Een blik in de toekomst

 

De grote ontwaking

Geschiedenis

Global Collateraal Accounts

Wereldgeschiedenis wordt herschreven

Planeet Aarde heeft nieuw systeem en manier van denken nodig

De kern van de zaak

 

De Grote Ontwaking

We leven in een tijd die niet synchroon loopt met de werkelijkheid. Laat u er niet door verwarren. De onderliggende basispatronen winnen aan noodzakelijke kracht in een Goddelijk ingesteld tempo. De Deep State cabal is vernietig en nu in paniek, wanhopig proberend de schijn van controle vast te houden. Ze geloven nog steeds dat ze die hebben.

 

Ze waren duidelijk niet voorbereid op het ontwaken van mensen, die achter hen aan gaan. De Lichtwerkers hebben op vele niveaus de controle teruggenomen en de cabal kan niet op tegen zovelen van ons die een eenheid zijn, ontwaakt en verenigd tegen hen. Gezamenlijk zijn we in staat planeet Aarde te bevrijden van het kwaad dat al duizenden eeuwen op ons aast.

 

Gelukkig zijn de Pléiadiens, de meesters van het Licht, Bewustzijn en Ascensie, ze zijn inderdaad onze welwillende beschermers in deze evolutie van de mensheid die nu plaatsvindt op planeet Aarde! Zij spreken de hogere waarheden tot ons, in een nuchtere en gemakkelijk te begrijpen taal!

 

De informatie die de Palladianen ons geven, is puur licht en is zodanig gecodeerd dat slapende DNA-strengen worden geactiveerd waardoor ons bewustzijnsniveau wordt verhoogd! Er is niets meer waar dan ‘wat is’, dit hogere licht is eeuwig universele akashische data en is de ultieme waarheid! Nader uitgelegd; akashische gegevens zijn registraties van elke gedachte, woord en daad van elk levend wezen.

 

Wanneer licht het lichaam binnenstroomt, beginnen dingen zich te activeren en te veranderen! Deze nieuwe lichtgegevens activeren het cellulaire DNA en veroorzaken op kosmisch niveau veel grotere of complexere stromen van informatie die op andere manieren door DNA-strengen en door het lichaam beginnen te stromen!

 

Deze nieuwe hogere gegevens komen dan beschikbaar voor het bewustzijn, waardoor je bewustzijn en je kennisniveau sterk toenemen! Bovendien, wanneer deze hoog-trillende kosmische lichtgegevens door het lichaam beginnen te stromen, ontsluit het herinneringen die in de cellen van het lichaam zijn opgeslagen, zelfs oude herinneringen!

 

Wanneer dit alles gebeurt, zal men een verbazingwekkend, gelukzalig aha-moment ervaren waarin alles voor het eerst breder begint te pulseren! Op dat moment worden allerlei vormen van vergeetachtigheid en onwetendheid over ‘wat is‘ weggenomen en dwingt het licht van de waarheid dat alle dingen zich tonen zoals ze werkelijk zijn!

 

Dit is het grote ontwaken en het grote ascensie-proces dat momenteel plaatsvindt op planeet Aarde!

 

Geschiedenis

In 1868 creëerden de Vaticaanse Jezuïeten, met hulp van de Britse Monarchie, een wereldwijd systeem van schuldgeld, gebaseerd op een centraal banksysteem dat fiatbiljetten drukte; schuldbewijzen. Om zichzelf te legitimeren in niet-katholieke gebieden bedachten zij het kapitalisme, het communisme en het nazisme met behulp van geheime genootschappen als de Ur-Lges van de Vrijmetselaars, de Tempeliers, de Ronde Tafel, de Rotary en de Lions serviceclubs.

 

Ze controleerden Groot-Brittannië financieel, en tot de val van 2013 bezaten ze ook Amerika. In dit proces organiseerden zij elke grote oorlog op de planeet, waarbij miljoenen Joden, Christenen en Moslims werden vermoord. Om beter te begrijpen; deze Deep State Cabal, Satan Aanbidding is gebaseerd op Mind Control door middel van kinderuitbuiting, verkrachting en mensenoffers, meer verduidelijking is hier te vinden.

