Dalende Activaprijzen

Geld verdienen over de ruggen van het volk

Controle Over de Mensheid

 

Extreem instabiele situatie

De strategie is; de Deep State zichzelf vernietigt. Het is een langere weg naar bevrijding uit de eeuwenlang onderdrukking en manipulatie, maar wel de meest succesvolle benadering.

 

De wereld is financieel, economisch en moreel bankroet, maar door manipulatie en bedrog wordt het volk wijsgemaakt dat alles goed is. Het is absoluut absurd dat alle paper-activa op hun hoogtepunten staan, terwijl welvaartsbeschermende activa zoals Goud en Zilver totaal qua prijs zijn gesloopt. De elite en de media blijven het volk voor de gek houden over de toestand in de wereld.

 

De Europese Unie zal niet overleven. Het zal desintegreren. En op dat moment zullen alle potente economische cycli in korte tijd samenkomen en een Super Cyclus vormen die de ineenstorting van de Europese Unie inluidt.

 

De inflatiedruk houdt de economie nog steeds in zijn greep. De economie balanceert op het kritieke scherp van het mes, tussen destructieve deflatie en op hol geslagen inflatie. Prijzen kunnen snel en onverwacht dalen of stijgen, zowel de ene als de andere kant op. De vertoning van relatieve prijsstabiliteit is een gevolg van het gelijktijdig optreden van deflatie en inflatie, maar dat is verre  van prijsstabiliteit. Er is in feite sprake van een uiterst onstabiele situatie.

 

Gedurende de laatste twaalf jaar was sprake van deflatie omdat de wereld in een depressie verkeert, maar centrale banken kunnen geen deflatie verdragen, dus moeten zij inflatie veroorzaken. Daarom gaat het overmatig drukken van geld zo lang door. De druk is van twee kanten, te weten; deflatie tegen inflatie – depressie tegen gelddrukken – de een drukt tegen de ander aan. Deflatie en inflatie vechten beiden op het scherp van de snede. Uiteindelijk wint een kant, maar de strijd kan nog even voortduren totdat de ene kant de andere heeft uitgeput.

 

De eerst volgende schoen die zal vallen is deflatie, want die is terug in de economie en gaat alle zorgvuldig gearrangeerde centrale planningen, met bijbehorende marktmanipulaties van de afgelopen veertien jaar, tenietdoen.

 

Dalende Activaprijzen

De wereld zit sinds 2008 in een depressie, dat is duidelijk deflatoir. In een depressie verkopen schuldenaren activa om aan geld te komen om schulden af te lossen. Dat drukt de prijzen van activa. Dalende activaprijzen brengen op hun beurt andere investeerders in de problemen, waardoor nog meer activa worden verkocht. Zo gaat het verder in een neerwaartse prijsspiraal.

 

Geld drukken is logischerwijs inflatoir. Als er meer geld achter een bepaalde hoeveelheid goederen en diensten aanholt, hebben prijzen van goederen en diensten de neiging te stijgen.

 

Als centrale banken stoppen met het veroorzaken van inflatie, zal deflatie de economie snel overspoelen. Als centrale banken niet opgeven en geld blijven drukken om de deflatie te stoppen, zullen ze uiteindelijk meer inflatie krijgen dan ze willen.

 

Duidelijke tekenen wijzen erop dat een destructieve deflatoire impuls is ontketend. De relatief lage grondstoffenprijzen bevestigen deze conclusie.

 

Wereldwijd worden centrale bankiers geconfronteerd, met beleidsbeperkingen – zoals o.a. extreem lage intresttarieven.

 

Geld uit lucht scheppen is geen oplossing. Centrale Banken drukken geld, alsof er geen morgen is, terwijl de schulden zich sneller dan ooit opstapelen en de economie uit het lood slaan.

 

Dit scenario is de essentie van een staatsschuldcrisis; beleggers beseffen dat niet alleen de schuld nooit wordt terugbetaald; maar ook regeringen niet in staat zijn de rente te betalen die verschuldigd is op de schuld die ze reeds hebben.

 

Als de aankoop van obligaties vertraagt of stopt, dalen de koersen van staatsobligaties. De rentetarieven stijgen, waardoor het voor overheden nog moeilijker wordt de rente te betalen over het geld dat ze schuldig zijn. Met als gevolg een vloed van wanbetalingen..

 

Geld verdienen over de ruggen van het volk

De geldwisselaars hadden reeds lang geleden, rond 1000 v. Chr. ontdekt, dat controle over het geld, niet alleen invloed gaf over de bezittingen van het volk, maar ook over de regering van het volk.

