Planetaire Verschuiving van 3D naar 5D

 

Gehersenspoelden staan in de rij voor vaccinatie

De mensheid is zo diep hersen-gespoeld, opdat positief negatief is geworden. Deze schapen leven in een wereld van illusie waar democratie wordt gepromoot als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid dictatuur is; waar 51% heerst over de andere 49%. Dat is de reden waarom de betekenis van anarchie werd veranderd in rebellie, omdat het feitelijk zelfbestuur betekent!

 

Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog van de overheid, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bang; laat het een uitdaging voor je zijn om mee te doen ons maximale potentieel te bereiken. Onze wereld is gevuld met een enorme hoeveelheid giftigheid, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, valse voorstellingen, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en indringende hersenspoeling.

 

In de laatste fase van de nu bestaande 3D cyclus op Aarde, hebben degenen die ontwaakt zijn de taak het menselijk ras te informeren over de criminele acties van de Diepe Staat Cabal en hun regering. Door hun misdaden tegen de mensheid te tonen, welke met de dag zichtbaarder worden.

 

Misdaden tegen de mensheid, begaan door het hoger Cabal Imperium in de Inter Galactische Gemeenschap. Zij opereren achter de schermen op Aarde en negeren de wetten van de natuur. De mensheid moet begrijpen dat de cabal deze wetten herhaaldelijk overtreedt, en dat dit ernstige gevolgen heeft.

 

Waarvoor mensen werkelijk bang moeten zijn is niet de angst te sterven aan een niet-bestaand Covid -19 virus, maar door de terreur van hen die de wereld dicteren, controleren en verstoren via hun eigen regering. Mensen te onderwerpen door bangmakerij, teneinde hun doel te voltooien; t.w. de uitoefening van totale tirannieke macht in de eens vrije Wereld.

 

Zinloze slachtoffers zijn zij die in de rij staan voor een vaccinatie, ondanks vele waarschuwingen uit deskundige bronnen over de gevaren en de ware bedoeling ervan. Zij zijn in zekere zin geestesziek gemaakt, door middel van niet aflatende hersenspoelende propaganda door de MSM. Met deze dwaze medemensen kan geen nieuw begin worden gemaakt.

 

De omgekochte marionetten in regeringen worden met de dag duidelijker zichtbaar, geconfronteerd met de gevolgen van deze pathologisch mentaal verwarrende leugens.

 

Met zombies kan geen nieuwe wereld worden opgebouwd. De domheid en stompzinnigheid in regeringen maakte een soort evenwicht met hen. Als het niet zo triest was, zou men zich kunnen doodlachen om de verkondigde idioterieën. Het wachten is op de ontwaking en het opstaan van de massa, met of zonder hersenbeschadiging door Covid-injecties.

 

De meute wordt pas echt wakker als hun eigen kinderen sterven aan de giftige injecties, of niets meer te eten is. Hoe dan ook, het grote einde komt eraan!

 

Als beschermers en bewoners van planeet aarde, waken de Pléiadiens over ons. Ze doen dit al lang om met zorg voor deze planeet de evolutie van de mensheid te helpen!

 

Planeet Aarde is prachtig en heeft een speciale plaats in de kosmos, er is geen andere planeet zoals zij! De Pléiadiens creëerden een goddelijk plan voor planeet aarde en zette dat reeds duizenden jaren geleden in gang! Zij creëerden het plan niet alleen, in feite waren wij persoonlijk betrokken bij de creatie van dit goddelijke plan!

 

Het plan is een prachtige wereld op aarde te creëren welke functioneert als leercentrum, een ascensie-oefenterrein om te zien hoe wezens die hier kwamen, bewust hun weg terug naar boven kunnen vinden terug naar waar ze vandaan kwamen!

 

Onze terugkerende gastschrijver Michael Love vertelt iz. dit onderwerp over zijn recent ontvangen transmissie van de Plejadische Licht Krachten

 

Planetaire Verschuiving van 3D naar 5D

Voorwoord

De Pléiadiens zijn meesters in de bewuste evolutie en leveren deze zeer belangrijke datastroom over de aarde; het is nl. een reële en opmerkelijke tijdlijnverschuiving die onlangs op aarde is begonnen.

