Het Licht zit in Jezelf

Zeer opwindend goed nieuws!

De 5e Dimensionale Aarde is gearriveerd

 

De Doorbraak

Ook al lijkt het dat geen oplossing bestaat uit deze situatie, waar de duistere machten nog steeds ogenschijnlijk de overhand hebben, is de werkelijkheid duidelijk anders; hun strijd is verloren en wij hebben gewonnen!

 

De energie voor deze doorbraak bouwt zich nu op bij de mensheid. Op een dag die niemand kan voorspellen, zal geheel onverwacht, de volle omvang van de leugens aan het licht komen en door de massa worden gezien, en  beseffen dat ze grandioos zijn bedonderd door hun autoriteiten.

 

Op dat moment, door de overmacht van het volk, zal alles ten goede keren en iedereen zich naar het Licht wenden. Beschouw de periode van nu als voorbereiding, maar weet dat de doorbraak zeker zal plaatsvinden.

 

De Deep State Cabal-matrix is gebroken, het draait nu alleen om de massale ontwaking van het volk. Zij moeten de criminele misdadigers met eigen ogen kunnen zien om te weten wie en waar ze zijn,.

 

Hoe dieper je bent geworteld in jezelf des te meer ben je verbonden met je ziel, des te groter is je begrip over de kosmische verbindingen, en des te gemakkelijker en harmonieuzer zul je leven.

 

Alles draait om het onafhankelijk zelfstandig denken; helaas hebben weinigen daarin onderricht gehad. Maria Montessori, met haar nadruk op autonoom denken en individuele intuïtie, heeft gebruik gemaakt van de natuurlijke leergierigheid van kinderen om deze ervaringskennis te onderwijzen en de klassieke volgelinghouding te demotiveren.

 

De macht van de Deep State zal wijken op de dag de bevolking massaal opstaat, en laat zien, dat planeet aarde aan hen toebehoort. Bedenk dat nog velen zich moeten afstemmen op deze positieve transformatie, en dat kost tijd.

 

Onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi helpt onderstaand de mensheid op aarde met de voorbereiding op de nieuwe 5 D-Wereld.

 

 

HET LICHT ZIT IN JE.

 

Geliefden!

De geïncarneerd zielen op deze Derde Dimensionale Planeet zijn vergeten wie zij zijn, waar zij vandaan komen en wat zij hier kwamen doen. Dat is de regel in deze School, want het is precies wat leren is: iets creëren terwijl de ziel onderworpen is aan de sluier van vergetelheid.

 

Alle zielen komen uit het Licht. Zelfs zij die al eerder in andere werelden van Tests en Uitzettingen zijn geweest, lang voordat zij in Dimensies 5D en hoger waren. Onthoud dat alleen een fractal van een verheven ziel kan afdalen naar werelden van de Derde Dimensie, want het risico om in dat lage frequentiegebied te blijven is te groot.

 

Van het Licht kwamen we en naar het Licht zullen we op een dag terugkeren. Ieder op zijn eigen tijd, want er zijn geen tijdslimieten. Wat er gebeurt, is dat de 3D-scholen ook hun overgang maken en wanneer dit gebeurt, moeten de zielen migreren naar andere scholen die zich nog op hetzelfde niveau bevinden. Dan is er de ballingschap van zielen, zoals die van Cappella die hier in het verleden kwamen.

 

Nu maakt de Aarde ook de overgang naar 5D, en zal zij ophouden een Wereld van Verzoening en Beproevingen te zijn. Wanneer zij overgaat in een Wereld van Regeneratie, zullen de zielen die de hoogste frequentie hebben bereikt, samen met de Nieuwe Aarde verrijzen. Aan de andere kant zullen degenen die er nog niet klaar voor zijn, moeten vertrekken en hun ballingschap tegemoet zien.

 

De zielen die zich voorbereiden op ascensie voelen de veranderingen steeds intenser. Ze voelen dat er iets groots op komst is en ze voelen ook een ongelooflijke behoefte om zichzelf te transformeren. Iets heel sterks duwt deze zielen om meer kennis en reden voor innerlijke transformatie te zoeken. Het is een dorst naar kennis die onverzadigbaar lijkt.

 

Daarmee komen ook onzekerheden en angst. Hoewel de ziel veel onbewuste kennis heeft, bezit het bewustzijn nog steeds alle ervaringen die in deze huidige incarnatie zijn opgedaan. Het heeft ook de herinneringen en verslagen van ervaringen van vorige levens in de fysieke wereld. Dit zijn overtuigingen die nog steeds leven in elke geïncarneerde ziel.

