Doorbraak

Ascenderen

Heilige Symbolen

 

Aardtransformatie

Het huidig proces van aardtransformatie wekt elke dag meer mensen. Aangespoord door gebeurtenissen, motiveert het steeds meer mensen te ontwaken.

 

Het aantal mensen dat zichzelf observeert en het leven wil begrijpen, is toegenomen. Deze ontwikkeling is merkbaar, maar het lawaai overstemt nog steeds de stille verandering in de harten van velen.

 

Zodra, in stilte en rust de aandacht is verlegd, wordt het een andere wereld met nieuwe werkelijkheid die opengaat; De noodzaak is dat de mensheid opstaat en ontwaakt, waardoor op z’n minst een deel van de mensheid haar koers zet op het Licht en zich daarvan niet meer laar afbrengen.

 

In de nabije toekomst is de wereld van de 3e en 4e dimensionale dichtheid slechts het tehuis voor diegenen  die in deze dimensie willen voortgaan. Het zijn diegenen wiens levenscyclus niet is voltooid.

 

Doorbraak

Ook al lijkt het nu dat geen uitweg bestaat uit deze situatie, waarin de duistere machten nog steeds ogenschijnlijk de overhand hebben, is de werkelijkheid duidelijk anders, nl. hun strijd is verloren en wij hebben gewonnen!

 

De energie voor de doorbraak bouwt zich nu op bij het volk – en op een dag die niemand kan voorspellen, zal geheel onverwacht, de volle omvang van de leugens aan het licht komen en door de massa worden gezien, om te  ontdekken dat ze grandioos beduveld zijn door hun autoriteiten.

 

Op dat moment, zal door de overmacht van het volk alles ten goede keren en iedereen zich naar het licht keren. Beschouw de periode van nu als voorbereiding, maar weet dat het zeker gaat gebeuren. De cabal-matrix is gebroken, het draait nu alleen om de massale ontwaking door het volk. Zij moeten de criminele misdadigers met eigen ogen kunnen zien om te weten wie en wat ze zijn, die hen onnoemelijke veel schade hebben berokkend.

 

Hoe dieper je in jezelf geworteld bent en hoe meer je verbonden bent met je ziel, hoe groter je begrip is van de kosmische verbindingen en hoe gemakkelijker en harmonieuzer je kunt leven.

 

Alles draait om het onafhankelijk zelfstandig denken; helaas hebben weinigen daarin onderricht gehad. Maria Montessori, met haar nadruk op autonoom denken en individuele intuïtie, heeft gebruik gemaakt van de natuurlijke leergierigheid van kinderen om deze ervaringskennis te onderwijzen en de klassieke volgelinghouding te demotiveren.

 

De macht van de duistere krachten zal wijken op de dag de bevolking massaal opstaat, en laat zien, dat planeet aarde aan ons het volk toebehoort .Bedenk dat nog velen zich moeten afstemmen op deze positieve transformatie, en dat kost tijd.

 

Ascenderen

Dit is de grootste en mooiste uitdaging: welke de mens tot een eenheid vormt, om planeet aarde te zuiveren, te beschermen en te bewaren als het juweel van goddelijk orde.

 

Hier is het addertje onder het gras; Het oude normaal voor jullie, zelfs het comfortabele, is nu volledig uit resonantie met jullie wezen en het zal zich van jullie afstoten, volgens de wetten van het universum! Wat bedoeld wordt; dat je geascendeerd bent in de buurt van 5D-niveau en vooruit gaat naar het volgende niveau. Als je kiest om achteruit te gaan op de trilling ladder en geen vooruitgang wilt boeken, beleef je de aangeboden verandering met weerstand en angst. Je zult uiteindelijk omkeren en snel teruggaan naar omlaag!

 

Uit jarenlange gewoonte, comfort, overlevingsangst en 3D-matrix programmering, heb je de neiging te proberen vooruit te komen, door de dingen op de oude manieren te doen zoals je gewend bent! Er is geen comfort in het terug te keren naar in feite het tegenovergestelde was van comfort omdat men weg is uit deze vibratie aanpassing!

 

Het goede nieuws is dat binnen de verandering die zich nu aan jullie voordoet, er een nieuw niveau van comfort is dat veel verder gaat dan wat jullie tot nu toe gewend waren. Het wacht gewoon op jullie en er is zoveel meer, maar de Pleiadeanen hebben gezegd, ga er snel naartoe, want er is iets meer nodig, dus jullie moeten allemaal opletten.

