Hoe kan minder verdiend geld betalen voor meer schuldaflossing?

Boom economieën produceren excessen

Laatste hoofdstuk van grootste vastgoed shake out

Onze keuze bepaalt de toekomst

  

Bubbels barsten altijd

De schuld is gegroeid, als gevolg van massale deficit uitgaveprogramma’s die alle financiële verplichtingen hebben vernietigd. Er is dus geen andere uitweg uit deze ellende dan afschaffing van alle papieren valuta!

 

De mensen moeten weten dat het spel wordt gemanipuleerd; de Centrale Banken ruïneren opzettelijk het geloof en vertrouwen in hun valuta. Dat het einde betekent van het wereldwijd financiële systeem.

 

Totdat mensen wakker worden en erkennen wat gebeurt, zal de wereld nooit in staat zijn dit belachelijke spel te beëindigen.

 

Vader Markt doet zijn zegje. Dat doet hij altijd. Onder de nepmarkt, gecreëerd door kunstmatige interventie, ligt een markt van echte kopers en echte verkopers.

 

Op een gegeven moment is het aanbod groter dan de vraag. Dan worden de slimste zakenlieden ongerust. Ze gaan stilletjes naar de uitgang. Dan bemerken de volgende slimmeriken dat de genieën vertrokken zijn – en ook zij beginnen zich naar de uitgang te begeven. Dan komen de shortsellers. Prijzen dalen. En al snel is de markt in vrije val.

 

Dat gebeurt altijd. Bubbels barsten zonder twijfel. Het gebeurde met de dotcoms, met huizen, met subprime hypotheekbedrijven, met olie en met de olieschulden. We zijn nu aanbeland in wat de laatste ademtocht lijkt te zijn. Het kan nog even duren… zelfs nog iets verder gaan. Vaak heeft een hausse van deze omvang een allesverzengend, laatste fase, a ‘superduper’ nodig voordat deze ontploft!

 

Hoe kan minder verdiend geld betalen voor meer schuldaflossing?

Het is een gis – slechts een gok – dat nog een grote schok kan volgen voordat de definitieve top van de aandelenzeepbel is bereikt. – Verwacht een angstaanjagende val – een snelle reactie van de Centrale Banken – en dan zal de grote race naar de ondergang begonnen zijn t.w. haar ‘Laatste Eenzame Ronde’ zijn ingegaan.

 

Zonder meer reële inkomensgroei, kan de enorme schuld niet worden afbetaald. Dus, uiteindelijk zal alles onderuit gaan. Hoe kan minder verdiend geld meer geld opbrengen om de schuld te betalen die tot hogere inkomens had moeten leiden?

 

Je kunt dezelfde vraag stellen aan de lieden die $500 miljard aan subprime schuld kochten van de energiesector, of aan degenen die € 1 triljoen aan Europese perifere staatsschuld kochten. Of “investeerders” in $4 biljoen schuldpapier van opkomende markten? Het antwoord is overal hetzelfde: ze kunnen het niet!

 

Bijna elke ontwikkelde economie heeft hetzelfde pad gevolgd van schuld naar meer schuld.

 

“De ontwikkelde wereld heeft in de eerste acht jaar van de 21e eeuw 50 biljoen dollar aan haar schuldenlast toegevoegd. Hierdoor is de verhouding tussen schuld en BBP gestegen van 260% naar 390%.”

 

Huishoudens hebben geprobeerd de last van schulden van zich af te schudden. Maar overheid en bedrijven hebben meer geleend dan ooit. Nu is de verhouding tussen schuld en BBP 415%, wat neerkomt op nog eens $15 biljoen extra. Logica, wiskunde en ervaring vertellen ons dat een te zware schuldenlast – niet ondersteund door hogere reële inkomens – zal instorten op de hoofden van het volk dat eronder zit. Wanneer? Dat is de enige vraag die nu niet kan worden beantwoord.

 

Maar hier volgt een overzicht van wat men in de komende maanden kan verwachten, als gevolg van bovenstaande feiten:

 

