Velen hebben een hekel aan wat goed voor hen is

 

Het Wakker Worden

Als mensen wakker worden en beseffen dat het doel van het leven anders is dan de gebruikte overheidsbeleidsmaatregelen, zoals bv. belastingverhoging, wordt begrepen dat deze maatregel nooit enig positief effect heeft opgeleverd!

 

Wees blij met je gezond verstand en leven, vergeet de corrupte regering want die wordt binnenkort verwijderd. Sommigen zeggen dat geld gelukkig maakt, maar geld koopt slechts materiele zaken.

Geluk en echte rijkdom komt van binnenuit door bv. echte dingen te maken en diensten te leveren, die tegengesteld zijn aan schulden. Dit behoeft geen verdere uitleg.

 

Zo ook met echt goud gedekt geld; Iedereen, accepteert een gouden munt zoals die is. Zonder achtergrondverhaal of balansoverzicht. Zo werkt echt geld; het sluit transacties af, je accepteert betaling en de rekening is vereffend.

 

De Deep State die ons op slimme wijze manipuleert en slaaf heeft gemaakt, geeft steeds minder om het feit of we wel of niet hun zorgvuldig gecultiveerde 5-zintuigen 3D nep-werkelijkheid accepteren, hetwelk de illusie biedt in dit wereldtheater.

 

De slavendrijvers geven steeds minder om het feit dat het publiek in dit theater van illusie, de gaten ontdekken in het uit elkaar vallend beeld dat ooit als echt werd beschouwd.

 

Achter de schermen brokkelt het kaartenhuis af. Daardoor zien meer en meer van ons de touwtjes die de marionetten poppen verbindt en dirigeren, t.w. de zogenaamd gekozen politici: ze nemen waar hoe de poppenspelers sturen en stellen, dit is niet meer zoals voorheen in de schaduw verborgen.

 

Alles wat tot ons komt op het juiste tijdstip en moment; is Kosmische Intelligentie dat de leiding heeft over alle bewegingen in het oneindige Universum.

 

Van een wolk in onze atmosfeer tot de beweging van een heel Melkwegstelsel, is een perfecte organisatie, die permanent ordent en harmoniseert. Anders zouden miljarden planeten en sterren hun banen niet kunnen volgen zonder met elkaar in botsing te komen.

 

Het wordt nog niet beseft of begrepen, dat de mens zo’n klein wezen is, zodat het niet van belang is binnen de oneindigheid van de goddelijke schepping. Het menselijk lichaam is een mini-heelal. Onze oorsprong is in de Bron, t.w. een goddelijk Zaadatoom. Wij mensen zijn dus ook atomair. Maar bovenal, zijn wijzelf het bewustzijn.

 

Het menselijk bewustzijn stijgt; dat bevordert een geleidelijke en relatieve beweging in dit kwadrant van het Universum. Vaak zegt iemand dat hij de wereld wil veranderen. Uiteraard moet die wereld de planeet Aarde zijn. Weinigen weten dat dit mogelijk is, en dat het veel gemakkelijker is dan men denkt.

 

Het verschil is dat weinigen begrijpen; om de wereld te veranderen, het voldoende is zichzelf te veranderen. Anderen willen echter dat de wereld verandert, maar doen zelf geen moeite ervoor. Het is hier dat enkele belangrijke aspecten moeten worden verduidelijkt in deze tijd van de Overgang.

 

Je bent niet toevallig geïncarneerd op dit moment. Vele millennia van voorbereiding heeft het gekost om nu hier op Aarde te mogen zijn, als onderdeel van de Overgang van planeet Aarde naar de 5e Dimensie met de ascensie van een deel van de mensheid. Jij wakkere bent hier om je eigen opstijging te verrichten, en spoedig zul je een Opgestegen Meester zijn, evenals elk eerdere Opgestegen Meester voor jou.

 

Maar je moet dat weten en vooral geloven! Je bent veel meer dan je denkt dat je bent. Was je vroeger in feite een klein deeltje van je eigen bewustzijn, nu neemt dat bewustzijn snel toe en nemen nieuwe versies van jezelf je materieel lichaam over. Je wordt een nieuw ik.

 

Onze Exterrestriale gast auteur Vital Frosi beschrijft de overgang van de oude naar de nieuwe wereld in onderstaand exposé in meer detail.

 

 

VELEN ZIJN BANG VOOR HETGENE DAT ZE KAN HELPEN

 

Geliefden!

Er is tegenwoordig veel actuele informatie beschikbaar voor iedereen die onderricht of verlichting zoekt. Dit maakt deel uit van het eindproces van deze Planetaire Cyclus, omdat het Goddelijke Plan alle mogelijkheden biedt voor elke ziel die op Aarde is geïncarneerd.

 

Niemand kan ooit beweren dat hij de kans niet heeft gekregen. Als een School der Zielen biedt onze Planeet al haar studenten dezelfde lessen aan, ook al is het op verschillende tijdstippen.

 

De zin die de tekst van vandaag kopt, zag ik in een boodschap van Aurora Ray, een groot boodschapper in deze tijd van Planetaire Overgang. Deze zin inspireert me om vandaag iets te vertellen.

 

We steken de interdimensionale brug over, er is geen tijd meer te verliezen. De Oude Cyclus sluit en de Nieuwe Tijd breekt aan op de andere kant van de Brug.

 

De mensheid op Aarde kwam naar deze School om dualiteit te ervaren, volgens de Wetten van Oorzaak en Gevolg, waarvan het bewustzijn, in de vorm van een Fractal, zich eigenlijk afgescheiden voelde van de Bron, omdat de sluier van vergetelheid het onmogelijk maakte zich iets te herinneren van vóór de incarnatie van nu.

