Het Licht heeft gewonnen

De mensheid ontwaakt

Grootste moment op aarde

Parallelle of Gelijktijdige Tijdlijnen

 

Het Licht heeft gewonnen

De transformatie van nu is feitelijk een tijdschema van gebeurtenissen en procedures van evenementen, dat tijdlijn wordt genoemd. De mensheid bevindt zich nu op een tijdlijn waarop iets belangrijks staat te gebeuren; dat wil zeggen, significante evenementen vinden nu plaats in dit Universumtijdperk; dat gekwalificeerd wordt als historisch keerpunt.

 

Planeet Aarde maakt haar overgang van 3D naar 5D, veel van de hedendaagse zielen die op Aarde geïncarneerd zijn maken nu ook hun Ascensie. Het is het belangrijkste moment in de hele planetaire of zelfs in de geschiedenis van het Universum, maar bovenal is dit het  grootste moment op Aarde met de ontwaking van de Mensheid.

 

De vaak gepubliceerde reeds oeroude Armageddon-profetieën zullen niet plaatsvinden! We gaan ongelooflijke tijden beleven. Er is echter nog een groot obstakel dat ongetwijfeld het lot van de mensheid zelf betreft; maar op dit moment in de tijd is dit het meest beslissende moment voor de mensheid op planeet Aarde.

 

Twee nieuwe welomschreven Tijdlijnen zullen de toekomst bepalen: de ene zal een deel van de mensheid naar de Nieuwe 5D-Aarde leiden; de andere zal de rest in ballingschap leiden naar een andere 3D-planet.

 

Slechts een derde van de mensheid is in staat de voor deze overgang noodzakelijke ascensie te verrichten en te voltooien; het andere deel niet. Uiteindelijk zal een Nieuwe Cyclus en een Nieuwe Aarde ontstaan. Waar geen enkele autoriteit of superieur bestaat die onze vrije wil en keuzes beïnvloedt. Iedereen zal zijn eigen rechter zijn. Niemand zal zich bemoeien met individuele voorkeuren van anderen.

 

Het Licht heeft gewonnen. Waarin iedereen een eigen realiteit creëert. Het lot van de mensheid is nu definitief beslist. Het kaf is van het koren gescheiden. Alleen 5-dimensionale wezens zullen naar de Nieuwe 5-D Aarde gaan. De verwachting is dat dit proces rond 2025 voltooid, opgeruimd en beslecht zal zijn.

 

Het licht zal intenser worden, zodat het onmogelijk is, dat slapers doorslapen. Het is zeker, dat velen, zelfs als zij ontwaakt zijn door de hoge Licht intensiteit, een andere duistere planeet zullen kiezen om daar hun diepe zielenslaap voort te zetten. Daarom is dit artikel alleen bestemd voor hen die werkelijk wakker zijn en het pad van de Nieuwe 5D Aarde hebben gekozen.

 

De mensheid ontwaakt

Wees voorbereid en wees op je hoede, want de dingen gaan nu snel vooruit. De banken gaan sluiten, zorg ervoor dat je een voorraad basisbenodigdheden aanlegt. De overgang kan tot drie weken duren. De corrupte cabal handlangers en hun helpers zullen worden verwijderd. Ze maken deel uit de Deep State vanwege het geld en het werk dat ze voor hen deden. Daardoor voelden ze zich belangrijk, maar zullen nu een hoge prijs betalen.

 

Voor de eindeloze oorlogen van de Deep State Cabal werden nimmer de doelstellingen verteld, zoals de vernietiging van oude en moderne steden, de maximalisatie van slachtoffers en enorme schades om geld te verdienen voor rente op geleend geld voor de wederopbouw.

 

Gedurende duizenden jaren is onze geschiedenis grotendeels een misleiding gemaakt, vooral sinds 1706 heeft de Khazariaanse Zionisten Maffia bijna elk feit en aspect gemanipuleerd en veranderd om de bevolking volledig te in het duister te houden, beter te controleren en te onderdrukken, maar dat is nu afgelopen. De waarheid komt naar buiten en elke dag begrijpen meer mensen wat nu gebeurt, en worden langzaamaan wakker.