 

Het is aanbevolen deze informatie te herlezen, langzaam, en aantekeningen te maken omdat de kennis nodig is voor persoonlijke ascensie. Deze datastroom is gecodeerd om het sluimerend DNA te activeren, het niveau van bewustzijn uit te breiden en het leven te verbeteren!

 

Gewaardeerde volgers,

De aardalliantie rapporteert dat een paar weken geleden een grote tijdlijn verschuiving plaatsvond op planeet aarde en veel sterrenzaden op aarde letterlijk wakker werden en ontdekten dat ze zich in een nieuwe realiteit bevonden!

 

Pléiadiens beweren dat deze krachtige tijdlijnverandering een collectieve verschuiving in het bewustzijn was, en werd teweeggebracht door verscheidene krachtige schokken van hoog vibrerend kosmische gammalichtstralen die rond 4 juli vanuit de galactische kern kwamen en een galactisch vuurwerk van pure onafhankelijkheid creëerden!

 

Deze verandering in tijdlijn werd voornamelijk opgemerkt en ervaren door de aardse Sterrenzaden wiens DNA strengen 4 en 5 reeds zijn geactiveerd, omdat het de exacte resonantie was van gammalichtgolven die de planeet op dat moment troffen!

 

Tijdens de ochtenduren van 4 juli 2022 ondervonden lichtwezens op aarde een zeer reële dimensionale verschuiving en werden ze volledig uit de 3D ruimtetijd-synchronisatie gehaald!

 

Sinds dat moment hebben veel Sterrenzaden een vreemd gevoel ervaren van niet langer te bestaan in dezelfde fysieke tijd of ruimte waarin zij zich voordien bevonden, ook al lijken de dingen om hen heen nog steeds hetzelfde!

 

Laten we uitzoeken wat werkelijk gebeurde op 4 juli 2022 op planeet aarde!

 

Wat is een tijdlijn verandering?

Ten eerste is het geen tijdverschuiving, want tijd kan niet verschuiven en er is maar één tijd in het hele universum en dat is ‘nu‘! Ook, werden jullie niet verplaatst naar een nieuwe ruimte, want er is maar één ruimte in het hele universum, dat is ‘hier‘!

Hoewel, op 4 juli een zeer reële en krachtige tijdverschuiving plaatsvond, bewoog niemand in tijd of ruimte en verschoof er geen tijd of ruimte, dus nogmaals, waarom lijkt het dat je nu in een nieuwe tijd en een nieuwe ruimte bestaat?

 

Hier is waarom;

in dit universum zijn oneindig veel trillingsniveaus van realiteit die door bewustzijn kunnen worden gedecodeerd. – Dit zijn de oneindige imperia van het universum!

 

  • Het zijn andere werelden waarover we gehoord hebben!
  • Dit zijn parallelle realiteiten waarover de wetenschap spreekt!
  • We noemen deze andere niveaus van realiteit gewoon dimensies!

 

Naarmate je bewustzijnsniveau zich uitbreidt, ben je in staat deze verschillende dimensies te decoderen, die zich openbaren als de wereld om je heen.

 

Houd in gedachten dat de fysieke werkelijkheid alleen door het bewustzijn wordt gemanifesteerd als materie en dat materie niet solide is, dus de fysieke werkelijkheid is alleen een waargenomen werkelijkheid!

 

De juiste definitie van een tijdlijn is daarom eenvoudigweg een extern gemanifesteerde waargenomen werkelijkheid en de juiste definitie van een tijdlijnverschuiving is de verandering in deze extern gemanifesteerde en waargenomen werkelijkheid!

 

Vrienden,

Wat op 4 juli 2022 om je heen veranderde was de collectieve realiteit die zich naar buiten toe manifesteerde!

 

Miljoenen Aardse Sterrenzaden zijn opgestegen naar het volgende niveau, inclusief jullie, en jullie nemen nu deze nieuwe naar buiten gemanifesteerde realiteit waar!

 

Uit deze nieuwe tijdlijn lijkt nu dat jullie in een nieuwe tijd en ruimte bestaan, maar wij verzekeren jullie dat jullie je nog steeds op dezelfde plaats en tijd bevinden, ‘hier en nu! Het is alleen dat de trilling frequentie op deze plaats en tijd wat is verhoogd, dat natuurlijk anders wordt ervaren!

