De White Dragon Familie

De betrokken verdachten

Vijfentachtig procent van ‘s werelds goud belandde in Azië

De Bretton Woods overeenkomst

Waarom president Kennedy werd vermoord in 1963

 

Hoe de tirannie te beëindigen

Chiasso is een gemeente in het kanton Ticino in Zwitserland. Het ligt op de grens met Italië.

Het begon op een dag in augustus 2009 in Chiasso 40 KM ten noorden van Milaan:

“Bij de Italiaans-Zwitserse grensovergang – werden obligaties ter waarde van 134,5 miljard in beslag genomen van twee Japanse onderdanen. Het ging onder meer om 249 obligaties van de US Federal Reserve ter waarde van 500 miljoen dollar elk, plus tien Kennedy-obligaties en ander Amerikaans overheidspapier ter waarde van een miljard dollar elk. Wat de aandacht van de politiemensen trok, waren de waardepapieren van een miljard dollar. Zulke grote coupures zijn niet verkrijgbaar op de reguliere financiële en bankmarkten. Alleen nationale staten verhandelen dergelijke geldbedragen.”

Sinds deze bizarre gebeurtenis heeft het verhaal alleen nog maar een vervolg gekregen in de vorm van een uitgebreide hoeveelheid “voorkennis”. Om een lang verhaal korter te maken; hier een beknopt resumé.

 

De Japanners werden kort daarna vrijgelaten en nooit vervolgd. Later bleek dat dit een valstrik was om een rechtszaak tegen de Federal Reserve te kunnen beginnen. Op 23 november 2011 werd een uitvoerig juridische klacht van 111 pagina’s ingediend bij de United States District Court voor de Southern District of New York. “Deze klacht is nu een bewijsbare openbare zaak geworden, zoals in het vervolg wordt uitgelegd.”

 

De rechtbankjournalist Dan McCue begon dezelfde vragen te stellen als jullie nu misschien denken. Hij was de eerste mainstream journalist die over dit verhaal berichtte in Courthouse News Service (informatie inmiddels verwijderd), dat een landelijke nieuwsservice is voor advocaten en de nieuwsmedia. McCue is persoonlijk niet noodzakelijk overtuigd – het artikel is getiteld “Bizarre Claim for $1 Triljoen” (inhoud verwijderd)- maar gezien het feit dat dit een echte zaak is, is dit zeker geïnteresseerd genoeg om er over te schrijven.

 

“Een Amerikaanse expat in Bulgarije, Neil Keenan, beweert dat de Verenigde Naties, het World Economic Forum, het Office of International Treasury Control en de Italiaanse regering hebben samengespannen met een groot aantal anderen om meer dan 1,1 biljoen dollar aan financiële instrumenten te stelen die bedoeld waren om humanitaire doeleinden te ondersteunen.

 

De 111 pagina’s tellende federale aanklacht heeft betrekking op een reeks entiteiten die veel voorkomen bij samenzweringstheoretici, waaronder de Vaticaanse Illuminati, Jezuïeten, Vrijmetselaars, de “Trillenium tripartite trilateraal pact Goud Commissie,” en de Amerikaanse Federal Reserve.

 

De White Dragon Familie

Eiser Neil Keenan beweert dat hij in 2009 de financiële instrumenten – waaronder Amerikaanse Federal Reserve Notes ter waarde van $ 124,5 miljard, twee Japanse staatsobligaties met een gecombineerde nominale waarde van $ 19 miljard, en één Amerikaanse “Kennedy” obligatie met een nominale waarde van $ 1 miljard – werd toevertrouwd door een entiteit genaamd de “White Dragon Family”, dat is een groep van verschillende rijke en anonieme Aziatische families.

 

“De White Dragon-familie onthoudt zich van publieke aanblik en kennis, maar handelt, naar informatie en overtuiging, voor het goed en beter voordeel van de wereld in voortdurende coördinatie op hoog niveau bij wereldwijd financiële organisaties, in het bijzonder, het Federal Reserve System,” beweert Keenan.

