De Pléiadiens – vibreren altijd hoog!

Boodschap aan de Sterrenzaden van de Nieuwe Aarde

 

Bewustzijn en Eenheid

Bewustzijn en Eenheid zijn de grootste vijand van de sociaal engineeringsprogramma’s van de Deep State Cabal. Hun valse Covid pandemie tast het sociale bewustzijn van de mensheid aan. Enige kennis en begrip is vereist om de ware betekenis van programma’s door de wereldelite te identificeren, om geen slachtoffer ervan te worden.

 

De Anunnaki verlaagden de Aardfrequentie met de polarisatie van positief naar negatief, geïntendeerd voor oorlog en vernietiging. Hoe meer mensen gedood worden, des te beter de rest kan worden gecontroleerd en gemanipuleerd.

 

Geld gebaseerd op schuld zet mensen in de schuld en maakt ze schuldslaven. Samenzweringtheoretici worden geclassificeerd als negatieve doemdenkers, terwijl het tegenovergestelde waar is, zij zijn de echte waarheidsverkondigers.

 

De mensheid is intens diep gehersenspoeld, zo diep dat positief negatief is geworden. De schapen leven in een wereld van illusie, waar democratie wordt gepromoot als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid dictatuur is, waar 51% regeert over de andere 49%. De reden waarom Anarchie werd veranderd in rebellie, terwijl het in feite zelfbestuur betekent!

 

De meerderheid van de mensheid is zich nog steeds niet bewust, wat werkelijk om hen heen gebeurt. Ze leven hun leven zonder zich ervan bewust te zijn dat ze worden gecontroleerd en gebruikt als slaaf. Deze Matrix is nu verrot tot op het bot, echter, het Kwaad zal zich niet vreedzaam overgeven. De volledige overgang zal plaatsvinden, wanneer je een vereist trillingsniveau bereikt. Het is uiterst belangrijk voor iedereen in positieve hoge gedachtenvibratie te blijven.

 

Hoe eerder de mensheid zich bewust wordt van de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bang; laat het een uitdaging voor ieder van jullie zijn om bij te dragen ons maximaal potentieel te behalen. Onze wereld is gevuld met een enorme hoeveelheid vuiligheid, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, valse beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en hersenspoeling.

 

Jullie bewustzijn is onderwezen in de school van de derde dimensie; zij die slagen voor het eindexamen gaan door naar de nieuwe wereld van de vijfde dimensie waar het leven soeverein is.

 

Liefde, genegenheid, respect, oprechtheid en hulpvaardigheid zijn de pijlers. Veel 3D-relaties gaan uit elkaar wanneer de ene partner slaagt en de ander de 3D-school moet herhalen op een andere 3D-planeet. Nieuwe, duurzamere relaties worden de norm in 5D. Verwacht wordt dat slechts een derde van ons zal slagen.

 

Jullie geïncarneerden zijn hier op Aarde om de wereld van dualiteit te verkennen en te ervaren, waar beproevingen en verzoeningen de regel zijn en de aandrijvende hefboom is van dit leren. Een wereld van polariteiten waarin het bewustzijn zich ontwikkelt door tegengestelde ervaringen.

 

Soms ben je geïncarneerd in de ene staat, soms in de andere.

 

Jullie zijn moedig! En wisten vooraf dat de Terran School een van de moeilijkste is in het universum. Maar je wist ook dat het je nooit aan steun zou ontbreken, zelfs als je vergat wie je werkelijk bent. Je was nooit alleen!

 

Er was een daadwerkelijk beschermingsmechanisme dat jullie altijd heeft begeleid en jullie zal blijven begeleiden tot het einde van deze reis, d.w.z. tot jullie thuiskomst.

 

Onze Exterrestriale gastauteur Michel Love transmitteert de overgang van de oude naar de nieuwe wereld in onderstaand exposé in meer detail.

 

 

De Pléiadiens – vibreren altijd hoog!

Plejadische lichtkrachten transmissies 11242022

Doorgegeven door Michael Love

 

Een speciale boodschap aan de Sterrenzaden van de nieuwe aarde, voor onmiddellijke planetaire uitzending.

 

Door de eeuwen heen hebben de Pléiadiens inspirerende en hoopvolle boodschappen aan de mensheid gebracht maar nu geven we jullie dit speciale Plejadische onderricht over persoonlijke vibratie en ascensie.

 

Begin van de transmissie…

 

Grote,

De aardse mensheid werd 450.000 jaar geleden gecreëerd door geavanceerde vijfde-dimensionale genetici die naar de aarde kwamen. Deze eerste aardemensen werden gecreëerd met slechts twee van hun twaalf mogelijke DNA-strengen geactiveerd, waardoor lagere bewustzijnsniveaus ontstonden.

