Reïncarnaties is werkelijkheid

 

Alles is illusie

Het belangrijkste is dat mensen zich realiseren dat onze 3 dimensionale realiteit niet echt is. Dat betekent, dat het niets meer is dan een bewustzijnsval. Wie we werkelijk zijn, is voor ons verborgen gehouden. Onze spirituele natuur is onze enig ware vorm. Daarom besteden de duistere machten zoveel tijd en geld om mensen alles te laten vergeten. Ze gebruiken subtiele technieken om ons gevangen te houden. Dat is waar de echte magie ligt. Als je dit niet vooruit kunt zien, ben je verslagen. Het is allemaal een illusie. Spoedig zullen mensen hun ware oorsprong ontdekken, wie en wat ze werkelijk zijn en wat echt aan de hand is.

 

Dat is de reden waarom slechts een derde van de wereldbevolking slaagt voor het examen 5D. Twee derde moet de leerschool opnieuw volgen op een andere 3D planeet, omdat planeet Aarde haar ascensie naar 5D is begonnen.

 

Om chaos onder de bevolking te voorkomen; de definitieve doorbraak naar totale bevrijding van planeet Aarde komt wanneer de Deep State cabal zichzelf heeft vernietigd, door de ineenstorting van onder meer het wereldwijde geldsysteem, de mainstream media, multinationals en TBTF-banken. Of, mensen komen massaal in opstand wanneer ze begrijpen dat ze zijn voorgelogen door hun autoriteiten over Covid vaccinaties, die niet veilig en effectief zijn zoals men hen heeft doen geloven. Gezonde mensen vallen dood neer nadat ze zijn gevaccineerd. Deze schijnvertoning zal leiden tot de totale vernietiging van Big Pharma en het medisch establishment.

 

Aan de ene kant staan de Duistere Machten die al vijfhonderdduizend jaar bijna onbeperkt vrij spel hebben gehad op het oppervlak van planeet Aarde, terwijl aan de andere kant de Licht Krachten zijn gekomen, t.w. de Sterrenzaden, geleid door de Galactische Federatie. Inmiddels, onder grote inspanning boeken wakkere patriotten op planeet Aarde op alle fronten grote vooruitgang om alle negatieve krachten voorgoed van onze planeet te verwijderen.

 

Het ware motief van de Deep State heersers is duisterder en kwaadaardiger dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen, omdat het “buitenaards” gaat en letterlijk, op verrassende wijze is getransformeerd in de Archon Bloedlijn Agenda 2030, om onze wereld te regeren namens de “buitenaardse” Anunnaki en Draco Control Machten.

 

De Archon Bloedlijn familie is diep betrokken bij de schepping van een geheel nieuw en meer losgekoppeld menselijk wezen, dat volledig gevangen zit in de Matrix van de derde dimensie. Dit zijn onbruikbaar gemaakte wezens, op een niveau ver beneden het huidig. Beter controleerbaar door computers, omdat het lege wezens zijn geworden zonder vrije wil en doen wat de cabal instructie zegt.

 

Deze hypnotische magie, wordt ondersteund middels manipulatief liegen. Verzonnen op de illusie van een Schepper God, waarover niemand enige oriëntatie heeft in termen van realiteit of waarheid. De realiteit is echter, dat de mensheid voor altijd is misleid en verwijderd uit haar paradijselijke staat. Ze willen niet dat wij ons dat realiseren. Want anders begint de grote ontwaking van de mensheid.

 

Bewustzijn en Eenheid is een geestesgesteldheid, het wapen ons te bevrijden van onze eeuwenlange slavernijonderdrukking. Ieder mens heeft recht op vrijheid, om te gaan en staan waar men wil. Er zijn geen wetten of regels; alleen respect en liefde voor anderen en de natuur is de basisregel voor iedereen. In de 5D-Wereld, is tijd eeuwigheid, zonder haast, tijdsdruk, of limiet.

 

Onze buitenaardse correspondent Vital Frosi, geeft hieronder zijn visie over de laatste ontwikkelingen betreffende dit onderwerp…

 

Reïncarnaties is werkelijkheid

 

Geliefden!

Het is gebruikelijk; wijze mensen te horen zeggen dat ze een succesvolle oplossing zoeken wanneer zij met een moeilijke situatie worden geconfronteerd. Terwijl de onsuccesvolle altijd naar een excuus zoeken. Deze twee keuzes maken een verschil in de uiteindelijke uitkomst van dezelfde situatie. De gelegenheid is voor beiden gelijk, maar het zijn de keuzes die voor allen de positieve of negatieve uitkomst brengen.

 

Alle zielen die momenteel op Aarde geïncarneerd zijn, zijn Fractalen van hogere versies van zichzelf. Zij kozen ervoor om dualiteit te ervaren onder de sluier van vergetelheid. Niemand werd gedwongen dergelijke ervaringen door te maken. Niets rechtvaardigt de klaagzangen en het falen van het noodzakelijk leren.