 

Sinds 1871 is USA Inc. in handen van de Britten, het Vaticaan en de Rothschilds. Zij hebben de Amerikanen misleid tot het voeren van oorlogen uit eigen winstbejag volgens hun plan een vernieuwd Romeins Rijk tot stand te brengen voor de Jezuïeten van het Vaticaan, die de aanstichters zijn achter het rookgordijn.

 

Hun aanvallen op de bevolking via voedselvergiftiging, Chemtrails, elektromagnetisch letsel, suikerziekten, GMO’s, tarwe modificatie, vaccins, Morgellons ziekte, Nanotech, Aids, de fluoridering, fake Covid pandemie en vervolgens de vergiftiging van ons drinkwater en moord op artsen die weigerden mee te spelen door Big Pharma huurlingen. Dit is allemaal onderdeel van hun “Soft Kill” schema om de wereldbevolking te verminderen en beter te controleren.

 

Het Vaticaan was centraal betrokken bij veel van de machinaties achter de schermen die deel uitmaken van de wereldwijde financiële ineenstorting van 2007-2008, en bij het blokkeren van de “Global Economische Security and Reformatie Act” – GESARA – dat de internationale welvaartsregeling is.

 

Global Collateraal Accounts

Het wereldwijd welvaartsprogramma GESARA staat op het punt te worden afgekondigd en geactiveerd, zodra de grote meute wakker is geworden. Een van de beschermde fondsen die hierbij betrokken zijn heet The Saint Germaine World Trust. De meesten weten niet dat Sanctus Germanus (St. Germaine) de inspiratie en promotor was achter de enorme explosie van innovaties op het gebied van computer en internet.

 

Zijn fonds omvat leverbare edelmetalen en valuta met een waarde van meer dan een quattuordecillion US dollars. Het woord quattuordecillion wordt soms gespeld als quatrodecillion. Dat betekent 1040, of $1 met veertig nullen. De Saint Germaine World Trust middelen vormen een aanvulling op en staan los van de World Global Settlement Funds en de Global Collateraal Accounts.

 

Deze actie betekent het einde van Central Banking, meer specifiek; de Federal Reserve Bank, ECB, B van Japan, de IRS, alle belastingkantoren en alle cabal land ondernemingen, dat feitelijk de Deep State Khazariaanse schaduwregering is, met nog veel meer instellingen.

 

De actie omvat;

 

 • Kwijtschelding van alle creditcard-, hypotheek- en andere bankschulden door illegale bank- en overheidsactiviteiten. Velen noemen dit een “jubileum” of volledige kwijtschelding van schulden.
 • Afschaffing van inkomstenbelasting; het overbodig personeel wordt overgeplaatst naar andere nationale afdelingen voor registratie verkoopbelasting en schatkist administraties.
 • Invoering van een vast omzetbelastingtarief van bv. 15% voor niet-essentiële nieuwe artikelen, alleen deze inkomsten uit verkoopbelasting is voor het runnen van landsregeringen. Met andere woorden, voedsel en medicijnen zullen niet worden belast; evenmin zullen activa zoals oude huizen of huizen van tweede eigenaren worden belast.
 • Hogere uitkeringen voor senioren.
 • Terugkeer van het zeerecht naar eigen grondwetten voor alle rechtbanken en juridische affaires.
 • Herinvoering van oorspronkelijk gewijzigde adellijke titels.
 • Nieuwe verkiezingen binnen 120 dagen na de afkondiging GESARA.
 • Deze interim-regeringen zullen alle nationale noodtoestanden opheffen en het volk terugvoeren naar de oorspronkelijke grondwet.
 • Toezicht op verkiezingen en het voorkomen van illegale verkiezingsactiviteiten door speciale belangengroepen.
 • Creatie van een nieuwe munteenheid, ondersteund door goud, zilver en platina edelmetalen.
 • Verbod op de verkoop van geboorteaktes.
 • Invoering van een nieuw banksysteem in overeenstemming met de grondwet.
 • Herstel van financiële privacy.
 • Beperking van alle rechters en advocaten in de grondwet.
 • Wereldwijd stopzetting van alle agressieve, militaire regerings- en NAVO acties..
 • Invoering van vrede over de hele wereld.
 • Vrijgave van ongekende welvaartspakketten met enorme sommen geld voor humanitaire doeleinden.
 • Vrijgave van meer dan 6.000 patenten van onderdrukte technologieën die onder het mom van nationale veiligheid zijn achtergehouden voor het publiek, waaronder vrije energie apparaten, anti-zwaartekracht, sonische genezingsmachines, HaLow-fi snel internet dat iedereen op de planeet met elkaar verbindt.
 • Eliminatie van alle huidige en toekomstige nucleaire wapens op aarde.

