Het Overwinnen van Angst

 

Alles Wordt Onthuld

De Duistere Machten, die reeds honderdduizenden jarenlang onbeperkte vrijheid hebben gehad op planeet Aarde, staan nu tegenover onze hulpvaardig buitenaardse broeders en zusters, onze Lichtkrachten, digitale Soldaten en Patriotten, die door grote inspanning, vooruitgang hebben geboekt deze negatieve krachten van planeet Aarde voor goed te verwijderen.

 

Het waren de negatieve krachten die positieve initiatieven saboteerden en het onmogelijk maakten het negatief isolement te doorbreken. Maar dat is nu definitief gelukt.

 

Op aarde hebben wij hulp gekregen van onze buitenaardse Palladiaanse broeders en zusters met hun cruciaal vermogen, spirituele en geestelijke krachten in de wereld te activeren. Zij zijn eng verbonden met de wereld van onze Lichtwerkers.

 

Palladians stimuleren waardevolle inspanningen, vreugde, licht en liefde op onze wereld om ascensie te bevorderen en de 5D wereld binnen te gaan. Buitenaardsen zijn in staat grote vordering te brengen in het mentaal en spiritueel bewustzijn van mensen op Aarde. Weet, dat Palladians en Aardbewoners in veel opzichten op elkaar lijken.

 

Palladians leven en komen van de sterrenconstellatie die bekend staat als de Plejaden. Er zijn 7 sterren in de Plejaden. Ze komen van een ster die Taygete heet en die de planeet Erra als thuisbasis heeft.

 

De Slapers moeten zichzelf overtuigen om te geloven en te zien wie hun werkelijke vijand en tirannen zijn. In het kort; alle maatregelen vanuit de overheid zijn propagandaleugens om de mensheid op aarde uit te roeien.

 

Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bescheiden; laat dit een uitdaging zijn voor iedereen om hieraan mee te werken en ons maximaal potentieel te benutten. Bedenk; Dat onze bevrijding vanaf onderaf naar boven moet worden bevochten om langdurige vrede op planeet aarde te waarborgen!

 

Bewustzijn en Eenheid zijn de grootste vijand van de Deep State Cabal. Hun valse Covid pandemie heeft het sociale bewustzijn van de mens aangetast. Kennis en begrip is nodig om de sociale engineering programma’s van de globale elite te identificeren, teneinde hiervan geen slachtoffer te worden.

 

Waar mensen echt bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een niet bestaande Covid-19 infectie, maar aan de terreur die de wereld regeert, en die alle mensen angst aanjaagt tot ze zich onderwerpen aan hun totaal tirannieke controle op de eens vrije planeet Aarde.

 

Er komen momenten waarop je ontdekt hoe beperkt de wereld is die je voorheen voor echt hield. Nieuwe horizonten laten zich zien naar gelang je vordert. Nieuwe realiteiten ontstaan voor je ogen. Dit is hartverwarmend!

 

Maar het kan ook een nooit eerder gevoelde angst met zich meebrengen, door de spanning van iets onbekends dat dit altijd met zich meebrengt. En nu, zelfs nog meer vanwege de Planetaire Overgang, die gelijktijdig plaatsvindt met de ascensie van geïncarneerde zielen.

 

Dit is een unieke gebeurtenis in het Melkwegstelsel dat nog meer de opwinding verhoogt dat dit grote spektakel zal bieden aan elk geïncarneerde op Aarde.

 

Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi helpt onderstaand de mensheid op aarde hierop voor te bereiden om deze nieuwe doch laatste ontwikkeling succesvol te volbrengen.

 

DE LAATSTE BARRIÈRE: DE OVERWINNING VAN ANGST

Geliefden!

De grote marathon van de Derde Dimensie loopt ten einde. Alles convergeert naar de laatste hindernissen binnen de Goddelijke Plannen die de Planeet Aarde besturen. Door de tijd heen hebben bijna honderd miljard zielen besloten het stoffelijke leven te ervaren onder de sluier van de vergetelheid, waarbij zij zich in feite afgesneden voelden van hun hogere versies en van de Bron zelf.

 

Deze ervaring in dualiteit in een Derde Dimensionale Wereld kwalificeert alle opgestegen zielen toe te treden tot de selecte groep van Opgestegen Meesters. We hebben hier al eerder gezegd, dat de aarde een van de zwaarste zielenscholen is. Zielen uit verschillende delen van de Melkweg en zelfs van buiten de Melkweg zijn hierheen gekomen om te leren onder de sluier van vergetelheid.

