Het Cabal feest is over en uit!

Het publieke fraude begrip is nog niet eens ontwaakt

Een economie gebaseerd op schuld heeft steeds meer geld nodig

Zeepbel exponentieel gegroeid

Rusland kocht goud

 

De zwendel is ingebed in de balansvergroting.

De wereld zit in een structurele depressie en zal daarin blijven. Al het geïnjecteerde geld heeft geen einde gemaakt aan de financiële crisis, alhoewel het de economie zover ook geen kwaad heeft gedaan, het heeft alleen de prijzen van activa en onroerend goed beïnvloed.

 

Geen enkel op krediet gebaseerd geldsysteem heeft ooit een hele kredietcyclus overleefd, en deze zal geen uitzondering zijn. De zeepbel die door de ongekende bestedingsgolf van deze generatie is ontstaan, kon niet in stand worden gehouden omdat de mensen die eerst tot bestedingen waren aangezet, nu aan het sparen zijn. Erger nog, ze lenen ook niet meer voor grote aankopen; de actie die de uitgaven het meest beïnvloedde. Zoals alle zeepbellen, moet ook deze barsten!

 

Het Cabal feest is over en uit!

De drie grote centrale banken van de wereld – de VS, Europa en Japan – zijn begonnen aan een enorm financieel experiment. Ze hebben een gigantische hoeveelheid geld uit het niets gecreëerd en dat gebruikt om verbijsterende hoeveelheden staatsschuld te kopen. De centrale bank van de VS bezit een stapel obligaties die gelijk is aan 20% van het bruto binnenlands product (BBP) van de VS. De schuld van de Japanse centrale bank bedraagt 40% van het BBP. De centrale bank van Europa bezit obligaties ter waarde van bijna 4 biljoen dollar, of meer dan 25% van zijn BBP.

 

De totale wereldschuld inclusief derivaten bedraagt meer dan 1 quadriljoen (1015)! Zeker is dat er geen uitweg is uit deze schuldenzooi. Als het financiële systeem instort, zal in de echte wereld niets veranderen. Geen onroerend goed, land, fabrieken of mens zal verdwijnen, alleen maar omdat triljoenen schuldslavernij-instrumenten genaamd US Dollars, Euro’s, Yen, etc. uit bankcomputers worden gewist. Er zullen krachten zijn om het systeem opnieuw op te starten op basis van een door het volk gecontroleerd substituut genaamd QFS, eigendom van en voor het volk en niet van banken.

 

Het publieke fraude begrip is nog niet eens ontwaakt

Het publiek is nog niet eens begonnen met het begrijpen van de immense fraude die het belichaamt. In ronde cijfers bedraagt deze officiële valsmunterij $5,5 biljoen – het verschil tussen de balans van de Fed van ongeveer $900 miljard toen haar “buitengewone beleid” van start ging ten tijde van de Lehman-crisis in 2008 en haar $4,4 biljoen aan tegoeden vandaag. Dat is veel van iets voor niets.

 

Het is een groteske hoeveelheid fraude. De zwendel in deze monumentale balansuitbreiding is niets vergeleken met de verborgen indirecte manier waarop de centrale banken nieuwe reserves aan het banksysteem verstrekte welke het particuliere kredietverleningsproces beïnvloedden.

 

Zoals nu duidelijk is, kunnen nieuwe door de Centrale Banken verstrekte kredieten leiden tot een uitbreiding van particulier krediet in zoverre de fractionele reserve geldmultiplicator van 10 in werking is, of eenvoudigweg overtollige reserves genereren die terugvloeien naar de Centrale Banken – wat in dit geval niet gebeurd is. Het feest is over. Aandelen, obligaties en onroerend goed prijzen gaan terug naar 1950 niveaus waar ze vandaan kwamen.