 

Een deel van het vreemde gevoel is te wijten aan het feit dat je net geland bent in een nieuwe wereld waarin je je nog nooit eerder gewaagd hebt, plus dat er miljoenen, misschien wel miljarden, andere aardse wezens zijn die deze nieuwe tijdlijn met jou ervaren en ieder een klein stukje van het geheel creëert! Het vreemde gevoel zal met een paar dagen verdwijnen, als jullie leren te leven in jullie nieuwe wereld!

 

Deze nieuwe Aardse Tijdlijn waargenomen als realiteit door het collectieve bewustzijn, is gemanifesteerd.

 

Om mee te beginnen, wat heeft deze massale uitbreiding van het bewustzijn in gang gezet? – Het eenvoudig Pleiadiaans antwoord is; Licht!

 

Ter herinnering; de aarde werd op 4 juli gebombardeerd door verschillende supergolven van het vijfde-dimensionaal kosmisch gamma licht!

 

De Earth Alliance beweert dat deze recente gammagolven de grootste en krachtigste waren die ooit zijn waargenomen!

 

Dit kosmisch licht resoneert in het frequentiegebied van 40-100 hertz, dat is de exacte frequentie van je 5de DNA streng, en dit licht kan onmiddellijk een slapende 5de streng activeren door het opnieuw te verbinden met de 5de chakra, t.w. de keel chakra.

 

Wanneer een DNA streng opnieuw wordt verbonden met de corresponderende chakra, begint universeel licht van die dimensie in het lichaam te stromen en dit stelt het bewustzijn in staat dat dimensionele niveau te decoderen als een extern waargenomen fysieke realiteit!

 

De nieuwe Aarde wordt nu op het vijfde dimensionale niveau van het universum opgenomen, of, wat in de oudheid het paradijs en nirwana werd genoemd!

 

Dit niveau komt ook overeen met de gammastaat van het bewustzijn, waar bovenmenselijke vermogens beginnen te werken. Het wordt de staat van gelukzalig bewustzijn genoemd! Aardse wetenschap heeft bewezen dat gamma licht van 40-100 hertz direct het DNA kan her-coderen in de hogere functionaliteitsvorm.

 

Sinds 2012 zijn massieve stralen gammalicht in de atmosfeer van de Aarde binnengestroomd en hebben nu voor de eerste keer massaal het planetair ontwaken in gang gezet. Zo gaan de ontwaakten stap voor stap naar de vijfde dimensie!

 

Hoe beïnvloedt deze verandering de persoonlijk tijdlijn?

Onlangs hebben veel Starseeds gezegd dat de tijd gek is geworden en dat ze het gevoel hebben op een buitenaardse planeet te zijn aangeland. Velen die al jaren op dezelfde plek wonen, zeggen dat sinds 4 juli iets anders is geworden op de plek waar ze wonen, dat het niet meer dezelfde plek is!

 

Velen hebben ook een ander gedrag opgemerkt bij mensen om hen heen. Als je hebt gemerkt dat dingen kapot gaan en niet goed functioneren, ben je zeker niet de enige!

 

Veel Sterrenzaden hebben moeite gehad zich aan te passen en in balans te komen op deze nieuwe collectieve tijdlijn. Daarom; hier onze tips hoe je de overgang kunt vergemakkelijken:

 

Om te beginnen; weet dat deze verandering het doel was dat gerealiseerd werd door de lichtwerkers op Aarde!

 

Het hoofddoel van onze missie op aarde is, hier een betere tijdlijn te creëren door het bewustzijn van de mensheid te verhogen!

 

Wanneer genoeg mensen een eigen bijdrage leveren door hun bewustzijnsniveau te verhogen, is het eindresultaat een succesvolle expansie van het collectief bewustzijn dat de hele wereld op een positieve manier zal veranderen.

 

Dit is precies wat gebeurd is, zullen nog vele positieve effecten volgen, gedurende de komende dagen en weken!

 

Natuurlijk heeft het sterke licht dat van de Lichtkrachten naar de aarde komt in hoge mate bijgedragen aan het op gang brengen van deze wereldwijde verandering.

 

Een grote groep mensen heeft veel energie en concentratie nodig om een collectieve verandering van het bewustzijn te realiseren en dit grote werk wordt bewonderd door alle lichtkrachten die meewerken aan de opstijging van de mensheid.

 

In di ascensie-proces verruimt men voortdurend het bewustzijn, waardoor toegang wordt verkregen tot nieuwe imperia en nieuwe realiteiten die ongelooflijk nieuwe kansen en mogelijkheden bieden.

