Doel; complete controle over wereldbevolking

Koning der Joden

Monarch Total Mind Control

Monarch Slaven

Archon bloedlijn families

Achillespees van de Deep State

 

Khazaren eigenaar van de wereld

Het is de allerhoogste tijd de Rothschild-Khazarische-Maffia te verwijderen inclusief de door hen gecontroleerde marionetten binnen overheden. – Zodra de massa begint te begrijpen dat elke overheidsambtenaar is mind gecontroleerd t.w. een Monarch slaaf is, die waarschuwen voor terroristen, ze dat feitelijk zelf zijn. Waarvan ze wakker zouden moeten worden!

 

Als Monarchslaven falen, wordt met de hulp van de CIA en/of Mossad geprobeerd een coup te plegen of een revolutie te forceren. Als dat niet werkt , dan voert een speciale elite-eenheid liquidaties uit. En als dat niet het gewenste resultaat oplevert , dan krijgt de regeringsleider of dictator een hartaanval of ander ongeluk. Wanner dat niet werkt, wordt de militaire tak van de Illuminatie – de NAVO – ingezet.

 

Totdat de massa opstaat met de eis alle Overheidsfunctionarissen, Banksters en Big Business leiders te arresteren en in de gevangenis te zetten, zoals eerder in IJsland de macht werd teruggrepen, door niet alleen de schulden aan bankiers af te wijzen, en dat in de lokale kranten te publiceren, om  de wereld kennis te geven dat ze opstonden ​​en vochten voor wat van hen was.

 

Gewoon door te tonen dat overwinning mogelijk is! Zoals de boeren in Nederland laten zien. Begin met deze boodschap te verspreiden, via initiatiefnemers op het internet. Met als uiteindelijk resultaat volledige vrijheid voor iedereen.

 

Doel; complete controle over wereldbevolking

Bedenk; de Archon Khazaren bloedlijn families willen via jouw regering totale controle over de hele wereldbevolking nemen. Teneinde bezit te nemen van alle hulpbronnen op aarde. O.a. Goud, Zilver, en Energie dat de belangrijkste doelstelling is van de Jezuïeten en Illuminati.

 

Oorlogen worden gevoerd om grondstoffen w.o. aardolie in bezit te verkrijgen, Irak en Libië zijn twee recente voorbeelden. Hun doelstelling is;  geen enkel land mag over haar eigen rijkdom aan grondstoffen beschikken. Landen die niet van de Nieuwe Wereldorde zijn gediend en voor hun eigen soevereiniteit opkomen, worden met de grond gelijk gemaakt.

 

Al eeuwenlang, produceerden uitvinders als o.a. Leonardo de Vinci, en Nicolai Tesla apparaten om vrije energie afkomstig van het aardmagnetische te benutten. Het patenteren van deze uitvindingen was de grootste fout, hierdoor behoorden wettelijk deze uitvindingen aan de overheid. Dit betekende dat autoriteiten wettelijk de uitvinding in hun bezit hadden, en daardoor konden voorkomen dat ze ter beschikking kwamen van de mensheid.

 

Internationale bankiers en oliekartels controleren alle overheden. Ze zijn tegen vrije energie technologie, omdat het een bedreiging is voor hun “fossiele brandstoffen” energie-imperium.

 

Koning der Joden

Na WW2 ontstond in het Midden Oosten een nieuwe politieke situatie. De VN – eigendom van de Rothschild Maffia  – besloot in 1947 tot verdeling van Palestina om in een Arabische staat een Joods land te vestigen, terwijl Palestijnen voordien de zeggenschap hadden over het hele land.

 

Door gecreëerd medelijden met het Joodse volk als gevolg van WW2, kreeg het Zionisme in 1948 door diplomatiek terreur gestalte door de vorming van de staat Israël.

 

De Rothschild familie is feitelijk de fundamentalistische leider van het zionisme. Het Israëlisch Parlement de Knesset, wordt gefinancierd door de Rothschilds. In Jeruzalem is een straat vernoemd naar hen. Ze worden als de koninklijke familie van het jodendom beschouwd, met de toevoeging ‘Koning der Joden’.

 

De oprichting van de staat Israël in Palestina was een cruciaal programmapunt van de Global Maffia, gerealiseerd door WW2.

 

De machtselite willen vanuit de staat Israël de Nieuwe Wereldorde invoeren t.b.v. hun absolute wereldheerschappij.

 

Via hun netwerken, het gestolen geld van burgers, en geweld heeft de machtselite zich geïnfiltreerd in alle machtsstructuren binnen de maatschappij. Over de hele wereld, bekleden ze sleutelposities op alle belangrijke posities binnen regeringen, industrie, handel, media, financiën, economie, wetenschap, religie, opvoeding etc.. Om alle volkeren in hun werelddictatuur te manipuleren.

