macht om buitenstaanders te controleren. Waarom doen ze dat? De gebruikelijke redenen zijn Rijkdom, Macht en Status.

Kort samengevat; de overheid is een instelling waar ‘insiders‘ de rijkdom, macht en status van ‘outsiders‘ stelen.

 

Politici worden gekocht, bepraat en gemanipuleerd door de elite, het is hetzelfde in elk land. Gedetailleerde bestanden worden bijgehouden over politici, ondersteund door gegevens van inlichtingendiensten, die kunnen worden gebruikt om ​​twijfelaars bang te maken en terug in het gareel te zetten, ​​uit angst hun geheimen openbaar worden gemaakt.

 

Degenen die de partijen controleren, beheersen ook het netwerk van inlichtingendiensten, niet in het minst is dat de Rothschild-dynastie.

 

Voor de meeste politici bestaan geen grenzen of morele dilemma’s over kleine dingen zoals integriteit en wetten van persoonsgegevensbescherming. Hoe meer geheimen mensen in de overheid hebben die hen kunnen vernietigen als ze onthuld worden, hoe bruikbaarder en wenselijker deze lieden zijn om sleutelposities te vervullen. Als ze ooit proberen op te komen tegen de officiële lijn, is er altijd nog het databestand.

 

De hoogste regionen van de politiek zitten vol met mensen die dansen op de muziek uit angst voor publieke blootstelling over alles, van financiële fraude tot pedofilie. Er zijn drie soorten politici die in de buurt komen van het machtssysteem van de overheid:

 

  • Een kleine minderheid die bewust deel uitmaakt van de samenzwering en zich bewust is van de beoogde doelen
  • Degenen die gewoon macht en status willen en er alles voor doen om het te verkrijgen, door te zeggen en te doen wat nodig is; en
  • Degenen die grote geheimen hebben die op elk moment kunnen worden onthuld als ze weigeren de instructies uit te voeren.

 

Macht korrumpeert en absolute macht korrumpeert absoluut. Het type mens dat aangetrokken wordt door de overheid, houdt ervan andere mensen te controleren. In tegenstelling tot wat wordt verteld, dat is de reden waarom slechtst gekwalificeerden – niet de beste – in de regering komen. Dus, het zijn niet de best gekwalificeerden of knapste koppen die in de overheid zitten.

 

Er zijn twee soorten van mensen. Mensen die graag de fysieke realiteit willen controleren, belangrijk willen zijn, en graag andere domineren. Een tweede groep, voelt zich van nature aangetrokken tot overheid en politiek. En vormen daarom een ​​actieve bedreiging voor de persoonlijke vrijheid en het economisch welzijn van het volk.

 

De controle over gebeurtenissen op het macroniveau wordt van bovenaf naar beneden geregeld door middel van divisies op verschillende hoogtes in de piramide. Deze divisies maken elke sectie en laag van elkaar onafhankelijk om het volledige beeld van de procedure te verhullen.

 

Gebaseerd op leugens, bedoeld om specifieke doelen te bereiken, zoals oorlog, bevolkingsvermindering, verscherpte controle, herverdeling van rijkdom, etc. met het doel, het volk maximaal ellende en leed te veroorzaken.

 

De mensheid heeft dit voor eigen ogen laten gebeuren, door hun beloofde ondersteuning- en propagandaleugens te geloven. Dat hun honger naar mateloze macht en rijkdom stimuleerde. Deze wezens zijn Satanisten zonder empathie. Zonder ziel en hart, met alleen een mechanische bloedpomp die hen overeind houdt.

 

De Anunnaki maakten de wetten op planeet Aarde waaraan het volk dient te gehoorzamen op basis van sancties en straffen. Dit is een absolute misvatting; geen enkele wet door mensen gemaakte heeft enig recht; alleen de wet van het Universum is van kracht. Lees hierover meer hieronder.

 

Wie controleert de wereld? De Illuminati? Vrijmetselaars? Jezuïeten, de Bilderberg Groep? Of zijn dit allemaal rode haringen om nieuwsgierige ogen af te leiden van de echte wereldelite? Het antwoord is niet zo eenvoudig, zoals vaak het geval is bij belangrijke onderzoekingen.