 

Ongedekt papiergeld en banken zullen uiteindelijk verdwijnen. Echt door goud gedekt geld blijft; geld en banken zijn instrumenten van de cabal om de bevolking te onderdrukken via hun op schuld gebaseerde economie die ervoor zorgt dat de mens nooit kan gedijen.

 

Onrust en onzekerheid grijpen om zich heen en steeds meer mensen verliezen hun greep op hun wereld en hun oriëntatie. Vooral mensen die geen innerlijke verbinding met zichzelf en hun eeuwige ziel hebben, zitten nu gevangen in de maalstroom van desinformatie, verwarring en misleiding. Zij zijn niet in staat te zien wat gaande is, en zij zijn niet in staat te doorzien wat gespeeld wordt. Dus blijven deze mensen de speelbal van de corrupte machthebbers.

 

Velen zullen van planeet aarde verdwijnen of vertrekken. De eenheid van alle mensen samen kan alleen bereikt worden met zielen die hiervoor rijp zijn. Zodoende gebeurt nu, dat onderdrukten met de onderdrukkers deze aarde moeten verlaten.

 

Wat wordt bejubeld als een zegen brengt de dood, wat wordt bekleed met een belofte van verlossing brengt ziekte. Velen zwichten of zullen bezwijken onder de gentherapie van de Corona-vaccinatie.

 

Waarschuwingen betreffende het gevaar hiervan werden door onvolwassen zielen, genegeerd noch gezien of herkend. Dus, het gebeurt dat mensen hun levensduur beëindigen of verkorten door hun vrije keuze. Dit zijn mensen die niet klaar zijn voor de komende veranderingen.

 

Grootste moment op aarde

Veel andere dingen zullen op dezelfde manier op zielsniveau worden afgewikkeld. Want iedereen kiest zelf wanneer ze het leven op aarde beëindigen of wanneer meesterschap is bereikt. Slechts weinigen zijn hiervoor klaar.

 

Dus, maak je geen zorgen als veel mensen deze aarde verlaten. Het gebeurt in harmonie en in de kennis van het eigen zielenplan. Elke ziel kiest en beslist vóór het menselijk leven, de soort ervaringen die worden opgedaan en de capaciteiten die ze willen verwerven. Elke ziel weet dus wanneer en hoe het leven te beëindigen.

 

Terwijl deze veranderingen op Aarde plaatsvinden, kijken vele Wezens uit de Buitenaardse Rijken met bewondering en erkenning naar ons wakkeren.

 

Jullie wakkeren zijn degenen waarop we hebben gewacht, en jullie zijn ook degenen die het oude achter laten om het nieuwe leven te creëren met mensen die vrede willen en elkaar vertrouwen en waarderen.

 

Deze inspanning vereist volwassen en beproefde zielen. Een jonge ziel met weinig ervaring op planeet aarde zal het moeilijk vinden de weg te vinden, zelfs onder optimale 3D-omstandigheden. Zo’n ziel wordt overweldigd door wat zich nu op planeet aarde manifesteert.

 

Zo gebeurt het dat sommigen wakker worden en anderen in een diepe slaap wegglijden:

Het zijn Zij;

 

  • Die het kwaad achter het Corona theater niet konden zien of begrijpen.
  • Die elke opheldering weigerden en de voorgeschotelde leugens geloofden.
  • En, die geen onderscheidingsvermogen hebben tussen het goede van het slechte.

 

Voor deze mensen sluit de cirkel van dit leven, het zijn zij die zich niet met verandering bezighouden, en nu hun laatste levenscyclus op aarde beëindigen.