 

De uiterst geheime plannen voor de nieuwe Wereldorde zijn dankzij het Internet inmiddels uitgelekt. – De Jezuïeten en Illuminatie zijn experts in geheimhouding en hebben daartoe een systeem ontwikkeld en ingevoerd waardoor geheimhouding is gewaarborgd, opdat niemand uit de school klapt.

 

Monarch Total Mind Control

Hiertoe is het Monarch Total Mind Control (bewustzijn) Program ontwikkeld en ingevoerd door de Auschwitz beul, Josef Mengele, een van de grootste misdadigers van de twintigste-eeuw, en deel uitmaakt van de occulte hiërarchie die de totale wereldcontrole nastreeft. Opgezet om wereldwijd de mensheid in slavernij te dwingen.

 

Dit programma maakt gebruik van mind-control methoden om mensen tot robots om te vormen – de zgn. Monarchslaven – zonder dat ze het zelf weten, zijn ze onderworpen aan hun controleurs. Deze slaven worden ingezet op het hoogste niveau in overheden, bedrijfsleven, financiën, kerken, wetenschap, opleidingsinstituten, en vele andere organisaties, die het dagelijks leven van de burgers beïnvloeden.

 

De hersens van Monarchslaven worden stap voor stap geprogrammeerd zoals in computers, om hun psyché en gedrag te beheersen. Alle publieke en vooraanstaande figuren zijn Monarchslaven. Op deze wijze wordt de wereld vanaf achter de schermen gecontroleerd.

 

Om zeker te zijn dat beweegredenen en geheime opdrachten niet ontmaskerd worden, zijn alle functionarissen op belangrijke posten Monarch-geprogrammeerde persoonlijkheden. Dus ook alle huidige leiders zoals bij velen bekend!

 

Het inzetten van niet geprogrammeerde ‘normale’ functionarissen heeft het risico dat e geheimen worden verraden. Alleen door consequente inzet van geprogrammeerde overheids- en bedrijfsfunctionarissen kunnen plannen voor invoering van werelddictatuur geheim blijven.

 

Zo heeft een selecte categorie van Monarch-slaven de afgelopen zestig jaar meegeholpen aan de opbouw van het grootste imperium ooit, t.b.v. de Jezuïet – Illuminati directoraat. Dit imperium berust op bedrog, fraude, economische manipulaties, geweld, tortuur, en oorlogen. Monarchslaven zijn feitelijk economische huurmoordenaars!

 

Monarch Slaven

Er bestaat nog een ander type Monarch slaaf, dat zijn geprogrammeerde moordenaars en spionnen. Ze worden gebruikt voor het uitvoeren van het vuile werk, zodat het uiterst moeilijk is de werkelijke daders achter de schermen te onthullen. Enkele voorbeelden van Monarchslaaf moorden zijn:

 

  • Pim Fortuyn werd door zo’n slaaf vermoord, het was niet Volkert van der Graaf hij was gewoon een stand in, en werd rijkelijk beloond om voor de moord op te draaien en zijn mond te houden.
  • Het 2012 Sandy Hook basisschool bloedbad in Connecticut in de Verenigde Staten was gericht op de verandering van de wapenwet om het bezit van wapens te verbieden.
  • Richard Reid de schoen bommer had geen dodelijke bom in zijn schoen; het doel was reizigers te vernederen door ze op hun sokken door de ‘security’ poorten op luchthavens te laten lopen.
  • John Lennon werd gedood door een Monarchslaaf na zijn interview aan Playboy waarin hij verklaarde, zich bewust te zijn van de kwaadaardige ‘harddrugs’ promoties van het Opium Kartel van de overheid, tijdens concerten om met opzet sociale chaos te creëren en uiteindelijk de samenleving te vernietigen.

 

Hij zei:

 

“We hebben het aan de CIA en het leger te danken dat LSD te koop is. Zij maken gebruik van LSD om mensen te beïnvloeden. Ze gaven ons de vrijheid. Lees wat de overheid erover zegt!”

 

Enkele serieuze vragen om over na te denken; Waarom laten we anderen ons vertellen wat we wel en moeten doen; zijn we niet allemaal gelijk? Wat is het doel van de overheid? Wat kost een overheid en wat voor zijn de voordelen?

 

Overheden handelen zichtbaar niet in het belang van het land en de burgers zoals ze geacht worden te doen. Er is dus iets mis, hieronder volgt het hoe, wat en waarom:

 

Archon bloedlijn families

De machtigste families binnen de Archon bloedlijn, controleren in het geheim alle satanische culten en sekten, zij beheren naast het militaire apparaat van de US en NAVO, ook een leger van satanisten die via invloedrijke bedrijfs- en regeringsfunctionarissen binnen de maatschappij zorgdraagt dat aan alle ‘wensen’ van de Jezuïeten, Illuminati en 33e graad Vrijmetselaars wordt voldaan.