 

“In de loop van haar bestaan gedurende de laatste eeuwen heeft de Dragon-familie grote rijkdom vergaard door (tegen zekerheden) de Federal Reserve Bank en de regering van de Verenigde Staten te hebben voorzien van activa in goud en zilver via bepaalde in Zwitserland aangehouden rekeningen, waarvoor zij een tegenprestatie heeft ontvangen in de vorm van een verscheidenheid aan Notes, Bonds en Certificaten zoals hierboven beschreven; die een verplichting zijn van het Federal Reserve System.”

 

Keenan zegt dat met de opgebouwde rente de instrumenten nu meer dan $1 biljoen waard zijn. Hij zegt dat de familie hem als opdrachtgever heeft aangewezen in een poging om bepaald geregistreerde en geautoriseerde Private Placement Investment Programs (PPP ‘s) te selecteren ten behoeve van niet nader gespecificeerde wereldomvattende humanitaire inspanningen.

 

In zijn opmerkelijke aanklacht beweert Keenan dat de Amerikaanse regering vele jaren geleden enorme hoeveelheden geld – geleverd in goud en andere edelmetalen – heeft ontvangen van de White Dragon Family, en dat het geld in het Federal Reserve System werd geplaatst ten behoeve van en ter ondersteuning van de dollar, “die wereldwijd de reservevaluta zou worden en momenteel nog steeds is.”…. Keenan beweert dat de Dragon Family hem miljarden dollars aan obligaties toevertrouwde… die werden gestolen toen twee Japanse agenten de grens bij Chiasso probeerden over te steken, in een koffer.

 

De betrokken verdachten

[Keenan] beweert dat naarmate de samenzwering zich verder ontvouwde, verschillende hoge ambtenaren hem herhaaldelijk smeergeld aanboden in de order van grootte van 100 miljoen dollar, om de instrumenten “vrij te geven” zonder de diefstal ervan aan de Dragon-familie bekend te maken, en toe te staan dat de instrumenten werden omgezet in een zogenaamd VN “Soeverein Programma”, geheel onder de auspiciën, bescherming en paraplu van de soevereine immuniteit die de beklaagden genieten.

 

Andere gedaagden zijn de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon, de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi, Giancarlo Bruno, die wordt aangeduid als hoofd van het bankwezen van het World Economic Forum, de Italiaanse ambassadeur bij de VN Cesare Maria Ragaflini, Ray C. Dam, voorzitter van het Office of International Treasury Control, en David A. Sale, plaatsvervangend hoofd van de raad voor het kabinet van het OITC.

 

Keenan eist de teruggave van de gestolen instrumenten, een punitieve schadevergoeding en gerechtskosten op grond van meerdere vorderingen wegens fraude, contractbreuk en schending van het internationaal recht. Indien geïnteresseerd, bezoek Courthouse News Service, (link verwijderd) om de rest van de zaak te lezen zoals samengevat door McCue.

 

“Op basis van informatie en overtuiging hebben deze obligaties [in het bezit van de Dragon Family] waarden die variëren in de vele duizenden triljoenen Amerikaanse dollars, waarvan een relatief klein deel betrokken is bij de vorderingen die aanleiding geven tot deze actie.

 

Elk van deze valuta’s, zoals de DFFI [Dragon Family Financial Instrumenten] die betrokken zijn bij deze actie, was en blijft naar behoren geregistreerd binnen het Federal Reserve System – en zijn rechtstreeks verifieerbaar door de Federal Reserve via haar efficiënte verificatiesysteem en screeningproces.”

 

Het is verbijsterend, duizenden triljoenen dollars, is dat het niet? Zoals vermeld in de intro, de Drakenfamilie wilde dat deze obligaties gestolen werden, om de rechtszaak te kwalificeren. Deze obligaties vertegenwoordigden slechts een klein percentage van de totale activa… die allemaal clandestien geregistreerd staan bij de Federal Reserve en de Bank of International Settlements! De diefstal van de obligaties was een goed uitgewerkte angel-operatie welke dit verhaal in de openbaarheid heeft kunnen brengen – nu heeft een enorme internationale alliantie van 117 landen een legale manier om een einde te maken aan de financiële tirannie van de Oude Wereld Orde beter bekend als de Deep State cabal die van plan is de Nieuwe Wereld Orde – NWO – te implementeren.

 

Alhoewel ongelooflijk, maar dit hele verhaal is waar. Absoluut waar!