 

Het kwaad verdwijnt zodra je het herkent en op zijn plaats zet. Satan heeft geen macht meer over degenen die de listen en streken doorzien en/of niet toegaven aan de aantrekkingskracht van de verleiding.

 

De nieuwe tijdlijn van nu is voorbereid voor volwassen zielen; de tijd is aangebroken voor hen die hun leven willen bekronen en zich als volledig bewuste mensen in dienst stellen van planeet Aarde.

 

We staan nu op het keerpunt. Omdat de Aarde als Planeet haar Overgang maakt, maken veel van de zielen die hier geïncarneerd zijn gelijktijdig hun Ascensie. Het is het belangrijkste moment in de hele planetaire geschiedenis, maar bovenal is dit het  grootste moment van planeet Aarde en in de ontwaking van de Mensheid.

 

Hieronder geeft onze Exterrestriale correspondent  Vital Frosi aanvullende informatie die hij ontving over dit onderwerp, en nu wordt gepubliceerd op FWC-sites.

 

 

Parallelle of Gelijktijdige Tijdlijnen

 

Beste mensen!

Als we het over tijdlijnen hebben, bedoelen we een bepaalde situatie die afwijkt van wat tot nu toe normaal werd geacht, of de voortzetting van wat altijd al was. Als we zeggen dat er een verandering in een tijdlijn heeft plaatsgevonden, gaat het dus om wat er gaat veranderen, namelijk dat niets meer hetzelfde zal zijn.

 

Normaal gesproken treft een tijdlijn de collectiviteit. Het is van weinig belang wanneer het slechts één persoon of een zeer klein deel van het collectief betreft. Zulke Tijdlijnen kunnen zich ook bemoeien met de Planeet als geheel, dat wil zeggen, genoeg veranderen om een Planetaire Overgang te veroorzaken.

 

We hebben het hier al eerder over gehad. We zeiden dat een Nieuwe Tijdlijn in 2010, het lot van de Aarde veranderde. De oude Lijn die het Armageddon bepaalde, werd gedoofd, en in plaats daarvan ontstond een tijdlijn die soepeler en harmonieuzer de Planetaire Overgang maakt.

 

Alle Planeten en hun Mensheid ondergaan diepe transformaties in een periode van oneindige tijd. Zoals bijvoorbeeld dat wat we nu meemaken op Planeet Aarde. Dit maakt deel uit van de plannen van verzoening voor alle werelden.

 

Maar vandaag gaan we het hebben over iets heel interessants dat nu gebeurt in deze laatste maanden van 2022. We maken een situatie mee die nooit eerder is voorgekomen: waar we in twee gelijktijdige tijdlijnen leven.

 

Laten we eerst begrijpen dat Tijdlijnen Antagonistisch (tegenstrijdig), parallel of gelijktijdig kunnen zijn. Het verschil tussen deze drie is gemakkelijk te begrijpen. Antagonistisch is wanneer je een totaal andere realiteit leeft dan andere mensen. Parallel is wanneer je twee verschillende realiteiten beleeft, maar soms duidelijk de ene, soms de andere. Je hebt precies door wat het verschil tussen beiden is. Gelijktijdige Tijdlijnen zijn een warboel van dingen alsof het een fruitsalade is.

 

Vandaag gaan we opheldering geven over gelijktijdige tijdlijnen, want dat is wat eind 2022 het meest in beeld komt. De kans is groot dat je na het begrijpen hiervan enige verlichting kunt verkrijgen van de spanning die de huidige tijd met zich meebrengt.

 

Het begrijpen wat aan de hand is, zal je wat rust geven in de onrust die we doormaken.

Toen jullie in vorige boodschappen werd verteld dat iedereen een tijdlijn kiest volgens zijn frequentie, en dat deze zeer binnenkort jullie in tegengestelde richtingen zal sturen, ging het eigenlijk over het moment van nu, betreffende de dagen die nu gaan komen.

