Onafhankelijke Denkers

Zal het Systeem Zichzelf Vernietigen?

  

Over 4D-Brug van 3D naar de 5D-Wereld

Voor velen voelt het alsof niets verandert, de corrupte zielen hebben nog steeds de leiding en controleren wereldwijd de gebeurtenissen, maar dat lijkt zo, omdat niet alles wordt gezien, dat gaande is.

 

Elke dag komen nieuwe wakkere mensen erbij die genoeg hebben van de nieuwe Wereldorde die dicteert hoe we ons leven moeten leiden.

 

Planeet Aarde is nu volledig afgegrendeld door onze buitenaardse broeders en zusters, met hun grote armada van, vooralsnog, onzichtbare ruimteschepen. Geen enkel schepsel kan zonder toestemming aan de Aardssfeer ontsnappen. Zij die naar Mars wilden vluchten, werden teruggestuurd. Alle bases op de Maan en Mars zijn in handen van de Galactische Federatie en ontoegankelijk gemaakt voor Deep State Cabal Elites.

 

Intussen is veel bereikt, maar bewust weinig over gepubliceerd. Planeet Aarde verkeert in een snel transformatie proces naar 5D. De Cabal opperhoofden probeerden haastig te ontsnappen. Ze weten dat hun strijd om planeet Aarde verloren is. Alleen marionetten op lagere niveaus proberen nog steeds de leiding te nemen, hetgeen niet meer lukt. Het plan om 90% van de bevolking te doden en vervolgens de rest in speciale werkkampen op te sluiten is verijdeld.

 

Ter geruststelling; De fundering van de nieuwe 5D-wereld is gegrond op dankbaarheid, vreugde en hulp aan anderen.

 

Onafhankelijke Denkers

De oorsprong van het leven op Aarde gaat verder terug in de tijd dan algemeen bekend is, en nog steeds minder bekend is als de episoden van de menselijke geschiedenis. De eerst gemelde daad begon buiten de grenzen van deze planeet en loopt via sterrenrijken en galactische federaties, toen buitenaardse wezens de reeds bestaande beschavingen van Atlantis, Lemuria, Mu en degenen die eerst onlangs zijn ontdekt, bezochten.

 

In 1882, in een periode van relatieve onwetendheid en ongeloof met betrekking tot buitenaardse zaken, schreef de geleerde Ignatius Donnelly in zijn boek over Atlantis: ‘De Antediluviaans Wereld’,

 

“Dat de Goden en Godinnen van de oude mythologieën in feite koningen en koninginnen van Atlantis waren. Dit was een Hightech pre-Vloed beschaving en de stichter van opeenvolgende menselijke beschavingen en gemeenschappen.”

 

De Britse chemicus Frederick Soddy ontdekte dat voor datering in de geologie isotopen kunnen worden gebruikt, hij schreef in 1909:

 

“Ik geloof dat er in het verleden beschavingen zijn geweest die bekend waren met atoomenergie en die werden totaal vernietigd door het misbruik ervan.”

 

De Zwitserse auteur Erich von Däniken schreef al in de jaren zeventig razend populaire boeken over buitenaardse bezoekers en antieke astronauten.

 

Zoals beschreven in eerdere FWC-artikelen, werd het menselijk ras van nu ontwikkeld als arbeidsbron voor de buitenaardse beschaving genaamd Anunnaki. Het lijkt erop dat dit tot op de dag van vandaag zo is gebleven.

 

Om macht over de mensen te behouden en hun bezittingen op planeet Aarde te confisqueren, zijn hogere beschavingen, zoals de Anunnaki, onze gevangenbewaarders geworden. Ze veroorzaken onophoudelijk conflicten tussen mensen op aarde, waardoor voortdurend fysieke ontberingen ontstonden. Deze situatie bestaat reeds vele duizenden jaren en bestaat nog, zoals blijkt uit hun valse Covid pandemie van nu.

 

Het is de immens en oeroude macht van alwetende elites – bijeengehouden door hun bloedfilosofie – die in de loop van de geschiedenis heeft getracht vrijwel elk belangrijke ontwikkeling te onderdrukken, voortspruitend uit het menselijk potentieel. Gebleken is dat deze kennis stevig werd verankerd in hogere graden van geheime genootschappen.