 

Naarmate deze hogere niveaus van expansie zich ontvouwen, dienen zich ook nieuwe niveaus van uitdaging aan, om het nieuwere niveau volledig meester te worden.

 

Soms kan zelfs positieve groei een beetje angst oproepen, maar weet dat je snel zult integreren op dit nieuwe niveau en de aanpassingen zult maken die nodig zijn voor je succes en meesterschap!

 

Het is belangrijk te onthouden dat je zojuist bent aangekomen op een hoger en betere plaats, dat op zich een zeer positieve zaak is!

 

Alles om jullie heen vibreert nu hoger, dus is het cruciaal alles te upgraden om met deze vibratie te kunnen afstemmen! Jullie zijn hier al meesters in, en we weten dat jullie succesvol zullen zijn!

 

Welkom in jullie nieuwe tijdlijn! Goede en getrouwen Kom binnen!

Wij eren jullie voor jullie successen!

Het zal een paar dagen duren om je hier te oriënteren!

 

Dingen staan op het punt echt geweldig voor jullie te worden en voordat het allemaal zover is, stellen we voor een dag vrij nemen, een stap terug te doen, te ontspannen, om zelfvertrouwen te hebben alles te openbaren!

 

Kijk naar alle aspecten van het leven en zie welke delen moeten worden bijgewerkt om te werken op de nieuwe 5D tijdlijn! Je hoeft dit upgrade project niet in één dag te voltooien, dus geef het wat tijd!

 

Het universum is op dit moment alle dingen opnieuw aan het evalueren en inventariseren! Rationaliseer alle systemen in je leven om beter geschikt te zijn voor deze nieuwe tijdlijn!

 

Wij kunnen jullie vertellen dat sommige dingen die op lagere niveaus werkten, gewoon niet zullen werken op dit nieuwe 5D-niveau. Jullie zullen leren welke delen niet werken!

 

Jullie zullen zien wat past en wat niet! Als iets gebroken is en moeilijk te herstellen is, is het waarschijnlijk tijd naar het volgende niveau te gaan! – Het universum zorgt ervoor dat je dit kunt bereiken!

 

Kijk naar iets, analyseer het en bekijk welke energie het nodig heeft. als je het kunt repareren, probeer het aan te passen aan de nieuwe tijdlijn, anders overweeg je het oude te slopen, creatief te worden en iets nieuws uit te vinden!

 

Uiteindelijk gaat het allemaal om de afstemming, dus het snelste en meest efficiënte wat je kunt doen, om af te stemmen op deze hogere tijdlijn is je vibratie te verhogen om in resonantie en harmonie te blijven!

 

Aardse Sterrenzaden begrijpen het belang van het doen van het nodig innerlijkwerk om de lagere 3D-energieën die hen niet langer dienen te elimineren! Zij weten dat zij alle lagere energieën moeten omzetten om vooruitgang te boeken in hun ascensie, waardoor de toepassing van nieuw hoger vibrerende activiteiten mogelijk te maken!

 

Geëerden; een nieuw hogere tijdlijn is inderdaad aangebroken op planeet aarde en het is jullie lotsbestemming je volledig af te stemmen op de energie van deze ongelooflijke manifestatie!

 

Het universum trekt ons naar boven, we moeten opstaan om de uitdagingen van de dag aan te gaan! Misschien is het de juiste tijd sommige dingen los te laten en ervoor te kiezen ‘s morgens wakker te worden met een nieuw opwindend doel!

 

Het is werkelijk een verbazingwekkende tijd om op planeet aarde te leven, nu de Sterrenzaden van de aarde zich op deze nieuwe tijdlijn bewegen. Een betere wereld voort te brengen waar de hele mensheid voor altijd in vrede, vrijheid en overvloed leeft!

 

Laat ons weten wat je de afgelopen weken hebt ervaren nu deze nieuwe hogere tijdlijn in gang is gezet!

 

Het is OK als er wat moeilijkheden zijn geweest, want zelfs de meesters moeten een beetje extra werk doen om naar dit nieuwe niveau te ascenderen!

 

Laat ons nu samen de nieuwe wereld binnenwandelen en ontdekken welk respect en schoonheid ze voor ons in petto heeft!

 

Met goddelijke snelheid,

Michael en de Pléiadiens