 

Tot op de dag van vandaag is dit het grootste echte probleem voor de Federal Reserve en de Deep State Machtselites. Aan de andere kant is dit het allerbeste nieuws voor alle mensen op de wereld. De documenten verwijzen heel duidelijk naar een groep Westerse elites, die van plan waren de Derde Wereldoorlog te beginnen en de wereldbevolking met 90%  in te krimpen, om hun NWO te verwezenlijken.

 

De Aziatische geheime genootschap was volledig op de hoogte van het plan voor de Derde Wereldoorlog dat de cabal wilde starten, en zij deden hun uiterste best het te stoppen. Het Aziatische genootschap omvat Indonesië, de Filippijnen, Thailand, Japan, Taiwan en Korea. In feite gaat het rechtstreeks naar de groep van 77 niet-gebonden naties.

 

Vijfentachtig procent van ‘s werelds goud belandde in Azië

De Drakenfamilie is een oude groep families waarvan de connecties veel verder gaan dan tijdelijke politieke structuren, een maatschappij van verschillende dynastieke families en clan groeperingen, gebaseerd op familiebanden. In tegenstelling tot het Westen, waar verschillende groepen, om het verwarrender te maken, zich allemaal de Illuminati noemen.

 

Vijfentachtig procent van het goud op de wereld is in Azië terechtgekomen, verzameld gedurende de afgelopen twee- tot drieduizend jaar. In een vervolg-essay zal dit verbazingwekkend stukje geschiedenis, waarover tot nu toe weinig is gepubliceerd, worden toegelicht.

 

De Tweede Wereldoorlog ging over de greep naar dit goud. De westerse machtselites wilden al het goud van de wereld bezitten en controleren. Dus planden ze om al het goud uit particuliere handen te halen en het hun eigendom te maken.

 

In 1934 verbood US President Roosevelt het privébezit van goud, zogenaamd vanwege de Grote Depressie en de noodzaak de economie te redden door ieders goud te bundelen in de Federal Reserve. Dat een flagrante leugen was. De Joden wilden hun goud niet afgeven. Dat was een van de redenen waarom ze werden opgepakt en naar concentratiekampen werden gestuurd.

 

De Bretton Woods overeenkomst

Fed haalde het goud uit de kluizen in elke bank; ze plunderden de privékluizen om het goud in privébezit weg te halen. Het meeste goud werd tegen 1944 uit de markt gehaald. Totdat de Bretton Woods overeenkomst werd gesloten om het door goud ondersteunde internationale monetaire systeem op te zetten. Nadat de cabal bijna al het goud in beslag had genomen.

 

Het meeste goud dat niet in handen was van Westerse mogendheden, werd van de markt gehaald. Het werd op een zwarte lijst gezet, of verborgen in grotten, of begraven in gezonken schepen op de bodem van de oceaan. Dit goud telde niet mee voor de munten die wereldwijd werden gecreëerd. Het werd uit de markt gehaald als voorziening voor veiligheid en controle.

 

Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten hebben de Bretton-Woods overeenkomst voor wereldwijde controle opgesteld op basis van een 50-jarig mandaat, voordat WO2 werd beëindigd, waarna de machtselite besloot WO2 te beëindigen.

 

Het werd aangenomen dat de elite volgens afspraak de planeet zouden ontwikkelen en moderniseren. Eenmaal, alles terug bij het oude, werd President Roosevelt door vergiftiging vermoord ten behoeve van een fascistische staatsgreep. Hij wist te veel en was een blok aan het been voor de elite. In plaats van de planeet te ontwikkelen, wilden de cabal en het militair-industrieel complex een koude oorlog tussen de Sovjet Unie en het Westen, om hun geheime agenda voort te zetten.

 

In 1955 waren 77 landen, waaronder China, Indonesië, Joegoslavië en India, tegen de Bretton-Wood overeenkomst en zeiden dat het een onverstandig plan was. Deze groep had de historische rechten op het grootste deel van de Aziatische rijkdom. In feite zijn de meeste Aziatische landen lid van de groep van niet-gebonden naties, zij wilden Azië en Afrika moderniseren; voor de financiering ervan bundelden zij hun rijkdommen.

