Blijft de Derde Dimensie Bestaan?

  

De Macht van de Overheid is Gebroken

Helaas, is de meerderheid van de bevolking zich niet bewust dat hun regering niet in dienst is van de bevolking, zoals het behoort, belast met de taak het land of staat te besturen. De realiteit is dat volgens de constitutie uiteindelijk de macht bij de bevolking ligt, want die hebben grondwettelijk het recht te bepalen wat wel en niet moet gebeuren. Grondwettelijk; Bij niet naleving kan de regering door het volk naar huis worden gestuurd.

 

Dus, in het geval van niet handelen in het belang van het land en/of de bevolking, neemt de bevolking het vertrouwen terug en zet de regering af, en neemt zelf het heft in handen. Zoals nu begint met de protesten door diverse bevolkingsgroepen en anderen.

Het volk heeft het recht zich te verzetten en we hebben de plicht en verplichting dat te doen! Voor onszelf en voor onze kinderen.

 

Bekijk deze video; Over de vernietiging van ons gezondheidssysteem via de machtsgreep door de Deep State gecontroleerde Big Pharma dat een private onderneming is!

 

Bewustzijn en Eenheid breken de macht van de Deep State en haar volgelingen. In werkelijkheid tasten de mandaten en maatregelen tegen de fake Covid pandemie het sociale bewustzijn van het volk aan. Enig begrip is nodig om de sociale engineering programma’s van de globale elite te identificeren, teneinde hiervan geen slachtoffer te worden.

 

De globale elite wil 90% ontvolking. Ze willen totale controle en bewaking van elk aspect van ieders leven. Ze willen socialisme, met de macht en rijkdom in hun eigen zakken, met andere woorden communisme.

 

Bewustzijn en Eenheid zijn de directe belemmering voor deze plannen. Nu, willen ze alles van waarde van je afpakken en de overgebleven bevolking opsluiten in werkkampen. Ze doen dit in naam van het behoud van planeet Aarde en verbetering van het klimaat, welke argumenten pure leugens zijn.

 

Als iedereen in quarantaine wordt geplaatst en rondrijdt in elektrische voertuigen met beperkte actieradius, kunnen ze beter onder controle worden gehouden. Wees ervan verzekerd dat alle klimaat- en andere nieuwe bepalingen ontworpen zijn om de rest van ons op te sluiten in beperkt aangewezen gebieden, zoals o.a. de FEMA-kampen.

 

Wat ons is overkomen is ongehoord en absoluut onacceptabel, waarvoor we gedegen hulp ontvangen van onze buitenaardse broeders en zusters. Wees daarvoor vanuit je hart dankbaar.

 

De sluier die onze ziel gevangenhoudt op deze planeet, via het reïncarnatieproces, zal worden opgeheven om de mensheid te bevrijden en zich te ontwikkelen zoals de Schepper het altijd voor ons heeft bedoeld.

 

Onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi informeert de mensheid op Aarde over de vooruitgang in het proces van onze bevrijding. En vraagt zich af;

 

OF DE DERDE DIMENSIE BLIJFT BESTAAN?

 

Geliefden!

Binnen het Plan van Evolutie van Werelden laat de Aarde de frequentie van de Derde Dimensie achter zich, een trilling die haar altijd heeft vergezeld sinds haar vroegste geschiedenis. We gaan hogere frequentiebanden binnen, waarbij de laagste frequentie overeenkomt met die van de Vijfde Dimensie.

 

Alles was al voorzien, want in de tijd van het Goddelijke, bestaat geen lineaire tijd zoals wij die kennen. Wat in feite bestaat, zijn energetische trillingen die overeenkomen met bepaalde frequentie bereiken, bekend als dimensies.

 

De Derde Dimensie wordt beschouwd als een illusie omdat de onbewusten die haar bewonen in een duale werkelijkheid leven, dat wil zeggen, tussen de polariteiten van alles wat mogelijk is in deze werelden. Bovendien is er de verzwarende factor van de sluiers van vergetelheid, want zonder de sluiers van vergetelheid zou geen ervaring van dualiteit mogelijk zijn.