 

Dit nieuwe tijdperk zal worden ingeluid door grote overvloed. Deze welvaart zal grotendeels te danken zijn aan het uithoudingsvermogen van onze Aardse bondgenoten en de briljante strategieën die vele eeuwen geleden in gang zijn gezet door Opgestegen Meesters.

 

Zij hebben een uniek beveiligd nieuw financieel en monetair plan aan ons beschikbaar gesteld dat tot doel heeft grote overvloed op het juiste moment te verspreiden.

 

De Ottomaan Turken, de Habsburgers van Oostenrijk, de Bourbons van Frankrijk en de Heilige Stoel spanden in het verleden samen een corrupt banksysteem te creëren dat tot op de dag van vandaag in gebruik is. Te weten de oorsprong van het door hun gecreëerd fractional reserve banksysteem was reeds in gebruik in de oude schatkamers van Rome, Perzië, India en China, om daarna in naties van de Nieuwe Wereld te worden ingevoerd.

 

In Europa tijdens de Middeleeuwen, was de controle over dit systeem in handen van de Paus en een reeks geallieerde Monarchen.

 

De Wereldgeschiedenis wordt herschreven

Zodra GESARA is ingevoerd, zal dat de bevolking van de Aarde verlossen van armoede en slavernij, zodat zij zich volledig kunnen wijden aan de ultieme taak van de noodzakelijke planetaire transformatie.

 

Als GESARA in werking treedt, betekent dat de Diepe Staatsoorlog voorgoed voorbij is. Het zal betekenen dat iedereen op Aarde voldoende rijk zal zijn met verbeterde levensstandaard. Het zal betekenen dat goud en zilver, dus goud gerelateerde munten, niet langer gemanipuleerd worden en dat overal banen zullen ontstaan.

 

Het betekent dat GESARA is bedoeld om iedereen op de wereld meer dan genoeg geld te geven om elk gebrek daaraan voor altijd te voorkomen. Het betekent nieuwe technologieën, gratis energie, milieuzuivering, vliegende auto’s en tijdreizen naar andere planeten en sterren.

 

Het betekent perfecte gezondheid voor iedereen, inclusief ontbrekende ledematen die terug groeien. Het betekent het begin van een nieuw tijdperk en het belangrijkste is, dat het niet meer te stoppen is. Niet alleen je eigen lot zal voor altijd veranderen, maar ook dat van elk andere levensvorm op planeet Aarde.

 

De hele wereld en elk andere Star-natie zal worden beïnvloed en een verandering ondergaan zodra GESARA uiteindelijk in werking treedt.

 

Lezers kunnen zich misschien afvragen: “Wat gebeurt er als de Cabal-naties failliet gaan en ik mijn pensioen verlies?” Vrees niets. Iedereen is feitelijk hun Prioritaire Schuldeiser. Terwijl, het nieuwe systeem vele malen beter zal zijn dan alles wat tot nu toe beschikbaar was. Met een breder spectrum van zorg en hogere pensioenuitkeringen bieden voor zowel Veteranen als Gepensioneerden, in de publieke als private sectors.