 

Wij hebben hier al vaker gezegd dat de meeste hier geïncarneerde zielen al honderden incarnaties achter de rug hebben, dat wil zeggen gemiddeld tussen de 600 en 1.100 passages door het stoffelijk leven. In deze vrij lange tijd heeft iedereen, één voor één alle mogelijke en denkbare mogelijkheden kunnen ervaren. Er is niets in deze wereld dat je niet op een bepaald moment tijdens je lange wandeling als mens hebt meegemaakt.

 

Nu is het tijd voor verandering op deze school. Het curriculum gaat veranderen naar een hoger niveau. Allen die geslaagd zijn, zullen opstijgen. Er komt een nieuwe realiteit aan. Het leren zal doorgaan, maar niet langer op basis van beproevingen en verzoening, dat wil zeggen op basis van pijn en lijden zoals het geval was gedurende deze eerste cyclus, die nu begint zich af te sluiten.

 

Veel ervaringen tot nu toe waren zeer traumatisch. Sommige bewusten, hoewel klaar voor de nieuwe School, zijn nog niet hersteld van deze trauma’s. Die de transpersoonlijke herinneringen nog steeds in de bagage hebben van de ziel. Sommige meer expressieve herinneringen zoals schuld, woede, angst, slachtofferschap, schaamte en wrok zijn nog steeds actief in deze herinneringen.

 

Beperkende overtuigingen kunnen ook in de weg staan bij het nu oversteken van de brug. Vele leugens die in de loop der eeuwen zijn opgelegd, hebben in het bewustzijn valse waarheden gecreëerd. Dat komt omdat we nog steeds het resistente ego in ons hebben. Het ego zoekt altijd een bekende staat van bewustzijn, d.w.z. de comfortzone. Het verzet zich krachtig tegen elke verandering, zelfs als die in het voordeel is.

 

Wanneer zich in het leven een moeilijkheid voordoet, is dat altijd een boodschap van de ziel aan het bewustzijn dat het fysieke lichaam bezit, dat een les, een oefening, een redding of een verandering nodig is. Dit is de reden waarom de ziel bij elke reïncarnatie een fysiek lichaam nodig heeft.

 

Het lichaam is het klankbord van de ziel en die drukt zich daardoor uit. Inzicht in de taal van het lichaam helpt bij het begrijpen en nemen van beslissingen over de veranderingen die moeten worden doorgevoerd.

 

En hier komt de zin die de tekst en vandaag leidt: Velen haten datgene wat goed voor hen is. Maar wat is de reden daarvoor? Laten we proberen de belangrijkste redenen uit te leggen.

 

De overtuigingen die ieder mens van binnenuit heeft, zijn niet alleen gebaseerd op doorleefde ervaringen, maar vooral op wat van buitenaf is opgelegd. De leugens, verkeerde informatie en het bedrog die al duizenden jaren worden bedreven, hebben de mens doen geloven in interpretaties die niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

 

Heel weinig van wat geleerd is, is echt. We moeten onthouden sinds de Archons hier aankwamen dat de mensheid wordt beheerst door een groep dominators.

 

Een andere factor die angst inboezemt zijn de trauma’s die nog geworteld zijn in de onbewuste herinneringen van eenieder. Die natuurlijke ervaringen die de geïncarneerde ziel moest doormaken, lieten vaak een vervolg achter, veroorzaakt door pijn en lijden, bij het doormaken van zulke ervaringen.

 

Een andere oorzaak, ook onbewust, komt voort uit vorige levens, toen de toen geïncarneerde ziel bedrogen werd. Vertrouwen werd beschaamd, en het resultaat van dat verraad resoneert nog steeds in de zielenroerselen.

 

Angst duwt het terug en zo kan men de barrière van het nieuwe, het onbekende niet overwinnen.

 

En tot slot is dit misschien nog wel de ergste situatie die je bang maakt voor precies datgene wat elke geïncarneerde ziel kan helpen: weerstand tegen verandering.

 

Het is altijd comfortabeler om te blijven waar je bent, want die plaats is al bekend en brengt geen onzekerheid met zich mee, ook al is het ongunstig. Het is de beroemde situatie die veel mensen verwoorden:

 

“Het is slecht, maar toch goed”.

 

Maar we moeten vertrouwen! Er is een Goddelijk Plan voor de mensheid. We hebben het Mutatiepunt bereikt. Het is noodzakelijk deze stap nu vooruit te zetten. Alles wat tot nu toe is gebeurd, maakt deel uit van het leerproces, ook al was de pijn op sommige momenten erg groot. Maar het ergste is voorbij. Hoe vaak werd deze zin niet uitgesproken in deze boodschap!

 

Vertrouw op het plan! Nog een bemoedigende andere zin!:

 

niemand zal doormaken wat hij niet hoeft door te maken!

 

De angst om de grenzen te overschrijden van wat geweest is en wat komen gaat, moet overwonnen worden. Dit zijn de laatste proeven die bepalen of men al dan niet gekwalificeerd is, voor het maken van je ascensie.

 

Het is helaas zeer triest, het grote aantal incarnaties te zien die aarzelen om de laatste kansen op verandering te benutten.

 

Zijn velen bang voor datgene dat goed voor hen is?

 

Het is jammer, want de tijd dringt! Zij verliezen misschien dat wat het belangrijkste is voor de ziel in ervaring in deze school: t.w. de reële mogelijkheid van ascensie.

 

Een beetje meer inspanning, vertrouwen en moed is genoeg om de verandering in ieder van jullie werkelijkheid te laten worden, in dit laatste moment van de Overgang.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Dit is enorm! Nieuwe Gouden Eeuw!
De donkerste nacht is net voor de dageraad! – 2022