 

Deze aardmensen met twee DNA-strengen waren de inheemsen op planeet Aarde, hun afstammelingen bewonen de aarde nog steeds.  Een ander soort mens kwam echter later en begon op aarde samen te leven met de inheemse mensheid. Deze andere soort is net zo menselijk als de inheemse aardmens, maar komt niet van planeet aarde. Deze buiten wereldse mensen kwamen uit vijfde-dimensionale sterrenstelsels om de aardse mensen bij te staan in hun bewuste evolutie. Deze welwillende sterrenwezens worden Sterrenzaden genoemd, en zij zijn niet minder dan engelachtige wezens in menselijke vorm.

 

“Deze mensheid werd iets lager geschapen dan de engelen, maar werd bekroond met glorie en eer.”

 

De Plejadieren

Vijfde-dimensionale Sterrenzaden wisten voordat zij naar de aarde kwamen dat de beste manier om het trillingsniveau van de oorspronkelijke aardse mensen te helpen verhogen was om zich als een van hen te vermengen om deze hulp van binnenuit te bieden.

 

Sterrenkinderen stemden ermee in hun dichtheid te verlagen en af te dalen naar het lagere fysieke rijk, geïncarneerd als de kinderen van inheemse aardse mensen. Dit neerkomen op aarde ging gepaard met een staat van geheugenverlies over de reis zelf en over wie en wat ze werkelijk zijn. Bovendien stemden de Sterrenzaden ermee in hun reis op aarde te beginnen zonder dat hun hogere bovennatuurlijke vermogens intact bleven.

 

Ongeveer 4,5 miljard van deze Starseeds lopen vandaag op aarde rond; maar omdat zij zo lang dicht bij de derde-dimensionale mens hebben geleefd, nemen velen aan dat dit is wat zij zijn. Een Starseed-mens is zeker niet beter dan een inheemse mens; alleen hebben zij doorgaans een extra primaire streng DNA actief, en opereren zij op een hoger bewustzijnsniveau.

 

Dit verschil in soort is waarneembaar door iemands bewustzijn, en daarom zijn jonge Sterrenzaden vaak het zwarte schaap van menselijke families. Zij hebben meestal het gevoel dat zij er niet bij horen of dat er iets mis met hen moet zijn. Na verloop van tijd, en naarmate iemands bewustzijn evolueert, wordt de waarheid achter dit anders-zijn onthuld, en dan aanvaardt en begint men zelfs te omarmen wie en wat men werkelijk is.

 

Je bent een goddelijk wezen dat naar de aarde kwam met een grote missie. Je bent hier op aarde om de mensheid te helpen haar bewustzijn te ontwikkelen om dit proces met hen te beleven. Als deel van het aardse collectief, werk je er aan mee om je eigen wezen terug te laten evolueren naar de hogere rijken waar je vandaan kwam.

 

Vergis je niet, dit was de moeilijkste missie die ooit in het Universum is ondernomen, en je wist wat allemaal erbij kwam kijken voordat je hier kwam. Voordat je vertrok op je missie naar de aarde, maakte je een prachtig plan dat elk detail omvatte van elk leven dat je hier zou ervaren. Je plande de prachtige dingen die je zouden overkomen, en je plande ook de minder prachtige dingen. Men kan zich afvragen:

 

“Waarom zou ik mezelf op deze manier tegenspoed bezorgen?”

 

Wij weten het antwoord, en wij waren bij je om je te helpen je plan op te stellen. Je deed dit omdat in de staat van perfectie, waar je vandaan komt, geen dualiteit of contrast is, en je wilde de dualiteit en het contrast van de derde dimensie ervaren en zien hoe je die kon overwinnen.

 

Je overwoog hoe het zou zijn om vanuit een geperfectioneerde staat naar beneden te komen en je trilling dichtheid te verlagen. Je was je ervan bewust dat het verlagen van je vibratie gelijk staat aan pijn en lijden. Je overwoog het nut eerst het lijden van anderen te verlichten, dus na je overpeinzing bracht je zelf het moedig offer namens de hele mensheid en de kosmos.

 

Toen sloot je je ogen, haalde diep adem, en samen met alle anderen sprong je, vanuit de hemel naar de aarde en kwam je hier naar beneden!

 

Hier ben je nu, sterk staand en de hele wereld overwinnend! Sinds je hier bent, heb je de dingen dramatisch en positief veranderd. Jullie hebben niet alleen jullie trillingsniveau verhoogd en jullie wezen geëvolueerd naar hogere niveaus van bewustzijn, maar jullie hebben ook de vibratie van dit hele rijk verhoogd.