 

Er zijn ongetwijfeld geheime wereldmachten die als enig doel hebben die macht te behouden en te laten groeien. Maar het is misschien niet zo geheimzinnig als men denkt. En dat maakt het nog crimineler.

 

Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi, geeft hieronder zijn visie op deze ontwikkeling

 

 

MORELE WETTEN

 

Geliefde!

 

Geen enkel mensdom behoort of leeft in een wereld van beproeving en boetedoeningen. Elke beschaving kan met haar eigen natuurwetten van de schepper overleven zoals gebeurt op alle werelden in het Universum, ook wel morele wetten genoemd.

 

De goddelijke schepping stopt nimmer. Het evolueert omdat het de regels volgt die de Schepper dicteert. Alle ervaringen die zielen moeten opdoen, vinden plaats in ontelbare Universa, met eigen Galaxies, Sterren en Planeten, dat Ascensie wordt genoemd.

 

Wanneer wij Planeet Aarde vergelijken met een school, is dat geen metafoor, maar een manier om beter te begrijpen hoe het leerproces van de op aarde geïncarneerde zielen verloopt; zij zijn onderworpen aan de sluier van vergeetachtigheid. Opdat ze zich niet meer herinneren wie ze werkelijk zijn, vindt het leren plaats door middel van opeenvolgende reïncarnaties, die elk uniek zijn.

 

Daardoor bestaan altijd kansen, want zelfs als de ziel faalt, zal deze later ween een kans krijgen. Het zijn de Wetten die het Universum die regeren, en het leerplan van elke Zielsschool bepalen. Ze zijn soeverein en niet afhankelijk van plaatselijke Wetten, die door mensen op een Planeet of Ster worden gemaakt.

 

Ook hier op Aarde bestaan specifieke Goddelijke Wetten die aangepast zijn aan de Aardse mensheid. Ze worden aangeduid als morele weten. Dit maakt de betekenis van moraliteit en immoraliteit duidelijk. Het zijn deze Wetten die bepalen wie wel of niet klaar is voor opstijging.

 

Alhoewel ieder mens onderworpen is aan menselijke Wetten, staan deze niet erg in de weg van hogere Wetten. Sinds het ontstaan van leiderschapsposities op planeet aarde hebben bevelhebbers zich omringd met bepaalde regels, niet echt om het volk te leiden, maar om hun positie veilig te stellen.

 

Wetten en codes kunnen weliswaar richting geven aan het gedrag van een gemeenschap, maar hebben nooit een recht gegarandeerd. En nu, op het moment dat iedereen de waarheid en de openbaringen van deze waarheid kan leren, kan de gehele mensheid zien, wie het al die tijd werkelijk voor het zeggen heeft gehad.

 

Wanneer wij denken aan de beroemde zin:

 

“En gij zult de waarheid kennen, en zij zal u bevrijden”,

 

zijn wij zeker dat dergelijke openbaringen plaats gaan vinden.

 

Nimmer, op geen enkel moment in de geschiedenis, is zulk bewijs zo duidelijk geweest als nu. Vandaag, in het licht van deze kennis, beseft iedereen dat menselijke wetten altijd ten goede komen aan degenen die ze hebben gemaakt.

 

Hoe dikwijls hebben wij niet gezien hoe bepaalde persoonlijkheden prat gaan op stratosferische posities en winsten, en zich niet onrechtvaardig voelen, omdat zij dergelijke situaties rechtvaardigen als zijnde “binnen de Wet”. Jawel, binnen de wet die ze zelf hebben gecreëerd om er voordeel mee te behalen.

 

Het zijn functionarissen met hoge posities en salarissen, hoge pensioenen en een overvloed aan voordelen, rechten voor een handjevol begunstigden, die in de meeste gevallen niets doen om het te verdienen. Maar zij heffen hun hoofd op en slaan met hun vuist op tafel en zeggen dat het legaal is, omdat de wet het toestaat.

 

Ja, het is wettig volgens de Wet van de Mens, maar het is immoreel volgens de Morele Wetten. Bedenk altijd dat het niet de wetten van de mens zijn die een veilig verloop geven aan de hemelvaart van een ziel. Alles is geoorloofd in deze school der zielen, maar alleen zij die de Hogere Wetten hebben begrepen en beoefend, zullen werkelijk worden goedgekeurd.