 

De Fed heeft al laten weten dat zij haar obligatieportefeuille van ruwweg 4,5 biljoen dollar niet zal verkopen, en zelfs niet zal laten aflopen door een natuurlijke oorzaak. Bij een normale gang van zaken zouden deze obligaties vervallen en dan – zoals wij allemaal zullen doen – verdwijnen. Maar de Fed zal vervallende fondsen herinvesteren in nieuwe emissies.” Met andere woorden, zij zal nieuwe obligaties blijven opzuigen om zo de rente laag houden.

 

Een economie gebaseerd op schuld heeft steeds meer geld nodig

Een economie die afhankelijk is van schuld heeft daarvan steeds meer nodig om te blijven draaien. De eerste keer kan veel krediet helpen, maar later schaadt het een economie. Naarmate de schuld groeit, wordt het moeilijker voor de economiete groeien, omdat de middelen die in de toekomst nodig zijn, al in het verleden zijn verbruikt.

 

Momenteel zijn er in de VS ongeveer 250 miljard dollar aan 10- tot 15-jarige obligaties in omloop, waarvan de Amerikaanse centrale bank meer dan de helft bezit. Evenzo bezit de Fed bijna de helft van alle schatkistobligaties met een looptijd van 20 jaar en langer.

 

Door het rendement op langlopende obligaties te verlagen, heeft de Fed de kosten van kapitaal kunstmatig met een ongelooflijk bedrag verlaagd. En door het lenen veel goedkoper te maken, heeft de Fed vrijwel alle leners in staat gesteld toegang te krijgen tot de obligatiemarkten. Dit wordt bewezen door de record hoge emissies en de record lage nominale rendementen in de hoogrentende  – “junk” obligatiemarkten. Begin dit jaar voegden bedrijven 30 miljard dollar aan schuld toe aan hun balans – een record. Maar nu de rentetarieven stijgen is het afgelopen met de show, het is een kwestie van maanden, zo niet weken, voordat de ineenstorting werkelijkheid wordt, gevolgd door de introductie van het QFS-geldsysteem, dat in handen is van het volk. De cabal moet zichzelf eerst vernietigen, om zeker te zijn dat hun feestje afgelopen is.

 

Zeepbel exponentieel gegroeid

Er is een gigantische zeepbel gevormd in schulden uit opkomende markten. “Een briljante hedgefondsmanager uit New York wees erop dat tussen 2009 en 2012 bijna 400 miljard dollar naar de kredietmarkten van de opkomende landen stroomde – ongeveer vier keer zoveel als de gemiddelde rente in de voorgaande tien jaar. En deze zeepbel is niet kleiner geworden, maar exponentieel gegroeid!

 

Drie simpele vragen

  • Hoe kunnen we kapitalisme hebben als de kosten van kapitaal in wezen nul zijn?
  • Hoe kunnen we kapitalisme hebben als er geen faillissement is?
  • Hoe kan kapitalisme werken als er geen risico’s of minpunten zijn?

 

Kapitalisme werkt natuurlijk niet. Er is een enorme misallocatie van kapitaal en een enorme toename van ongezonde speculatie. Dat grotere krediet bubbels creëert wat niet lang meer kan duren…

 

Economen die beweren te weten hoe dit alles zal eindigen, liegen. Niemand weet hoe en wanneer het zal eindigen. Zelfs voormalig Fed voorzitter Alan Greenspan niet. Wat hij vertelde was beangstigend:

 

“Hij zei dat de centrale banken geen idee hebben waar ze mee bezig zijn en dat ze niet in staat zullen zijn om de inflatie te beheersen die onvermijdelijk het gevolg zal zijn van dit enorme experiment.”

 

De wereld is aanbeland in de laatste ronde van een enorm grote wereldwijde zeepbel. De banken hebben dit alles met de drukpers overeind gehouden. Maar het kan zo niet eeuwig doorgaan. Overal ter wereld zijn kredietstructuren aanwezig die alleen kunnen functioneren zolang de centrale banken de schulden blijven opkopen.

 

Centrale banken hebben bewezen bedreven te zijn in het in stand houden van deze belachelijke kredietstructuren. Maar er is een prijs. Vroeg of laat zal iets breken… omdat kapitalisme niet werkt als er geen kosten zijn voor kapitaal.