 

Te zeggen dat de krachten van het ‘niet-licht’ verantwoordelijk zijn voor de vertraging in de voltooiing en het einde van deze Cyclus in de Derde Dimensie, is hetzelfde als te proberen de zon te verbergen met een zeef. Verantwoordelijkheid delegeren aan anderen is het billijken van het falen, is om de eigen onbekwaamheid te verbergen.

 

De Aarde is een Schoolplaneet en geeft elk van haar studenten dezelfde kansen. Iedere ziel die besloot hier te incarneren kende alle regels en het leerplan van deze school. U wist dat u, terwijl u incarneerde, alle ervaringen in dualiteit zou moeten leren. U wist dat de benodigde tijd alleen van u afhing. U wist dat niets en niemand uw prestaties in de weg kon staan, tenzij u daarmee instemde. U kende de moeilijkheden, maar u wist bovenal dat het keerpunt of de vertraging in de voltooiing van deze reis door een wereld van boetedoeningen en beproevingen alleen van uzelf afhangt.

 

Nu is de tijd gekomen, deze lange 3D-marathon te voltooien. Het is de laatste incarnatie en de laatste ervaring in Dualiteit. Een golf van ascensie wacht en zoals we hier al eerder hebben vermeld, zal ongeveer 1/3 van de geïncarneerde mensheid opstijgen naar een Wereld van Regeneratie. Dit zal ook het grote moment zijn voor Planeet Aarde om de overgang te maken naar haar Vijf Dimensionale frequenties.

 

Dus, als niets en niemand iemand kan stoppen van hun opstijging, waarom zijn er dan nog steeds mensen die plezier scheppen in het kwaad? Het is niet gemakkelijk te accepteren dat een ziel nog steeds op het pad van het duister blijft, als ze simpelweg hun ervaringen in dualiteit kunnen beëindigen.

 

In de tussentijd besluiten zij nog een paar millennia door te gaan op het lange pad van ascensie. Hun ziel plan geeft de voorkeur de ervaringen verder uit te diepen, omdat het nog niet voldoende voorbereid is in de hogere versies te integreren.

 

De mensen die zich in het kwaad inkopen, of ervaringen willen beleven onder dieven,

Corrupte criminelen en vooral gewetenloze heersers, hebben eigenlijk geen ongelijk. Zij hebben meer ervaring in gevecht- en verdedigingstactiek, omdat ze volkomen gedesoriënteerd zijn.

 

Wij kennen de behoeften van de zielen van anderen niet. Wij kunnen nauwelijks onze eigen behoeften begrijpen. Als een deel van de mensheid nog meer lessen nodig heeft, is dat het doel van elke ziel. En op deze manier is het niet aan ons te oordelen. Niemand weet wat het doel van de ziel van een ander is. Maar je weet het wel van jezelf. Zelfs met de sluier van vergetelheid, weet het innerlijk dit, en handelt uiteindelijk naar behoefte.

 

We moeten anderen niet beoordelen volgens onze eigen maatstaven. Omdat de Schepper zelf deze vrijheid geeft, moeten wij slechts de assistenten zijn in dit grote werk. En alleen doen wat ons aangaat. Ik ben van mening dat opstijging nu het enige doel is dat ons werkelijk interesseert. Anders zijn de voorgaande incarnaties tot op heden onbruikbaar.

 

Respecteer de wil van de ander. Alleen jij weet wat je nog nodig hebt om de cursus in deze School der Zielen te voltooien. Natuurlijk voelen wij vaak het verlangen om te helpen, maar hoe kunnen wij anderen helpen als reeds een keuze is gemaakt?

 

In ieder is een kracht die besluit tot doorgaan of afsluiting  van het leerproces in de wereld van boetedoening en beproeving.

 

Wij zijn eindelijk aan het einde gekomen van een langdurende en angstige tijd. Ik weet wat het beste is voor mijn ziel, alhoewel nog steeds onder de sluier van vergetelheid. De stem van deze ziel galmt door mijn hart. Ik heb besloten deze lange reis te beëindigen omdat in de dualiteit niets meer valt te leren.

 

Ik kan deze keuze maken omdat ik ervoor klaar ben – ik voel het dat ik klaar ben. En dat kun jij ook. Maar je wilt niet dat een ander voor jou beslist. Alleen jij weet wat je nog nodig hebt. Er bestaat  geen integratie van de Zielsfractal met een hogere versie ervan totdat de frequentie is gesynchroniseerd met je Hoger Zelf.

 

Er bestaat geen frequentiedeling. Het moet de aanpassing zijn op de frequentie, en dan ja, is ascensie begonnen.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.