 

Ze leerden geld te stelen over de ruggen van het volk, middels sancties ingevoerd door geïnstrueerde overheden. Klinkt bekend, nietwaar? Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen hun macht over het volk zo lang te behouden?

 

Met hun gedrukt geld zonder waarde, kochten ze regeringen, staatsambtenaren, dokters, advocaten, rechters, politie, etc. om, en creëerden agentschappen om hun kwaadaardig gedrag te ondersteunen. Zoals o.a. de CDC, NIH, FDA, OSHA, WHO, Vrijmetselaars, en alle Geheime genootschappen.

 

Openbare Universiteiten en scholen werden ook overgenomen door de instroom van satanisch gezag. Ze manoeuvreerden hun Deep State spelers in sleutelrollen, op Scholen, Universiteiten, Geneeskunde, Wetenschap, etc.

 

Licentieverlening versterkte hun macht, terwijl alle inspanningen gericht waren om de natuurlijk genezende gezondheidsindustrie te vernietigen.

 

Ze kochten Multinationale blue chip bedrijven en andere gezondheidszorgorganisaties op, om dokters des doods en genocides in ziekenhuizen te plaatsen.

 

Wijzer geworden door het Neurenberg processen van WO2, werden door de patiënt “ondertekende toestemming contracten” ingevoerd. Dat is de sleutel voor hun succes.

 

Wanneer je naar het ziekenhuis gaat, moet je eerst een contract ondertekenen dat hen toestaat op jou te experimenteren met dodelijke behandelingen, operaties, en gifpillen. Ze oogsten organen, stelen stamcellen, kidnappen kinderen, baby ontvoeringen, oogsten DNA-cellen en nog veel meer.

 

Controle Over de Mensheid

Ze hebben de controle over de mensheid verkregen door het proces van gemakkelijk geld, versus schaars geld cycli. Door eerst geld gemakkelijk uit te lenen, om naarmate de hoeveelheid geld in omloop toeneemt de kraan weer dicht te draaien, of te wel het moeilijker maken  geld te lenen. Dus als de geldwisselaars tevreden waren dat genoeg sukkels hadden toegehapt, sloeg de val dicht.

 

Plotseling wordt de geldvoorraad beperkt. Leningen worden dan moeilijk of onmogelijk af te sluiten, met als gevolg dat het geld in omloop afneemt. Het eindresultaat is dat een percentage van de leners niet in staat is hun leningen terug te betalen, en doordat ze geen nieuwe leningen kunnen aangaan, gaan ze failliet, en zijn gedwongen hun activa voor een appel en een ei aan de geldschieters van de hand te doen. Deze truc wordt nog steeds toegepast, om het financiële welzijn op de wereld te saboteren.

 

Nu is de kans dit sinister spel van bedrog te doorbreken. De grote geest achter dit spel, is Satan. Het volk moet zich verenigen en massaal het zinkend staatsschip te verlaten.

 

De enorme wereldschuld van ongeveer 500 triljoen dollar is opzettelijk gecreëerd. Als deze schuld tussen de mensen onderling zou bestaan, zou deze theoretisch kunnen worden vereffend door de schuld van de één tegen de ander weg te strepen. Maar dat is niet het geval deze schuld is niet verschuldigd tussen de mensen – oftewel tussen de een en de ander visa versa, maar aan alle 198 centrale banken op 6 na, eigendom van de Rothschilds, die het geld uit het niets hebben gecreëerd. Logischerwijs is er geen enkele verplichting om schulden terug te betalen; de verliezers zijn degenen die deze schulden als activa hebben gekocht.

 

Met opzet wisten de Illuminati de mensen onwetend te houden over dit simpele feit, zodat niemand iets ondernam tegen deze onrechtvaardigheid, waardoor dit geloof steeds meer aan kracht won, wat uiteindelijk resulteerde in de herinvoering van wereldwijde slavernij.

 

De elite en de media blijven het volk voor de gek houden over de toestand in de wereld. Men doet nu geloven dat alle problemen nu zijn opgelost en daarmee ook de dreigende ramp binnen de EU.

 

Nu kennis is verkregen over ons verleden en de situatie waarin we zijn gemanipuleerd, is massaal wakker worden en het vechten voor onze vrijheid het enig juiste antwoord. Vrijheid moet door onszelf van onderaf bevochten worden, niet van bovenaf. Wij allen tezamen moeten onze overheden en heersers verwerpen. Zij zijn de gehuurde Deep State  marionetten om ons te onderdrukken.

 

Onthoud: we hebben maar één kans om deze criminele heersers te verslaan, en dat is nu! Dit bevrijdingsproces moet door onszelf bevochten worden, anders heeft vrijheid geen waarde en zal het niet blijvend zijn!

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

De volgende golf van ontwaken