 

Ongeveer, 600.000 jaar geleden, organiseerden de Anunnaki van planeet Nibiru een grote strijdgroep tegen de Atlantis beschaving op planeet Aarde met het doel het beschermende krachtveld van de Aarde te laten exploderen door explosies tot stand te brengen om zo de controle over de Gizeh Sterrenpoort te verkrijgen, teneinde planeet Aarde binnen te dringen.

 

We hadden reeds lang geleden uit onze slavernij bevrijd kunnen zijn, ware het niet dat de massa blijft slapen. Mensen moeten vechten voor hun eigen vrijheid, anders levert het niet de waarde van vrijheid op! Uiteindelijk door alle vrijwillige vaccinaties zal de wereld zichzelf opruimen. De volgers vallen af, de onafhankelijke denkers zegevieren.

 

De snelheid van voltooiing van deze laatste fase hangt af van het moment en de omvang van de massale ontwaking van volkeren, het ligt dus in onze eigen handen.

 

Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi helpt onderstaand de mensheid op aarde met de overgang van de oude 3D naar de nieuwe 5 D-Wereld.

 

ZAL HET SYSTEEM ZICHZELF VERNIETIGEN?

 

Geliefden!

De mensheid op Aarde heeft het einde bereikt van de grote cyclus van ervaringen in dualiteit. Wij staan op de brug die een derde dimensionale wereld met een vijfde dimensionale wereld verbindt.  Het is op deze brug dat alles zal worden onthuld.

Je herinnert je een tijd in je verleden toen je deelnam aan een “geheime vriend”. Op de dag dat je geheime vriend werd onthuld, was alles een feest. Knuffels, vieringen en herinneringen aan ontvangen geschenken. De verwachting beheerste de omgeving en de harten, en de onthullingen maakten een einde aan het lange wachten.

 

 

We kunnen het huidige moment van de mensheid vergelijken met het hier geciteerde spel. Er is echter een groot verschil: de ervaring van de op de planeet Aarde geïncarneerde zielen is geen spel. Integendeel, het is een leerervaring die zo groot is dat er geen andere soortgelijke in dit Melkwegstelsel bestaat. Zo waar dat alleen de dappere zielen gekwalificeerd zijn om naar deze school te gaan.

 

En nu zijn we in de tijd aangekomen van openbaringen. Zoals geschreven stond in de tekst die verwees naar de Apocalyps, zullen deze openbaringen de waarheid brengen. Alles wat verborgen was, zal kristalhelder worden getoond. Het is het meest verwachte moment voor alle zielen die deel uitmaken van de grote aardse familie.

 

Zal het systeem zichzelf vernietigen! Maar wat is dit systeem? Eigenlijk is er geen manier om het in een simpel woord te omschrijven. Het Systeem is alles wat wij kennen en dat op deze Planeet Aarde heeft bestaan, sinds het begin van de plaatselijke mensheid. De beproevingen en de boetedoeningen die deel uitmaakten van de ervaringen die hier werden beleefd, en de verzwaringen door de duistere rassen die hier naderhand aankwamen.

 

Met de komst van zulke duistere rassen werd het Systeem hervormd en werd het nog moeikijker. Het leren van de geïncarneerde zielen ging tot een veel hogere moeilijkheidsgraad over, omdat deze rassen de mensheid tot slaaf maakten volgens hun belangen.

 

Maar alles heeft altijd het doel volgens de Wetten die Universums regeren. We hebben eindelijk het einde bereikt van deze grote cyclus van verzoening en beproeving. Planeet Aarde is een octaaf hoger binnengegaan in de galactische spiraal, en dit verandert de energetische trilling en ook de frequentie van het Licht dat de Aarde bereikt. Dan zal niets meer zijn zoals voorheen!

 

De ware geschiedenis van de mensheid zal eindelijk onthuld worden! De waarheden zullen worden getoond. De leugens en illusie zullen definitief ontmaskerd worden! Eindelijk zullen we weten wie we werkelijk zijn. Je zult weten dat je niet de beperkte mens bent. Je zult eindelijk weten dat je andere “ikken” hebt, verspreid over oneindige Universa, en dat deze versies van jezelf ook Goden zijn, aangezien alles altijd een is met de Bron.