 

Planeet Aarde heeft nieuw systeem en manier van denken nodig

Als de vraag is, wat is er momenteel mis op Aarde? Is het antwoord alles is verkeerd, van voedsel, landbouw, taal, onderwijs, gezondheid, technologie, wetenschap, sport, geld, zaken, bijna alles, zo niet alles.

 

GESARA is ontworpen om tijdens de overgangsfase armoede en alle daaruit voortvloeiende kwalen op aarde te verhelpen. De veranderingen zullen niet zomaar worden opgelegd, maar maken deel uit van het plan om comfort en bescherming te brengen, dat het moraal en ervaringen van de mens naar een nieuw niveau en vreugde en geluk zal brengen. Gelukkig zijn met je leven zal de algemene ervaring zijn.

 

Sommigen zeggen misschien dat geld geluk kan kopen, maar geld kan alleen goederen en diensten kopen!

 

Planeet Aarde zal een nieuwe metriek krijgen voor Milieu, Voedsel, Geluk, meer banen zullen betrokken zijn bij het redden van planeet Aarde.

 

De BBP – omzet – metriek zal achterhaald zijn, omdat het uitgeven van geld slechts een illusie vertegenwoordigt, zoals aandelen en onroerend goed waarde cijfers, enz. Mensen beginnen zich hun ware levensdoel te realiseren, dat de meerderheid op Aarde vergeten is.

 

De mensheid gaat ruimschoots profiteren van GESARA. Aarde is de meest overvloedige planeet. Er is momenteel meer dan genoeg goudgeld op Aarde voor ieder mens om miljonair te zijn zonder schuld.

 

Mensen moeten leren voor zichzelf te denken en op een innovatieve manier handelen, want de meeste, zo niet alle bestaande parameters zullen overbodig worden. De betekenis en waarde van geld zullen totaal anders zijn dan nu. Iedereen zal voldoende geld hebben om van te leven. Er zal geen noodzaak of voordeel zijn om te corrumperen, te stelen of omkopen. Iedereen zal vrij zijn elke hobby als broodwinning te ondernemen of alleen dan te werken als ze willen.

 

De kern van de zaak

Waar het op neerkomt is dat GESARA veel meer is dan een financiële gebeurtenis, het betekent een nieuw tijdperk, en spoedig. Het gaat daadwerkelijk gauw beginnen, zodra de massa massaal ontwaakt, zal dat het einde betekenen van de Diepe Staat Cabal, en het begin van al het goede op deze Wereld, zoals hierboven beschreven. Onze bevrijding moet vanaf onder naar boven bestreden worden!

 

 

Dit is de reden waarom de Cabal alles heeft ondernomen dit proces te verhinderen. Ze weten dat zodra deze schakelaar is omgezet, de energiesignatuur en het lot van de Wereld en elke levensvorm onmiddellijk verandert.

 

Dat zal niet alleen enorme wijzigingen in het menselijk lot veroorzaken, maar ook zichtbare en onmiskenbare gevoelens van geluk en tevredenheid uitstralen. Mensen gaan zich beter voelen en degenen die niet ontwaakt zijn zullen niet weten waarom.

 

Ontwaakten weten inmiddels waarom, en daarom zal deze Gebeurtenis voor hen nog intenser zijn. GESARA is het Nieuwe Begin, het is de belangrijkste gebeurtenis in het Universum, de wereldgeschiedenis en ons leven!

 

Deze essay beschrijft veel van de opkomende veranderingen en verklaart met reden waarom het allemaal zo lang duurt om dit opgang te brengen. Het is misschien een goed idee deze informatie door te sturen naar iedereen die je kent, opdat zoveel mogelijk mensen zich voorbereiden op deze immense verandering die zonder enige twijfel zal plaatsvinden.

 

Pléiadiens – Schokkende waarheid over nachtelijke hemel

Het is bijna begonnen