 

De Plejadieren hebben een primaire en eenvoudige leer die zegt:

 

“vibreer altijd hoog!”

 

Een hoge trilling is een basisvereiste voor bewuste evolutie en ascensie, en buiten deze basisvereiste, hebben zij, als hun trillingsniveau hoog genoeg is, toegang tot vermogens die niet minder dan bovennatuurlijk zijn. Zij zouden naar believen kunnen verschuiven naar alternatieve realiteiten, en het lichaam kan onsterfelijk worden. Dit alles is nog maar het begin!

 

Wat is een persoonlijke hoge vibratie? Het is gewoon de versnelling van iemands subatomaire frequentie, die hogere bewustzijnsniveaus mogelijk maakt.

 

Hoe voelt deze hoge vibratie? Deze hoge vibratie is het meest fantastische gevoel van alles! Het is het gevoel dat je ervaart als je verliefd wordt. Het is het gevoel dat je hebt als je naar een geweldig nummer luistert. Het is een gevoel van ontzag en gelukzaligheid en het is wanneer je in de flow zit, in de zone! Het is wanneer je ruggengraat tintelt met aangename rillingen, wanneer er een traan opwelt in je ogen en wanneer een brok in je keel zit! Het is het hoogste gevoel in het Universum.

 

Om te vorderen naar sneller vibrerende dimensies en hun wonderbaarlijke werkelijkheden te kunnen waarnemen en ervaren, moet men bepaalde gebruiken beoefenen die de eigen vibratie zal verhogen. Niets is belangrijker dan het verhogen van iemands vibratie omdat men verbazingwekkende niveaus van perfectie kan bereiken; ultiem heeft deze perfectie geen einde.

 

Hier zijn de primaire ascensie technieken om iemands interne vibratie op te voeren.

 

Men is wat men eet, dus het eten van hoog vibrerend voedsel is nodig voor de ontwikkeling van het lichtlichaam en de ascensie. De gouden regel is altijd het eten van natuurlijk energievoedsel, bekend als supervoedsel. Supervoedsel bevat de hoogste trilling energie en voedingsniveau en bevordert een optimale cellulaire werking in het menselijk lichaam. Drink altijd veel zuiver, natuurlijk water dat rijk is aan magnesium, kalium, calcium, natrium en andere sporenelementen.

 

Een andere gedegen manier om de cel trilling te vermeerderen en het bewustzijnsniveau te verhogen is door in de natuur te zijn. Wie goed kijkt, ziet dat alles wat krachtig, goed en gezond is, uit de natuur komt. De natuur straalt het veld en de essentie van het leven zelf uit. Dit weten is de kennis van de meester. De natuur stemt je af op de kracht van het Universum en geneest alles wat je mankeert, dus wees er gewoon dicht bij.

 

Yoga op zonne-energie is een snelle en krachtige manier om je vibratie te verhogen. Yoga op zonne-energie is Vedische yoga, Vedisch Dharma, de yoga van de zon genoemd, en werd door de oude Lemuriërs, de yoga van het licht genoemd. De oude zonne-yoga ontvangt intelligente kosmische informatie via het menselijk oog.

 

“Het universum is geest, en meditatie is het gereedschap om het te bedienen.”

 

De Plejadische Diepe Transcendente Meditatie is een primair en krachtige manier om iemands vibratie te verhogen, waardoor het bewustzijnsniveau sterk wordt verhoogd.

 

Meditatie produceert ook diepgaand, tastbare genezingsresultaten. Veel meester-mediteerders kunnen zieke of beschadigde lichaamsdelen in enkele minuten genezen, niet alleen in hun eigen lichaam maar ook in dat van anderen.

 

Bovendien kan transcendente meditatie het onderbewustzijn volledig her-programmeren en snelle fysieke manifestatie mogelijk maken van alles wat men zich maar kan voorstellen.

 

Meditatie creëert speciale bewustzijnstoestanden die directe toegang tot het onderbewustzijn mogelijk maakt. Het onderbewustzijn beheerst bijna al het fysieke leven en is de bron van alle fysieke manifestaties. Oefen het visualiseren en focussen op je verlangens tijdens het mediteren om je manifestatievaardigheden sterk te verbeteren.

 

Kristallen zijn krachtig natuurlijke ascensie-instrumenten die de etherische energie op verschillende manieren moduleren ten gunste van het auraveld van het lichaam. Ken de verschillende structuren en functies van kristallen en houd je favorieten in de buurt van het elektromagnetisch veld van het lichaam.