 

De Bron is alles wat er is omdat die oneindig schept, of het nu zielen zijn of ontelbare werelden. Daar ligt onze oorsprong en onze waarheid. Je bent veel meer dan je denkt dat je bent!  Het is de illusie van de Derde Dimensie en de dikke sluier die het bewustzijn beperkt, die jullie heeft doen geloven dat jullie dit beperkt wezen zijn. Het is deze beperking die u heeft geleerd hoe het is om te leven en voelen in de toestand van verwijdering van de Bron.

 

Dus nu is het tijd voor de openbaring van de waarheid. Het is de eindtijd van deze Cyclus, aangekondigd door de Grote Meester Jezus, ook Christus genoemd, omdat zijn energie Kristal is, met andere woorden, deze is niet van de koolstofbasiswereld. maar van hogere werelden, zoals Hij Zelf zei:

 

“Mijn Koninkrijk is niet van deze Wereld”.

 

De terugkeer van de voorspelde Christus is niets anders dan de verandering van de koolstof-basisenergie in een definitief kristallijnen energie. Alles hier op aarde zal een christelijke basis krijgen, dat wil zeggen, kristallijn. Het bewustzijn van Gaia, van de koninkrijken en vooral van de mensen, zal transparant zijn, zoals het in feite is in Dimensies boven 5D.

 

Zal het systeem zichzelf vernietigen?  De toename van het Licht zal de waarheid laten zien. Het verruimde bewustzijn in functie van dit Gamma Licht, zal vibreren in de frequenties van 5D en onthullen wat verborgen was.

 

Waarheid is niets anders dan puur Licht en ware liefde. Alles is licht! Het bewustzijn dat onze Monade vormt is puur Licht. Daarom, wanneer onze gefractioneerde ziel hier in 3D opstijgt naar Dimensies boven 12 D, begint de vorm te verdwijnen en blijft er verder alleen een bewustzijn van Licht over.

 

Voorlopig staan we op de brug die 3D scheidt van 5D. Deze oversteek is zeer belangrijk, want wie niet de nodige frequentie haalt om dergelijke portalen te openen, zal de brug niet kunnen oversteken. Dit betekent dat zij nog steeds geen hogere energie hebben, met andere woorden, dat zij nog steeds niet de vibratie hebben die hen zal verheffen.

 

Onthoud dat opstijgen omhooggaan betekent. De openbaring van de waarheid zal aantonen dat de Aarde een ervaring heeft aangeboden van wat het is in illusie te leven. En alle systemen die we tot nu toe kenden, waren niet meer dan platforms die de mogelijkheid boden om deze illusie te beleven. Daarom zal het systeem zichzelf vernietigen.

 

Velen hopen dat krachten van andere Planeten en andere Sterren zullen komen om de mensheid te redden. Dat is niet zo. Wat het in feite zal zijn, is de toename van het Licht. Het Licht toont en openbaart alles. Dan zal elk menselijk bewustzijn, in de mate dat het verlicht is, het individuele proces van de opstijging maken.

 

Het is duidelijk dat degenen wier sluiers nog zeer dik zijn, de grootste moeilijkheden zullen ondervinden, aangezien een groot deel van de mensheid nog niet over de noodzakelijke vereisten beschikt om deze sluiers op te lossen.

 

De positieve Buitenaardse Krachten doen hun deel. Dit omvat ook het controleren van de ingang van het Gamma Licht op onze Planeet, zodat het proces zo soepel en kalm mogelijk verloopt.

 

Alles wat niet voor mensen is om te doen, zullen zij doen. Maar zij kunnen niet doen, dat voor ieder van ons is. Dit is zeer belangrijk om te weten en ons bewust te zijn van onze verantwoordelijkheid.

 

Ook zal geen impactvol moment zijn om in één ogenblik, alle veranderingen te bepalen. Dat zou rampzalig zijn. Maar alles is nu wel aan het versnellen. We zijn op de Brug, zoals eerder is gezegd. En hier eindigt een Cyclus die overeenkomt met een Wereld van Boetedoening en Beproevingen, voor allen die de lessen hebben geleerd dat het pad tot nu toe heeft geboden.

 

Het systeem dat alles tot aan de brug in stand hield en leidde, vernietigt nu zichzelf! We zijn eindelijk aangekomen in de periode van de openbaringen. We hebben hier lang opgewacht! Laten wij in vreugde en vertrouwen vibreren, want de eventuele moeilijkheden zijn niets anders dan de vermoeidheid aan het einde van een lange marathon.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is de verlichting!

Namaste!

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Ascensie tijd is de hereniging met je Starseed Familie