Lichtwerkers bevrijden planeet Aarde

Op Aarde hebben wij Lichtwerkers de hulp gekregen van onze buitenaardse Palladiaanse broeders en zusters met hun cruciaal vermogen spirituele en mentale krachten in de wereld te activeren. Zij zijn nauw verbonden met onze gemeenschap van Lichtwerkers.

 

De Duistere Machten, die honderdduizenden jaren lang onbeperkte vrijheid hebben genoten op planeet Aarde, staan nu tegenover de Lichtkrachten geholpen door onze behulpzame buitenaardse broeders en zusters, de Patriotten en de digitale Soldaten, die door grote inspanning vooruitgang hebben geboekt in het voorgoed verwijderen van deze negatieve krachten van planeet Aarde.

 

Het waren de negatieve krachten die positieve initiatieven saboteerden en het onmogelijk maakten het negatieve isolement te doorbreken. Maar het is ons nu voor eens en altijd gelukt.

 

De Palladians leven en komen uit de sterrenconstellatie die bekend staat als de Plejaden. Er zijn zeven sterren in de Plejaden. Ze komen van de ster genaamd Taygete, waarvan de thuishaven planeet Erra is.

 

De Palladianen stimuleren op onze wereld waardevolle acties, zoals vreugde, licht en onvoorwaardelijke liefde, om ascensie te bevorderen voor het binnengaan van de nieuwe 5D wereld. Buitenaardsen zijn in staat grote vooruitgang te brengen in het mentale en spirituele bewustzijn van de mens op Aarde. Bedenk, dat Palladianen en Aardbewoners in vele opzichten op elkaar lijken.

 

De Slapers moeten zichzelf overtuigen om te geloven en te zien wie hun echte vijand en tirannen zijn. Kortom; alle maatregelen van de overheid zijn propagandaleugens om de mensheid op planeet Aarde uit te roeien.

 

Hoe eerder de mensheid massaal wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het voor ons allemaal zal zijn. Wees niet bescheiden; Laat dit een uitdaging zijn voor iedere wakkere om deel te nemen aan deze allerlaatste rally teneinde ons maximale potentieel te bereiken voor de noodzakelijke bevrijding van onze planeet. Een strijd die van onderaf moet worden bevochten om langdurige vrede op Aarde te waarborgen!

 

De aardse mensheid is verdeeld in twee zeer verschillende groepen: de ene die de wakkeren zijn en angst hebben overwonnen, en de andere die de slapers zijn en nog niet klaar zijn om hun ellende te overwinnen.

 

Naast het drinken van zuiver water en het eten van zuiver voedsel is onderwijs de volgend belangrijke menselijke behoefte. Onderwijs zou een pluspunt moeten zijn voor elk individu en vervolgens voor de samenleving, toch? Fout.

 

Onderwijs is alleen van voordeel als in vrijheid voorwaarden en prijzen bepalen wat het waard is. Echt onderwijs staat in schril contrast met indoctrinatie, wat, zoals het woord al aangeeft neerkomt op het pompen van dogma’s, geloofssystemen of doctrines in iemands geest. Met andere woorden: mind control.

 

Ons bestaand onderwijssysteem is dan ook neponderwijs of indoctrinatie, opgezet door de elite in het begin van de 20e eeuw. Zij baseerden het op hun beurt op het Pruisische industriële schoolmodel, dat was ontworpen om gehoorzame burgers, arbeiders en soldaten voort te brengen – geen creatieve vrije denkers die het systeem kunnen uitdagen. Het is in wezen een model van verplicht onderwijs, waarbij alle leden van een samenleving naar school moeten tot een bepaald niveau en/of een bepaalde leeftijd.

De jongeren hebben geen idee, noch waardering voor het werk dat komt kijken bij het leren van een beroep en het verdienen van geld. De ouderen kennen de diepere waarheid: Het doet er nauwelijks toe. – Sinds de jaren zestig zijn de uitgaven voor onderwijs, per hoofd van de bevolking en gecorrigeerd voor inflatie, enorm gestegen.

 

Vanaf de jaren dertig, toen de eerste gedetailleerde gegevens werden verzameld, tot de jaren negentig zijn de reële uitgaven per leerling voor onderwijs vervijfvoudigd. Het is meer dan verdubbeld vanaf de jaren ’90. Dit zal zeker ook het lot van een ieder bepalen.  Vergeet niet; de leraar kan zich niet bemoeien met de antwoorden van de toetsen die op zijn leerlingen worden toegepast, met als gevolg meer zombies en minder goed opgeleide mensen.