 

Iets veel, veel groter dan men zich kan voorstellen eist van jullie dat jullie nu verder omhoog gaan op de ascensie ladder! Ook is een hoger niveau van het meesterschap vereist voor jullie om door de poort naar de hemel te gaan!

 

Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi helpt onderstaand de mensheid op aarde met de voorbereiding op de nieuwe 5 D-Wereld.

 

 

DE HEILIGE SYMBOLEN

 

Geliefden!

Wanneer een ziel besluit het leven in een derde dimensionale wereld te ervaren, weet zij van tevoren dat zij het grootste deel van de tijd losgekoppeld leven van de Bron.

 

Onderworpen aan de sluier van vergetelheid, zal het niet meer weten wie het is. Evenmin zal zij weten dat er vele IK’ s van haar zijn in andere, hogere versies van hun ziel. Uiteindelijk zal ze zich verloren voelen in de donkere nacht van de ziel.

 

Maar de Schepper heeft een volmaakt plan voor elk van Zijn schepselen. Alles is tot in het kleinste detail uitgedacht. En een ziel die geïncarneerd is in de Derde Dimensie is nooit alleen. Zelfs als het niet kan worden waargenomen, ontbreekt het nooit aan steun.

 

Er zijn wel enkele dingen die op een bepaalde manier helpen een beetje troost te brengen aan deze bedroefde zielen. Hieronder vallen de Heilige Symbolen. Zij bieden enige troost en soms een sprankje hoop in de moeilijkste momenten van de lange reis in 3D.

 

Heilige symbolen bevorderen de verbinding met de Schepper. Zij functioneren als een draad die de ziel nog steeds verbindt met de Bron. Door de eeuwen heen hebben ingewijden in de mysterieschool geleerd dergelijke symbolen te ontcijferen en te gebruiken.

 

Aan de andere kant hebben zij die zich op de frequentie van de Schaduwen richten, altijd een ware afkeer van Symbolen gehad.

 

Een Heilig Symbool verblindt de ogen en het bewustzijn van hen die geen Licht verkiezen. Dit is de reden waarom deze Kaste, door de millennia heen, heeft getracht de Symbologie te vernietigen.

 

Een Heilig Symbool werkt als een YANTRA.

 

Yantra (letterlijk “automatische contractie” is een geometrisch diagram, voornamelijk uit het Tantrisme in Indiase godsdiensten. Yantra’s worden gebruikt voor de verering van godheden in tempels of thuis; als hulpmiddel bij meditatie; gebruikt vanwege de voordelen die vermeende occulte krachten bieden.

 

Het heeft hetzelfde vermogen als Mantra’s. Het als enig verschil de Mantra geluid gebruikt, en Yantra een afbeelding. Maar beide verbinden de ziel met hogere godheden, met de Schepper, met de Bron, kortom, met de hogere versies van onszelf-

 

Dit is waar de Duistere machten het meest bang voor is. Zij weten dat op het moment dat het menselijk bewustzijn zich verbreedt, de Heilige Symbolen gemakkelijk door elk inkarnaat kan worden geïnterpreteerd. Deze interpretatie zal een nauwere band met het Goddelijke en de Hogere Dimensies bevorderen. Tenslotte kunnen zij het opstijgen van de aardse zielen bespoedigen.

 

Heilige Symbolen hebben altijd bestaan en zijn zeer talrijk, zodat ze altijd beschikbaar zijn geweest om de mensheid te helpen. We zullen vandaag niet hierover hebben, want deze tekst verwijst slechts naar één Heilig Symbool, misschien vanwege het belangrijke moment dat planeet Aarde nu doormaakt. En ook vanwege bepaalde gebeurtenissen die de afgelopen weken aan het licht zijn gekomen.

 

Laten we het hebben over de vlag van Brazilië. Ten eerste, kan gesteld worden dat alle nationale vlaggen Heilige Symbolen zijn. Zelfs een vlag die een organisatie of een verbond vertegenwoordigt, omdat de energie zich concentreert in de vlag die hen vertegenwoordigt.