  • De aandelenmarkt zal sterk dalen en uiteindelijk 3.300 – 3.800 kunnen bereiken voordat een volgende langdurige bullmarkt begint.
  • De werkloosheid zal oplopen tot 15% of meer, omdat de arbeidspool blijft krimpen en bedrijven de voorkeur geven aan mensen met ervaring, dus geen nieuwkomers.
  • De huizenprijzen zullen opnieuw dalen, met maar liefst 50%… het zogenaamde “herstel” zal sneller dan verwacht afnemen naarmate de hypotheekrente stijgt en de verkeerde groep investeerders – ook wel speculanten genoemd – hun interesse in de markt verliezen.
  • Door de voortdurend demografische achteruitgang, economische problemen en crisis, zal de inkomsten in veel landen en gemeenten in gebreke blijven, vooral op lagere niveaus.
  • Geconfronteerd met enorme tekorten aan inkomsten, gaan overheidstekorten omhoog.
  • De crisis in Europa wordt alleen maar erger naarmate de vastgoed-zeepbel barst, meer banken vallen om in elke lidstaat van de Europese Unie, die bovendien over de demografische klif glijden en snel achteruitgaan, met Duitsland als grootste verrassing.
  • Ondanks de lessen die in 2008 zijn geleerd, zijn hypotheekbedrijven en financiële instellingen weer begonnen met het aanbieden van laagrentende promotie-leningen zonder aflossingsverplichting, riskantere beleggingen, dat rechtstreeks zal leiden tot een nieuwe en definitieve financiële crisis, deze keer zonder reddingsoperatie.

 

Onderzoek suggereert dat de effecten van deze gebeurtenissen vrij snel tot een climax zullen komen. Voordat het zover is, “zal de markt de neiging hebben te stijgen. Veel beleggers zullen de fout maken te denken dat de recessie over is – dat de markten weer zullen bruisen van leven.

 

Boom economieën produceren excessen

Alle hausse-economieën hebben excessen voortgebracht, of het nu gaat om buitensporige uitgaven en schulden van huiseigenaren, veroorzaakt door het misplaatste geloof dat de huizenprijzen eeuwig zullen stijgen – projectontwikkelaars die te veel bouwen, en te veel mensen inhuren met het geloof dat hun markt eeuwig zal blijven groeien – “of twintigers en dertigers die twee, drie en tien miljoen dollar per jaar verdienen met het verplaatsen van geld op Wall Street”.

 

Hoe groter de hausse, hoe groter de excessen, en hoe langer het duurt om ze uit het systeem te schudden. En met bijna 50 jaar is deze laatste hausse de langste sinds de naoorlogse economische revolutie.

 

De grootste kredietbel in de moderne geschiedenis veroorzaakt Deflatie, geen inflatie, dat in het verschiet ligt. Hier is waarom deflatie – niet inflatie – aan de orde van de dag zal zijn.

 

De geschiedenis leert, dat ernstige recessies en depressies drie fasen kennen;

 

  • Een zware crash, zoals we zagen van eind 2007 tot begin 2009, toen de Dow 55% daalde, van 14.280 naar 6.440.
  • Een herstel van de markt, gestimuleerd door hernieuwde economische activiteit als gevolg van stimuleringsmaatregelen van de overheid. Dat is waar we nu zijn.
  • En een laatste crash, diepere depressie, en een deflatoire fase die meerdere jaren duurt.

 

De meesten van ons hebben in de afgelopen jaren een soort deflatie ervaren, vooral wat de lonen betreft. Als kredietzeepbellen eenmaal tot het uiterste gaan, barsten ze altijd en lopen leeg – met als gevolg een plotselinge verkrapping van de geldhoeveelheid (krediet) – gevolgd door deflatie als massale schulden worden afgeschreven en financiële rijkdom verdwijnt doordat markten crashen.

 

Het gebeurde in de jaren dertig. Het gebeurde opnieuw in Japan. Omdat geen enkele regering dat soort overweldigende schulden kan tegenhouden met wat voor stimulans dan ook zonder haar munt waardeloos te maken,. Hetgeen deze keer waarschijnlijk ook gaat gebeuren als deze economische cyclus zich verder ontvouwt.

 

Laatste hoofdstuk van grootste vastgoed shake out

De wereld staat op het punt het laatste hoofdstuk te zien van de grootste vastgoed shake out in de geschiedenis. Een van de klassieke regels van zeepbellen is dat deze meestal leeglopen tot minstens het niveau waarop ze begonnen – en vaak nog een beetje lager.

 

Dat betekent dat “huizenprijzen 55% tot 65% moeten dalen ten opzichte van hun hoogtepunten in 2005. De huizenprijzen kunnen terugvallen tot het niveau van 2000, of zelfs tot het niveau van 1990. Daardoor zou maar liefst de helft van de huizen in “negatief eigen vermogen” terechtkomen – “waardoor het aantal wanbetalingen en executies opnieuw zal toenemen.”

 

Deze economische waarheden vormen samen de componenten van de perfecte storm die vandaag door de economie raast.

 

De laatste van de grootste generatie besteders in de geschiedenis – de welvarende babyboomers – laten hun top bestedingsjaren achter zich… Deflatie zal steeds meer de dominante trend worden als de economie vertraagt en schulden uit elkaar vallen…

 

De gevolgen van deze gebeurtenissen leiden allemaal tot één ding: een ernstige verkrapping van krediet – en de afschrijving van tientallen triljoenen aan leningen en claims. Dat betekent minder geld in het systeem – minder uitgaven – minder vraag – dalende prijzen – en uiteindelijk: Depressie en deflatie.