 

In de 3D frequentie is materie overheersend. Alles is grover, zwaarder. Alles is gebaseerd op koolstof, want daardoor is alles vergankelijk. Koolstof ontbindt en vernieuwt zichzelf, alsof het uit zichzelf herboren is. Dit verklaart ten dele het Rad van Samsara, dat niets anders is dan de ring van reïncarnaties.

 

Er zijn een oneindig aantal werelden van de derde dimensie verspreid over de kosmos. De aarde is er maar één van. Maar zoals we al eerder zeiden, volgt alles de evolutie die door de Schepper is bepaald. Waarom zou onze planeet anders zijn?

 

Wij hebben nog steeds niet de kennis noch het vermogen om op het thans bestaande bewustzijnsniveau de ware geschiedenis van de mensheid te begrijpen. Maar naarmate dit bewustzijn zich uitbreidt, komt steeds meer informatie beschikbaar. Informatie heeft geen nut als geen mens het kan begrijpen.

 

Vandaag de dag breidt alles zich snel uit. De sluiers worden één voor één opgelicht, en over niet al te lange tijd zal het menselijk bewustzijn niet meer hetzelfde zijn. We bevinden ons in de laatste decennia van de planetaire overgang, die naar schatting drie eeuwen zou duren.

 

Het begon rond 1750, en tot op heden hebben de meeste inkarnaten gemiddeld 3 reïncarnaties gehad binnen deze overgangsfase. Zodoende heeft bijna niemand de ongelooflijke veranderingen opgemerkt die zich in deze periode hebben voorgedaan.

 

Maar de afgelopen eeuw, die ook overeenkomt met de laatste van de 3 incarnaties binnen de Planetaire Overgang, heeft wel degelijk invloed gehad.

 

We gaan hier niet in op feiten die al in eerdere teksten zijn genoemd, zoals de kans van miljoenen verharde zielen die tussen 1950 en 1970 reïncarneerden om nog een laatste kans te krijgen om zichzelf te verlossen en zo de Nieuwe Aarde te beërven.

 

Wij spreken hier niet over de zielen die als Indigokinderen zijn geclassificeerd en die daarna zijn gekomen. Noch de Kristalkinderen die na de Indigo’s kwamen, noch de Sterrenkinderen die nu komen, vanaf 2012 tot nu.

 

Laten we het hebben over de ontbinding van de derde dimensie. Alles neemt nu af. De laatste 50 jaar zijn de meest verbazingwekkende binnen deze 3 eeuwen. Al rond 2001 zou Gesara in september van dat jaar worden afgekondigd. Gesara is een definitie die overeenkomt met de uitwisseling van alle bestaande 3D-systemen om ze aan te passen aan de nieuwe 5D-realiteit.

 

De occulte krachten die de mensheid altijd hebben geregeerd via werk en schuld, willen niet het einde van 3D aanvaarden, omdat zij geen weerstand kunnen bieden aan de nieuwe hogere frequenties. Zelfs als het een universeel plan is, kunnen sommige menselijke handelingen deze processen bevorderen of vertragen, aangezien alles energie is. Waarom in in september 2001 een vergelding werd ingesteld. Jullie kennen allemaal de (9/11) gevolgen.

 

Niettemin werd, als gevolg van de uitbreiding van het collectieve bewustzijn, in 2010 de Aardtijdlijn gewijzigd. Met uitzondering van de Armageddon-tijdlijn werd een nieuwe, zachtere en minder pijnlijke tijdlijn ingevoerd. Dit tijdschema geldt tot het einde van deze overgang.

 

Tegen 2050, zullen geen resten van de Oude Aarde meer over zijn.