 

Authentiek ademwerk is de aanloop naar diepe meditaties en is een krachtige manier om snel je vibratie te verhogen. In- en uitademen, langzaam en diep, verandert iemands hersengolven of vibratiegraad, dat de inductie is tot verschillende meditatieve bewustzijnstoestanden. Dit langzame en diepe ademwerk is ook een van de snelste genezingstechnieken voor lichaam en geest die we kennen.

 

Geluid is een ander krachtig ascensie middel dat direct het trillingsniveau kan verhogen. Geluid is een primaire scheppende kracht van bewustzijn die kan worden gebruikt in verschillende ascensie modaliteiten, waaronder muziek, zang, mantra’s, gezangen, versterking, positieve affirmaties, toning en binaurale beats. Net als een resonerende stemvork stemt het DNA van het lichaam zich af op verschillende geluidsfrequenties.

 

Vormen van kunst, energetische beweging, en creatief zijn of dingen creëren zijn ook krachtige manieren om iemands vibratie te verhogen. Als goddelijk scheppend wezen is men het meest afgestemd en vervuld als men creëert. Dit komt omdat dit, als universele schepper, je primaire natuur is.

 

De Plejadieren leren dat Licht informatie is en duisternis eenvoudigweg het gebrek aan informatie. Om licht te hebben, en het licht te zijn, moet je elke dag tijd besteden aan het vergaren van authentieke kennis over vele onderwerpen. Het vergaren van oorspronkelijke kennis verhoogt iemands vibratie en verruimt het bewustzijnsniveau.

 

Het belangrijkste is dat je er plezier in hebt!

 

“heb de hele tijd plezier!”

De Pléiadiens

Laten we eerlijk zijn; als iets of iemand niet leuk is, is de vibratie ervan laag! Bij alles wat we hier hebben voorgesteld, is het van cruciaal belang om het allemaal als een klein kind te benaderen en er gewoon ultiem plezier aan te beleven.

 

Als het niet leuk is, kijk dan waarom niet, en begin het leuk te maken. Lach en speel elke dag met wat je ook doet, en heb gewoon plezier. We kunnen niets beters bedenken dan deze woorden. Doe alleen waar je van houdt en geniet op elk moment van het leven. Leef het leven ten volle, want dat is het hele doel van het leven. Dingen doen waar je van geniet en dingen waardoor je je goed voelt, zorgen ervoor dat elk deeltje in je cel sneller gaat werken dan de lichtsnelheid!

 

“ascensie vereist liefde en liefde is de hoogste vibratie.”

 

De Pléiadiens

Heb lief met al je kracht en heel je wezen! Heb jezelf en anderen lief met heel je hart, geest en ziel, want dit vervult alle wetten van het Universum! Je krijgt alleen wat je geeft, en dit is het geheim van de liefde. Geef jezelf leuke dingen en doe leuke dingen voor jezelf.

 

Een belangrijke vorm van liefde is het blokkeren en beschermen van jezelf tegen lagere giftige energieën. Leer nee te zeggen en stel een aantal nieuwe veilige energiegrenzen in je leven in. Laat geen lagere, drainerende energieën toe, waaronder giftige mensen, milieugiffen en derde-dimensionale matrixgiffen binnen je ruimte.

 

Jij bent het hoogste wezen in het hele Universum, dus begin je daarnaar te gedragen! Wees soeverein in je doen en laten.

 

Lieverd,

Bedankt dat je op dit moment naar de aarde bent gekomen om de hele mensheid bij te staan. Wij juichen je toe voor je inspanning en moed en voor alles wat je hebt bereikt. Je hebt deze wereld veranderd door alleen maar aanwezig te zijn. Zonder jullie zouden hier geen hoge vibraties mogelijk zijn en daarvoor danken wij jullie.

 

Maak een vibrationele inventaris van de leringen hierboven en kijk of er een manier is om de vibratie nog een beetje op te krikken! Je zult blij zijn als je dat gedaan hebt.

 

Blijf je goede werk doen, want het werkt! Stel je voor wat gebeurt als dit ‘high-vibe‘ idee aanslaat? We zeggen je dat het aanslaat, inslaat en behaagt, dus stop niet!

 

* voel je vrij deze gedachten te delen over wat we hebben gezegd. Deel uw ervaringen en laat ons weten hoe het u vergaat op uw grote spirituele reis.

 

God-speed,

Michael en de Pleiadians

 

* monitor Schumann resonance live on our space weather tools page: https://5dearthproject.com/space-weather-tools/

* recommended source for monatomic Andera crystals:

https://www.andaraenterprise.com/shop/

 

Michael Love; Alleen de zuivere zielen zullen het halen.

Bereid je voor op spirituele activering!