 

Het goddelijke plan reserveert voor deze school de voltooiing van de grote cyclus van verzoeningen en beproevingen. Alle aangeboden ervaringen zijn door de millennia heen ruim beschikbaar geweest voor alle studenten. De tijd is gekomen! We zitten in de laatste jaren van deze planetaire overgang.

 

Van de vele beproevingen is het overwinnen van angst waarschijnlijk de laatste. Toen de ziel het wiel van incarnaties hier op Aarde begon, werd angst al een deel van haar geschiedenis. Omdat zij zich alleen voelde, afgesloten van de Bron en verlaten van alles, is het logisch dat ze zich precies zo voelden als een kind dat zijn ouders kwijt is geraakt. Zo nam angst bezit van je en begeleidde je door al je reïncarnaties.

 

We zijn nu in onze laatste incarnatie in dualiteit hier op deze Planeet. En als angst het eerste obstakel was, zal het ook het laatste zijn dat wordt overwonnen. Velen van jullie zeggen dat je je verloren voelt. Ja, zo’n gevoel is echt. Maar binnenkort zullen allen die het inderdaad voelen de kans krijgen om de angst los te laten.

 

Begrijp wat het betekent om hier op deze school te zijn; de voorgestelde ervaring leren erkennen; de aangeboden lessen assimileren; de gegeven tests aanvaarden; kortom, voelen dat je in feite een leerling bent die geïnteresseerd en bereid is om te leren, zal dit laatste stuk veel gemakkelijker maken. Er is niet veel meer over! Heel weinig!

 

De angst die je voelt is niets anders dan de verwachting van de ziel die weet waarom ze hier kwam en waar ze naartoe gaat. Het weet dat de langverwachte tijd komt. Ongeduld en haast worden nu sterker. Maar het is absoluut normaal om dit allemaal te voelen. Je moet gewoon vertrouwen en begrijpen dat het doel van je ziel wordt vervuld.

 

De angst die je altijd heeft vergezeld in opeenvolgende incarnaties manifesteert zich nu voor de laatste keer. Verwelkom het met liefde. Wikkel het in je licht en laat het gaan.

 

Ook al lijkt het je grootste vijand te zijn geweest, ze is niet opgehouden een Meester te zijn die je altijd heeft onderwezen. Zij creëerde obstakels die je dwongen om daarvoor oplossingen te vinden.

 

Maar nu hoef je geen angst meer te voelen. Je moet afscheid nemen van je oude metgezel. Erken haar behulpzame medewerking door de millennia heen, assimileer de geleerde lessen en ontdoe je van onnodige gewichten. Het pad gaat nu een andere kant op.

 

Loslaten van alles wat ooit onmisbaar leek. En de angst voor gebrek, schaarste, verlies en zoveel andere mogelijkheden heeft ons angst doen aanvaarden als noodzaak.

 

Akelige fout. Vanaf nu is angst niets anders dan een parasiet die gewend is geraakt aan het consumeren van je hogere energie. Het is tijd om te scheiden van dit ongewenste wezen.

 

Angst kan het portaal van de Nieuwe Aarde niet binnengaan. In de Vijfde Dimensie heeft de lage trilling van angst niet voldoende frequentie om zichzelf in stand te houden. Neem afscheid van angst en zet je laatste stappen naar de 5D-poort.

 

De aardse mensheid kreeg sinds begin 2020 de kans om angst los te laten. Kijk eens hoeveel is gebeurd in deze 3 jaar! Alles was een reden voor iedereen om de angsten te voelen die nog in hun kelders verborgen zaten. Ik ga hier niet elk detail van elke situatie citeren, maar je kunt zelf nadenken en zien hoeveel mogelijkheden er zijn om je van angst te bevrijden.

 

De afgelopen dagen werd mij tijdens een meditatie getoond dat de mensheid wordt ingedeeld in twee zeer verschillende situaties: de groep van hen die angst overwinnen, en de groep van hen die nog niet klaar zijn om dergelijke beproevingen te overwinnen.

 

Dit zal zeker ook het lot van een ieder bepalen. Vergeet niet dat de leraar zich niet kan bemoeien met de antwoorden van de toetsen die op zijn leerlingen worden toegepast.

 

In feite doen we bij de laatste testen van een grote cyclus.

 

HET OVERWINNEN VAN ANGST IS OOK DE LAATSTE BARRIÈRE!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

We bevinden ons nu in een cruciale fase!

Wees voorbereid op moeilijke tijden