 

Dit is de realiteit van de huidige economie – en de waarschijnlijke weg die het zal volgen, gebaseerd op onderzoek van historische en empirische gegevens.

 

Mensen over de hele wereld hebben het voor lief genomen dat het geld feitelijk een waardeloos stukje papier is, dit is een absoluut waanzinnig collectief waanidee dat ons wordt opgedrongen om te geloven.

 

Honderden jaren geleden aanvaardden mensen op reis bankbiljetten die traveller cheques werden genoemd, omdat zij geloofden dat de banken die ze uitgaven een goede reputatie hadden. Zodra deze cheques aan een plaatselijke bank  gepresenteerd, werden biljetten in de lokale munt ervoor teruggegeven, zonder centrale autoriteit die de biljetten moest waarmerken. Maar vandaag denken de mensen niet meer op die manier. Zij geloven dat een regering nodig is om de waarde van geld te verzekeren.

 

Echt geld is echter gebaseerd op natuurlijke kenmerken, zoals het feit dat het intrinsiek waardevol, duurzaam, deelbaar, uniform, draagbaar, schaars en algemeen aanvaard is. Deze eigenschappen zijn essentieel voor een ruilmiddel om als eerlijke standaard te worden geaccepteerd voor betalingen, wat niet het geval is met valuta’s die vandaag de dag door Centrale Banken worden uitgegeven.

 

In tegenstelling tot Centrale Banken valuta’s, is Goud altijd waardevol geweest, terwijl het schuldgeld van vandaag iemand anders last is, gedekt door onbetrouwbare beloften, die uiteindelijk niet kunnen worden nagekomen.

 

Geld gedekt door schuld is een misdaad tegen de mensheid. Het is uitgevonden door Mayer Amschel Rothschild en is gefundeerd op het feit dat geld een energiestroom is – ook bekend als valuta – die wordt gegenereerd uit de combinatie van grondstoffen, goederen, diensten, en arbeid van mensen.

 

De Rothschilds ontwikkelden een wereldwijd slavenarbeider systeem door schuldgeld uit te geven via hun in particulier bezit zijnde centrale banksysteem dat in elke land is geïnfiltreerd. Doordat de geldstroom is ontworpen naar hen te worden teruggesluisd, heeft dit een machtige mogelijkheid gegeven als eerste in te grijpen op het gebied van financiële en economische controle.

 

Door hun controle over de geldstroom en het omkopen van regeringen, hebben zij hun waardeloze schuldgeld gelijk laten stellen aan het energiegeld van het volk, wat een fraude van schandalige proporties is.

 

Door dit te laten accepteren, hebben de Rothschild geldwisselaars de waardevolle energie van de arbeid van het volk overgeheveld naar zichzelf.

 

Geld dat uit het niets is gecreëerd en door schulden wordt gedekt, zou geen kostbaarheden mogen kopen, omdat het fraude is. Zolang de illusie bestaat, dat “schuldgeld” waarde heeft, en wij schapen, blijven instemmen met deze illusie door eraan mee te doen, zullen we niet verlost worden uit onze schuldslavernij.

 

Als mensen wakker worden en zich realiseren dat de meeste banken niet alleen failliet zijn maar bovendien ook corrupt zijn, zullen ze massaal naar goud als betaalmiddel overstappen, net zoals dat eeuwenlang het geval is geweest. Lees hier meer erover.

 

Onze keuze bepaalt de toekomst

We zijn aangekomen op het belangrijkste kruispunt in de wereldgeschiedenis; onze keuzes zullen het verloop van de toekomst bepalen. Aan de ene kant is de voortzetting van de Deep State machtscontrolestructuur op weg naar het uitwissen van onze vrijheden, zoals we kunnen zien dat nu gebeurt met het dragen van maskers, sociale distantiëring en reisbeperkingen, bedoeld om ons moreel te verpletteren en onze welvaart stap voor stap te beëindigen.

 

Aan de andere kant staat de creatieve beëindiging van corrupte regeringen en politici van de Diepe Staat, dat ons leidt naar welvaart, vrijheid en vriendschap.

 

Dit zal de belangrijkste collectieve beslissing zijn die we op dit moment moeten nemen.

 

Spoedig zien we alle papieren en elektronische schuldvormen van rijkdom verdampen, waardoor het speelveld wordt geëgaliseerd om GESARA te implementeren met het nieuwe door goud/activa ondersteunde monetaire systeem bekend als het Quantum Financieel Systeem (QFS), vrij van enige institutionele inmenging.

 

Het zal een compleet nieuwe toekomst zijn voor iedereen op Aarde, een toekomst die is gebouwd op waarheid, eerlijkheid, creativiteit, vriendschap en volledige vrijheid.

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.