 

Als het de frequentie is van elk bewustzijn die bepaalt wie nu zijn ziel zal laten opstijgen, is het duidelijk dat het ook die frequentie zal zijn die ieder naar de ene of de andere Tijdlijn zal leiden. Maar dit is geen gebeurtenis die in één dag kan worden waargenomen. Zo’n feit kan enkele jaren duren, maar het zal niet lang duren. We staan op het hoogtepunt van dat moment.

 

Het jaar 2022 zal inderdaad een afbakening zijn zoals eind 2021 werd gezegd. Ook al is dit nog niet erg duidelijk, we zullen verderop zien hoe het allemaal in zijn werk is gegaan.

 

Individuele keuzes zullen bepalen welke definitieve lijn wordt gevolgd.

 

Let op je gevoel. Je bent niet meer hetzelfde wezen als voorheen. Er zit iets intrigerends in je gevoel. Vergeet de oude overtuigingen even, en sta jezelf het nieuwe toe. Accepteer tenminste de mogelijkheid dat niets meer hetzelfde zal zijn. Verzet je niet tegen wat je intuïtie zegt. Geloof in de vele mogelijkheden. Niets wat tot nu toe was, zal vanaf nu zo blijven.

 

Doe korte meditaties en voel je lichaam, je innerlijke stem en je hart. Leer te luisteren naar de stem van je ziel. Het leidt je nu als nooit tevoren. En je moet je scheiden van oude overtuigingen om nieuwe toe te staan.

 

Nieuwe realiteiten ontstaan steeds sneller, en je kunt in mentale verwarring of existentiële conflicten terechtkomen. Deze verwarring wordt juist veroorzaakt doordat je twee tijdlijnen tegelijk beleeft.

 

Het is gemakkelijk dit te identificeren. Zie hoe er momenten zijn dat het gevoel geeft alsof je jezelf niet meer bent. Daarna, lijkt het weer normaal te worden. Er zijn situaties die lijken in oude tijden te hebben meegemaakt, en dan begrijp je dat het in feite echt is; dat het nu gebeurt. Er zijn ook momenten die lijken alsof je droomt, maar die je ziet en herkent opdat het geen droom is. Kortom, het gevoel van wat echt is en wat niet, is voortdurend in de war.

 

Dit zijn twee gelijktijdige tijdslijnen, die op sommige momenten ook twee parallelle tijdslijnen kunnen zijn. Het verschil is dat de gelijktijdige tijdlijn korter duren en verwarrender zijn. De parallelle tijdlijn daarentegen is langer voelbaar en het verschil tussen beide wordt duidelijker.

 

Wat we vandaag te zeggen hebben is dat gelijktijdige Tijdlijnen van nu zich spoedig zullen vastzetten in parallelle Tijdlijnen. En later zullen zij in feite twee tegenovergestelde (antagonistisch) Tijdlijnen zijn, die de koers van elke geïncarneerde ziel hier op Planeet Aarde zullen bepalen. Het hangt af van de aanpassing die ieder nog kan maken in termen van trillingsfrequentie.

 

Elk mens dat nu geïncarneerd is, heeft nog één laatste keuze. Het zal beslissend zijn, omdat dit ook de laatste incarnatie in dualiteit is op deze Planeet. De kans die het Goddelijke Plan biedt is zo groot dat het elk geïncarneerde ziel de vele trillingen laat voelen, zodat ieder zonder twijfel zijn pad kan kiezen.

 

Deze “imbroglio” (onlusten) van gevoel is wat ieder de richting geeft om te kiezen volgens het huidig stadium in de evolutie van elke geïncarneerde ziel. Onthoud dat alles frequentie is, en dat de universele wetten geen woorden lezen.

 

Niemand kan zijn eigen geweten bedriegen. We hebben nog wat tijd over, maar de trechter wordt smaller. De Tijdlijnen zijn beschikbaar voor iedereen, en iedereen kan nu zijn keuze maken.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

De transformatie van de wereld is begonnen

Er staat iets groots te gebeuren