 

Hoe vaak hebben we niet gezien dat groepen de vlag van de tegenstander proberen te vernietigen. Ja, het is een methode die vaak door de Duisternis wordt gebruikt, omdat zij niet veel verder zien dan het Licht. Zij zien alleen het onmiddellijke obstakel, en de vlag kan dat obstakel zijn. Ze voelen het gewoon als geconcentreerde energie. En het instinct aan te vallen is de onmiddellijke reactie.

 

Brazilië heeft een heilige voorbestemming binnen het Goddelijk Plan voor de Aarde. Zoals in het begin van de tekst is gezegd, begrijpen allen die reeds toegang tot de Mysterieschool hebben gehad, niet noodzakelijkerwijs in deze huidige incarnatie, maar in een andere incarnatie hier op deze Planeet, of zullen te zijner tijd begrijpen, hoe de heilige symboliek hun stappen gaat leiden.

 

De geïncarneerde zielen die over dergelijke kennis beschikken zullen de taak hebben de rest van de mensheid te begeleiden in dit laatste gedeelte van de planetaire overgang. Zij zullen de bolwerken van de Apocalyps zijn. Bedenk dat Apocalyps in werkelijkheid verandering en openbaringen betekent.

 

De Heilige Symbolen zijn obstakels voor hen die niet van het Licht zijn, hun Plan van overheersing te handhaven. Het is een dynamisch spirituele oorlog die gaande is. Ook al is deze onzichtbaar voor het fysieke oog, het ontvouwt zich onder onze voeten. Het zal nog intensiever worden en we zullen misschien de val van vele symbolen meemaken.

 

Ja, inclusief de symbolen die de Donkere Machten altijd gebruiken. We zullen de val van grote satanische merktekens zien. We zullen zien hoe de slechte Yantra’s een voor een worden neergehaald. Wij zullen de definitieve val van de Diepe Staat meemaken, maar eerst zullen wij de openbaringen hebben van elk ding en de betekenis ervan leren. We gaan de ineenstorting van de 3D Matrix  beleven.

 

En in deze energieoorlog is het natuurlijk dat de niet-Licht gezinde zullen proberen de Heilige Symbolen aan te vallen. En als Brazilië het Chakra Hart van de Aarde is, met andere woorden, het hart van de wereld, dan is het normaal dat haar belangrijkste heilig symbool, de nationale vlag is, die op verachtelijke manier wordt aangevallen.

 

Wij zullen hier niet ingaan op de gegrondheid van de argumenten. Het onderwerp hier heeft tot doel opheldering te verschaffen, want het is noodzakelijk dat iedereen de verborgen waarheden kent. Niets zal verborgen blijven. Alles zal worden onthuld.

 

En velen zullen zich ook openbaren zich, want het kaf is reeds van het koren gescheiden. Het is alleen aan hen die wakker zijn om mededogen te tonen aan hen die deze prachtige Planeet zullen verlaten, die overtuigend de Tuin van Eden is.

 

Alle Christelijke energieën uit het Chakra Hart van de Planeet is vertegenwoordigd in de Nationale Vlag van Brazilië. De vleesgeworden ziel, geïnspireerd van hogerhand,  ontwierp de vlag, in het formaat en kleuren waaruit het is vervaardigd. Wat in dit Heilig Symbool wordt uitgebeeld, is de oorzaak van zoveel woede van hen die tevreden zijn en sympathiseren met de Duisternis.

 

Niets kan stoppen wat gaat komen. De wanhoop van het ‘niet-licht’ is juist daardoor ontstaan. Het Licht zal zeker de schaduwen op Planeet Aarde verdrijven. Alles zal veranderen. En zoals het menselijk hart, zal Brazilië de rest van het planetaire lichaam energiek aansporen voor volledige verandering.

 

VAN BRAZILIË NAAR DE WERELD

Alles zal in Brazilië beginnen. Het hart stopt nooit met kloppen, omdat de Planeet dan niet kan overleven. De tijdlijn van de aarde is in 2010 veranderd. Het Armageddon zal niet plaatsvinden, en dit is de reden voor de wanhoop van een deel van de mensheid, het zijn precies degenen die altijd hebben geprobeerd en nog steeds proberen de Heilige Symbolen te vernietigen.

 

Het licht heeft gewonnen! Er is geen reden bang te zijn voor dat wat in het menselijk bewustzijn wordt geïmplanteerd. Vertrouw op het plan!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is de verlichting!

Namaste!

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Dit gaat gigantisch worden! – Grote energie verschuivingen zijn begonnen!