 

Instinct is natuurlijk in elk wezen. Zoals een kompas dat de wandeling leidt, is het vaak verwarrend omdat het verschillende richtingen tegelijk kan aangeven. Het is de invloed van de geest die verslaafd is aan wat al is ervaren en geleefd heeft in de loop van opeenvolgende incarnaties van de ziel.

 

Deze tijdslijnen kunnen elkaar overlappen en een wirwar van situaties en opties creëren. Alles moet worden opgelost in deze huidige incarnatie. We komen nu om de lijn te vinden die naar de 5D poort leidt. Dit zijn ook spannende en beslissende tijden. Er komt iets groots aan en de ziel weet het. Aangezien wij ons het goddelijke project niet herinneren en evenmin ons eigen zielenplan, is het logisch dat de meeste geïncarneerden nu grote verwachting voelen, vaak omgezet in diepe bezorgdheid.

 

Op bepaalde momenten kan deze angst zelfs omslaan in een onaangename angst. Dit is ook een van de redenen voor de toename van zelfmoorden. Anderen kunnen grote woede, teleurstelling en verdriet voelen, wat kan leiden tot een diepe depressie of zelfs waanzin.

Daarom moeten we het huidig moment van de mensheid en van de planetaire overgang begrijpen. Als dit het langverwachte moment is, sinds we aanvaard hebben hier te komen om dualiteit te ervaren, waarom zijn we dan zo angstig?

 

Als het beste nog moet komen, waar is dan ons vertrouwen in het Goddelijke Plan?

Als we zover gekomen zijn en het ergste voorbij is, waarom dan zoveel angst?

 

Er zijn veel antwoorden, maar de waarheid is maar één. Wij bevinden ons in het laatste uur van de nacht, en de duisternis belet ons nog om het Licht te zien, maar het zal spoedig stralend verschijnen als een nieuwe dageraad.

 

We hebben nog steeds de sluiers van vergetelheid om ons bewustzijn gewikkeld, maar binnenkort zullen ze een voor een snel worden opgelicht. Het is dan het moment waarop we ons kunnen herinneren wie we werkelijk zijn.

 

Maar tot die tijd, en dat zal niet lang duren, zoals velen denken, moeten we nog her en der tasten op zoek naar dit langverwachte Licht. Velen zoeken het nog steeds wanordelijk. Ze blijven maar ronddraaien, omdat ze niet weten welke kant ze op moeten. Maar het geheim wordt onthuld. En beetje bij beetje, zal iedereen beseffen dat het Licht in iedereen zit.

 

Zoek niets buiten jezelf! Zoek gewoon wat parameters om je te helpen je plaats te vinden, want je hebt alle nodige bagage om op te stijgen. Jullie hebben alle ervaring verzameld die nodig is om de frequentie van de Nieuwe Aarde te bereiken. Zoek in die zielsbagage en al het gereedschap zal er zijn. Het licht is er en wacht tot je het vindt.

 

Het licht is in je, want het is daar altijd geweest. Je hebt het nooit verloren! Je vergat gewoon dat je het altijd bij je had. Je kwam ermee en daarmee kom je ook thuis. Je hebt alleen de schaduw ervaren terwijl je vergat dat je altijd Licht bent geweest. Je kwam om te ervaren hoe het is om te creëren in een 3D wereld. Je hebt ontdekt dat het Licht veel meer creëert in de Schaduw dan in het Licht zelf. Jij bent het Licht! Je bent altijd licht geweest en je zult nooit ophouden Licht te zijn.

 

Laat je niet omhullen door hen die plezier beleven aan het niet-Licht. Zoek redenen om het Licht te voelen dat je bent. Laat het donkere nieuws je niet omhullen. Verspreid of deel geen berichten die het Licht verbergen.

 

Zij die niet tot het Licht behoren hebben alleen dat gereedschap over om te overleven op deze Planeet. Verleng hun verblijf hier niet. Niet voeden met lage energie zoals vanuit entiteiten.

 

Je bent Licht, je hoeft alleen jezelf daarvan te overtuigen! Je bent niet afhankelijk van iets van buitenaf om je opstijging te bereiken. Vertrouw op het plan. En vertrouw op het Licht dat in je zit!

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Zeer opwindend goed nieuws!

De 5e Dimensionale Aarde is gearriveerd