 

Eenmaal ingelijfd in dit leger is geen weg terug, verraad wordt met de dood afgerekend. Bedenk dat gevaarlijke satanische methoden bestaan, die onderdeel uitmaken van het geheime cabal complot, deze satanisten genieten van het lijden van hun slachtoffers. Ter herinnering; de Vaticaanse bankier, Calvi ‘bankier van God’ gehoorzaamde niet, zijn leven eindigde hangend onder de Blackfriars brug over de Theems in London op 18 juni 1982.

 

Deze machtige satanische-families, zoals o.a. Rothschild, Rockefeller, Warburgs, en hun puppets; Kissinger, Bush, Netanyahu, Clinton, en schoothondje Blair, staan aan het hoofd van satanshiërarchie en vormen op aarde het ‘Koninkrijk van Satan’.

 

Zij zijn de voorhoede van de anti-christus beweging, zij eisen absolute wereldheerschappij, door te overdonderen met rampspoed, zoals de aanslag 9/11 in New York, Parijs op Vrijdag de 13e,  om deze onder grootschalige publiciteit te laten voltrekken.

 

In Parijs, evenals bij 9/11, Charlie Hebdo en de Boston Marathon aanslag, was de media vooraf in detail geïnformeerd en hadden hun goed gekeurde artikelen reeds klaar op het moment dat de aanslag plaatsvond.

 

Er kwam geen onderzoek, geen vragen, alleen de media publiceerde gelijktijdig het vooraf geredigeerde officiële verhaal. En bovendien lieten de daders hun ID-kaarten achter op de plaats des onheils, om snelle achtervolging te vergemakkelijken.

 

Wakkere mensen, waren zich bewust dat dit valse vlag operaties waren, om het volk bang te maken en klein te houden.

 

Dankzij een communicatie hiaat werd betrouwbare informatie verkregen over de wijze dergelijke terroristische aanslagen worden georkestreerd, teneinde een maximum aan slachtoffers te maken van verschillende nationaliteiten. Zo, werd een belangrijke ‘live’ ervaring gepubliceerd in de Mexicaanse media; het duidelijke aanwijzingen dat de Franse regering “slachtoffers” creëerde die tijdens hun hechtenis door autoriteiten werden vermoord.

 

Hun laatste troef is de nieuwe Wereldleider, die Satan uitspeelt over de zondige wereld. De media, over de hele wereld in eigendom,  is reeds voorbereid ‘hem’ als de grote held, de redder, de verlosser, en de profeet van de wereld als de herboren Christus te manifesteren, die zijn hoofdzetel in Jeruzalem bekleedt om van daaruit zijn wereldrijk te besturen.

 

Wettelijk immuun, voeren overheden valse vlag operaties uit tegen hun burgers. Bovendien, initiëren regeringen  vele nooit eindigende oorlogen, het moet inmiddels duidelijk zijn hoe het militair-industrieel complex, ondersteund door hun krijgsheer-banksters wordt benut hun oorlogsoperaties te financieren; de aandelenmarkten, obligatiemarkten en grondstoffen op te lichten.

 

Achillespees van de Deep State

Het wereldgeldsysteem wordt door de cabal gecontroleerd, via de US-dollar reserve currency, dat nu op het punt van instorten staat.

 

De Diepe Staat, opereert via organisaties als de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg Groep, en instellingen/instanties als BIS, IMF, VN, Centrale Banken, Too Big To Fail-banken, en meer.

 

Nederland, is hun proefkeuken en speelt daarin een belangrijke rol. Dat maakt de actie van de Nederlandse boeren hier op video vastgelegd extra imposant.

 

Mensen sta op voor je rechten en vrijheid zoals deze boeren dit voor hun land en de bevolking doen. Een super voorbeeld dat overal navolging verdient. Zegt het voort en doe mee.

 

Veel lezers vragen wanneer de doorbraak eindelijk komt. Niemand op aarde kan hierop antwoord geven. De onderdrukkers die 500.000 jarenlang het volk op aarde hebben gecontroleerd en onderdrukt, moeten zichzelf vernietigen. En dat proces is in volle gang. Zodra het monetaire systeem instort, is dat het signaal van hun ondergang.

 

Gezien de economische toestand zal de instorting niet lang meer op zich laten wachten. Geduld is een schone zaak. Het belangrijkste is dat de Lichtwerkers en Patriotten de strijd hebben gewonnen, en Victorie verzekerd en op komst is!

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.