 

Het heeft geen zin te zeggen wie je was toen je incarneerde, maar wel hoe je de Goddelijke Wetten in praktijk hebt gebracht. Het heeft geen zin te zeggen dat je de wetten van de mens hebt gevolgd, want zij zullen altijd onderworpen zijn aan de Hogere Wetten. Niemand kan ontkomen aan wat door de schepping van Werelden is gemaakt.

 

Ik schreef in een oude tekst dat een bibliotheek bestaat op de centrale zon Alcyone in de Plejaden waar een verslag ligt van elke ziel die op Aarde is geïncarneerd, vanaf hun eerste incarnatie tot het huidige moment. Elke minuut en elke seconde wordt geregistreerd, zowel tijdens de incarnatie als in de periode tussen de levens, dat wil zeggen in het astrale hiernamaals op aarde. De gedachten en bedoelingen van een persoon worden daar ook vastgelegd.

 

Hoe kunnen deze wetten dan omzeild worden? Ik schreef ook eerder dat het universum weet waar ieder van ons is. Het kent het adres van elke geïncarneerde ziel, zowel in het huidige bestaan als in vorigen. Er zullen geen fouten zijn in deze wetten. Er zal niemand zijn met meer of minder gezag bij de toepassing ervan. Dit zal een groots moment worden, bovenal het moment van ware gerechtigheid!

 

De rechtvaardiging dat menselijke wetten dit hebben toegestaan is nutteloos. Niet alleen in voor salarissen en beloningen, maar voor alle bekende activiteiten. Voor alle daden die zijn uitgevoerd. Die bij elke eis wordt gesteld. In illegale zaken; in leugens; in desinformatie; eigenbelang ten koste van het collectief; oneerlijke concurrentie; slavernij, arbeid en schuld; gemakkelijke winst; de lijst is lang.

 

De rechters van vandaag zijn de gedaagden van morgen. Daarom hebben wij van kindsbeen af gehoord dat de goddelijke wet wel vertraagt, maar nooit faalt. Niets is waarachtiger of logischer. Het leren van de lessen in een School voor Zielen omvat zeker de praktijk van Morele Wetten.

 

Niemand zal aan het Laatste Oordeel ontkomen. Niemand kan uit zichzelf ontsnappen, dat wil zeggen aan het eigen bewustzijn ontkomen, want wij zijn het bewustzijn zelf. Het is dit bewustzijn dat wel of niet kan opstijgen.

 

Nieuwe tijden komen, zij die macht hebben over de mensheid zijn bang geworden. Ze weten dat hun tijd is gekomen. Maar ze weten ook dat ze gefaald hebben in de Morele Wetten. En dit leidt hen tot wanhoop.

 

Je kunt je nergens verbergen en nergens heen vluchten, want niemand ontsnapt aan zichzelf. Het zal nutteloos zijn te proberen dictaturen in te voeren om je te beschermen, want het zijn niet de wetten van de mens die over jou oordelen, maar de morele wetten die de werelden regeren.

 

Het is een triest einde voor hen die dachten dat ze onoverwinnelijk waren. Het Universum draait in een spiraal, deze cyclus sluit zich nu af hier op Aarde. Het Tijdperk van het Licht is eindelijk gekomen. We kunnen de eerste stralen van de dageraad al voelen.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

 

Saint Germaine

Onderstaand korte video vertelt over de goede dingen die komen gaan voor de mensheid;

Gepromoot en geïnspireerd door St. Germaine, die achter de enorme explosie van innovaties zit waaronder de computer en het Internet.

 

Zijn fonds bevat leverbare edelmetalen en valuta ter waarde van meer dan een quattuordecillion US dollars. Het woord quattuordecillion wordt soms gespeld als quatrodecillion. Dat betekent 1040, of $1 met veertig nullen.

 

Opmerking: De Saint Germaine World Trust middelen zijn een aanvulling op, en staan los van, – De World Global Settlements Funds en de Global Collateraal Accounts’.

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Het mooiste moment van alle momenten