 

Op dit gebied was Maria Montessori een grote verbeteraar, met haar nadruk op autonoom denken en individuele intuïtieverhoging, waarbij zij kinderen beschouwde als van nature leergierig naar meer kennis en in staat zijn het leren te initiëren in een voldoend ondersteunende, maar individuele en goed voorbereide leeromgeving.

 

Deze wijze van leren ontmoedigt de conventionele volg-attitude. Montessori ontwikkelde haar theorieën in de vroege jaren 1900 door middel van wetenschappelijke experimenten met haar leerlingen; de methode wordt sindsdien in vele delen van de wereld gebruikt, zowel in openbare als in particuliere scholen.

 

De eenderde ontwaakten die de examens voor de 5e dimensie zullen behalen, zijn degenen die planeet Aarde gaan opruimen onder leiding van onze buitenaardse broeders en zusters. Zij zijn alleen beschikbaar voor advies, het grondwerk moeten wij zelf verrichten.

 

Op een later moment zouden de Meester Lichtwerkers die deze operatie begeleidden, als erkenning voor hun langdurig en veel verrichtte werkzaamheden een eredoctoraat moeten kunnen ontvangen. Immers, in de afgelopen decennia zijn deze Meesters echte deskundigen geworden in een groot aantal onderwerpen. Met de hulp van een lezer zijn hieronder de meest voorkomende aspecten verzameld waarover kennis en expertise is vergaard;

 

Verborgen regering, virussen, ziekteverwekkers, parasieten, cellen, vaccins, drugs, nanotechnologie, bloedstolsels, immuniteitssysteem, bio-wapens, DNA modificatie, mRNA technologieën, controle over functionaliteit, voedseladditieven, waterbehandelingen, weermodificatie technieken, chemtrails, geoengineering, oproermanagement, gewoonterecht, het “stroman” concept, de verborgen betekenis van veelvuldig toegepaste woorden zoals, anarchie voor oproer dat feitelijk zelfbestuur betekent, democratie voor vrijheid dat feitelijk onderdrukking betekent, wereldwijd maffia-organisatiestructuren, frauduleuze aard van het financiële systeem, schuldslavernij, geheime tactieken, banksters, fraudeurs, geheime genootschappen, sektes, satanisme, rituelen, pedofilie, abortusindustrie, mensenhandel, orgaanhandel, grenscontrole, immigratie, valse vlag evenementen, crisis actoren, oorlogen voor winst, ondenkbare corruptie, controle systemen, surveillance, censuur, electorale inmenging, CBDC, cryptocurrencies, fiat valuta’s, fractional reserve banking, goud – zilver manipulaties, Big Tech, Big Pharma, inmenging gezondheidzorg, vele uitvoerende takken van het kwaad zijn: WEF, IMF, IBS, VN, EU, WHO, Trilaterale Commissie, Council of Foreign Relations, Het Tavistock Instituut, De Bilderberg Groep, Club van Rome, Comité van 300, Jezuïeten, Zionisten, Vrijmetselaars, Tempeliers, Ridders van Malta;

 

Daarnaast; positieve vooruitgang in;

 

Geloof, spiritualiteit, gezondheid, natuurlijke genezing, meditatie, Med-bedden, pijnappelklier, Chakra’s, Karma, kwantumenergie, kwantumcomputing, vibratie, frequenties, frequentietherapieën, ascensie, transcendentie, mortaliteit, moraliteit, principes, rechtvaardigheid, waarden, familie, vriendschap, onvoorwaardelijke liefde, langleven, etc.

 

Gekwalificeerd actieve Meester Lichtwerkers op deze gebieden, verdienen als waardering voor hun intensive inzet de hoogste academische graad*, applaus en felicitaties voor hun volhardingsvermogen tijdens deze intens, pijnlijk, schokkende, opwindende, ongelooflijk ontnuchterend, maar verlichtende cursus in waarheid en werkelijkheid.

 

Eens in de niet al te verre toekomst; zullen alle actieve Lichtwerkers samenkomen bij de diploma-uitreiking! Het wachten is op de uitnodiging van een niet aan de cabal gelieerde en gecontroleerde universiteit om deze uiterst belangrijke diploma-uitreiking te voltooien.

 

 

*Een eredoctoraat of een graad honoris causa (Latijn: “omwille van de eer”) is een academische graad waarvoor een universiteit (of een andere instelling die graden toekent) heeft afgezien van de gebruikelijke vereisten, zoals inschrijving, verblijf, studie en het afleggen van examens. De graad is meestal een doctoraat of, minder gebruikelijk, een master.