Meesterschap is Verantwoordelijk Gebruik van Macht

 

Misbruik van Macht

Het werkelijke doel van overheden en instanties is altijd en overal, weinigen in staat te stellen velen mogelijk gemaakt door de wereld van industrie, handel, en investeringen die functioneert op win-win software.

 

Alle overheden, met voorkeur voor terreur, oorlogen, belastingen, toeslagen, doe-dit bevelen, en doe-niet-dat verboden; blijven werken op basis van deze oeroude programmering, om het volk te plunderen van alles dat kan worden afgejat.

 

Gedurende eeuwen controleren de Rothschilds de banken en overheden. Zij waren in staat de wetten voor het financiële stelsel te dicteren, door het ‘fractioneel reserve lenen’ in te voeren. Deze succesvolle fraude leidde tot gigantisch misbruik van macht.

 

Banken kunnen met dit systeem, tien keer meer geld uitlenen dan ze op deposito hebben. Met andere woorden: ze lenen ‘geld’ uit dat ze niet hebben noch bestaat, genaamd ‘credit’ oftewel, gewoon schuldgeld, maar wel belast wordt met rente. Het banksysteem is hierdoor een fantastische winstgevende onderneming geworden, ze lenen geld uit dat ze niet hebben en belasten de lener met betaling van rente op de niet bestaande lening. – Uitvinder, Mayer Amschel Rothschild (1744-1812).

 

De Rothschilds lenen ‘waardeloze’ pandbrieven uit aan regeringen en particulieren. Als de economie floreert, maken ze het geld schaars, door de controle over het geldsysteem aan te scherpen, om dan bij het niet nakomen van de contractuele verplichting het onderpand van de lening in beslag te nemen. Zij hebben de macht te besluiten deze cyclus te herhalen, o.a. door druk uit te oefenen een ​​oorlog te beginnen.

 

Ze controleren de beschikbaarheid van valuta’s om te bepalen welke kant de oorlog mag winnen. De overheid die hen de controle over hun economisch systeem geeft, krijgt de steun. Inning van de lening wordt gegarandeerd door economische hulp aan de vijand van de schuldenaar te verlenen.

 

De winst verkregen uit deze economische chantage maakte de Rothschilds meer dan gigantisch schatrijk. Zij ontdekten dat de publieke hebzucht het extra, boven de limiet gedrukte geld, niet door edelmetalen gedekte valuta, zonder oppositie accepteren. Zodoende kunnen ze productie van goederen en diensten inflateren om het bbp te laten stijgen.

 

Ter memorie: Rente over nepgeld is gelijk aan de inbeslagname van je vrijheid. Er is nog een ander belangrijk aspect betreffende rente op nepgeld dat moet worden begrepen; wanneer een lening met de bank wordt aangegaan, creëert deze bank wel het geld voor de lening, maar niet het geld voor de betaling van de rente over de lening.

 

Dit betekent dat nooit genoeg geld in omloop is voor terugbetaling van alle uitstaande leningen inclusief rente. Dit is met opzet een fatale fout, zeker m.b.t. de humane vrijheid, bewust gedaan om ervoor te zorgen dat eigendommen en bezittingen bij faillissement als compensatie van het verlies aan nepgeldlening te compenseren. Om deze gelden naar de banken te laten terugvloeien.

 

Dit is onderdeel van de Rothschild ‘energieconstructie’ opdat de door het volk gecreëerde energierijkdom richting Rothschilds stroomt.

 

Wat je hieruit hebt geleerd, moet je niet alleen bang maken, maar je vastberadenheid vergroten deze controle over je Vrijheid terug te nemen.

 

De komende openbaringen zullen het criminele en corrupte machtsmisbruik door overheden en hoogwaardigheidsbekleders feilloos aantonen.

 

Deze sneeuwbal rolt al, en is niet meer te stoppen. Blijf de koers volgen en vertrouw op het PLAN. Beschermende maatregelen zijn aanwezig.

 

Blijf vertrouwen, de volkomen bevrijding komt eraan.

 

Onze terugkerende Exterrestriale correspondent Vital Frosi geeft hieronder zijn aanvullende visie en informatie over Meesterschap.

 

 

Meesterschap is het Verantwoordelijk Gebruik van Macht

 

Geliefden!