 

De president van Indonesië, Soekarno, had een sterke bloedverwantschap met de Dragon families. In 1950 werd hij aangewezen als ondertekenaar van al dit geld dat toebehoorde aan de koninklijke Drakenfamilies in het Verre Oosten.

 

Toen de Cubaanse Raket Crisis kwam, en de wereld bijna in een totale nucleaire oorlog terecht kwam, vertelde een zakenman genaamd Benjamin Freedman wat werkelijk aan de hand was achter de Cubaanse Raket Crisis. Hij zei dat ze deze oorlog wilden creëren, opdat ze de planeet kunnen overnemen. Hiervoor is genoeg bewijs voorhanden.

 

Kennedy en vele andere vooraanstaanden in de VS veroordeelden het plan en zeiden luid: “Oké, dit is gekkenwerk. We willen niets meer van deze geheime genootschap gekte.” Dus stemde Kennedy in voor samenwerking met de niet-gebonden landen om de Koude Oorlog te beëindigen, en om de ontwikkeling van Afrika en Azië te financieren. En, om de lieden van het militair-industriële complex tevreden te houden, beloofde Kennedy met NASA een man naar de maan te sturen.

 

Kennedy haalde goud uit Indonesië, en gaf Amerikaanse schatkistbiljetten en obligaties uit die gecontroleerd werden door het Amerikaans ministerie van Financiën, en niet door de Federal Reserve Board.

 

Kennedy tekende dit wetsvoorstel, enkele dagen voordat hij werd vermoord. Het stopte het Ministerie van Financiën van de VS haar zilver te verkopen aan particulier, en gaf de president het recht door zilver-gesteunde valuta uit te geven – zonder toestemming van de Federal Reserve.

 

De Federal Reserve zou wel eens opzettelijk al het zilver van de schatkist hebben opgekocht, opdat het uiteindelijk net zoveel geld konden drukken als ze wilden – zonder dat ze het hoefden te steunen door harde activa zoals goud en zilver.

 

Door het wegvloeien van dit edelmetaal uit de schatkist te stoppen middels zijn Executive Order 11110.  Feitelijk gaf deze order de president de mogelijkheid door zilver gedekte dollars uit te geven.

 

De minister van Financiën werd de bevoegdheid ontnomen zilver bonds uit te geven. Kennedy deed dit omdat de Federal Reserve de minister van Financiën controleerde.

 

Kennedy was van mening dat zilver gedekte dollars de inflatie kon beteugelen veroorzaakt door het “bubbel geld” van de Federal Reserve.

 

Waarom president Kennedy werd vermoord in 1963

De Executive Order 11110 was slechts de eerste zichtbare fase van Kennedy ‘s plan om de Federal Reserve te verslaan en uiteindelijk Aziatisch goud te gebruiken als onderpand voor een geheel nieuw financieel systeem.

 

De machtselite vermoordde Kennedy en verdreef Soekarno uit zijn macht. Helaas hadden de Aziatische groepen op dat moment niet de militaire kracht om terug te vechten. Zij gingen ondergronds en na Soekarno’s dood, werd zijn neef benoemd voor de het beheer van rechten, om de lopende rechtszaak te volbrengen. En te bewijzen dat de cabal de oorspronkelijke rechten had vervalst, teneinde in 1968 valuta uitgifte tegen gouddekking te saboteren.

 

De Aziatische groepen gingen ondergronds, ze waren zich waarschijnlijk toen niet bewust dat Henry Kissinger, de Rothschilds, de Rockefellers, en de Bushes, de rechten hadden vervalst om het geld te gebruiken voor de aanmaak van US Dollars.

 

Inderdaad, werden in 1968 US Dollars voor 85% gedekt door Aziatisch goud afkomstig uit wereldgoudreserve, eigendom van de Aziaten. Vervalst, zonder enig wettelijke documentatie!!!

 

De reden waarom de moeite is genomen dit hele verhaal in beknopt formaat weer te geven, is omdat dit de enige manier is de Fed te bestrijden, door op grote schaal zoveel mogelijk mensen deze wetenschap te verstrekken en bewust te maken over deze grootste goudroof in de geschiedenis.

 

Wordt wakker, herlees aandachtig deze samenvatting en verspreid de boodschap wijd en zijd.

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.