 

Binnen die laatste periode van 50 jaar is een tijdspanne van 25 jaar gecreëerd. Dat venster loopt vanaf het jaar 2012, toen de aarde het Gamma Light van de Foton Belt volledig betrad, en duurt tot het jaar 2037. Dit venster bepaalt de tijd waarin de laatste transformaties, die ook de meest impactvolle zijn, definitief kunnen plaatsvinden en worden afgesloten.

 

Echter, de laatste informatie die via hogere kanalen binnenkomt, informeert nu dat de meest ongelooflijke jaren binnen het venster tussen 2020 en 2026 zullen liggen. Dus, hou vol! We zitten in het oog van de orkaan. Zelfs als de perceptie nog wat afgestompt wordt, is er geen manier meer om niet te zien wat al gekomen is, en vooral wat nog komen gaat.

 

De geesten, ook al zijn ze nog beperkt, zullen het nieuwe moeten ondersteunen, want er is geen manier om op te stijgen naar de Nieuwe Aarde zonder de nieuwe werkelijkheid te beleven en te begrijpen. Het slapend bewustzijn zal een grotere impact hebben omdat de veranderingen door de nieuwe werkelijkheid diegenen zal schokken die niet willen ontwaken.

 

Enkele dagen geleden nog meldde een overdracht sessie het volgende:

 

“Niets dat in 3D blijft vibreren zal vanaf nu op Aarde blijven”.

 

Natuurlijk zal het niet vandaag of morgen zijn dat de geïncarneerde zielen die in 3D blijven vibreren de Aarde zullen verlaten, maar wij kunnen ons een idee vormen van de feiten en begrijpen dat zij niet veel tijd zullen over hebben.

 

Dit betekent niet dat allen die nu dis-incarneren de Aarde gaan verlaten. We moeten begrijpen dat ieder een Zielsplan heeft, dat bepaalt hoe lang men geïncarneerd moet zijn om het uit te voeren. Als het zover is, maakt de ziel zich los van het lichaam, des-incarneert en keert terug naar de astrale wereld.

 

Als het in de frequentie van de Nieuwe Aarde is, zal het later hier terugkeren. Zij die niet in de frequentie zijn, zullen worden meegenomen naar Planeten van de Derde Dimensie, in overeenstemming met hun zielsfrequentie.

 

De boodschap van vandaag wil ook enige bemoediging brengen aan die zielen die zich zorgen maken over de toekomst. We hebben al eerder gezegd dat het licht aan het einde van de tunnel reeds zichtbaar is. Wij hebben nog 3 ongelooflijke jaren voor ons, maar zij zullen de meest beslissende zijn binnen deze 3 Eeuwen, eerder in de tekst vermeld.

 

Herinner, dat het Universum geen kalender heeft, omdat het simpelweg geen tijd heeft. Maar als parameter moeten we de dingen parallel zetten binnen onze perceptie van lineaire tijd. Zo is het gemakkelijker vergelijkingen te maken.

 

De Derde Dimensie zal binnenkort definitief ophouden te bestaan. Alle chaos die we zien is niets meer dan de oude energie die wanhopig vecht om te overleven. Mensen die gehecht zijn aan de illusie van materie van 3D, van eindigheid en angst, zullen vanaf nu meer moeilijkheden ondervinden.

 

Zij die weten dat we een onsterfelijke ziel zijn, en die nu de gelegenheid heeft eindelijk op te stijgen naar een hogere frequentie, zullen meer en meer de opluchting voelen van een periode die ten einde loopt.

 

Stap niet in het drama van dat wat ophoudt te bestaan! Klamp je niet vast aan oude overtuigingen en niet aan materie. De tijd van de materiële mens bestaat niet meer. De tijd behoort nu toe aan de Geestelijke Mens.

 

De tijd voor concurrentie lost nu ook op. Alleen samenwerking zal floreren, want in 5D zal niets meer zo zijn als het eerder was. De Oude 3D verdwijnt als mist in de zon op een lentemorgen.

 

Feest! Je gaat het Dimensionale Portaal binnen dat je naar een ongelooflijk betere Wereld zal brengen!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste

 

De tijd voor actie is NU