Het menselijk bewustzijn begint zich te ontdoen van de sluiers, omdat de tijd van leren hier op Aarde ten einde loopt. Zoals al zo vaak is gezegd, zou dit leren niet mogelijk zijn als het bewustzijn zich op de oorspronkelijke frequentie van de ziel bevond, dat wil zeggen op hetzelfde niveau als voordat de ziel hier voor het eerst incarneerde.

 

Er zijn zoveel mogelijkheden in een wereld van verzoeningen en beproevingen! Maar vandaag zullen we er slechts één behandelen, waarschijnlijk de belangrijkste: Meesterschap.

 

De laatste tijd worden steeds meer geïncarneerden zich bewust van het bestaan van de Opgestegen Meesters. Vergeet niet dat de Witte Broederschap slechts een klein deel van deze Meesters is. Er zijn dus oneindig veel andere rangen, die nog niet getoond worden, want die van de Witte Broederschap werken rechtstreeks bij het helpen van de mensheid op Aarde.

 

Opgestegen Meesters zijn zielen die opeenvolgende incarnaties hier op Aarde hebben doorgemaakt, en hun ascensie maakten vóór de Planetaire Overgang, dat wil zeggen voordat de Planeet Aarde overging naar een Wereld van Regeneratie, die overeenkomt met de Vijfde Dimensie.

 

Toen hoefden al degenen die hun leerproces in de afgelopen tijd hebben voltooid, hier niet meer te reïncarneren, maar een deel van hen besloot op de Aardeplaneet door te gaan, om degenen te helpen die hier nog moeten leren, zoals alle huidige inkarnaten. Deze Meesters maken deel uit van een legioen van Geascendeerde Meesters van de Grote Witte Broederschap.

 

Wat de meesten van hen die geïncarneerd zijn nog niet weten, is dat al diegenen dualiteit kwamen ervaren op deze Planeet Aarde. En wanneer zij de frequentie van de Vijfde Dimensie bereiken, hun ascensie maken, en dan ook Opgestegen Meesters worden. Jij bent dan ook een van hen!

 

Zelfs degenen die de Aarde nu moeten verlaten disinkarnieren, omdat zij niet in de noodzakelijke frequentie zijn voor de Nieuwe Aarde. Zij zullen hun evolutie voortzetten in andere Werelden van beproeving en verzoening totdat zij de 5D-frequentie bereiken. Zij zullen dan ook de ascensie maken en Meesters worden zoals degenen die dat nu al hebben gedaan of doen in deze tijd van Overgang.

 

De Opgestegen Meester heeft niets meer te leren in een Derde Dimensionale Wereld, maar kan kiezen of hogere werelden te bewonen, of, degenen die nog niet klaar zijn bijstaan voor hun ascensie.

 

Dit uitgangspunt geeft je de keuze op te stijgen in deze laatste fase van overgang. Je kunt ofwel genieten van het leven op de Nieuwe Aarde, ofwel de verbannen mensen bijstaan door naar een van de Planeten te gaan waar degenen die nog niet in de 5D-frequentie zijn, naartoe worden gebracht.

 

Zoals hier al vaker is gezegd, zullen de meesten willen genieten van het Nieuwe Planeethuis dat ze hebben helpen opbouwen, althans voor een tijdje. U zult echter een vrije keuze hebben als u familie en vrienden wilt vergezellen die de Nieuwe Aarde niet zullen kunnen bewonen.

 

Allen die zijn opgestegen en dus in 5D zijn, zullen weten waar diegenen in 3D verblijven.

Het tegenovergestelde is niet mogelijk, en dat weet u allemaal, want kijkt u maar naar vandaag. Je weet niet waar je familieleden zijn die al zijn opgestegen. Het 3D-bewustzijn kan niet zien of begrijpen wat in 5D of hoger is.

 

Opstijgen is klimmen; het is zich verheffen. Je weet dit al. Maar vandaag laat ik hier de boodschap achter van hoe je een Opgestegen Meester kunt worden. Om het in één zin samen te vatten: Meesterschap is vakmanschap; het verantwoordelijk gebruik van macht.

 

De Opgestegen Meester krijgt deze conditie wanneer hij Meester is geworden.

Het verantwoordelijk gebruik van macht is de sleutel die de deuren van de hemelvaart opent.