 

Met als ‘onbedoeld’ (?) gevolg wereldwijd een enorme afname van liquiditeit. Vroeg of laat gaat dit een groot probleem worden voor landen als Turkije en Brazilië, die buitenlandse schulden in dollars hebben. Turkije is buitenlandse investeerders $386 miljard schuldig – ruwweg de helft van haar BBP. Ongeveer 160 miljard dollar van deze schulden moeten in de komende  maanden worden afgelost. En in tegenstelling tot de VS, Japan of Europa, kan Turkije deze verplichtingen niet zomaar onder het tapijt schuiven. Deze val is waarschijnlijk opzettelijk, omdat de cabal nu in staat is Turkse grondstoffen te confisqueren, zoals regelmatige lezers zich wellicht kunnen herinneren.

 

Rusland kocht goud

Ooit beloofden de centrale banken prijsstabiliteit, en waren ze bereid de rente tot 5, 6, 7, en zelfs 8 procent op te trekken om de prijzen stabiel te houden. Nu zeggen ze dat stabiele prijzen gevaarlijk zijn! Dit maakt de wereld tot de beste plaats ooit voor goud.

 

Meer nog, de tijd dat de dollar als reservevaluta van de wereld is geteld. Wanneer de dollar niet langer wordt geaccepteerd als reservevaluta, wat langzaam aan het gebeuren is, nu Rusland en de BRICS van US-dollar afstappen en overgaan op valuta door goud ondersteunt. Uiteindelijk zal alles goud gedekt worden!

 

Ruslands goudaankopen in 2014 betroffen 59% van centrale bankenaankopen in het derde kwartaal van 2014. Rusland en China hebben inmiddels hun deviezen dollars omgezet in goud. In contrast tot westerse economieën, heeft Rusland slechts een kleine staatsschuld opgebouwd over de jaren, wat impliceert dat dit geen rem zal zijn op de toekomstige groei, zoals waarschijnlijk wel het geval zal zijn in de VS, de EU en Japan. Rusland heeft ook een voordelig belastingstelsel, met een inkomstenbelasting van max. 13%.

 

Nu, Poetin heeft besloten zijn munt met goud te ondersteunen, is dit voor de US-dollar pijnlijk geworden, omdat de USD nu concurrentie ondervindt van een geloofwaardige, door goud ondersteunde munt; het is waarschijnlijk dat andere centrale banken hun dollarreserves diversifiëren in rentedragend, door goud ondersteunde roebels.

 

Landen die olie en gas uit Rusland importeren zouden een extra stimulans moeten hebben dit te volgen teneinde Russische olie/gas-import in roebels te kunnen betalen en sancties te vermijden.

 

De indirecte opwaartse druk op de rentevoet in de VS is op dit ogenblik aanvankelijk gering, maar de huidige stijging van de rentevoeten in de VS betekent problemen voor een Amerikaanse economie die op lage rentevoeten is aangewezen.

 

De groei gaat vertragen. De Fed kan proberen dit te compenseren door hernieuwde QE in te voeren maar dat is olie op het vuur, met het gevolg een agressieve verkoop van US-dollars op valutamarkten. In een extreem maar nauwelijks onmogelijk scenario zal de US-dollar haar reservestatus kunnen verliezen, iets wat verwoestend is voor de Amerikaanse economie.

 

Goud is de ideale manier voor landen om hun handelsonevenwichtigheden te regelen in een wereld waarin het vertrouwen in de stabiliteit van valuta’s ontbreekt, en goud maakt de noodzaak van een reservevaluta overbodig.

 

Het opbouwen van reserves die door handelspartners onmiddellijk kunnen worden gedevalueerd in een valutaoorlog is geen rationeel beleid. Toch moet er iets als reservemiddel fungeren, wil überhaupt handel kunnen plaatsvinden. Goud is dat “iets”, als de hoeveelheid stabiel wordt gehouden, kan een munt niet willekeurig gedevalueerd worden. En dat is het QFS-geldsysteem dat aan al deze eisen voldoet.

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.