 

Wanneer de ziel besluit een school in de Derde Dimensie te ervaren, verliest ze haar kracht niet. Het vergeet gewoon alles, inclusief dat het alles kan. Zoals in de laatste berichtgeving werd gezegd, de ziel die komt om het licht binnen te brengen en dualiteit te scheppen, komt soms in het licht, en soms in de schaduw.

 

In haar ervaringen in de dualiteit moet de ziel goed gebruik maken van haar kracht, zelfs als zij zich niet eens herinnert dat zij die heeft. Meestal gelooft de geïncarneerde dat macht is om altijd de baas te zijn. Dit is niet waar. Je hebt nooit, op geen enkel moment, opgehouden macht te hebben. In elke minuut van je leven als geïncarneerde heb je altijd de macht gehad om te beslissen.

 

Ongeacht de positie, de functie of de sociale status; je hebt altijd je macht. De grote fout was om te geloven dat anderen meer kunnen dan jij. Vooral binnen bepaalde hiërarchieën zoals bekend op aarde.

 

Of u nu een president, een directeur, een sectorbaas, een werknemer, een straatveger, een zelfstandige of een huisvrouw bent, om maar een paar voorbeelden te noemen, in elke functie bent u soeverein in uw beslissingen en oefent u dus uw macht uit.

 

Velen denken dat de ander machtiger is alleen omdat hij of zij een hogere positie heeft ingenomen. Dit is een grote fout, want wat verandert is alleen de verantwoordelijkheid.

 

Wanneer de positie hoger is binnen wat wij als status beschouwen, is dat niets anders dan een toename van de verantwoordelijkheid, in overeenstemming met de functie.

 

Meesterschap is het Verantwoordelijk Gebruik van Macht. In opeenvolgende reïncarnaties had iedereen de gelegenheid verschillende functies uit te oefenen, zowel met meer als  minder verantwoordelijkheid. En dat is precies waar eenieder heeft laten zien of hij al of niet gekwalificeerd is als Opgestegen Meester. Het maakt niet uit in welke positie je nu zit. Het is alleen degene die het resultaat laat zien van al het leren in de honderden incarnaties.

 

Als je vandaag geen verantwoordelijkheid neemt binnen je functie, weet je niet hoe je die moest gebruiken toen je een hogere positie bekleedde. En als dat nog steeds gebeurt, dan ben je niet klaar om op te stijgen, dat wil zeggen, je hebt het Meesterschap nog niet bereikt. Je kunt nog geen Opgestegen Meester zijn.

 

Zelfs degene die geen baan, functie of belangrijke taak heeft, kan in ledigheid zijn Meesterschap dagelijks beoefenen. Hoe hij water gebruikt, noodzakelijke middelen zoals voedsel, de bestemming van zijn huishoudelijk afval, zijn manier van leven met anderen, zijn belangstelling voor ethische of onethische zaken, zijn spraak, en meningen, kortom, wat hij verdedigt of aanmoedigt. Zijn energiefrequentie zal hem vertellen of hij zijn meesterschap verantwoord gebruikt.

 

Instemmen met wat ethisch en moreel is, is op een positieve manier meesterschap uitoefenen. Ook al heeft iedereen de beroemde uitdrukking gehoord:

 

“Wil je iemand kennen, geef hem dan macht”

 

Nu weet je dat je niet eens een hoge positie hoeft te hebben om iemand te kennen. Je kunt de ander leren kennen door gewoon te observeren. Zelfs een eenvoudig woord kan laten zien wie het meesterschap heeft bereikt of niet. Dit alles wordt nu bespreekbaar, aan het einde van deze cyclus, wanneer een groot deel van de mensheid gaat opstijgen.

 

We hebben nog een paar jaar voordat het meesterschap in elk bewustzijn is aangepast. Maar de tijd dringt! Je kunt deze versnelling al voelen, en niets wat komen gaat zal dat tegenhouden.

 

Een Nieuwe Aarde is aan de horizon, en allen die het meesterschap met verantwoordelijkheid gebruiken, zullen opstijgen naar de frequenties van de Vijfde Dimensie.

 

Je bent hier om een Opgestegen Meester te worden. Maak gebruik van deze ongelooflijke kans die wordt geboden.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Er volgen nog meer onthullingen. Blijf dit volgen ….

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Ik ben gewaarschuwd hier niet over te praten, hier is het